قانون گذاري | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

قانون گذاري

مُسکن روانی برای درد مُزمن مسکنلحاظ کثرت قانون گذاري است ولي آنچه مشاهده مي‌شود عدم اجراي قانون و عدم نظارت بر آن است که بايد تأکيد شود‌. چنانکه تجربه نشان داده سئوال از وزير و استيضاح هم دواي درد بيماري مزمن مسکن و اقتصاد نيست‌. ديپلمـاسي سـاختمـاني تقنيني و قانون گذاري نسبت به فراهم شدن بستر‌هاي آن تصميمات و اقدامات بايسته را اتخاذ و جامه عمل بپوشانند. قادر نصيري ترزنق پيروزي جمهوري خواهان ، روند تحریم ها و بازار مسکن با شکست دمکرات‌ها در انتخابات سنا‌، کنگره آمريکا (‌مجلس نمايندگان و سنا‌) به دست جمهوري خواهان افتاد‌. جمهوري خواهان که اکثريت کرسي‌ها را در کنگره امريکا به دست آورده‌اند‌، از محور‌هاي اصلي کار‌شان در سال 2015 رصد مذاکرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 و تلاش براي تصويب تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران و محدود کردن دامنه تصميم گيري باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در مذاکرات هسته‌اي است‌. اکنون نهاد قانون گذاري آمريکا تحت تسلط جمهوري خواهان است و گمانه زني‌هاي بسياري وجود دارد که تلاش نمايندگان آن‌، تحت فشار قرار دادن اوباما و تخريب توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 خواهد بود‌.
اقدام مثبت بانك مسكن براي افزايش تسهيلات جعاله و هم بخش قانون گذاري شرايط تسهيل خريد خانه براي اقشار متوسط، كم درآمد و به ويژه جوانان را فراهم كنيم گفت: با تمام اين تفاسير دولت و مسئولان نيز به ضرورت كاهش نرخ اوراق همسو با نرخ سود تسهيلات مسكن وا