قانون گذاري | پیام ساختمان

قانون گذاري

مُسکن روانی برای درد مُزمن مسکنشورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین مرجع سیستم بانکی که ریاست آن را رئیس محترم کل بانک مرکزی بر عهده دارند سه شنبه هفته گذشته اقدام به اتخاذ تصمیم اعطای وام خرید مسکن به منظور خروج این بخش از اقتدیپلمـاسی سـاختمـانی مذاکرات هسته ای ایران با شش کشور مطرح جهانی در حالی به توافق اولیه در سیزده به در سال 1394 رسید که از پشتوانه و همت خستگی ناپذیر بیش از 18 ماهه مردان دیپلماسی برخوردار بود . فارغ از مخالفت هاپیروزی جمهوری خواهان ، روند تحریم ها و بازار مسکن با شکست دمکرات ها در انتخابات سنا ، کنگره آمریکا ( مجلس نمایندگان و سنا ) به دست جمهوری خواهان افتاد . جمهوری خواهان که اکثریت کرسی ها را در کنگره امریکا به دست آورده اند ، از محور های اصلی کار شان
اقدام مثبت بانك مسكن براي افزايش تسهيلات جعاله و هم بخش قانون گذاري شرايط تسهيل خريد خانه براي اقشار متوسط، كم درآمد و به ويژه جوانان را فراهم كنيم گفت: با تمام اين تفاسير دولت و مسئولان نيز به ضرورت كاهش نرخ اوراق همسو با نرخ سود تسهيلات مسكن وا
X