قانون نظام مهندسي | پیام ساختمان

قانون نظام مهندسي

منع رؤسای دفاتر نمايندگی از فعاليت‌های مهندسی در اجرای قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان بخصوص بند "د" از ماده‌ 32 و در جهت جلوگيری از تعارض منافع، منع انحصار و ايجاد رانت و تسهيل رقابت سالم و شفاف‌سازی فعاليت‌های دفاتر نمايندگي سازمان نظام مهفرصت‌ها و چالش‌های پیش‌نویس نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمانپيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان موضوع فصل چهارم قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي دريافت اظهارنظر صاحب نظران، كارشناسان و مهندسان منتشر شد.پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان منتشر شد پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان موضوع فصل چهارم قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي دريافت اظهارنظر صاحب‌نظران و علاقه‌مندان منتشر شد.وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟، ۱۵ و ۲۱ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در مواد ۵، ۷، ۱۱، ۲۱ ،۲۶، ۲۷، ۲۸ و... آئين‌نامه اجرايي بر اهميت آن و راه‌هاي گوناگون ترويج آن از جمله ارتقاء دانش فني و به روزرساني اطلاعات فني مهندسان از«دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران»ور، تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، تدوين و تصويب مقررات ملي ساختمان، الزام دولت به بازنگري در نظام فني و اجرايي كشور و بهسازي لحظه‌اي ساختمان‌ها در برنامه چهارم، و تخصيص اعتبار جهت تحقيق و تتسهيلات نوسازي هدفمند شودي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در مراحل آخر قرار مي‌گيرند‌. اميدوارم دستگاه‌هاي ذي ربط متولي با توجه به وضعيت بغرنج بافت‌ها‌، به اين مهم توجه داشته باشند‌. پيام ساختمان‌: برخي عنوان هـدیــه مجـلس به دولـتقانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اصلي‌ترين و محوري‌ترين قانون ساخت وساز در کشور ماست که متأسفانه تاکنون بخش اعظم آن از سوي مسئولان مربوطه اجرا نشده‌است‌. رعايت مقررات ملي ساختمان با هدف بهبود كيفيت ساخت و سازي ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اطلاعيه اي با موضوع رعايت مقررات ملي ساختمان به منظور بهبود كيفيت ساخت و ساز صادر كرد و خواستار اجراي دقيق مقررات ملي ساختمان از سوي كليه اشخاص حقيقي و ساختمان، موتور محرکه خروج از رکودي مهمي از قانون نظام مهندسي عملي نشده است. رييس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي تاکيد کرد:يکي از بخش هاي مهم قانون نظام مهندسي اجراي ساختمان توسط مجري ذيصلاح است، بايد راهکاري جستجو شود تا اجراارجاع کار ممنوع! پروانه اشتغال ضروری / دولتی ها عضو هیات مدیره نباشندنظر وزير راه و شهرسازي در مورد شش موضوع مربوط به ماده 123 آيين نامه‌ اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، توسط معاون مسكن و ساختمان براي اجرا به سازمان نظام مهندسي ساختمان ابلاغ شد. بافت فرسوده با وام، نوسازی نمی‌شودر چارچوب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان باشد‌. اين مصوبه براي پرداخت اين وام اولويت هم تعيين کرده‌است‌. بر اين اساس «پرداخت تسهيلات و يارانه‌هاي نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري بپیمانکار همان مجری ذی صلاح است،گفت‌: در قانون نظام مهندسي تشکل‌هاي ديگر هم ديده شده‌اند ولي آيين‌نامه‌اي که بايد حق اينها را به رسميت بشناسد هنوز نهايي نشده‌، درنتيجه تشکل‌هايي مثل انبوه‌سازان و پيمانکاران و سنديکاي تشکل‌هاي ساخ شرط اشتغال به مهندسي داشتن صلاحيت استعباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در هفدهمين اجلاس هيات عمومي نظام مهندسي ساختمان كه از امروز (3 تير) در سالن سران اجلاس تهران برگزار مي‌شود،گفت:در ماده 4 قانون نظام مهندسي شرط اشتغال به امر مهندسي منوط به داشتن صلاحيت عنوان شده است و اين عمده‌ترين نكته‌اي است كه در قانون نظام مهندسي آمده است، لذا طبق اين قانون كسي كه فاقد صلاحيت كار مهندسي است امكان درگير شدن در امر مهندسي را ندارد. 90 درصد مقررات ملی ساختمان در کشور رعایت می شود!راي كنترل قانون نظام مهندسي از محل اعتبارات نظارت عاليه در شهرهاي مختلف كشور به كار گرفته شده‌اند ، تلاش مي كنيم سازمان هاي نظام مهندسي نيز با آموزش تحقيق و گسترش به سمت توسعه مهندسي و رعايت هر چه سكاندار نظام مهندسي کشور چه کسی می شود؟ مه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان شوراي مركزي از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رئيس شوراي مركزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد مي‌نمايد و وزير راه و شهرسازي از بين آنها يك نفر را به
نقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شودوزير راه و شهرسازي با اشاره به رشد ۴۰ برابري تعداد مهندسان از بدو تاسيس تاكنون گفت: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بعد از حدود ۲۲ سال از تصويب و اجراي آن هنوز هم قانون خوبي است و جاي ارزيابي دارد و بايد تلاش كنيم تا نقاط ضعف آن را شناسايي و برطرف كنيم.دولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كندتصويب اين قانون نظام مهندسي ساختمان سپري شده، حركت رو به جلويي بوده است و روش ساخت و ساز اصلاح شده است،افزود: اما ابهاماتي هم وجود دارد كه عمدتا بخاطر برداشت هاي متفاوت از قانون نظام مهندسي ساختمان اسپيش‌فروش ملك با شناسنامه فنيي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) براي ساخت‌وسازهاي با زيربناي كمتر از دو هزار متر همچنان در برزخ اجرا قرار دارد و تعيين تكليف اين قانون به‌عنوان مطالبه عموم بهره‌برداران ساختمان‌هاي مسكونيمسكن تا ۵ سال ديگر در ركود مي‌ماندي ماده ۲۹ قانون نظام مهندسي است كه وزارت راه و شهرسازي بايد به اين بخش توجه ويژه داشته باشد. مروتي در بيان آمار معاملات مسكن در استان گلستان گفت: متاسفانه امروز صنعت ساختمان حال و روز خوشي ندارد و گزينه هاي پيشنهادي براي رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشورمه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مهندس فرج الله رجبي با 23 راي، مهندس شهرام كوسه غراوي با 20 راي و مهندس عباس وثيق نيا با 16 راي از بين چهار نامزد براي تصدي رياست شوراي مركزي دوره هفتم، حامكانيابي و بحث فرهنگي مسكن مهر مشكل داردطرح اصلاح قانون نظام مهندسي در اين كميسيون گفت: هشت جلسه مداوم با كساني كه مي توانند در اين طرح ها كمك كنند مانند وزارت راه و شهرسازي، شهرداري، سازمان برنامه و بودجه، نظام مهندسي كشور و... برگزار و نظپيگيري تخلف 5 عضو سابق هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي تهراني و اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در قالب طرح نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: در دوره قبل مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاح قانون نظام مهندسي توسط كميسيون عمران تهيه و به صحن علني رفت اما تصويب نشد.