قاليباف | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

قاليباف

نامه دکتر مظاهریان به شهردار تهران محمدباقر قاليباف در ادامه آمده است: واکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی آقاي دکتر قاليباف، جناب عالي را در يادآوري اطلاعات فراموش شده عمدي و سهوي تان کمک نمايد و البته مطمئن هستم همشهريان قدرشناس تهران و به طور کلي هموطنان عزيزمان، به خوبي نسبت به اين موضوعات واقف بوده تهران غیرقابل سکونت می شودرمحمدباقر قاليباف شهردار تهران سال پيش از ايجاد كارگروهي نام برد كه با بررسي راهكار‌هاي اقتصاد پايدار از نياز شهرداري به فروش تراكم و تغيير كاربري بكاهد‌. تركيبي كه شهردار تهران در سخنان خود به تراکم فروشی از توهم تا واقعیتند و آقاي قاليباف هم در پاسخ عنوان كردند كه اين تراكم فروشي کاملاً به‌صورت قانوني انجام شده است. تمام مجوز‌هاي صادرشده يا از طرف شوراي عالي معماري و شهرسازي منطقه بر اساس طرح تفصيلي صادر گردیده يا بعملكرد شهرداري در ساخت‌وساز قابل دفاع است / در شهرداري قوانين موازي زيادي وجود داردند و آقاي قاليباف هم در پاسخ عنوان كردند كه اين تراكم فروشي کاملاً به‌صورت قانوني انجام شده است. تمام مجوز‌هاي صادرشده يا از طرف شوراي عالي معماري و شهرسازي منطقه بر اساس طرح تفصيلي صادر گردیده يا بشهرداری‌؛ سامانه بزرگ HSE: منظری امیدوارکننده برای تهرانأكيد آقاي قاليباف مبني بر مديريت يكپارچه امور شهري تهران رويكرد مديريتي از رويكردي وظيفه‌گرا كه تا پيش از اين بود به رويكردي فرآيندگرا تغيير يافت. تفاوت اين است كه در رويكرد وظيفه‌گرا سازمان‌ها و ادارنمايشگاه پيشاني اقتصاد كشوربودن آقاي قاليباف بسياري از زیرساخت‌های لازم مانند تونل نيايش ، پيگيري ادامه اتوبان كردستان به چهارراه ولنجك كه در حال اجراست و پلي كه روي خيابان سئول زده شد، براي نمایشگاه بین‌المللی ايجاد گردید کهركس ساز خودش را ميزندجناب آقاي قاليباف، شهردار تهران نامه نوشتم ؛ حالا كه قرار است از ابتداي سال 92 شناسنامه فني ساختمان اجرا شود، وضعيت چه تفاوني نسبت به گذشته كرده است كه دستور توقف صدور شناسنامه فني را داديد؟! در گذش
اقتصاد در حاشيه مناظره سوم كه البته قاليباف و رييسي به اين موضوع ها هيچ پاسخي ندادند و تنها به مسايل فرعي پرداختند. مسئله صورت گرفته درباره اموال و اموال نامزدها چقدر در اين مناظره اقتصادي اهميت داشت؟ پازوكي: اين طرز تفكر شهرداري خود از بزرگترين بدهكاران نظام بانكي استرئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي درباره نقش و تاثير شهرداري تهران در بانك شهر و اظهارات قاليباف نامزد انتخابات درباره نظام بانكي گفت: از ايشان انتظار مي رفت از همكاري بانك ها در تامين مالي تشكر مي كرد.