فرآورده نفتي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

فرآورده نفتي


در توليد گاز از قطر جامانديم ارزش اين فرآورده نفتي حدود 18 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. وي با اشاره به رشد سالانه شش تا هفت درصدي مصرفي سوخت در بخش نيروگاهي با بهره‌برداري از ‌نيروگاه‌هاي جديد برق در كشور افزود: امسال سهم فرآوامسال 450 هزار بشكه در روز فراورده نفتي صادر كرديممعاون وزير نفت گفت: امسال بطور متوسط روزانه 450 هزار بشكه فرآورده نفتي صادر شد. اين در حالي بود كه در سه ماهه تابستان اين آمار بطور متوسط روزانه 600 هزار بشكه بود و در دو ماهه زمستان امسال به روانه 350 تا 400 هزار بشكه رسيد.ركورد فروش نفت ايران شكستكننده اين فرآورده نفتي بدل شده است. اين عضو كابينه دولت ميانگين كنوني صادرات گازوئيل را ٢٠ ميليون ليتر اعلام كرد و اظهار داشت: ايران هم اكنون به جز در بخش بنزين، صادركننده ديگر فرآورده‌هاي‌ نفتي اسوزير نفت خبر دادابراز علاقه شركت‌هاي نفتي مالزي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايراننفت‎خام و فرآورده نفتي مالزي از ايران نيز اظهار كرد: اين موضوع نيز در ديدار امروز مطرح شد و به آنها پيشنهاد داديم براي آغاز همكاري و سپس گسترش آن بهتر است از كارهاي بازرگاني و كوتاه مدت آغاز كنيم.