فارغ التحصيلان | پیام ساختمان

فارغ التحصيلان

«دولت، نظام ملی ساخت و ساز و توسعه مهندسی در ایران»عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مقاله ای با عنوان «دولت نظام ملی ساخت وساز و توسعه مهندسی در ایران» به بررسی عوامل مستقیم تاثیرگذار بر بازار مبادله کالاها و خدمات مهندسی پرداخته و معتقد است یکی از د
مشاغلی که تسهيلات ۹ درصدي مي‌گيرندتهرانيان، فارغ التحصيلاني كه دوره‌هاي كارورزي را بگذرانند از مزاياي حقوق و بيمه برخوردار مي‌شوند. در هفته‌اي كه گذشت رييس اتاق تعاون ايران، حذف هرگونه محدوديت از حضور بخش تعاون در بازارهاي پولي و م55 درصد مهندسان عمران بيكار هستند‌نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس‌ گفت: 55 درصد مهندسان عمران بيكار هستند در حالي كه بايد با ايجاد ظرفيت مناسب براي اشتغال اين فارغ التحصيلان دانشگاهي فكري اساسي كرد.رشد اشتغال متناسب با رشد اقتصادي تحقق يافت با انبوه فارغ التحصيلان جوياي كار مواجه خواهد شد، زيرا جمعيت دهه 1360 كه با رشد 3.9 درصدي در آن دوره زماني افزايش يافت ، هم اكنون به سن كار رسيده است. افزايش جمعيت جوياي كار از سوي علي طيب نيا وزير