ضوابط و مقررات | پیام ساختمان

ضوابط و مقررات

فساد گسترده در نظام مهندسی یا تهمت امضافروشی به مهندسان!!! ساخت و ضوابط و مقررات شهرسازی، وظایف اجرایی و نظارتی دارند.از این حیث و با توجه به روش اداره این سازمان ها، پاسخگویی به مجمع عمومی و نظارت فراگیر بازرسین و مراجع نظارتی، انتساب فساد به این سازمخلاء های لیزینگ مسکن برطرف می شوددر چارچوب ضوابط و مقرراتی که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، فعالیت کنند. اولین خلاء این است که بانک مرکزی فقط و فقط به یک ماده در دستورالعمکاهش عمر ساختمان در ایران ناشی از نبود مهارت فنی در اجراسترف انرژی، ضوابط و مقررات فراوانی تاکنون تدوین شده و سازمان نظام مهندسی نیز نظارت گسترده ای بر ابعاد مختلف ساختمان سازی دارد. وی ادامه داد: کیفیت مصالح ساختمانی نیز حداقل در 15 سال اخیر به نحو چشدولت در نوسازی بافت فرسوده نمره قابل قبولی نداردعضو انجمن انبوه سازان استان تهران فعالیت انبوه سازان را مطابق با ضوابط و مقررات شهرداری ها و شورایعالی معماری و شهرسازی اعلام کرد و گفت: دولت ها در 10سال اخیر عملکرد نامناسبی در نوسازی بافت های فرسوده داشته اند.تفاهم نامه مشترک بنیاد مسکن و بانک قرض الحسنه مهر ایرانر چهارچوب ضوابط و مقررات بانک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند.  بانک موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به ابلاغ سهمیه استان ها توسط بنیاد مسکن اقدام کند. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 309 گزارش مالی سال 91 شهرداری،فاجعه استرمنطبق با ضوابط و مقررات و عدم شفافیت است این فعالیت ها که درحوزه تامین مالی و تسهیل انجام عملیات عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مودیان بوده فاقد شفافیت است. وی با شرم آور و فاجعه خواندن این تسهیلات جعاله مسکن به 20 میلیون تومان افزایش یافت بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است. وام مسکن 100 میلیون تومان شدعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی، موافقت به عمل آمد. بر این اساس مصوبه مورخ 1394.2.29 شورای پول و اعتبار بابت امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن تا سقف تسهیلات در شهر تهران معادل 600 میلیون ریال، مراکز استابلاغ بسته های رونق تولید و اشتغالت لازم در ضوابط و مقررات اداری مورد عمل در این حوزه ها را احصاء و گردآوری نموده و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.12. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادیبرج زرین هرمزان متوقف شود) را خلاف ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی تهران تشخیص داده و ضمن رای بر عدم اجرا و توقف برج شماره 21 موسوم به برج زرین مقرر می کند: «ساخت و سازهای مربوط به مجموعه ورزشی و نیز برج شماره 21 (موسوم بهشیوه وام دهی در بانک هادر چارچوب ضوابط و مقررات قانون عملیات بانکی مبادرت به اعطای تسهیلات از منابع داخلی خود می کنند و تصمیم گیری درباره پرداخت تسهیلات در دایره وظایف مدیران عامل است.بر این اساس افراد می توانند درخواست خودگسترش فعالیت های میربیزنس بانک مسکو وانند طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری به غیر و یا انتقال مجدد ارز به خارج اقدام کنند.پناهی تأکید کرد: انتقال وجه از شرکت های روسی به اشخاص غیرروسی از طریق سیستم بانکیبرخورد با تخلفات ساختمانی در قزوین تشدید می شودنظر گرفتن ضوابط و مقررات مصوب احداث ساختمان، با ساختن خانه های مسکونی استاندارد، ایمن و با کیفیت مناسب، اشتیاق متقاضیان برای خرید را بیشتر کرده و با این اقدام بخشی از تحرک مورد نیاز در بازار مسکن راگودبرداری خلاف در زمین یک هکتاری منطقه یک ا و اصلاح ضوابط و مقررات و هم ورود به مصادیق اصلاحات، ممنوعیت ها و بعضا جلوگیری از ساخت و ساز موردی انجام پذیرد. نمونه باغ معنوی و پروژه ایران زمین از جمله مواردی است که حتی پس از مصوبه ماده پنج و ص رفع مشکلات سند مالکیت بافت های فرسوده تری مطابق ضوابط و مقررات اقدام و مساعدت گردد .بنابر این گزارش ؛ براساس تصمیمات این نشست ، در زمان صدور پروانه ساختمانی ، اسناد مالکیت کاداستری مورد استناد شهرداری ها قرار گیرد و پایان کار صادره نیز بر
سقف جديد تسهيلات اشتغالزاييدر چارچوب ضوابط و مقررات، ضمن رعايت منابع و مصارف و صرفه و صلاح بانك، اقدام به پرداخت اين تسهيلات به مشمولان واجد شرايط كنند. وي ادامه داد: در اجراي اين دستورالعمل، سقف فردي تسهيلات اشتغال زايي مختبانكها بايد به كار بانكداري خود بپردازند انطباق با ضوابط و مقررات قانوني را مورد بررسي قرار مي‌دهد البته اميدواريم شرايط به گونه‌اي باشد كه هيچ تخلفي گزارش نشود و سرمايه گذاران بانكها و موسسات اعتباري شرايط كشور را درك كنند و از موهبتي كه نصتسهيلات جديد به انبوه‌سازان ن يكم طبق ضوابط و مقررات موجود و لزوم فروش اقساطي تسهيلات موصوف پس از ساخت مسكن به افراد، با رعايت سقف حداكثر 10 هزار ميليارد ريال ايجاد تعهد براي صندوق است. معاون وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: بانابزارهاي دولت براي تقويت بخش مسكنه و تصويب ضوابط و مقررات مورد نياز براي راه اندازي صندوقهاي سرمايه گذاري املاك و مستغلات است. در اين راستا سازمان بورس و اوراق بهادار پيش نويس اساسنامه، دستورالعمل پذيره نويسي و صدور واحدهاي سرمايه گذایجاد سهولت در پرداخت وام از راهکارهای رونق بازار مسکن استیگر تنظیم ضوابط و مقررات درست را در این مقطع برای رونق بازار مسکن اثرگذار دانست. چگنی بیان کرد: زمانی که دستورالعمل دریافت مالیات سازندگان مسکن مطرح شد ما پیشنهاد کردیم به توجه به شرایط موجود اجرای ابازار مسکن درحال خروج از رکود استست که طبق ضوابط و مقررات مقرر شده دولت سالیانه 10 درصد از بافت های فرسوده شهری را نوسازی کند. **پروژه های بازآفرینی شهری رئیس انجمن صنفی کانون انبوه‌سازان استان تهران در ادامه از آمادگی انبوه سازاشهرداری کف ضوابط برج‌سازی را رعایت نکرد ده است تا ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه را در اسرع وقت تهیه و به تصویب شورای‌عالی برساند اما تا سال 1393 این موضوع مسکوت مانده، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشد و بدون هیچ ضابطه‌ مدونی ساختماخطر ورشكستگي بانك‌ها را تهديد مي‌كند؟ابق آن با ضوابط و مقررات نظارت كافي بر عملكرد سيستم بانكي دارد. اين مقام مسوول در بانك مركزي ادامه داد: بانك مركزي از سال گذشته با اخذ ذخاير مطمئن و كافي براي مطالبات و جلوگيري از درآمدهاي موهوم، نتسهیلات جعاله مسکن به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است.همه چيز درباره وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكنعايت ساير ضوابط و مقررات بانكي، موافقت به عمل آمد. بر اين اساس مصوبه مورخ 1394.2.29 شوراي پول و اعتبار بابت امكان اعطاي تسهيلات خريد مسكن تا سقف تسهيلات در شهر تهران معادل 60 ميليون تومان، مراكز استاوام مسکن زوجین ۱۲۰ میلیون تومان شدعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی، موافقت به عمل آمد. بر این اساس مصوبه مورخ 1394.2.29 شورای پول و اعتبار بابت امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن تا سقف تسهیلات در شهر تهران معادل 600 میلیون ریال، مراکز استانصرافي‌ها آماده اتفاق تازه باشندق آنها با ضوابط و مقررات تعيين شده رضايت نداده‌اند و در حال فعاليت هستند. صرافاني كه شايد داشتن مجوز يا نداشتنش براي آنها و مشتريانشان چندان فرقي نداشته باشد، چرا كه براساس سابقه و پيشينه‌اي كه داشته امضای تفاهم نامه آلمانی‌ها با ایران برای ساخت 10 هتل 5 ستاره مجوزها و ضوابط و مقررات اداری کشور کمک های لازم را انجام خواهیم داد. **قویا خواهان حضور در ایران هستیم پونت چات وال مدیر اجرایی گروه هتل‌های اشتاینگن‌برگر نیز در این مراسم گفت: قویا در تلاش هستیماصلاح ساختار و پیگرد قانونی تخلفات خارج از حرفه در نظام ساخت‌و‌ساز منطبق با ضوابط و مقررات ملی ساختمان تهیه می‌شود و این نقشه‌ها پایه و اساس دریافت ساختمان قرار می‌گیرد و چون ضوابط شهرسازی و هم مقررات ملی ساختمان رعایت می شود پروانه ساختمان صادر می‌شود. وی افزود: