صنعتي سازي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

صنعتي سازي

آخوندي آمار غيرعلمي از خانه‌هاي خالي ارائه دادها، عدم صنعتي سازي و نبود انبوه سازي مسكن از جمله عوامل اصلي تاثيرگذار در قيمت مسكن هستند كه باعث مي شوند قيمت اين كالا در محدوده اي قرار گيرد كه قدرت خريد مردم كفاف تهيه آن را ندهد. اين اقشرايط استفاده از تسهيلات ساخت بدون سپرده براي انبوه سازان اعلام شدومان است. صنعتي سازي در تعريف بانك مسكن كه از ضوابط مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، تدوين و ملاك عمل قرار گرفته است، شامل روش هاي پيش ساخته، پيش مونتاژ و كاربرد فناوري هاي نوين است كه در اين خمسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر عاليت‌هاي صنعتي سازي و فناوري‌هاي نوين ساختمان، كنترل و نظارت عاليه بر مقررات ملّي ساختمان، توسعه و ارتقای نظام‌مهندسی.بخش انتهایی گزارش وزارت راه و شهرسازی به نتیجه‌گیری اختصاص دارد:•با توجه به شوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟راهكارهاي صنعتي سازي مسكن زمينه تامين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن را مهيا كنند.بر اين اساس در سال ۱۳۹۳ با تشكيل كارگروهي از دستگاه هاي مربوطه تدوين آئين نامه اجرائي ماده مذكور در دستور كار قرار گرفتتراژدی بــــــزرگ مسکن مهرتوانست با صنعتي سازي در هر متر 100هزار تومان سود کند اما در کل اين سودها در سال 92 و 93 کاهش‌يافته است .البته ما تلاش کرديم که اين واحدها با قيمت بسيار پايين در اختيار متقاضيان واقعي قرار گيرد. ص12 مياتحادیه‌ای برای دفاع از حقوق کارگرانز سنتي به صنعتي سازي است. موارد بسياري وجود دارد که کارفرما از اطراف ميادين کارگر انتخاب کرده اما در حين کار، کسي که خودش را به‌عنوان کارگر معرفي کرده اموال کارفرما را دزديده است. از طرفي کارفرما هصنعتــی سازی امــروز مناسـب نیستمديرکل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي گفت: وجود تفکر سيستمي و استفاده از افراد متخصص و حرفه‌اي دو اصل مهم در استفاده از فناوري‌هاي نوين در حوزه صنعتي سازي ساخت‌وساز در کشور است.هر دم از این باغ برگی می ریزديشگاه‌هاي صنعتي سازي و مقابله با سنتي سازي همايش‌ها برپاشده و از رشد 5 درصدي صنعتي سازي خبر داده مي‌شود. در قسمت جنوب شهر پايتخت اما همچنان از وجود 3267 هکتاري بافت فرسوده - و بيش از 74 هزار هکتار در از رسانه ملی تا رسالت ملیبا موضوع «صنعتي سازي ساختمان» با حضور مسئولان كشوري و متخصصان حوزه ساخت‌وساز از 20 شهريورماه به مدت 2 روز در سالن صباي صداي و سيماي خراسان رضوي در مشهد برگزار شد. اين همايش با حضور وزير راه و شهرسازنگاهی به نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمانعي كه در صنعتي سازي كاربرد دارند تا سازندگان و توسعه دهندگان مسكن را به سوي صنعتي سازي سوق دهد؛ چرا که استفاده از روش هاي مرسوم و به نوعي سنتي هزينه ساخت را بالا برده و طول ساخت آنها زياد است.افزاي افتتاح چهارمین نمایشگاه بین‌المللی معماری و دکوراسیون داخلیبک‌سازی، صنعتي سازي و بهره‌گیری از فن آوري هايی نظير هوشمند سازي ساختمان و ايجاد جذابيت هاي بصري با ایده‌های جديد در دكوراسيون و نما و ...زمینه آسایش مردم را فراهم سازند. وی هدف مهم این نمایشگاه رادلالان اقتصادي، مخالف سرمايه گذاري خارجياب پيشتاز صنعتي سازي در منطقه بوديم نمونه بارز آن ساخت شهرك اكباتان و آپادانا است كه نشانگر دانش و تكنولوژي مدرن صنعتی سازی ايران در قبل از انقلاب است. ما با مشاركت متخصصان اروپايي كاملاً بر اين داناستاد معماري دانشگاه تهران خواستار شد: ارائه تعريف درست صنعتي‌سازياستاد معماري دانشگاه تهران گفت: صنعتي‌سازي در جامعه ما درست تعريف نشده است. عده‌اي از دانشگاهيان مخالف آن هستند و اعتقاد دارند به معماري ايراني– اسلامي را از بين مي‌برد و عده‌اي ديگر كه مجري هستند، به درستي صنعتي‌سازي نمي‌كنند. اميدوارم وزارت راه و شهرسازي جديد تعريفي صحيح و جامع از صنعتي سازي ارائه دهد.ساخت ساز يا شكنجه اهالي كه قابليت صنعتي سازي وجود نداشت، شايد در يك دهه قبل، قابل‌قبول بود كه محله مسكوني به كارگاه آهنگري تبديل شود، اما در حال حاضر نمی‌توان گفت روش‌های ديگري جز همسايه آزاري وجود ندارد و اين نكته را مسئتصرف اجباري نماي ساختمان‌شود. حتي صنعتي سازي هم نمي‌تواند كارگشا باشد. صنعتي‌سازي به شرطي موثر است كه اطراف ساختمان خالي باشد و دودكش‌ها از هر جاي نما به پشت بام هدايت شوند ولي آيا اجراي اين كار در ايران امكان‌پذير است؟» ع
مسكن مهر، باعث رشد بزه‌كاري شد . در بحث صنعتي سازي نيز پيشرفت هايي حاصل شد اما نكته اينجاست كه در بحث شهرك‌سازي كه قبل از انقلاب كارهاي خوبي در اين حوزه صورت گرفته بود متوقف شد . شهرك هاي مناسبي مانند شهرك اكباتان و آپادانا و برج