صندوق سرمايه گذاري | پیام ساختمان

صندوق سرمايه گذاري

وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ولي اولين صندوق سرمايه گذاري در شهريورماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان “صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان نسيم” فعاليت خود را آغاز كرد. تعداد كل واحدهاي اين صندوق ۲۹.۶ ميليون واحد سرمايه گذاري به ارزش اسمي هر وپيوند بازار مسكن و بازار سرمايه دكتر حسن نژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با پيام ساختمان گفت: مي توانيم با رويكرد به تشكيل صندوق هاي Real Estate Investment Trust) ) در بافت فرسوده اقدام به انبوه سازي نماييم و مالكان املاك در چنين مناطقي نيز مي توانند به اندازه سهم زمين شان از ساختمان هايي كه ساخته مي شود بهره ببرند و البته داراي اين اختيار باشند كه واحد مسكوني جديد ساخته شده را دريافت كنند يا در ازاي سهم زمين شان مالك يونيت هاي صندوق سرمايه گذاري باشند.
ابزارهاي دولت براي تقويت بخش مسكني شود. صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان: هدف از راه اندازي صندوقهاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان، تقويت سمت عرضه و توليد مسكن از طريق جمع آوري پس انداز سرمايه گذاران خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه رشد ۲ درصدي قيمت جهاني طلا در هفته‌اي كه گذشت بزرگترين صندوق سرمايه گذاري در بازار طلا روز پنجشنبه براي دومين جلسه متوالي به ميزان 1.5 تن افزايش يافت و به 811.22 تن رسيد. عقب گرد شاخص بورس به كانال 77 هزار واحدي، وصندوق (صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي) و خساپا (سايپا) نيز با تاثير منفي، شاخص را پايين كشيدند. با توجه به احتمال بازگشايي نمادهاي زيانده بانكي در هفته جاري، فضايي منفي بر معاملات بورس حاكم است. پس