هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

صندوق سرمايه گذاري

وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ولي اولين صندوق سرمايه گذاري در شهريورماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان “صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان نسيم” فعاليت خود را آغاز كرد. تعداد كل واحدهاي اين صندوق ۲۹.۶ ميليون واحد سرمايه گذاري به ارزش اسمي هر وپيوند بازار مسكن و بازار سرمايه دكتر حسن نژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با پيام ساختمان گفت: مي توانيم با رويكرد به تشكيل صندوق هاي Real Estate Investment Trust) ) در بافت فرسوده اقدام به انبوه سازي نماييم و مالكان املاك در چنين مناطقي نيز مي توانند به اندازه سهم زمين شان از ساختمان هايي كه ساخته مي شود بهره ببرند و البته داراي اين اختيار باشند كه واحد مسكوني جديد ساخته شده را دريافت كنند يا در ازاي سهم زمين شان مالك يونيت هاي صندوق سرمايه گذاري باشند.
رشد ۲ درصدي قيمت جهاني طلا در هفته‌اي كه گذشت بزرگترين صندوق سرمايه گذاري در بازار طلا روز پنجشنبه براي دومين جلسه متوالي به ميزان 1.5 تن افزايش يافت و به 811.22 تن رسيد. عقب گرد شاخص بورس به كانال 77 هزار واحدي، وصندوق (صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي) و خساپا (سايپا) نيز با تاثير منفي، شاخص را پايين كشيدند. با توجه به احتمال بازگشايي نمادهاي زيانده بانكي در هفته جاري، فضايي منفي بر معاملات بورس حاكم است. پس