صلاحيت | پیام ساختمان

صلاحيت

شرايط استفاده از تسهيلات ساخت بدون سپرده براي انبوه سازان اعلام شداي صاحب صلاحيت- براي دريافت اين تسهيلات، نيازي به سپرده گذاري ندارند، در نتيجه سود واقعي تسهيلات، برابر با سود اسمي است و نرخ بازدارنده يا فاقد توجيه اقتصادي، محسوب نمي شود. همچنين ويژگي مربواعضای جدید کانون وارد می شوند از بررسي صلاحيت آنان براساس ضوابط و مقررات، همه نامزدها مورد تاييد قرار گرفتند و در نهايت انتخابات در دهم اردي بهشت ماه برگزار و هيات مديره جدید كانون سردفتران و دفترياران معرفی شدند. رييس سازماآزمون ورود به حرفه مهندسان ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه جاري برگزار می‌شود ين آزمون، صلاحيت كاردان‌هاي فني ساختمان در شش رشته كارداني معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، شهرسازي و نقشه برداري و صلاحيت معماران تجربي نيز در پايه هاي ۳ و ۲ و ۱ مورد ارزيابي قرار وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟مان تعيين صلاحيت حرفه‌اي مهندسان، كاردان‌هاي فني ساختمان و معماران تجربي است كه اين وظيفه با برگزاري آزمون‌هاي حرفه‌اي مهندسان و كاردان‌هاي فني ساختمان در رشته‌هاي معماري، شهرسازي، عمران، مكانيك، برق،«دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران»هاي تاييد صلاحيت براي ورود به بازار خدمات مهندسي؛ فرايند‌هاي رقابت در بازار؛ قراردادهاي خدمات مهندسي و نظام‌هاي تضمين آنها؛ نظام هاي كنترل كيفيت و تضمين خدمات؛ بيمه مسئوليت‌هاي حرفه‌اي؛ نظام‌هاي حقوقيجزییات هفتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان به تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره اقدام نموده و نتايج را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام کنند. تسهيلات نوسازي هدفمند شودريان صاحب صلاحيت از هزينه‌هاي آتي جلوگيري مي‌کند‌. پيام ساختمان‌: علاوه بر نوسازي بحث هويت معماري در اين بافت‌ها چقدر حائز اهميت است‌؟ امروز بايد توجه کنيم که اين بافت‌ها فرصتي بالقوه براي احيخانه تکانی در سازمان نظام مهندسیتغال خارج صلاحيت يا ظرفيت تعيين‌شده، دريافت هرگونه وجه خارج از ضوابط، خودداري از انجام اقدامات بازدارنده در مورد تخلفات عوامل اجرايي، جعل در اوراق و اسناد مدارک حرفه‌اي است. از طرفي شوراي انتظاميمهندسان با تجربه ایرانی در راه کشورهای خارجیحوه تعيين صلاحيت شرکت‌هاي مهندسي در آينده گفت: ما مدعي هستيم اگر بناست شرکت مهندس مشاوري تعيين صلاحيت شود تنها مرجعي که مي‌تواند تعيين‌کننده باشد، جامعه مهندسان مشاور است چراکه هيچ کجا مجموعه‌اي باا ارتینگ،جان پناه مردمغلين واجد صلاحيت در رشته برق صنعت ساختمان تأکيد دارد‌، موجب شده كه تأسيسات برق ساختمان به درستي اجرا نشود و نه تنها شاهد هدررفت آن در ساختمان باشيم بلكه خطرات جاني نيز براي شهروندان در خانه و محيط دلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند بانک‌ها صلاحيت اين کار را ندارند سرحدي ، کارشناس مسکن با انتقاد شديد از اين طرح وزارت راه شهرسازي به پيام ساختمان گفت: تمام دغدغه‌هاي کارشناسان در مقوله مسکن به مقوله مالي آن مرتبط نيست . زماساماندهی پیش فروش ساختمان با وساطت بانک‌ها زهايي كه صلاحيت پيش‌فروش را ندارند به‌عنوان‌مثال پروژه‌هايي كه تنها نمايي از يک ساختمان بوده و يا حتي در مرحله خريد زمين يا خاكبرداري و پيش از اتمام فونداسيون هستند به‌پيش خريدار قالب مي‌شوند، ضمن صنعت ساختمان در آیینه پیام ساختمانريان فاقد صلاحيت» را از بين برد‌. اجلاس سالانه سازمان نظام مهندسي کشور نيز در اين ماه برگزار شد‌. مرداد- نمايشگاه مرداد 93 را با سؤال «گره بازار مسکن گشوده مي‌شود ؟» آغاز کرديم‌، ماهي که گفته قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد براي خود صلاحيت و ظرفيت کار ايجاد نمايند و لزوماً هم نسبت به کيفيت خدمات مهندسي حساسيتي ندارند. اين قسمت‌هاي قانون بايد اصلاح بشود. عيوضي خاطرنشان کرد:مهم‌ترين چيزي که باعث مي‌شود سازمان نظامساختمان، موتور محرکه خروج از رکودبايد صاحب صلاحيت و مهندس باشد. اميدواريم در سال آينده کل ساختمان ها به دست مهندسان ساخته شود .وي در پايان از مهندسان خواست به تکاليف خود پايبند باشند تا نظام مهندسي نيز بتواند از حقوق آنها دفاع کند
بانكها بايد به كار بانكداري خود بپردازند ست و آنها صلاحيت‌هايي داشته‌اند كه اين مجوزها را دريافت كرده‌اند؛ لذا ضروري است شأن و جايگاه خود را رعايت كنند تا كار به حوزه نظارت و ارسال گزارش تخلفشان به هيئت انتظامي بانكها نرسد و مشمول سلب صلاحيت توليد نفت ايران در مرز ۳.۸ ميليون بشكهمي كند تا صلاحيت شركت هاي داخلي ما در حد بين المللي شود. وي ادامه داد: به شركت نفت هم بخشي از مسائل مربوط به مديريت پروژه و توانمندي هايي را در سطح مديريتي بالا آموزش و فنآوري را در اين زمينه انتقال مدستور آخوندي براي حذف نظام مهندسي از چرخه صدور پروانه ساختمانيعضاي صاحب صلاحيت در حوزه مهندسي ساختمان كه در قانون به آن تأكيد شده است نه از كسي براي تسريع كار اجازه مي‌گيرد و نه هيچ آئين‌نامه‌ يا مصوبه‌اي مي‌تواند آن را از سازمان نظام مهندسي پس بگيرد. وي اداممصرف ۴۰ درصد از منابع انرژي كشور در ساختمان‌هاي مسكوني و تجاريفراد فاقد صلاحيت احداث كنند، گفت: قانون‌گذار به طور مشخص ورود افراد فاقد صلاحيت را در ساخت و ساز جرم تلقي كرده است، پس چرا به بهانه‌هاي مختلف از ورود مهندسان و افراد داراي صلاحيت به امر ساخت وساز جلوگتفاهمنامه جديد براي مطالعه 2 ميدان نفتي ايران توسط روسیههاي تاييد صلاحيت شده توسط شركت ملي نفت ايران است و تفاهم نامه مطالعاتي امضا شده با اين شركت، هشتمين تفاهم نامه مطالعاتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در قالب مدل قراردادي پيشنهادي اين شركت است. ميدان ننقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شود پروانه باصلاحيت باشند شاهد دو قانون متضاد نبوديم. وزير راه و شهرسازي افزود: در حال حاضر شاهد هستيم كه تمام شركت‌هاي مهندسي كه كارهاي بزرگ عمراني و غير عمراني مهندسي را ارائه مي‌دهند اعضاي آنها عضو نزديك به 20 درصد از كل نقدينگي كشور در اختيار موسسات مالی و اعتباری هيچ‌گونه صلاحيت علمي و فني براي مديريت اين امور نداشته‌اند. معمولا موسسان اين موسسات، از پشتوانه سياسي برخوردار بوده كه توانسته‌اند با دور زدن قانون و عدم تمكين آن، در سراسر ايران شعبه زده و سرمايه ممردم نگران سپرده هاي خود نباشندي شوند كه صلاحيت اجرايي و اخلاقي ندارند و سعي در اين دارند كه با اعمال فشارهاي سياسي از بانك مركزي مجوز دريافت كنند و بانك مركزي نبايد با خواسته هاي اين موسسات غير اقتصادي موافقت كند چراكه هيچ يك از اپشت‌پرده مخالفت با ماليات ساخت مسكناي و صاحب صلاحيت هستند، به حوزه ساخت و ساز وارد شوند و بسياري از افراد و صاحبان حرف و صنايع ديگر مانند پزشكان، كارمندان، كسبه، توليدكنندگان كه در سال هاي گذشته از تخصص واقعي خود دور شده و براي كسب سودبرنامه ششم توسعه به بانك ها ابلاغ شد‌ها و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران‌عامل و اعضاي هيأت مديره بانك‌ها نام برد. همچنين براي انجام عمليات بانكي، واسپاري (ليزينگ)، صرافي و غيره توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اخذ مجوز از بانك مركزي، مجازات از بانك مركزي سپرده‌هاي مردم را ضمانت نمي‌كندختيار سلب صـلاحيت حرفـه‌اي و لغـو مجـوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد كه درصورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك‌ها و مؤسسـات اعتبـاري از مسئوليت مسازندگان غير متخصص از بازار مسكن حذف مي‌شوندفراد فاقد صلاحيت و غير متخصص از ساخت‌وساز شود. وي افزود: با اجراي قانون ماليات بر ساخت‌وساز بسياري از سازنده‌ها كه تخصصي در اين حوزه ندارند از بازار ساختمان خارج خواهند شد چرا كه ما معتقديم اسراف ومرگ سالانه ۹۰۰ نفر در حوادث ناشي از كارهاي ساختمانيافراد فاقدصلاحيت در فرآيند ساختماني، يكي از اين اقدامات است. معاون وزير راه و شهرسازي، افزود: مطابق قانون نظام‌مهندسي ساختمان، تنها افراد با صلاحيت، حق دخالت در ساخت و ساز را دارند؛ زيرا توليد ساختگزارش بانك جهاني از سرمايه گذاري مستقيم خارجي درايرانفت و گاز، صلاحيت 29 شركت اكتشاف و توليد نفت و گاز را تاييد كرد.جاي بررسي قراردادهاي نفتي كف خيابان نيست كه تعيين صلاحيت شركت‌هاي خارجي را آغاز كرده‌ايم.» وي در ادامه افزود: «تاييد صلاحيت شركت‌هاي داخلي پيش از اين انجام شده بود و 11 شركت داخلي در اين زمينه تاييد صلاحيت شدند.» زنگنه درباره زمان نها