شوراي عالي شهرسازي و معماري | پیام ساختمان

شوراي عالي شهرسازي و معماري

شهرد اری ملزم به مد یریت جمعیت شهر پایتخت شورای عالی شهرسازی و معماری د ر گزارش مشروح خود از ضوابط بلند مرتبه سازی، موضوع محد ود یت بلند مرتبه سازی د ر تهران را مطرح کرد این د ر حالی است که سازند گان نیز باید هنگام اخذ پربهانه ای به نام «برج باغ» گروه ساخت وساز: تهیه شناسنامه و بانک باغات از اساسی ترین ملزومات رسیدگی و حراست از فضای سبز شهری است که باعث می شود دست اندازی به باغات داخل محدوده شهری به حداقل ممکن برسد و باغات بیش از 500 مترتوقف عملیات ساختمانی در محدوده عمارت عشرت آباد عملیات ساختمانی در محدوده عمارت عشرت آباد واقع در میدان سپاه با رأی شورای عالی شهرسازی و معماری متوقف شد. بر اساس گزارش پیام ساختمان و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شویروس پیروز شهرفروشی!معاون محترم وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش در واکنش به نحوه مدیریت شهری از قِبَل فروش شهر و تأمین درآمد ، زبان به انتقاد گشود و گفت : «شهرداری تهران با علاقه عجیبی به دنبال کسب منابع مالی بیشتر از مکشور معماری جنگ زده نمی خواهدمعماری هر شهر یا کشوری نمادی بیرونی است که توجه هر بازدیدکننده ای را به خود جلب می کند.بنابراین ضروری است که دولت به عنوان نهاد متولی نظارتی جدی بر این امر داشته و همواره درصدد ارتقای کیفیت و رفع مشکل حادثه حتی فریاد می زندسازمان مدیریت بحران کشور در سال 1386 تشکیل و با شروع فعالیت این سازمان در خرداد 1387، قرار شد این سازمان برای یک دوره 5 ساله به طور آزمایشی شروع به فعالیت کند و بعد از این مدت، کارایی و اثربخشی سازمکارد فروش "تراکم" به استخوان رسیددبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور می گوید: «فروش شهرسازی باید متوقف شود» ! اما به راستی آیا امکان توقف کامل این روند وجود دارد. فروش تراکم سوژه جدیدی در کلان شهرها به ویژه تهران نیست اما این ادفروش تخلف با ارزان ترین قیمت گروه گزارش: حدوداً 800 سال پیش، سعدی شیرین سخن برای بیان قدرت پول گفت: «هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست» و از دوره صفویه ضرب المثلی با همین مضمون بین مردم
دولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كند شهرسازي، شوراي عالي شهرسازي و معماري با شهرداري ها درباره طرح هاي تفضيلي و جامع شهرها گفت: اخيرا به مهندسان ناظر اعلام كرديم كه اگر شهردارهاي مجوز ساخت پروژه اي كه با طرح هاي تفضيلي و جامع در تعارض ارويكرد حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي - فرهنگي 168 شهر كشور ابلاغ شدهر ماه 94 شوراي عالي شهرسازي و معماري، موضوع تدوين سندي واحد براي بافت هاي تاريخي- فرهنگي، موارد ذيل، تحت عنوان رويكردهاي كلي حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي- فرهنگي به عنوان رويكردهاي كلي تهيه سند واجولان بساز و بفروش ها در برخی مناطق شهریاس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، حق ورود به اين منطقه براي ساماندهي و ارائه خدمات را ندارد و از سوي ديگر، بودجه و امكاناتي كه به دهياري داده مي شود، تنها بخش كوچكي از اين شهرك را پوشش مي دهد. عامل حادثه خيابان رجايي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد تا از اين طريق جنبه حقوقي پيدا كرده و اجرايي شود.ارايه گزارش حادثه ساختمان پلاسكو به هيات وزيرانه تخصصي ۴ شوراي عالي شهرسازي و معماري را برعهده دارد، آمده است: شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۹۵.۱۱.۱۱ ضمن استماع گزارش مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي پيرامون حادثه ساختمان پلاسكو بساخت سه شهر جديد كليد خوردپس، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري دريافت شود و در مرحله بعدي، هماهنگي هاي لازم براي ساخت اين شهرها با مقامات استاني انجام گردد. وي تصريح كرد: شهر جديد «تيس» در كنار درياي عمان، شهر جديد «كوشك» مسكن مهر، باعث رشد بزه‌كاري شده تصميمات شوراي عالي شهرسازي و معماري به منظور پيشگيري از تخلفات ساختماني جهت جلوگيري از هدر رفت ثروت ملي و حفظ حقوق شهروندي با پيشگيري از تراكم فروشي با توجه به تامين هزينه هاي شهر از طريق ايجاد درامالزام شهرداري ها بر جلوگيري از تخلفات ساختماني دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با ابلاغ اصول شهرسازي به استانداران تاكيد كرد: شهرداري ها مكلف هستند از ساخت و سازهاي بدون پروانه يا تخلفات ساختماني جلوگيري كنند.ظرفيت شهر تهران در بلندمرتبه سازي اشباع شده استدبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گفت: ظرفيت شهر تهران از نظر بلندمرتبه سازي و ساخت فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي (Mall) اشباع شده است.هرگونه ايجاد تعهد جديد برای احداث بناهای بلند ممنوع شد وزير راه و شهرسازي با اشاره به ارائه گزارش ‹‹ تأثير ساختمان هاي بلندمرتبه بر تهويه طبيعي و تجارب جهاني آن›› در شوراي عالي شهرسازي و معماري با تاكيد بر اينكه بررسي ۵۰ ساله جريان باد در تهران نشان مي دهد كه در ۱۰سال اخير به دليل كثرت ساختمان هاي بلند جريان باد در شمال تهران كاهش يافته است، تصريح كرد: تجارب و مطالعات ديگر كشورها از جمله آمريكا، هنگ كنگ و كره در زمينه تاثير ساختمان هاي بلند بر جريان باد نيز اين موضوع را تاييد مي كند.
X