شوراي عالي شهرسازي و معماري | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

شوراي عالي شهرسازي و معماري

شهرد‌‌‌‌‌‌‌اري ملزم به مد‌‌يريت جمعيت شهر پایتخت شوراي عالي شهرسازي و معماري د‌‌ر گزارش مشروح خود‌‌ از ضوابط بلند‌‌مرتبه‌سازي، موضوع محد‌‌ود‌‌يت بلند‌‌ مرتبه‌سازي د‌‌ر تهران را مطرح كرد‌‌ اين د‌‌ر‌حالي است كه سازند‌‌گان نيز بايد‌‌ هنگام اخذ پروانه، تاييد‌‌يه‌هاي زيست‌محيطي بناي بلند‌‌ مبني بر قرار ند‌‌اشتن د‌‌ر كريد‌‌ور هواي تهران را اخذ كنند‌‌بهانه‌ای به نام «برج باغ» دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال كند.اما متأسفانه طبق گفته بوچاني، دبير كميسيون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهري شوراي شهر تهران این امر اتفاق نیفتاده و سند اجرایی آن در شورای شهر به تتوقف عمليات ساختماني در محدوده عمارت عشرت آباد عمليات ساختماني در محدوده عمارت عشرت‌آباد واقع در ميدان سپاه با رأي شوراي عالي شهرسازي و معماري متوقف شد. ویروس پیروز شهرفروشی!. دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري همچنين از تشکيل کميسيون کلانشهر‌ها در دولت به منظور پاسخ به «چرايي وجود شکاف عميق بين دولت و مديريت شهري»سخن گفته و فلسفه وجودي ايجاد چنين کميسيوني را در دولت‌، کشور معماری جنگ زده نمی خواهدنون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 51 است که در اين ماده آمده است: براي هماهنگ کردن برنامه‌هاي شهرسازي به‌منظور ايجاد محيط‌زيست بهتر براي مردم و همچنين به‌منظور اعتلاي هنر معماري ايران حادثه حتی فریاد می زندمچون عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري، شهردار منطقه 14، مديرکل برنامه‌ريزي و ايمني وزارت کشور، معاون مهندسي و پدافند غيرعامل وزارت دفاع را در کارنامه کاري خود دارد از دغدغه‌هاي مديريتي در مقابله با بکارد فروش "تراکم" به استخوان رسیددبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور مي‌گويد: «فروش شهرسازي بايد متوقف شود» ! اما به‌راستي آيا امكان توقف كامل اين روند وجود دارد. فروش تراکم سوژه جديدي در کلان‌شهرها به‌ويژه تهران نيست اما اين ادعا که قرار است فروش تراکم متوقف شود، موضوعي جديد و چالش‌برانگيز است. آن هم در شرايطي که گزارش‌هاي ميداني خبرنگار پيام ساختمان حاکي از آن است که معضل شهر فروشي همچنان در شهرها ادامه دارد.فروش تخلف با ارزان ترین قیمتجام شود و شوراي عالي شهرسازي و معماري مهر تأیید آنها را بزند . وي با تاكيد بر اينكه همه نهادهاي اجتماعي بايد در امور مربوط به مسائل شهري قرار گيرد، گفت: اگر چنين نهادهايي درگير مباحث شهري نشود
دولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كند شهرسازي، شوراي عالي شهرسازي و معماري با شهرداري ها درباره طرح هاي تفضيلي و جامع شهرها گفت: اخيرا به مهندسان ناظر اعلام كرديم كه اگر شهردارهاي مجوز ساخت پروژه اي كه با طرح هاي تفضيلي و جامع در تعارض ارويكرد حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي - فرهنگي 168 شهر كشور ابلاغ شدهر ماه 94 شوراي عالي شهرسازي و معماري، موضوع تدوين سندي واحد براي بافت هاي تاريخي- فرهنگي، موارد ذيل، تحت عنوان رويكردهاي كلي حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي- فرهنگي به عنوان رويكردهاي كلي تهيه سند واجولان بساز و بفروش ها در برخی مناطق شهریاس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، حق ورود به اين منطقه براي ساماندهي و ارائه خدمات را ندارد و از سوي ديگر، بودجه و امكاناتي كه به دهياري داده مي شود، تنها بخش كوچكي از اين شهرك را پوشش مي دهد. عامل حادثه خيابان رجايي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد تا از اين طريق جنبه حقوقي پيدا كرده و اجرايي شود.ارايه گزارش حادثه ساختمان پلاسكو به هيات وزيرانه تخصصي ۴ شوراي عالي شهرسازي و معماري را برعهده دارد، آمده است: شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۹۵.۱۱.۱۱ ضمن استماع گزارش مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي پيرامون حادثه ساختمان پلاسكو بساخت سه شهر جديد كليد خوردپس، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري دريافت شود و در مرحله بعدي، هماهنگي هاي لازم براي ساخت اين شهرها با مقامات استاني انجام گردد. وي تصريح كرد: شهر جديد «تيس» در كنار درياي عمان، شهر جديد «كوشك» مسكن مهر، باعث رشد بزه‌كاري شده تصميمات شوراي عالي شهرسازي و معماري به منظور پيشگيري از تخلفات ساختماني جهت جلوگيري از هدر رفت ثروت ملي و حفظ حقوق شهروندي با پيشگيري از تراكم فروشي با توجه به تامين هزينه هاي شهر از طريق ايجاد درامالزام شهرداري ها بر جلوگيري از تخلفات ساختماني دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با ابلاغ اصول شهرسازي به استانداران تاكيد كرد: شهرداري ها مكلف هستند از ساخت و سازهاي بدون پروانه يا تخلفات ساختماني جلوگيري كنند.ظرفيت شهر تهران در بلندمرتبه سازي اشباع شده استدبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گفت: ظرفيت شهر تهران از نظر بلندمرتبه سازي و ساخت فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي (Mall) اشباع شده است.هرگونه ايجاد تعهد جديد برای احداث بناهای بلند ممنوع شد وزير راه و شهرسازي با اشاره به ارائه گزارش ‹‹ تأثير ساختمان هاي بلندمرتبه بر تهويه طبيعي و تجارب جهاني آن›› در شوراي عالي شهرسازي و معماري با تاكيد بر اينكه بررسي ۵۰ ساله جريان باد در تهران نشان مي دهد كه در ۱۰سال اخير به دليل كثرت ساختمان هاي بلند جريان باد در شمال تهران كاهش يافته است، تصريح كرد: تجارب و مطالعات ديگر كشورها از جمله آمريكا، هنگ كنگ و كره در زمينه تاثير ساختمان هاي بلند بر جريان باد نيز اين موضوع را تاييد مي كند.