شهرسازي | پیام ساختمان

شهرسازي

خلاء‌های ليزينگ مسكن برطرف می شودارت راه و شهرسازي با مشاركت دفتر مطالعات اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، انجمن ملي ليزينگ و اداره مطالعات و مقررات بانك مركزي كارگروهي را تشكيل داد كه اين كارگروه در حال تدوين آيين‌نامه‌اي پيشنافزايش سقف وام مسكن امسال در دستور كار نيستت راه و شهرسازي مبني بر افزايش دوره بازپرداخت اقساط تسهيلات صندوق پس‌انداز يكم اظهار داشت: امكان افزايش دوره بازپرداخت اقساط به شرطي فراهم مي‌شود كه به نحوي منابع آن تامين شود. وي با تاكيد برانبوه‌سازان رغبتي به بافت‌هاي فرسوده ندارندزير راه و شهرسازي، انبوه‌سازان توان و يا رغبتي براي ورود به بافت‌هاي فرسوده ندارند، گفت: فعاليت انبوه‌سازان طبيعتاً در مناطقي كه ساختار سكونتگاهي به خود گرفته است و در آن جريان زندگي وجود دارد سمسکن از خواب 5ساله بیدار می شودر راه و شهرسازي از عدم‌تعادل بزرگي رنج مي‌برد و اين مسئله باعث شده است در شرايطي كه 24 ميليون خانوار و 27ميليون خانه در كشور وجود دارد، باز هم حدود 19ميليون نفر بدمسكن باشند. بيت‌الله ستاريان ميشهرسازي در ايران وضعيت آشفته‌اي داردوزير راه و شهرسازي بابيان اينكه وضعيت شهرسازي در ايران آشفته و به‌هم‌ريخته‌ است،گفت: متأسفانه سوداگران مسكن تصميم مي‌گرفتند كه كجا ساخت‌وساز صورت گيرد و چگونه اين ساخت‌وساز انجام شود، بنابراين علي‌رغم اينكه دو بار استيضاح شدم اعتقاد دارم بايد شهرسازي به مفهوم تمدن ايران بازگردد.توليد انبوه مسكن مشكل بافت‌فرسوده و حاشيه‌نشيني را حل نمي‌كندوزير راه و شهرسازي با بيان اينكه توليد انبوه مسكن مشكل بافت‌فرسوده و حاشيه‌نشيني را حل نمي‌كند گفت:ستاد بازآفريني يك سوم از جمعيت شهري كشور و ارتقاي كيفيت زندگي آن ها را مورد هدف قرار داده است. پيشنهاد جديد آخوندی به رئیس جمهوروزير راه و شهرسازي از ارائه پيشنهاد جديد به رياست‌جمهور براي بهبود شرايط پرداخت وام مسكن خبر داد. آخوندي دو معاون خود را تغيير داد با حكم وزير راه و شهرسازي، حبيب الله طاهرخاني به سمت معاون وزير، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد منصوب شد، اين در حالي است كه محسن نريمان مديرعامل پيشين قائم مقام وزير در امور استان ها شده است. افزايش زيرپوستي قیمت مسكنارت راه و شهرسازي با انتقاد از رويكرد انبوه‌سازان، به آنها توصيه مي‌كنند به جاي ساخت و ساز در مناطق يك و دو پايتخت سرمايه‌هاي خود را به سمت بافت‌هاي به قول آنها ناركارآمد يا همان فرسوده تغيير مسيرخبري خوش براي بانك‌هاي كشورزير راه و شهرسازيبا اين تدابير، بانك مركزي اميدوار است «تنگناي اعتباري» نيز التيام يابد. دليل اصلي «تنگناي اعتباري» معوقه‌هاي بانكي و نيز كاهش ارزش دارايي‌هاي بانك‌هاست. پاره‌اي از بانك‌ها و موسساآخوندي آمار غيرعلمي از خانه‌هاي خالي ارائه داداقتصاددان و مدرس دانشگاه با اشاره به غير علمي بودن آماري كه وزير پيشنهادي راه و شهرسازي از خانه هاي خالي در مجلس ارائه داد گفت: وزير راه و شهرسازي با اين كار به اعتبار خود لطمه مي زند.سیصد و هفتمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شدنه راه ‌و شهرسازي اعلام كرد- امید شش میلیون مستأجر به تدبیر دولت- از دست رفتن سپرده‌ها، ترس این روزهای بانک ها- رونق بدون سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نیمه راه گم شد ارت راه و شهرسازي، زمان راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به اردیبهشت سال‌جاری موکول و در این راستا اعلام کرد که كارهاي مربوط به جمع‌آوري و ساماندهي اطلاعات مورد نياز براي سامانه، تقريبا بساپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در سال 96معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرسازي گفت: اميدواريم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه ،دستكم60 درصد بدهي وزارت راه و شهرسازي به پيمانكاران بخش خصوصي امسال پرداخت شود.در استان گيلان يك پل غيرهمسطح را افتتاح شد پل تقاطع غيرهمسطح مسير منجيل - لوشان با خط آهن قزوين - رشت در استان گيلان روز پنجشنبه با حضور وزير راه و شهرسازي، استانداران قزوين و گيلان و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بهره برداي رسيد.
صنعت آب و برق رقباي زيادي دارده در خصوص شهرسازي مطرح مي‌شود اين است كه وزارت نيرو در حوزه آب، سرمايه‌گذاري كرده و اقدام به ساخت سد مي‌كند اما بعد از مدتي مي‌گويند اسم سد را نياوريد؛ چراكه اسم مافياست. سرپرست وزارت نيرو اظهار دارسيدگي به وضعيت بد مسكن هاعلي چگيني، گفت: دولت دوازدهم به طور عام و معاونت مسكن وزارت راه وشهرسازي در مقياس خاص، برنامه 4 گانه اي براي ساماندهي و رسيدگي به وضعيت بد مسكن ها طراحي كرده است. جای خالی ایران در كريدورهاي ترانزيتي جديدمديركل دفتر تجاري‌سازي و امور تشكل‌هاي وزارت راه و شهرسازي با اشاره به كاهش 32 درصدي ترانزيت زميني ايران از كاهش تدريجي سهم كشور در ترانزيت كالاي دنيا و آسيا خبر داد و گفت: كشورهاي همسايه به سرعت در حال ايجاد كريدورهاي ترانزيتي جديدي هستند كه در بيشتر آنها ايران جايگاهي ندارد.هيچ بدهي به پيمانكاران مسكن مهر نداريممعاون وزير راه و شهرسازي: بدهي به پيمانكاران در پروژه مسكن مهر در بخش‌هاي زيربنايي است و در بخش مسكن سازي پروژه مسكن مهر هيچ بدهي به پيمانكاران نداريم. مشكل مسكن روي تابلوي بورس كالا حل مي‌شودارت راه و شهرسازي، دانشگاهيان ،انبوه سازان و مشاوران املاك بايد نظرات خود را در اين زمينه ارايه دهند تا موضوع فروش متري مسكن از طريق يونيت ها انجام شود. *ورود آلومينيوم المهدي به بورس با گواهي سپردپشت‌پرده‌ مخالفت دولت با مسكن مهرزير راه و شهرسازي دست به قلم شد و در كانال تلگرامي‌اش منتقدان سند 2030 را با شدت هرچه تمام‌ مورد انتقاد و هجمه قرار داد. آخوندي دراين‌باره نوشته بود؛ «به تصويري كه مخالفان از دولت در جريانِ سند 203دستور رئيس‌جمهور براي جمع‌بندي مسكن‌هاي مهر سراسر كشور قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور مسكن مهر گفت: دستور رئيس جمهور براي جمع بندي مسكن هاي مهر سراسر كشور تا پايان سال ۱۳۹۶ صادر شده است.پاسخ وزارت راه و شهرسازی به یک گزارشارت راه و شهرسازي توضيحي به دفتر خبرگزاري ارسال كرده كه متن كامل آن به شرح زير است: در تحليل هر موضوع و ارائه گزارش در خصوص هر بخش اقتصادي توجه به پيشينه و ريشه يابي اتفاقات گذشته بسيار حائز اهميت دولت ۴۰ ميليون مترمربع ساختمان مي‌سازدزير راه و شهرسازي با اشاره به عملكرد سال گذشته سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي يادآورشد: سال گذشته موفق شديم 31 بيمارستان را با بيش از 5 هزار تخت پس از پايان عمليات به بهره بردار تحويل دستور آخوندي براي حذف نظام مهندسي از چرخه صدور پروانه ساختمانيرئيس سازمان نظام مهندسي كشور با بيان اينكه به مصوبه كميسيون زيربنايي دولت درباره آيين‌نامه كنترل ساختمان اعتراض دارند و در اين مورد به قانون مراجعه خواهند كرد، گفت: در پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي كه به تأييد سازمان نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي رسيده بود اين سازمان به يكباره با دستور آخوندي از چرخه صدور پروانه ساختماني تا پايان كار حذف شد.ساخت اولين ترامواي ايران در پرنديلوت طرح «شهرسازي ريل پايه» برگزيده شده گفت: قرار است براي افزايش دسترسي مردم اين شهر به ايستگاه هاي راه آهن (قطار حومه اي) و قطار شهري (مترو) اولين قطار سبك شهري ايران (تراموا) در محدوده داخل شهر پرنتسهيلات جديد به انبوه‌سازان ارت راه و شهرسازي در نوسازي بافت‌هاي ناكارآمد شهري، با تأكيد بر حضور انبوه‌سازان، طي حكمي تسهيلات جديدي از سوي بانك مركزي به بانك مسكن ابلاغ شد. بر اين اساس بانك مسكن با استفاده از تسهيلات صندوق پسفرار مديرعامل ايرباس از مذاکرهقائم مقام وزير راه و شهرسازي از تحويل رايگان يك ايرباس ۳۲۰ توسط كمپاني ايرباس به هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تخفيف خبر داد.سرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردند وزير راه و شهرسازي مي گويد: در واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي با دفع شر 100 ميليارد دلار سرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردند.موافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي ارت راه و شهرسازي، تاكيد بر محور ' مشكلات مسكن و تحت الشعاع قرارگرفتن توسعه شهري ' و توجه بيشتر به امر مشكل مسكن و ركود بازار آن و نيز توسعه متناسب شهري است. بزعم حمايت كنندگان طرح تفكيك وزارت راه و ش