هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

شهرداري

شناسنامه فنی چراغ خاموش صادر می شودغه مردم و شهرداري را در مورد جزئيات فني ساختمان و كيفيت مصالح به کار گرفته‌شده برطرف نمي‌كند و درواقع مسئله پيش‌فروش ساختمان فقط اثبات و احراز مالكيت نيست بلکه درواقع مردم مي‌خواهند بدانند نوع و کیفیوظیفه شهرداری فقط تذکرات ایمنی است فت: وظيفه شهرداري فقط تذکرات ايمني است و دادستاني و شوراي امنيت بايد حکم ناايمن بودن پلاسکو را صادر مي‌کردند. حسين مقصودي با تاکيد بر اينکه امروز زمان نيش و کنايه زدن هاي سياسي نيست و هرشخص که تجربه وعلت اصلی حادثه ساختمان پلاسکوش‌نشاني و شهرداري تهران هم اعلام کرده‌اند، بارها تذکرات لازم از سوي مراجع ذيصلاح به مالکان اين ساختمان داده مي‌شود اما گوش شنوايي نيست، اميدواريم اين حادثه باعث شود دادستاني هم به اين حوزه ورود کردهترفند جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها ده از سوي شهرداري تهران صادر شد و شب گذشته اين درختان در خاک باغ کاشته شدند. وي با بيان اينکه کميسيون ماده 7 قطعا به تخلفات مالک اين باغ رسيدگي مي‌کند گفت: قطعا تعداد درختان کسر شده محاسبه و مجموبازدید مهندسان عضو سازمان از طولانی ترين خط قطار شهري مشهد از بودجه شهرداري و يا عرضه اوراق مشاركت تأمين مي شود. منصوريان ادامه داد: خط سه قطار شهري مشهد در سه فاز عملياتي طراحي شده كه از طي نيمه دوم سال جاري تا امروز حدود 3 كيلومتر حفاري انجام و ديواربه باقیمانده باغ‌های شهر تهران رحم کنید همين زمان شهرداري تهران با درك و اطلاع كامل از طرح در جريان مرتبط؛ نسبت به ارسال لايحه‌اي به همين عنوان به شوراي شهر اقدام كرد.بعد از تدقيق و اصلاح طرح موضوع مجددا به صحن علني شوراي شهر ارسال شد. طبمیزان طلب شهرداری از دولت مشخص شدد به عهده شهرداري تهران و حداكثر تا 50 درصد به عهده دولت است. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 257 پیام ساختمان به چاپ می رسد. صدور 800 سند پیش فروش ساختمان در کشور يدانم چرا شهرداري تهران در صدور شناسنامه فني ساختمان تعلل مي‌كند گفت: اين تعلل در تهران در صورتي است كه در ساير استانها از جمله فارس مشكل حل شده جاي سوال دارد. درتهارن به عنوان پايتخت كه بسياري از اقانون، نظارت بر ساخت و ساز را به نظام مهندسی واگذار کرده است.لي است كه شهرداري تهران در يك دستورالعمل غيرقانوني به دفاتر خدمات الكترونيكي و شهرداري هاي مناطق، در فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني رويه ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسي را حذف كرده است.عضو هيريزش ديوار بيمارستان مسيح دانشوري یک کشته داشت توافق با شهرداري منطقه به منظور واگذاري بخشي از زمين بيمارستان و تعريض خياباني که به اتوبان امام علي(ع) منتهي مي شود از سوي بيمارستان در اختيار شهرداري قرار گرفت و شهرداري نيز به منظور جلوگيري از رشناسنامه ای که هرگز صادر نشدرا از سوي شهرداري تكليف كرده بود، اما به خاطر آنچه اختلاف‌نظر بين شهرداري و نظام‌مهندسي خوانده مي‌شد، در بايگاني اين دو نهاد قرارگرفته بود. در قالب اين ابلاغيه شهرداري‌هاي مناطق، مهندسان ناظر و مالكانواکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی و ترافيک شهرداري تهران در خصوص اظهارات اخير محسن هاشمي رفسنجاني مبني بر عملکرد مديريت شهري در متروي تهران، توضيحاتي را ارائه داد.مهندس سيد جعفر تشکري هاشمي در ابتدا با تأکيد بر اين که اگر اظهارات امسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر م همكاري‌ شهرداري‌ها در اجراي رعايت مقررات ملّي ساختمان و پرداختن شهرداري به دريافت جريمه در تخلفات ساختماني در كميسيون ماده صد كه باعث كاهش كيفيت ساخت‌وسازها و رعايت مقررات ملّي ساختمان شده استوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟وزارت راه و شهرسازي با انتشار جزئيات اقدامات دو ساله دولت در بخش مسكن، يكي از مهم‌ترين مشكلات و موانع اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اتخاذ شده را عدم تأمين اعتبار و بودجه نظارت عاليه بر ساخت‌وسازها و عدم همكاري‌ شهرداري‌ها در اجراي رعايت مقررات ملّي ساختمان و پرداختن آنها به دريافت جريمه در تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100 عنوان كرد. «دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران» تعامل با شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي است. اخذ صلاحيت و پروانه اشتغال بكار مهندسي عمده ترين مساله‌اي است كه مهندسان با آن سروكار دارند و براي تحصيل آن بايد به مقررات منبعث از اين نظام تمكين كنند
ساخت اولين ترامواي ايران در پرند سوي ديگر شهرداري تهران نيز به عنوان مجري طرح متروي پرند در حال آماده سازي اين خط است كه با تكميل آن، راه آهن شهري نيز به كمك راه آهن حومه اي خواهد آمد. البته در حال حاضر اولويت با ساخت متروي فرودگاه بورس تهران دو ركورد مهم ثبت كرداق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام به پرداخت ملت، سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران، واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، اوراق صكوك سايپا و اوراق مشاركت شهرداري شيراز بيشترين تقاضا و سنگين‌ترين صف‌هاي خريد را ثموافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي بر عملكرد شهرداري ها و بخش خصوصي مرتبط با ساخت و ساز جستجو كرد. بعنوان مثال، ساخت و ساز در حريم گسل هاي شهري، ساخت و ساز در تراز ارتفاعي بالاتر از حد تعيين شده، برج سازي ها و بلند مرتبه سازي ها در معانقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شودين حال در شهرداري باشد و بخواهد مقررات را بفروشد كنترل بي‌معنا خواهد بود و اين موضوع گرفتاري‌هايي را در حوزه مهندسي ايران ايجاد كرده و اساسا مهندسي ايران را با بحران مواجه كرده است. اصلي‌ترين بحث مدولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كندمعماري با شهرداري ها درباره طرح هاي تفضيلي و جامع شهرها گفت: اخيرا به مهندسان ناظر اعلام كرديم كه اگر شهردارهاي مجوز ساخت پروژه اي كه با طرح هاي تفضيلي و جامع در تعارض است را صادر كنند مهندسان ناظر ميانصراف۲۶هزار نفراز دريافت وام مسكن يكم مربوط به شهرداري، دارايي، سازمان ثبت اسناد و دفتر اسناد رسمي است. وي در خصوص شكايت برخي متقاضيان دريافت اين تسهيلات از رؤساي شعب كه خواهان حضور ضامن كارمند رسمي همراه با گواهي كسر اقساط از حقوق برگراني در صورت تداوم ركود ساختاز اعم از شهرداري ها، وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان به گونه اي باشد كه ساخت واحد مسكوني به سمت احياي بافت هاي فرسوده و همچنين به صورت واحدهاي مسكوني حداكثر تا ۸۰ متر مربعي هدايت شودتير خلاص اصلاح طلبان به «هاشمي» شوراي پنجم انتخاب شد. مهمترين وظيفه شورا انتخاب شهردار تا ۱۲ شهريور است. درگيري دربين اصلاح طلبان و كارگزارن بالا گرفته است. محسن هاشمي يكي از كانديداهاي اصلي شهرداري بود ولي شنيده شد وي را كنار گذاشته و مي خواهند فرد ديگري را سر كار بياورند.رويكرد حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي - فرهنگي 168 شهر كشور ابلاغ شد(شوراها و شهرداري‌ها) و با توجه به ضرورت ايجاد يك فضاي مديريتي هماهنگ، يكپارچه و با اختيارات جامع و كافي و همچنين نظر به تاكيد ماده 115 قانون برنامه چهارم و آيين نامه اجرايي آن، مديريت تخصصي و يكپارچهشهرداری کف ضوابط برج‌سازی را رعایت نکرد دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر آنکه ضوابط بلندمرتبه‌سازی ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران با طرح‌جامع کمترین انطباق را دارد، گفت: موضوع انحراف مديريت‌شهري تهران از سياست‌هاي بلندمرتبه‌سازي طرح جامع چه در مكان‌یابي و چه در ضوابط، كاملا روشن است و درباره اين تخلفات بارها به شهرداري تذكر داده شده ضمن اينكه موضوع به ساير دستگاه‌ها نيز اعلام شده است. انتقاد از عملكرد و چندگانگي مديريت شهرداري‌هامعاون وزير صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عملكرد و چندگانگي مديريت شهرداري‌ها، اعلام كرد: شهرداري‌ها به چگونگي زندگي و محيط زيست شهرونداني كه در شهرك‌هاي صنعتي مشغول به فعاليتند، نمي انديشند.زلزله، سيل، فرونشست و اقتصاد غيررسمي بحران هاي حاد پايتخت ساله دوم شهرداري تهران مقرر كرده است هر سال 10 درصد سهم درآمدهاي پايدار بهبود يابد، افزود: تاب آور كردن شهرها در حوزه اقتصادي منوط به بازنگري در وضعيت درآمدي و هزينه اي مديريت شهري است. طباطبايي هجولان بساز و بفروش ها در برخی مناطق شهری منطقه ۱۹ شهرداري پايتخت قرار دارد. با اين حال، زير تابلوي اسم كوچه ها و خيابان هاي اين شهرك كه چند صباحي تلاش شد نام شهرك مرتضي آويني به آن اطلاق شود، اما مجددا به مرتضي گرد تغيير داده شد، عنوان شهردگران‌ترين اراضي روي خطرناك‌ترين گسل‌ها قرار داردناك است و شهرداري‌ها بايد درباره اين وضع تمهيدات و برنامه‌هاي فوري در نظر بگيرند تا از تراكم جمعيت در نقاط خطرناك شهرها كاسته شده و حتي ساخت و ساز در اين اراضي ممنوع شود. وي با بيان اينكه بر اساس طدعواي موافقان و مخالفان قانون پيش فروش ساختمان زمين، از شهرداري جواز ساخت و شناسنامه فني ملك گرفته و بر اساس اين دو مدرك، براي پيش خريداران در دفاتر اسناد رسمي پيش سند صادر كنند كه در اين مورد، پيش سند عينا كاركرد سند را داراست. علت تصويب چنين