شهرداري | پیام ساختمان

شهرداري

شهرسازي در ايران وضعيت آشفته‌اي دارداتي كه با شهرداري تهران داشتم به آنها اعلام كردم كه تهران چقدر ظرفيت جمعيت‌پذيري دارد. بنابراين در حال حاضر بيش از 11 ميليون نفر در شهر تهران ظرفيت جمعيت‌پذيري دارد. اين در حالي است كه بر اساس ط پيشنهاد جديد آخوندی به رئیس جمهورت، مجلس و شهرداري براي دو دهه آينده بايد بر اين مطلب متمركز باشد كه چگونه كيفيت زندگي را در بافت‌هاي شهري ارتقا بدهيم. آخوندي دو معاون خود را تغيير دادت حداكثري شهرداري‌ها از جمله برنامه‌هاي اعلامي اينجانب بوده است. از سوي ديگر معماري كه ميراث نسل ما براي آيندگان است مبين فرهنگ، سبك زندگي و زيبايي‌شناسي شهروندان ايران زمين است. در عين‌حال معماآخوندي آمار غيرعلمي از خانه‌هاي خالي ارائه داداكم فروشي شهرداري ها، عدم صنعتي سازي و نبود انبوه سازي مسكن از جمله عوامل اصلي تاثيرگذار در قيمت مسكن هستند كه باعث مي شوند قيمت اين كالا در محدوده اي قرار گيرد كه قدرت خريد مردم كفاف تهيه آن شناسنامه فنی چراغ خاموش صادر می شودغه مردم و شهرداري را در مورد جزئيات فني ساختمان و كيفيت مصالح به کار گرفته‌شده برطرف نمي‌كند و درواقع مسئله پيش‌فروش ساختمان فقط اثبات و احراز مالكيت نيست بلکه درواقع مردم مي‌خواهند بدانند نوع و کیفیوظیفه شهرداری فقط تذکرات ایمنی است فت: وظيفه شهرداري فقط تذکرات ايمني است و دادستاني و شوراي امنيت بايد حکم ناايمن بودن پلاسکو را صادر مي‌کردند. حسين مقصودي با تاکيد بر اينکه امروز زمان نيش و کنايه زدن هاي سياسي نيست و هرشخص که تجربه وعلت اصلی حادثه ساختمان پلاسکوش‌نشاني و شهرداري تهران هم اعلام کرده‌اند، بارها تذکرات لازم از سوي مراجع ذيصلاح به مالکان اين ساختمان داده مي‌شود اما گوش شنوايي نيست، اميدواريم اين حادثه باعث شود دادستاني هم به اين حوزه ورود کردهترفند جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها ده از سوي شهرداري تهران صادر شد و شب گذشته اين درختان در خاک باغ کاشته شدند. وي با بيان اينکه کميسيون ماده 7 قطعا به تخلفات مالک اين باغ رسيدگي مي‌کند گفت: قطعا تعداد درختان کسر شده محاسبه و مجموبازدید مهندسان عضو سازمان از طولانی ترين خط قطار شهري مشهد از بودجه شهرداري و يا عرضه اوراق مشاركت تأمين مي شود. منصوريان ادامه داد: خط سه قطار شهري مشهد در سه فاز عملياتي طراحي شده كه از طي نيمه دوم سال جاري تا امروز حدود 3 كيلومتر حفاري انجام و ديواربه باقیمانده باغ‌های شهر تهران رحم کنید همين زمان شهرداري تهران با درك و اطلاع كامل از طرح در جريان مرتبط؛ نسبت به ارسال لايحه‌اي به همين عنوان به شوراي شهر اقدام كرد.بعد از تدقيق و اصلاح طرح موضوع مجددا به صحن علني شوراي شهر ارسال شد. طبمیزان طلب شهرداری از دولت مشخص شدد به عهده شهرداري تهران و حداكثر تا 50 درصد به عهده دولت است. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 257 پیام ساختمان به چاپ می رسد. صدور 800 سند پیش فروش ساختمان در کشور يدانم چرا شهرداري تهران در صدور شناسنامه فني ساختمان تعلل مي‌كند گفت: اين تعلل در تهران در صورتي است كه در ساير استانها از جمله فارس مشكل حل شده جاي سوال دارد. درتهارن به عنوان پايتخت كه بسياري از اقانون، نظارت بر ساخت و ساز را به نظام مهندسی واگذار کرده است.لي است كه شهرداري تهران در يك دستورالعمل غيرقانوني به دفاتر خدمات الكترونيكي و شهرداري هاي مناطق، در فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني رويه ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسي را حذف كرده است.عضو هيريزش ديوار بيمارستان مسيح دانشوري یک کشته داشت توافق با شهرداري منطقه به منظور واگذاري بخشي از زمين بيمارستان و تعريض خياباني که به اتوبان امام علي(ع) منتهي مي شود از سوي بيمارستان در اختيار شهرداري قرار گرفت و شهرداري نيز به منظور جلوگيري از رشناسنامه ای که هرگز صادر نشدرا از سوي شهرداري تكليف كرده بود، اما به خاطر آنچه اختلاف‌نظر بين شهرداري و نظام‌مهندسي خوانده مي‌شد، در بايگاني اين دو نهاد قرارگرفته بود. در قالب اين ابلاغيه شهرداري‌هاي مناطق، مهندسان ناظر و مالكان
صنعت آب و برق رقباي زيادي داردزيادي مثل شهرداري‌ها،‌ وزارت نفت و گمركات است، بايد اذعان كرد حركت دنيا بر مدار شتاب است، پس اگر مي‌خواهيم صنعت آب و برق كه پيشاني توسعه است پيشرفت كند، بايد با علم روز و فناوري روز همسو باشد. محمومرگ روزانه ۵ كارگر ساختماني در كشورو بازرسان شهرداري مسئول نظارت بر ايمني كارگاه ها هستند. قانون گذار هم بايد با بازرسان مساعد لازم را داشته باشد. ساداتي اظهار داشت: مواردي داشته ايم كه كارگران نسبت به عدم ايمني كارگاه به كارفرما تذساخت اولين ترامواي ايران در پرند سوي ديگر شهرداري تهران نيز به عنوان مجري طرح متروي پرند در حال آماده سازي اين خط است كه با تكميل آن، راه آهن شهري نيز به كمك راه آهن حومه اي خواهد آمد. البته در حال حاضر اولويت با ساخت متروي فرودگاه بورس تهران دو ركورد مهم ثبت كرداق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام به پرداخت ملت، سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران، واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، اوراق صكوك سايپا و اوراق مشاركت شهرداري شيراز بيشترين تقاضا و سنگين‌ترين صف‌هاي خريد را ثموافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي بر عملكرد شهرداري ها و بخش خصوصي مرتبط با ساخت و ساز جستجو كرد. بعنوان مثال، ساخت و ساز در حريم گسل هاي شهري، ساخت و ساز در تراز ارتفاعي بالاتر از حد تعيين شده، برج سازي ها و بلند مرتبه سازي ها در معانقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شودين حال در شهرداري باشد و بخواهد مقررات را بفروشد كنترل بي‌معنا خواهد بود و اين موضوع گرفتاري‌هايي را در حوزه مهندسي ايران ايجاد كرده و اساسا مهندسي ايران را با بحران مواجه كرده است. اصلي‌ترين بحث مدولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كندمعماري با شهرداري ها درباره طرح هاي تفضيلي و جامع شهرها گفت: اخيرا به مهندسان ناظر اعلام كرديم كه اگر شهردارهاي مجوز ساخت پروژه اي كه با طرح هاي تفضيلي و جامع در تعارض است را صادر كنند مهندسان ناظر ميانصراف۲۶هزار نفراز دريافت وام مسكن يكم مربوط به شهرداري، دارايي، سازمان ثبت اسناد و دفتر اسناد رسمي است. وي در خصوص شكايت برخي متقاضيان دريافت اين تسهيلات از رؤساي شعب كه خواهان حضور ضامن كارمند رسمي همراه با گواهي كسر اقساط از حقوق برگراني در صورت تداوم ركود ساختاز اعم از شهرداري ها، وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان به گونه اي باشد كه ساخت واحد مسكوني به سمت احياي بافت هاي فرسوده و همچنين به صورت واحدهاي مسكوني حداكثر تا ۸۰ متر مربعي هدايت شودتير خلاص اصلاح طلبان به «هاشمي» شوراي پنجم انتخاب شد. مهمترين وظيفه شورا انتخاب شهردار تا ۱۲ شهريور است. درگيري دربين اصلاح طلبان و كارگزارن بالا گرفته است. محسن هاشمي يكي از كانديداهاي اصلي شهرداري بود ولي شنيده شد وي را كنار گذاشته و مي خواهند فرد ديگري را سر كار بياورند.رويكرد حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي - فرهنگي 168 شهر كشور ابلاغ شد(شوراها و شهرداري‌ها) و با توجه به ضرورت ايجاد يك فضاي مديريتي هماهنگ، يكپارچه و با اختيارات جامع و كافي و همچنين نظر به تاكيد ماده 115 قانون برنامه چهارم و آيين نامه اجرايي آن، مديريت تخصصي و يكپارچهشهرداری کف ضوابط برج‌سازی را رعایت نکرد دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر آنکه ضوابط بلندمرتبه‌سازی ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران با طرح‌جامع کمترین انطباق را دارد، گفت: موضوع انحراف مديريت‌شهري تهران از سياست‌هاي بلندمرتبه‌سازي طرح جامع چه در مكان‌یابي و چه در ضوابط، كاملا روشن است و درباره اين تخلفات بارها به شهرداري تذكر داده شده ضمن اينكه موضوع به ساير دستگاه‌ها نيز اعلام شده است. انتقاد از عملكرد و چندگانگي مديريت شهرداري‌هامعاون وزير صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عملكرد و چندگانگي مديريت شهرداري‌ها، اعلام كرد: شهرداري‌ها به چگونگي زندگي و محيط زيست شهرونداني كه در شهرك‌هاي صنعتي مشغول به فعاليتند، نمي انديشند.زلزله، سيل، فرونشست و اقتصاد غيررسمي بحران هاي حاد پايتخت ساله دوم شهرداري تهران مقرر كرده است هر سال 10 درصد سهم درآمدهاي پايدار بهبود يابد، افزود: تاب آور كردن شهرها در حوزه اقتصادي منوط به بازنگري در وضعيت درآمدي و هزينه اي مديريت شهري است. طباطبايي هجولان بساز و بفروش ها در برخی مناطق شهری منطقه ۱۹ شهرداري پايتخت قرار دارد. با اين حال، زير تابلوي اسم كوچه ها و خيابان هاي اين شهرك كه چند صباحي تلاش شد نام شهرك مرتضي آويني به آن اطلاق شود، اما مجددا به مرتضي گرد تغيير داده شد، عنوان شهرد