سوداگري | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

سوداگري

مسکن از خواب 5ساله بیدار می شودمقابله با سوداگري مسكن در دولت دوازدهم نيزتداوم مي‌يابد كه اين مسئله مي‌تواند تا حد زيادي به ادامه ثبات در بازار مسكن كمك كند.شهرسازي در ايران وضعيت آشفته‌اي داردت انبوه و سوداگري وجود دارد. وي گفت: مگر ساخت‌وساز در بيابان مسئله حاشيه‌نشيني و بازآفريني شهري را حل مي‌كند؟ بنده مي‌دانم كه اين اظهارات هزينه دارد؛ چراكه به همين دليل است كه بنده دو بار است تهران غیرقابل سکونت می شودبه اين جو سوداگري دامن مي‌زند باعث شده كه قيمت زمين بيش از تورم افزايش يابد‌.در بين سال‌هاي 90 تا 92 در پايتخت ايران 100 ميليون مترمربع تراكم فروخته شده كه به معناي افزايش 3 ميليون نفري جمعيت تهخریداران مسکن عجله نکننديش قيمت و سوداگري مي‌شود‌. حائري نيا افزود‌: بدون ترديد قيمت مسکن تا اوايل تابستان تغييري نخواهد کرد و با همان قيمت‌هاي سال گذشته خريد وفروش انجام مي‌شود و اواخر تيرماه احتمال تغييرات وجود دارد‌، امصنعت ساختمان در آیینه پیام ساختمانکن‌، بهشت سوداگري» تلقي مي‌شود‌! درهرحال‌، در دي ماه گذشته سرانجام «پس لرزه‌هاي کاهش صدور پروانه ساختماني» احساس شد و خودش را در «رنج فعالان عمراني از کسري بودجه» و «واحد‌هاي نوساز بدون خريدار» نشان مقصدآینده نقدینگی ارزی سرگرداني دلالي و سوداگري را گرفته‌است‌، به پيام ساختمان گفت‌: نوسانات اخير مقطعي است و هيچ گاه افزايش قيمت ارز مانند سال‌هاي 90و 91 نخواهد بود‌. نماينده فومن تصريح کرد‌: مردم از بازار‌هاي نامطمئن لطمات زيارکود مسکن به نفع خریداره دلالي و سوداگري که اين نمونه‌ها هم در ايتاليا و هم در ترکيه و تجربه شده‌است‌. ترس دولت دکتر روحاني از اين است که اگر به بازار پول تزريق کند‌، به دليل نبود بستر‌ها‌، وارد سوداگري و دلالي مي‌شود‌. بافت فرسوده با وام، نوسازی نمی‌شودالک دنبال سوداگري غيرمعمول باشد‌، او را مجبور به ساخت وساز کنند‌. نکته چهارم‌: قطعا نوسازي منجر به افزايش تراکم انساني مي‌شود و اين ساکنان نيازمند خدمات عمومي هستند‌. هيئت دولت همان طور که وام نوبازار مسکــن، بهشت سوداگــراننده مجلس: سوداگري در بازار مسکن متأسفانه علاوه بر اينکه به افزايش قيمت مسکن منتهي شده، موجب شده که اين حجم نقدينگي از بخش مولد و واقعي اقتصاد کشور جدا شود. بيضايي: در حال حاضر بزرگ‌ترين تهديد بخ3 راهکـار رونـق مسکـن و امکان سوداگري در اين بازار نمي‌رود، به نظر نمي‌رسد انتقال تقاضا از آنها به بخش مسکن عاملي براي تحول چشمگير در اين بخش باشد. اين در حالي است که با توجه به نرخ‌هاي سود بسيار بالاي سپرده‌ها و تداوم معماری جدید باید از قدیــم الهام بگیرد در ايران سوداگري حرف اول را مي زند .چون کنترل دولتي روي آن وجود ندارد.در اروپا يا ژنو معماران نمي توانند چنين اقداماتي را انجام دهند چون کنترل شديد وجود دارد .اقتصاد در آنجا نقشي با محدوديت هاي خاص خمالیات بر املاک ضــروری استر و کنترل سوداگري در بازار است غفلت کنند.در شرايط فعلي کشور که نياز به هدايت سرمايه‌ها به بخش‌هاي مولد و اشتغال‌زا بيش از گذشته احساس مي‌شود و براي ايجاد يک اقتصاد مقاومتي و مستقل از نفت بايد به تخصيصموافقان و مخالفان مالیات بر مسکنال‌بازي و سوداگري است.وي حذف ماليات بر عايدي مسکن را امري نادرست خواند و افزود: اخذ ماليات يک عامل بازدارنده بوده که نبود آن در کنار کاهش توليد مسکن، سبب خواهد شد نقدينگي سرگردان، به سمت بازار مسکن سرنرخ سود بانکی علامت سـرمایه گذارانت باشد که سوداگري هم جزئي از آن است، اين رونق ديري نمي پايد. درست مثل بحران 2007-2008 در بخش مسکن اقتصاد آمريکا. دولت تاکنون در بخش سياست گذاري فعال بوده و قرار است همين روزها طرح جامع سياست-گذاري در دود سفید مجلس در یکشنبه سیاه دیگرمبارزه با سوداگري در مسکن با نفوذ"لابي سوداگران قدرتمند "اکتفا کردند. البته برخي از مخالفان نيز با طرح اين مسئله که در 25 سال گذشته از يازده ميليون و هفتصد و سي هزار مسکن ساخته‌شده تنها پنج ميليون و
برداشت از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي بي ثمر استاحتكاري و سوداگري در كشور معمول شده و نتيجه اين فعاليت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بيمار و به تبع آن، بحران بيكاري شده است. استاديار سابق دانشگاه علامه طباطبایی تصريح كرد: از دوران دولت سازندگي كه سياست چراغ سبز نرخ‌ جديد سود بانكي برای کدام بازارهاست؟ به بازار سوداگري و دلالي.٤ راهکار خانه‌دار شدن اقشار میان‌درآمد نه بازار سوداگري است. حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و سياست‌هاي مسكني دولت يازدهم را براي اقشار ميان‌درآمد بر مبناي پس‌انداز برشمرد. تقويت صندوق پس انداز مسكن ياحتمال تحرک بازار مسکن در میانه امسال همراه افزايش قيمت و توليدق ناشي از سوداگري و سفته‌بازي در اين حوزه نيست؟ زمين به‌دليل اينكه توليدپذير نيست، يكي از امن‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها محسوب مي‌شود. البته ممكن است سرمايه‌اي نباشد و بعد از چندين سال، معادل ارزش همان پولنيمه پر ليوان ركود مسكنا «تقاضاي سوداگري يا تقاضاي سفته‏بازي»، تا حد زيادي از بازار مسكن رخت بر بسته است و عمدتا تقاضاكنندگاني در بازار مسكن به مبادله مي‏پردازند كه «هدف مصرف» دارند. از این رو به نظر می‏رسد یکی از مهم‏ترین دغدغه بانك مركزي در فضاي اقتصاد كشورمقابله با سوداگري در اين بازار بوده، توانسته انحراف معيار نرخ برابري دلار در مقابل ريال را با كاهش قابل توجهي روبه‌رو كند. اين شاخص در 6 ماه نخست سال جاري، نسبت به دوره مشابه سال 94،معادل 29 درصد كاهشچشم‌انداز ورشكستگي صنعت ساختمانمعني‌دار، سوداگري در بخش مسكن زياد شده است. سودهاي غيرمنطقي در افزايش توليد مسكن نقشي ندارد و فقط سبب ايجاد موج‌هاي تورمي مي‌شود. برخي كارشناسان ديگر نيز بر اين باورند، زماني كه شاخص‌هاي كلان اقتصاشهرداري‌ها تجارت شهري مي‌كنند مسكن بحث سوداگري و مديريت شهري است كه در اين حوزه هم با بازار بمباران مواجه هستيم. وي با تاكيد بر اينكه نهادهاي شهرداري از نهاد مديريت شهري به تجارت شهري تبديل شده‌اند ، گفت: امروز شهرداري‌هاي تجا