هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

ساماندهي

سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نیمه راه گم شد مع‌آوري و ساماندهي اطلاعات مورد نياز براي سامانه، تقريبا بسامان رسيده و نوبت به پايه‌ريزي ساختار اطلاعاتي آن رسيده است كه توسط يكي از شركت‌هاي فعال در اين حوزه در حال انجام است و راه‌اندازي آن در بهارتحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی٬ نقطه عطف طرح اصلاح استاصلاحي را سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: محوريت این بخش با وزارت امور اقتصادي و دارايي است، مشکل شبکه بانکي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشتهآغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپاییار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانکمشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هاكار متولي ساماندهي تشكل‌ها اتاق بازرگاني است. اين اتفاق هنوز رخ نداده است و تشكل‌هاي ما هنوز ملي و فراگير نيستند. اين بند بايد سريع‌تر پيگيري شود. هم‌اكنون بسياري از تشكل‌ها جداگانه در استان‌ها ثبت ميانتقاد شورا از شورااورزي» و «ساماندهي مؤسسات اتومبیل كرايه» را موردبررسی قرار دادند...ادامه این گزارش را می‌توانید در دویست و پنجاه و یکمین شماره هفته‌نامه پیام ساختمان مطالعه کنید.هفته‌نامه پیام‌ساختمان هر شنبه، در روزسرمایه گذاری در تولید علم مدار تشخيص و ساماندهي اولويت‌هاي صنعت كشور و هدايت اين مراكز تأسیس شود.» پایانی بر آشفتگی بلندمرتبه سازی شهریمقررات و ساماندهي نظام ساخت وسازهاي بلندمرتبه گفت: در بحث مقررات شهری و مقررات ناظر بر طراحی و ساخت تجربیات جهانی خوبی وجود دارد و نیاز داریم از آنها استفاده کنیم. مظاهریان گفت: ما نیازمند به روواکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی انتاريوم، ساماندهي رود - دره‌هاي تهران، راه اندازي سامانه اتوبوسراني تندرو (BRT)، ايجاد سراهاي محلات و تشكيل شوراياري‌ها و فراهم آوردن امکان مشاركت مستقيم مردم در تصميم گيري هاي محلي، ارائه خدمات آمومسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر ي، برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، برنامه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، بازنگري طرح جامع مسكن، تدوين برنامه ششم توسعه كشور، مسكن اجتماعي، اصلاح نظام مالياتي و يارانه‌هاي بخش مسكن، توسعه نظوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ست.برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، در راستاي مطالعات مصوب انجام شده تعداد ۱۰ پروژه در سكونتگاههاي غيررسمي ۱۰ شهر كشور و تعداد ۱۰ محله با همكاري مديريت شهفصل طلايي اجاره و احياي اصل مغفول مسكن اجاره‌اي ده2 قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87 به دولت داده است، زمين‌هاي دولتي به قيمت‌ کارشناسی روز براي ساخت آپارتمان‌هاي مسكوني اختصاص مي‌يابد؛ طوري كه سازنده متعهد مي‌شود حداقل بين 5 تا 10 سال اين آپارتمان بهینه سازی در مصرف آبگامي براي ساماندهيبه گفته حميد چيت‌چيان وزير نيرو، قيمت اقتصادي آب در گرو تشكيل بازار آب است. اين بازار كه با هدف اصلاح آبياري و بهينه‌‌سازي در مصرف آب ایجاد می‌شود از تجربه كشور استراليا استفادتعاون، راه حل مشكل بيكاريتعاوني‌ها ساماندهي شوند تا بتوانند در بخش كشاورزي نقش‌آفرين باشند.وي ادامه داد: حتي بخش خدمات با توجه اينكه فعال است اما متكي به بخش تعاون نيست و براي اينكه بتوان پايداري در بخش خدمات ايجاد كرد كه طلايی كه به‌راحتی دور مي‌ريزيميات‌ها را ساماندهي و كنترل كرد‌.آسيب‌هاي ظروف يكبارمصرفيک كارشناس ارشد محيط زيست آسيب‌هاي ظروف يكبار مصرف را بيش از ديگر زباله‌ها مي‌داند و آن را به سه آسيب بهداشتي‌، زيست محيطي و اقتصادي تقسيم بنشهروند زدایی درشهرهای جدیدبري زمين، ساماندهي مکاني و فضايي و سرانه کاربري‌ها جايگاه کليدي دارد و موضوع ظرفيت جمعيتي براي استقرار هر يک از سطوح خدمات در فعاليت‌هاي شهري نيز از مهم‌ترين موضوعات در کاربري زمين و تعيين سرانه‌هاس
هشدار دوباره بانك مركزي به سپرده‌گذارانگي كار در ساماندهي تعاوني‌هاي منحله را دوچندان كرده است؛ در غير اين صورت براي نقل و انتقال و شناسايي دارايي و بدهي، قاعدتا نبايد زمان طولاني صرف شود.معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: بعد از انحلال تعبرنامه ششم توسعه به بانك ها ابلاغ شداعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازار‌هاي غير متشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات»، در قسمت‌هاي مختلفي از جمله «اقتصاد كلان»، «بودجه و ماليه عمومي» و به طبدهي دولت به بانك‌ها عجيب نيستنك‌ها نيز ساماندهي شود. در اين راستا بازار بدهي شكل گرفت تا با انتشار اوراق بخشي از بدهي دولت تسويه شود. بر اساس تبصره‌هاي (۳۵) و (۳۶ )بودجه ۱۳۹۵، قرار بر اين شد كه بر اساس مصوبه مجلس حدود ۴۵ هزار تنوع سبد وام مسكن در دولت يازدهمديدي براي ساماندهي تقويت بنيه خانوارها در پرداخت وديعه مسكن بود كه در ارديبهشت ماه پارسال اجرايي شد و بانك مسكن سه هزار ميليارد ريال از اين اوراق منتشر كرد. با اين حال انتشار اين اوراق چندان مورد اشهرداري خود از بزرگترين بدهكاران نظام بانكي استي ناشي از ساماندهي موسسات غير مجاز بود، افزود: دستاورد سال 1395 كه معدل سال هاي قبل است، هدف تورم تك رقمي، رشد 2 رقمي به همراه كنترل نقدينگي در سطح 23 درصد موفقيت بسيار بزرگي است. رئيس كل بانك مركزي ادامه فعاليت موسسات غيرمجاز و ضعف نظارت بانك مركزيدر راستاي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي سال95 هشت تعاوني با اسامي تعاوني‌هاي فرشتگان، الزهراء مشهد، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، حسنات اصفهان، بدرتوس مشهد، پيوند، اميد جلين گرگان و عام كشاورزان مازندراحتمال كاهش نرخ سود بانكي ذشته براي ساماندهي و كاهش سود را مثبت ارزيابي كرد، اما تاكيد داشت كه همچنان نرخ سود در شبكه بانكي بالا بوده و بايد متناسب با شرايط موجود كاهش پيدا كند. بنابر گفته رئيس كل بانك مركزي قرار است كه گزاهيچ‌يك از اعضاي شوراي شهر ملكي از شهرداري نگرفته‌انداري موضوع ساماندهي اسناد و املاك و مستغلات شهرداري تهران و سازمان‌هاي تابعه به تصويب اعضاي شورا رسيد و اين اسناد به صورت سيستماتيك در سامانه سازمان مستغلات شهرداري تهران موجود است. وي در خصوص ضرورت ۴۹۰۰ ساختمان پرخطر در تهرانيت لايحه «ساماندهي نيروي انساني» مورد بررسي قرار گرفت كه اين لايحه نيز بدون داشتن مخالفي با اكثريت آرا به تصويب رسيد. در اين جلسه همچنين 3 اعتراض فرمانداري به مصوبات شورا مورد بررسي قرار گرفت. رسيدعامل حادثه خيابان رجاييشناسايي و ساماندهي قنوات كارگروه ويژه اي از سوي وزارت راه در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي تشكيل شده تا از اين طريق ضوابط ساخت و ساز در اطراف قنوات را تدوين كند و انتظار مي رود كه ظرف چند ماه آيندهصادرات سيمان به عراق متوقف شده استر نيازمند ساماندهي دقيق و همه‌جانبه است. رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره به همايش بزرگ سالانه تجاري ايران و عراق در سال 96 افزود: اميدواريم با برگزاري اين همايش برنامه‌هاي كاربردي و ساخت سه شهر جديد كليد خوردگردشگري و ساماندهي سكونتي خواهد بود.صرافي‌ها آماده اتفاق تازه باشندركزي براي ساماندهي صرافي‌ها تا پايان سال جاري، اين ابهام پيش آمد كه منظور از ساماندهي چيست آن هم زماني كه حدود دو سال از ابلاغ دستورالعمل ساماندهي صرافي‌ها براي تاسيس و فعاليت آنها گذشته و در حال اجراتوليد 120 ميليون تن سيمان تا افق 1404عه صادرات ساماندهي صادركنندگان و رتبه بندي شركت هاي صادراتي بايد در اولويت قرار گيرد. وي در پايان به ارتقا سطح همكاري و بازاريابي جهاني و تنظيم تفاهم نامه با بازارهاي هدف همچنين ايجاد واحدهاي نگه دبررسي عملكرد بانك مركزي در حوزه اقتصاد مقاومتيار پولي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز را از ديگر وظايف اصلي بانك مركزي برشمرد و گفت: براي اين موضوع اراده اي در بالاترين سطح كشور و در شوراي عالي امنيت ملي و نيز از سوي سران قواي سه گانه به وجود آ