هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

ساماندهي

سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نیمه راه گم شد مع‌آوري و ساماندهي اطلاعات مورد نياز براي سامانه، تقريبا بسامان رسيده و نوبت به پايه‌ريزي ساختار اطلاعاتي آن رسيده است كه توسط يكي از شركت‌هاي فعال در اين حوزه در حال انجام است و راه‌اندازي آن در بهارتحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی٬ نقطه عطف طرح اصلاح استاصلاحي را سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: محوريت این بخش با وزارت امور اقتصادي و دارايي است، مشکل شبکه بانکي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشتهآغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپاییار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانکمشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هاكار متولي ساماندهي تشكل‌ها اتاق بازرگاني است. اين اتفاق هنوز رخ نداده است و تشكل‌هاي ما هنوز ملي و فراگير نيستند. اين بند بايد سريع‌تر پيگيري شود. هم‌اكنون بسياري از تشكل‌ها جداگانه در استان‌ها ثبت ميانتقاد شورا از شورااورزي» و «ساماندهي مؤسسات اتومبیل كرايه» را موردبررسی قرار دادند...ادامه این گزارش را می‌توانید در دویست و پنجاه و یکمین شماره هفته‌نامه پیام ساختمان مطالعه کنید.هفته‌نامه پیام‌ساختمان هر شنبه، در روزسرمایه گذاری در تولید علم مدار تشخيص و ساماندهي اولويت‌هاي صنعت كشور و هدايت اين مراكز تأسیس شود.» پایانی بر آشفتگی بلندمرتبه سازی شهریمقررات و ساماندهي نظام ساخت وسازهاي بلندمرتبه گفت: در بحث مقررات شهری و مقررات ناظر بر طراحی و ساخت تجربیات جهانی خوبی وجود دارد و نیاز داریم از آنها استفاده کنیم. مظاهریان گفت: ما نیازمند به روواکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی انتاريوم، ساماندهي رود - دره‌هاي تهران، راه اندازي سامانه اتوبوسراني تندرو (BRT)، ايجاد سراهاي محلات و تشكيل شوراياري‌ها و فراهم آوردن امکان مشاركت مستقيم مردم در تصميم گيري هاي محلي، ارائه خدمات آمومسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر ي، برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، برنامه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، بازنگري طرح جامع مسكن، تدوين برنامه ششم توسعه كشور، مسكن اجتماعي، اصلاح نظام مالياتي و يارانه‌هاي بخش مسكن، توسعه نظوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ست.برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، در راستاي مطالعات مصوب انجام شده تعداد ۱۰ پروژه در سكونتگاههاي غيررسمي ۱۰ شهر كشور و تعداد ۱۰ محله با همكاري مديريت شهفصل طلايي اجاره و احياي اصل مغفول مسكن اجاره‌اي ده2 قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87 به دولت داده است، زمين‌هاي دولتي به قيمت‌ کارشناسی روز براي ساخت آپارتمان‌هاي مسكوني اختصاص مي‌يابد؛ طوري كه سازنده متعهد مي‌شود حداقل بين 5 تا 10 سال اين آپارتمان بهینه سازی در مصرف آبگامي براي ساماندهيبه گفته حميد چيت‌چيان وزير نيرو، قيمت اقتصادي آب در گرو تشكيل بازار آب است. اين بازار كه با هدف اصلاح آبياري و بهينه‌‌سازي در مصرف آب ایجاد می‌شود از تجربه كشور استراليا استفادتعاون، راه حل مشكل بيكاريتعاوني‌ها ساماندهي شوند تا بتوانند در بخش كشاورزي نقش‌آفرين باشند.وي ادامه داد: حتي بخش خدمات با توجه اينكه فعال است اما متكي به بخش تعاون نيست و براي اينكه بتوان پايداري در بخش خدمات ايجاد كرد كه طلايی كه به‌راحتی دور مي‌ريزيميات‌ها را ساماندهي و كنترل كرد‌.آسيب‌هاي ظروف يكبارمصرفيک كارشناس ارشد محيط زيست آسيب‌هاي ظروف يكبار مصرف را بيش از ديگر زباله‌ها مي‌داند و آن را به سه آسيب بهداشتي‌، زيست محيطي و اقتصادي تقسيم بنشهروند زدایی درشهرهای جدیدبري زمين، ساماندهي مکاني و فضايي و سرانه کاربري‌ها جايگاه کليدي دارد و موضوع ظرفيت جمعيتي براي استقرار هر يک از سطوح خدمات در فعاليت‌هاي شهري نيز از مهم‌ترين موضوعات در کاربري زمين و تعيين سرانه‌هاس
نظام تنبيهي FATF عليه ايران خنثي شدشود. **ساماندهي حساب هاي بي صاحب آمارها نشان مي دهد بيش از 447 ميليون حساب متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي در نظام بانكي ايران ثبت شده كه بيش از 30 ميليون حساب فاقد شماره ملي، شناسه ملمردم از رفتارهاي هيجاني پرهيز كنندالرحيم ساماندهي بازار غير متشكل، همراهي مردم و نقش رسانه ها در پي طرح اخباري درباره ساماندهي و ادغام بانكها و موسسات اعتباري در برخي رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها و بازنشر انبوه و همراه با حاشيه آن در كاادغام بانك‌ها و موسسات مشروط بر وجود داراييه راه‌هاي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري كه با مشكل روبرو مي‌شوند، اظهار كرد: يك راه اين است كه موسساتي كه وضعيت خوبي دارند، موسسات مشكل‌دار را خريداري كنند مشروط بر اينكه موسسه مشكل‌دار حتما قيمت‌گذاسكوت آخوندي از رضايت نيستا مسكن را ساماندهي كنيم. حال با گذشت كمتر از دو هفته از ارائه اين لايحه، آخوندي كه هر روز راجع به هر موضوعي اظهارنظر كرده و مطالبي را در سايت وزارت راه و شهرسازي و كانال تلگرامي خود منتشر كرده در مبرخورد جدي تر با موسسات پولي غيرمجاز، بر لزوم ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز و تعيين تكليف هرچه سريعتر سپرده گذاران تاكيد كرد. وي اظهارداشت: فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پيدا مي كند و گاهي در قالب تعاوني هاي اعتباري، گاهيادغام بانك ها، مشكل نظام بانكي را حل نمي كندي هم براي ساماندهي غيرمجازها انجام دهد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فشار مي آورند. «استقلال بانك مركزي در دهه 60 از آن سلب و رييس آن به كارمند دولت تبديل شد. بانك مركزي در محدوده اندكي كه استقلال داراولويت دولت دوازدهم، اصلاح نظام بانكي باشدريق ادغام ساماندهي كند اما مشكل آنها همچنان پابرجاست. جام ساز به وضعيت ادغام تعاوني فرشتگان در موسسه كاسپين اشاره كرد و گفت: سپرده گذاران فرشتگان در مسير اين ادغام با مشكلات بسياري روبرويند و حتي حاضبانك ها ورشكسته نيستندمركزي بحث ساماندهي تعاوني هاي اعتبار را با توجه برنامه پنجم توسعه در دستور كار خود قرار داد و تعاوني هاي غير مجاز را منحل كرد، افزود: همچنين طي بخشنامه هاي متعدد به شبكه بانكي كشور، از آن ها خواسته شدجولان بساز و بفروش ها در برخی مناطق شهرینطقه براي ساماندهي و ارائه خدمات را ندارد و از سوي ديگر، بودجه و امكاناتي كه به دهياري داده مي شود، تنها بخش كوچكي از اين شهرك را پوشش مي دهد. دهيار سابق مرتضي گرد ادامه داد: از ديگر مشكلات اصلي ايبازار مسكن در آستانه رشد فرسوده و ساماندهي بافت حاشيه شهرها گفت: در اين حوزه مهمترين مبحث، ايجاد فضاي عمومي در بافت است كه مردم بتوانند در آن، حس هويت پيدا كنند و نسبت به زندگي در آن بافت ها احساس تعلق داشته باشند. وزير رهشدار دوباره بانك مركزي به سپرده‌گذارانگي كار در ساماندهي تعاوني‌هاي منحله را دوچندان كرده است؛ در غير اين صورت براي نقل و انتقال و شناسايي دارايي و بدهي، قاعدتا نبايد زمان طولاني صرف شود.معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: بعد از انحلال تعبرنامه ششم توسعه به بانك ها ابلاغ شداعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازار‌هاي غير متشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات»، در قسمت‌هاي مختلفي از جمله «اقتصاد كلان»، «بودجه و ماليه عمومي» و به طبدهي دولت به بانك‌ها عجيب نيستنك‌ها نيز ساماندهي شود. در اين راستا بازار بدهي شكل گرفت تا با انتشار اوراق بخشي از بدهي دولت تسويه شود. بر اساس تبصره‌هاي (۳۵) و (۳۶ )بودجه ۱۳۹۵، قرار بر اين شد كه بر اساس مصوبه مجلس حدود ۴۵ هزار تنوع سبد وام مسكن در دولت يازدهمديدي براي ساماندهي تقويت بنيه خانوارها در پرداخت وديعه مسكن بود كه در ارديبهشت ماه پارسال اجرايي شد و بانك مسكن سه هزار ميليارد ريال از اين اوراق منتشر كرد. با اين حال انتشار اين اوراق چندان مورد اشهرداري خود از بزرگترين بدهكاران نظام بانكي استي ناشي از ساماندهي موسسات غير مجاز بود، افزود: دستاورد سال 1395 كه معدل سال هاي قبل است، هدف تورم تك رقمي، رشد 2 رقمي به همراه كنترل نقدينگي در سطح 23 درصد موفقيت بسيار بزرگي است. رئيس كل بانك مركزي