هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

ساماندهي

بزرگترين بانك خصوصي كشور تشكيل مي شودركزي براي ساماندهي اين موسسات غيرمجاز نگراني بسياري از سپرده گذاران در اين خصوص از بين رفته است. هفته گذشته نيز بانك مركزي در راستاي ساماندهي اين موسسات مسئوليت سه موسسه افضل توس، البرز ايرانيان وسامانه ملی املاک و اسکان کشور در نیمه راه گم شد مع‌آوري و ساماندهي اطلاعات مورد نياز براي سامانه، تقريبا بسامان رسيده و نوبت به پايه‌ريزي ساختار اطلاعاتي آن رسيده است كه توسط يكي از شركت‌هاي فعال در اين حوزه در حال انجام است و راه‌اندازي آن در بهارتحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی٬ نقطه عطف طرح اصلاح استاصلاحي را سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: محوريت این بخش با وزارت امور اقتصادي و دارايي است، مشکل شبکه بانکي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشتهآغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپاییار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانکمشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هاكار متولي ساماندهي تشكل‌ها اتاق بازرگاني است. اين اتفاق هنوز رخ نداده است و تشكل‌هاي ما هنوز ملي و فراگير نيستند. اين بند بايد سريع‌تر پيگيري شود. هم‌اكنون بسياري از تشكل‌ها جداگانه در استان‌ها ثبت ميانتقاد شورا از شورااورزي» و «ساماندهي مؤسسات اتومبیل كرايه» را موردبررسی قرار دادند...ادامه این گزارش را می‌توانید در دویست و پنجاه و یکمین شماره هفته‌نامه پیام ساختمان مطالعه کنید.هفته‌نامه پیام‌ساختمان هر شنبه، در روزسرمایه گذاری در تولید علم مدار تشخيص و ساماندهي اولويت‌هاي صنعت كشور و هدايت اين مراكز تأسیس شود.» پایانی بر آشفتگی بلندمرتبه سازی شهریمقررات و ساماندهي نظام ساخت وسازهاي بلندمرتبه گفت: در بحث مقررات شهری و مقررات ناظر بر طراحی و ساخت تجربیات جهانی خوبی وجود دارد و نیاز داریم از آنها استفاده کنیم. مظاهریان گفت: ما نیازمند به روواکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی انتاريوم، ساماندهي رود - دره‌هاي تهران، راه اندازي سامانه اتوبوسراني تندرو (BRT)، ايجاد سراهاي محلات و تشكيل شوراياري‌ها و فراهم آوردن امکان مشاركت مستقيم مردم در تصميم گيري هاي محلي، ارائه خدمات آمومسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر ي، برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، برنامه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، بازنگري طرح جامع مسكن، تدوين برنامه ششم توسعه كشور، مسكن اجتماعي، اصلاح نظام مالياتي و يارانه‌هاي بخش مسكن، توسعه نظوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ست.برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، در راستاي مطالعات مصوب انجام شده تعداد ۱۰ پروژه در سكونتگاههاي غيررسمي ۱۰ شهر كشور و تعداد ۱۰ محله با همكاري مديريت شهفصل طلايي اجاره و احياي اصل مغفول مسكن اجاره‌اي ده2 قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87 به دولت داده است، زمين‌هاي دولتي به قيمت‌ کارشناسی روز براي ساخت آپارتمان‌هاي مسكوني اختصاص مي‌يابد؛ طوري كه سازنده متعهد مي‌شود حداقل بين 5 تا 10 سال اين آپارتمان بهینه سازی در مصرف آبگامي براي ساماندهيبه گفته حميد چيت‌چيان وزير نيرو، قيمت اقتصادي آب در گرو تشكيل بازار آب است. اين بازار كه با هدف اصلاح آبياري و بهينه‌‌سازي در مصرف آب ایجاد می‌شود از تجربه كشور استراليا استفادتعاون، راه حل مشكل بيكاريتعاوني‌ها ساماندهي شوند تا بتوانند در بخش كشاورزي نقش‌آفرين باشند.وي ادامه داد: حتي بخش خدمات با توجه اينكه فعال است اما متكي به بخش تعاون نيست و براي اينكه بتوان پايداري در بخش خدمات ايجاد كرد كه طلايی كه به‌راحتی دور مي‌ريزيميات‌ها را ساماندهي و كنترل كرد‌.آسيب‌هاي ظروف يكبارمصرفيک كارشناس ارشد محيط زيست آسيب‌هاي ظروف يكبار مصرف را بيش از ديگر زباله‌ها مي‌داند و آن را به سه آسيب بهداشتي‌، زيست محيطي و اقتصادي تقسيم بن
بانك مركزي اختيارات كافي براي ادغام موسسات نداردم در قبال ساماندهي مؤسسات و بنگاه‌هاي پولي است كه مجوز نهايي از بانك مركزي دريافت نكرده‌اند. اين اقتصاددان با بيان اينكه اين استراتژي براي استمرار حيات موسسات پيشنهاد مي‌شود، تصريح كرد: اين استراتژنفس‌هاي آخر سه موسسه غيرمجازدر حالي رئيس كل بانك مركزي تاكيد داشته كه به زودي وضعيت سه تعاوني اعتباري غيرمجاز را مشخص و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را تا مراحل آخر پيش خواهد برد كه ظاهرا تعاوني‌هاي البرز ايرانيان، افضل توس و آرمان (وحدت) سه موردي هستند كه به زودي تعيين تكليف مي‌شوند هر چند كه در اين بين گمانه‌زني‌ها در مورد بانك‌هايي كه قرار است مسئوليت و تعهدات آنها را بپذيرند نيز بسيار است.مشاغلی که تسهيلات ۹ درصدي مي‌گيرند كار براي ساماندهي بيكاران نام برد و داشتن تحصيلات دانشگاهي و عدم گذراندن دوره‌هاي كارورزي را شرط پذيرش در اين طرح دانست. به گفته تهرانيان، فارغ التحصيلاني كه دوره‌هاي كارورزي را بگذرانند از مزاياينقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شوده مسئوليت ساماندهي به طرح‌هاي غير عمراني را انجام مي‌دهد. بايد در نظر داشته باشيم كه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قانون پايه است. آخوندي گفت: اگر به جاي توزيع كوپن به سمتي مي‌رفتيم كه هر شركت مشکل تازه نظام بانکیمركزي كار ساماندهي اين موسسات و بازگرداندن پول مردم را به عهده گرفته، اما سپرده‌گذاراني كه اندك سرمايه‌اي را جمع‌ كرده‌اند تا بلكه زندگي بگذرانند، دست و دلشان براي سپرده‌گذاري مي‌لرزد. هنوز هم هستنابزارهاي دولت براي تقويت بخش مسكن ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به تهيه و تصويب ضوابط و مقررات مورد نياز براي راه اندازي صندوقهاي سرمايه گذاري املاك و مستغلات است. در اين راستا سازمانچرا توليدكننده ماليات بدهد اما مسكن ساز خير؟ارد كه با ساماندهي آنها مي توان درآمد مالياتي دولت را افزايش داد. ماليات بر ساخت مسكن موضوع عجيب و غريبي نيست دكتر تيمور رحماني، پژوهشگر ارشد ماليات مسكن درباره ماليات بر ساخت و ساز گفت: به نظر ۶ دلیل برای مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها اول براي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور نه تعداد و جنس وزارتخانه‌ها كه در واقع فقدان حضور مديران كارآزموده، با دانش، جوان و پويا در آنهاست. متأسفانه طي 4سال گذشته مشخص شد كه يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي ااصلي‌ترين راهكار خروج از ركود مسكنر كرد: با ساماندهي بيشتر سطح مسكن مهر در جهت توليد و عرضه و طرح مسكن اجتماعي و همچنين سررسيد اتمام وام‌هاي مسكن قدرت خريد و تحريك بازار مسكن تغيير خواهد كرد كه اين عوامل در رونق آتي بازار مسكن تأثيرگذ نظام تنبيهي FATF عليه ايران خنثي شدشود. **ساماندهي حساب هاي بي صاحب آمارها نشان مي دهد بيش از 447 ميليون حساب متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي در نظام بانكي ايران ثبت شده كه بيش از 30 ميليون حساب فاقد شماره ملي، شناسه ملمردم از رفتارهاي هيجاني پرهيز كنندالرحيم ساماندهي بازار غير متشكل، همراهي مردم و نقش رسانه ها در پي طرح اخباري درباره ساماندهي و ادغام بانكها و موسسات اعتباري در برخي رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها و بازنشر انبوه و همراه با حاشيه آن در كاادغام بانك‌ها و موسسات مشروط بر وجود داراييه راه‌هاي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري كه با مشكل روبرو مي‌شوند، اظهار كرد: يك راه اين است كه موسساتي كه وضعيت خوبي دارند، موسسات مشكل‌دار را خريداري كنند مشروط بر اينكه موسسه مشكل‌دار حتما قيمت‌گذاسكوت آخوندي از رضايت نيستا مسكن را ساماندهي كنيم. حال با گذشت كمتر از دو هفته از ارائه اين لايحه، آخوندي كه هر روز راجع به هر موضوعي اظهارنظر كرده و مطالبي را در سايت وزارت راه و شهرسازي و كانال تلگرامي خود منتشر كرده در مبرخورد جدي تر با موسسات پولي غيرمجاز، بر لزوم ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز و تعيين تكليف هرچه سريعتر سپرده گذاران تاكيد كرد. وي اظهارداشت: فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پيدا مي كند و گاهي در قالب تعاوني هاي اعتباري، گاهيادغام بانك ها، مشكل نظام بانكي را حل نمي كندي هم براي ساماندهي غيرمجازها انجام دهد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فشار مي آورند. «استقلال بانك مركزي در دهه 60 از آن سلب و رييس آن به كارمند دولت تبديل شد. بانك مركزي در محدوده اندكي كه استقلال دار