سازندگي | پیام ساختمان

سازندگي

تغییر ساختارهای پنج وزارتخانه اقتصادیرگاه‌های سازندگي و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور از سال اول برنامه ششم نسبت به‌تمامی فعالیت‌های اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. تشكيل وزارت انرژي با يك ادغام سازمان مديريت د نامهربانی با مسکن مهر جایز نبودن در جهاد سازندگي، بنياد مسكن، شهرداری، فرمانداري، استانداري، اداره کل مسكن و شهرسازي، شركت عمران و به‌سازي شهري ايران، سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت راه و شهرسازی فعالیت کرده است. ناظر به همین سوامن فرسوده نیستم، الکی مثلا اکازیونم!، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء و شركت توسعه راه‌هاي پارس با مطالبات دولت از اين بخش‌ها تهاتر شود، ما را به ياد اصطلاح قديمي «از اين جيب به آن جيب» انداخت! يعني شما از يک دست مي دهي ولي از آن يکي دستپیمانکار همان مجری ذی صلاح استار در امر سازندگي است که کاري تخصصي و دشوار است‌. منوچهر ملکياني فرد افزود‌: مهندسي که اشتباه کند برخلاف اشتباه پزشکان‌، جان انسان‌هاي بسياري را به خطر مي‌اندازد و منزلي که بايد محل امن زندگي كار سخت اداره برق ي‌كنند تا سازندگي در كشور و شهر صورت بگيرد. ولي در كشور ما بر عكس براي ساخت‌و‌ساز مشكل مي‌تراشند و هزينه ساخت‌و‌ساز را زياد مي‌كنند. همين عامل در افزايش قيمت خانه‌ها اثرگذار است. وي ادامه داد: مهندسی ایران سرآمد مهندسی منطقه ن در جهاد سازندگي، بنياد مسكن، شهرداری، فرمانداري، استانداري، اداره کل مسكن و شهرسازي، شركت عمران و بهسازي شهري ايران، سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت راه و شهرسازی فعالیت کرده است. در آستانه هفدهمیمطالبات پيمان‌كاران تأديه شده توسعه و سازندگي كشور به دست آنهاست، نبايد با عدم تحقق تعهدات مانع فعاليت آنها شويم. وي همچنين تأكيد كرد: ما در سال جديد از هم اكنون خود را موظف به رعايت انضباط مالي و اولويت دادن به پرداخت‌هايعرضه 8 ميليون واحد مسکونی در 24 سال دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، عرضه مسكن جديد به بازار اتفاق افتاده است. حجم عرضه مسکن در 24 سال از 68 تا 92 دولت 6-5 دولت 8-7 دولت 10-9 دلالان اقتصادي، مخالف سرمايه گذاري خارجي به دنبال سازندگي نيستند اگرچه در ظاهر شعار سازندگي سر مي‌دهند. ما مي‌توانيم دانش و تكنولوژي را با ايجاد يك محيط مناسب به كشور وارد كنيم و همزمان در كشورهاي ديگر نيز سرمايه‌گذاري كنيم. كيفيت بتن ضامن سلامت زندگي ان دارد و سازندگي بدون بتن انجام‌پذیر نيست . مهندس فروتن مهر، ادامه داد: همه کارخانه‌های تولیدکننده بتن را ملزم كرديم آزمايشگاه داير كنند و داراي مسئول كنترل كيفيت باشند. همچنين در حال گذار از ا
برداشت از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي بي ثمر استوران دولت سازندگي كه سياست‌هاي نظام سرمايه داري پياده سازي شد، حجم واردات كالا و خدمات كشور هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار بود كه سهم دولت يازدهم از اين واردات، حدود ۲۶۰ ميليارد دلار بود. اين در حالي است كه دولت براي ايجاد اشتغال و حمايت از توليد ملي مصمم است به دوران سازندگي اشاره كرد و گفت: در دولت سازندگي واحدهاي پتروشيمي را با اخذ 11 ميليارد دلار تسهيلات از خارجي ها ايجاد كرديم و در غير اين صورت، با منابع داخلي امكانپذير نبود. جلب بيش از 11 ميليارد دتفكيك وزارت صنعت ضروري است وزير بازرگاني دولت سازندگي گفت: تفكيك بازرگاني از صنعت تصميم درستي بوده و از الزامات رشد اقتصادي و پيشرفت كشور است. دولت مجلس و بخش خصوصي براي رونق اقتصاد كشور متعهد شده انده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص)، معاون اول رئيس جمهوري را همراهي مي كنند.