سازمان نظام مهندسي استان تهران | پیام ساختمان

سازمان نظام مهندسي استان تهران

قانون، نظارت بر ساخت و ساز را به نظام مهندسی واگذار کرده است.عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه اجرایی ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظارت بر امور ساخت و ساز کشور را به مهندسان ارتینگ،جان پناه مردمآمار گازگرفتگی و مرگ ناشی از استنشاق گاز که به مرگ خاموش معروف است در ایران بالاست ، اما حوادث برق گرفتگی از آمار گازگرفتگی نیز بیشتر است . به دلیل پوشش کمتر خبری نسبت به حوادث گازگرفتگی و حوادث جادهصنعت ساختمان در آیینه پیام ساختماناین کاملا طبیعی است که وقتی به پایان سال نزدیک می شویم هر شخصی ، اعم از حقیقی و حقوقی ، به نوعی اقدام به بررسی بیلان کاری 12 ماه گذشته خود می کند تا ببیند کجای قصه واقع شده و اگر قصد برنامه ریزی براخدمات یا لطمات عوارض جدید ساخت اعضای شورای شهر تهران لایحه ای را که شهرداری برای کسب اجازه بابت دریافت نوع تازه عوارض ساخت ، ارائه کرده بود بررسی و در نهایت ، موافقت خود را با افزایش متوسط 8درصدی هزینه ساخت مسکن اعلام کردند پیمانکار همان مجری ذی صلاح استهمایش بررسی مسائل و چالش های تشخیص صلاحیت ، مجریان ذیصلاح ، بیمه و مالیات پیمانکاران انجمن استان تهران در نیروگاه برق آلستوم و به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تأسیساحوادث برق از حوادث رانندگی بیشتر است گروه تاسیسات: یکی شاخه های سازمان نظام مهندسی که با رفاه عمومی ارتباط نزدیک پیدا می کند عرصه تأسیسات شهری مانند آب و برق است؛ دو بخشی که در سال های اخیر با چالش های متعددی مواجه شده است. از مصررابطه تاسيسات و امنيت ساختمانند. رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران معتقد است: در حال حاضر بخش عمده‌اي از سيستم‌هاي تأسیساتی ساختمان‌هاي ما از جمله آب، برق و گاز مقاومت لازم در برابر حوادث طبيعي از جمله زلزله را ندارند. به اين مهندس ناظر هماهنگ کننده می آید رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: یکی از راهکارهای ما برای تضمین امنیت و اجرای درست مقررات ملی ساختمان، استفاده از مهندس ناظر هماهنگ کننده است که مسئولیت هماهنگی بین مهندسان سایر بخش ها را برنظارت خانه با چشم سوم گروه تاسیسات: تأمین امنیت و برقراری آرامش در اماکن عمومی و خصوصی، فصل مشترک جوامع امروزی است. گستردگی مساحت شهرها، معابر و ساختمان های موجود در آنها به حدی است که دیگر از دست نگهبان کاری ساخته نتجمیع خدمات فنی و مهندسی سعید غفرانی در گفتگو با پیام ساختمان گفت: ایجاد ساختمان ایده ال نیازمند استفاده هماهنگ از دیدگاه های مهندسان سازه و تاسیسات است ما برای این منظور به دنبال تجمیع خدمات فنی و مهندسی هستیم تا همه موارد
شكايت علیه برخي از اعضاي هيات مديره دوره ششم سازمان نظام مهندسي رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران از قرار وثيقه ۲ ميليارد توماني براي ۴ نفر از معاونان شعب يكي از بانك ها در خصوص موضوع سپرده ۴۰ ميليارد توماني خبر داد و گفت:از برخي از اعضاي هيات مديره دوره ششم سازمان نظام مهندسي شكايت عام مطرح كرده‌ايم.مصرف ۴۰ درصد از منابع انرژي كشور در ساختمان‌هاي مسكوني و تجاريرئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت: در تهران ۶۸ درصد ساختمان‌هاي زير ۱۵۰۰ متر از خدمات مهندسي برق و تأسيسات محروم هستند.پيگيري تخلف 5 عضو سابق هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي تهرانرئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيان اينكه همچنان پيگير تخلف 5 نفر از اعضاي هيات مديره قبلي اين سازمان كه با سپرده‌گذاري 40 ميليارد تومان 32 ميليارد تومان به نفع يك شركت وام گرفته‌اند،هستيم گفت: در 6 ماهه اول امسال صدور پروانه ساختماني 10 درصد رشد داشته است.صدور پروانه ساختماني در استان تهران 10 درصد افزايش يافت رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت: صدور پروانه ساختماني در استان تهران در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد افزايش يافته است.