سازمان نظام مهندسي استان تهران | پیام ساختمان

سازمان نظام مهندسي استان تهران

قانون، نظارت بر ساخت و ساز را به نظام مهندسی واگذار کرده است.يات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، در شرايطي كه عوارض ساخت شهرداري تهران در سال 1395 بيش از 20 درصد افزايش يافته است، چرا بايد در يك رقابت بي‌ضابطه بدون هر نوع هماهنگي يك اقدام غير قانوني ارتینگ،جان پناه مردمشست مشترك سازمان نظام مهندسي استان تهران‌، شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ و شركت توزيع نيروي برق استان تهران‌، مقدمات لازم براي پياده‌سازي تفاهم‌نامه برقراري سيستم زمين (‌ارتينگ‌) براي متقاضيان درخصنعت ساختمان در آیینه پیام ساختمان شد که در سازمان نظام مهندسي استان تهران «50 درصد ساخت وساز در دست 20 نفر» بوده و «حـق مسـکـن فقط حـرف اسـت»‌! «مافياي مخوف در لابي شهرداري ها» سرانجام «زنگ خطر براي معماري ايران» را به صدا درآورد‌، خدمات یا لطمات عوارض جدید ساختانکاران و سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز دراين باره به پيام ساختمان گفت‌: ازنظر قانوني اگر بررسي کنيم‌، اين موضوع خلاف است‌. بنده ملکي دارم که شهرداري با تصويب قانون در آن ذي نفع مي‌شود‌. اين دپیمانکار همان مجری ذی صلاح استد رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت‌: جايگاه پيمانکاران رفيع‌تر از نظام مهندسي است و حاصل زحمات شما در سطح کشور قابل دفاع است ولي به شکل کلي عملکرد طيف مهندسان و آنچه به عنوان اثرات مهندسانحوادث برق از حوادث رانندگي بيشتر استنمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان و رفت و آمد مسئولان مختلف در آن نمايشگاه فرصتي دست داد تا با كيوان تيموري دبير هيئت رئيسه كميته برق سازمان نظام مهندسي استان تهران گفتگوي كوتاهي داشته باشيم:رابطه تاسيسات و امنيت ساختمانند. رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران معتقد است: در حال حاضر بخش عمده‌اي از سيستم‌هاي تأسیساتی ساختمان‌هاي ما از جمله آب، برق و گاز مقاومت لازم در برابر حوادث طبيعي از جمله زلزله را ندارند. به اين مهندس ناظر هماهنگ‌كننده مي‌آيدرئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت: يكي از راهكارهاي ما براي تضمين امنيت و اجراي درست مقررات ملي ساختمان، استفاده از مهندس ناظر هماهنگ‌كننده است كه مسئوليت هماهنگي بين مهندسان ساير بخش‌ها را بر عهده دارد.نظارت خانه با چشم سومني، رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران مي‌گويد: سازمان نظام مهندسي ملزم به اجراي مواردي است كه در مقررات ملي ساختمان به آنها اشاره شده باشد، دوربين‌هاي مداربسته از اين قضيه مستثني است. اگرچه در مبتجميع خدمات فني و مهندسيرئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران از تجميع خدمات فني و مهندسي به منظور ايجاد ساختمان‌هاي ايده‌ال خبر داد.
شكايت علیه برخي از اعضاي هيات مديره دوره ششم سازمان نظام مهندسي رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران از قرار وثيقه ۲ ميليارد توماني براي ۴ نفر از معاونان شعب يكي از بانك ها در خصوص موضوع سپرده ۴۰ ميليارد توماني خبر داد و گفت:از برخي از اعضاي هيات مديره دوره ششم سازمان نظام مهندسي شكايت عام مطرح كرده‌ايم.مصرف ۴۰ درصد از منابع انرژي كشور در ساختمان‌هاي مسكوني و تجاريرئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت: در تهران ۶۸ درصد ساختمان‌هاي زير ۱۵۰۰ متر از خدمات مهندسي برق و تأسيسات محروم هستند.پيگيري تخلف 5 عضو سابق هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي تهرانرئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيان اينكه همچنان پيگير تخلف 5 نفر از اعضاي هيات مديره قبلي اين سازمان كه با سپرده‌گذاري 40 ميليارد تومان 32 ميليارد تومان به نفع يك شركت وام گرفته‌اند،هستيم گفت: در 6 ماهه اول امسال صدور پروانه ساختماني 10 درصد رشد داشته است.صدور پروانه ساختماني در استان تهران 10 درصد افزايش يافت رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت: صدور پروانه ساختماني در استان تهران در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد افزايش يافته است.