سازمان نظام کارداني | پیام ساختمان

سازمان نظام کارداني

توانايي کـــاردان‌ها تبيين شودو بازرسان سازمان نظام کارداني ساختمان سراسر کشور جمعه‌، 22 اسفند 93 به طور همزمان در 29 استان کشور برگزار شد اما نتايج آن با تاخيري چند روزه در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت‌، از اين رو فرصتي براي چاپ پیمانکار همان مجری ذی صلاح است رئيس سازمان نظام کارداني ضمن مروري بر خاطرات خود در زمينه فعاليت‌هاي پيمانکاري و ساختماني‌، از شيوه انتخاب پيمانکار انتقاد کرد و گفت‌: در دهه‌هاي 60 تا 80 فراخوان و مناقصه داده مي‌شد و مسئولان اتشکل‌ها؛ هم افزایی یا چنگ اندازی؟! بازرسي و سازمان نظام کارداني ساختمان رفته است‌: اتحاديه صنوف تشکيل شود علي اصغر کاردوست‌، عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي کنترل و بازرسي به خبرنگار پيام ساختمان گفت‌: اگرچه در صنعت ساختمان صنعتــی سازی امــروز مناسـب نیستداريمرئيس سازمان نظام کارداني ساختمان نيز با اشاره به اينکه هيچ راهي جز صنعتي سازي ساختمان نداريم ،گفت: صنعتي سازي ساختمان عليرغم اينکه موجب افزايش قيمت تمام‌شده واحد مسکوني مي‌شود اما نقش مؤثري در کاسنگر کاردانی را خالی می کنندرئيس سازمان نظام کارداني استان فارس از تلاش کاردان‌ها براي اخذ مدرک کارشناسي و ورود به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي انتقاد کرد و ادامه اين روند را براي صنعت ساختمان کشور فاجعه‌بار دانست. آقای غفرانی ارجاع کار قانونی نیستکري، رئيس سازمان نظام کارداني استان آذربايجان غربي به نقد اظهارات غفراني پرداخته است. فروش خدمات در قانون نيامده وزير راه و شهرسازي در اجلاس هفدهم سازمان نظام‌مهندسي به‌درستي اشاره کردند که ف