سازمان نظام کارداني | پیام ساختمان

سازمان نظام کارداني

توانایی کـــاردان ها تبیین شود چهارمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان سراسر کشور جمعه ، 22 اسفند 93 به طور همزمان در 29 استان کشور برگزار شد اما نتایج آن با تاخیری چند روزه در اختیار رسانپیمانکار همان مجری ذی صلاح استهمایش بررسی مسائل و چالش های تشخیص صلاحیت ، مجریان ذیصلاح ، بیمه و مالیات پیمانکاران انجمن استان تهران در نیروگاه برق آلستوم و به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تأسیساتشکل ها؛ هم افزایی یا چنگ اندازی؟! گروه ساخت وساز : صنعت ساختمان تشکل های زیادی دارد و در برخی موارد حتی چندین تشکل وظایف شان به هم شباهت دارد و باعث تداخل کاری آنان شده است . شواهد و قرائن نشان می دهد این تشکل ها به خوبی ساماندهیصنعتــی سازی امــروز مناسـب نیستگروه گزارش: مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی گفت: وجود تفکر سیستمی و استفاده از افراد متخصص و حرفه ای دو اصل مهم در استفاده از فناوری های نوین در حوزه صنعتی سازی ساسنگر کاردانی را خالی می کنندگروه گزارش: رئیس سازمان نظام کاردانی استان فارس از تلاش کاردان ها برای اخذ مدرک کارشناسی و ورود به سازمان های نظام مهندسی انتقاد کرد و ادامه این روند را برای صنعت ساختمان کشور فاجعه بار دانست. سید محم آقای غفرانی ارجاع کار قانونی نیست گروه ساخت وساز: در شماره پیش سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در پاسخ به سؤالی در مورد طرح ارجاع کار نظارت تأکید داشت که این طرح در قانون