سازمان مديريت بحران | پیام ساختمان

سازمان مديريت بحران

آب تهران در وضعيت قرمز جار، رئيس سازمان مديريت بحران كشور،موضوع خشكسالي و بارندگي از 18 سال پيش بر همه آشكار بود و با اين بازه طولاني دليلي براي غافلگيري وجود ندارد. موضوع بهره‌برداري آب‌هاي زيرزميني و به بازار آمدن حادثه حتی فریاد می زندسازمان مديريت بحران کشور در سال 1386 تشکيل و با شروع فعاليت اين سازمان در خرداد 1387، قرار شد اين سازمان براي يک دوره 5 ساله به‌طور آزمايشي شروع به فعاليت کند و بعد از اين مدت، کارايي و اثربخشي سازمامضاء تفاهم نامه بین سازمان مديريت بحران و دانشگاه شهيد بهشتيتفاهم نامه همکاري علمي بین سازمان مديريت بحران کشور و دانشگاه شهيد بهشتي امضاء شد.رييس جدید مرکز توسعه و مديريت منابع سازمان مديريت بحران منصوب شدرييس سازمان مديريت بحران کشور خطاب به کريم مهرشاد، تحول در نظام اداري و ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان متناسب با ساختار و ماموريت هاي سازمان را خواستار شد. اولين انتصاب درسازمان مديريت بحران کليد خوردنجار در اولين انتصاب خود به عنوان رييس سازمان مديريت بحران کشور طي حکمي دکتر سيد مجيد جدي را به عنوان مشاور در امور مديريت بحران کشور منصوب کرد.يک درصد جمعيت دنيا هستيم اما 6 درصد تلفات جاني زلزله را داريممعاون بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران کشور گفت: جمعيت ايران در طول صد سال گذشته همواره حدود يک درصد جمعيت دنيا بوده است اما متاسفانه تلفات جاني ناشي از زلزله و حوادث طبيعي در آن حدود 6 درصد تلفات جاني از کل دنيا بوده است.تصویب لايحه تمديد اجراي آزمايشي تشکيل سازمان مديريت بحراننمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور موافقت کردند.با زلـزلـه زنـدگی کنیـم. رئيس سازمان مديريت بحران کشور با اشاره به زلزله‌های بوشهر و کرمانشاه و لزوم آمادگي مردم و مسئولين در برابر حوادث طبيعي گفت: جاي بسي تأسف است كه با يك زلزله 7/5 ريشتري بايد شاهد مرگ 7 نفر از هموانعقاد تفاهم نامه بلاياي طبيعي بين ايران و سازمان مللگروه ساخت‌و‌ساز: والری آموس، معاون امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و حسن قدمي، رئيس سازمان مديريت بحران كشورمان به منظور همكاري هر چه بيشتر در زمينه برخورد با بلایای طبیعی ديدار و گفتگو كردند.
تكميل تاسيسات مسكن مهر نون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387 را به دو درصد (2 )%افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (ظرف مدت ده روز) و تصويب هيأت وزيران قابل هزين