هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

زيربنايي

مشكلات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز پروژه هاي زيربنايي حمل و نقل است. خوانساري درباره تجميع مطالبات بخش خصوصي از دولت كه سبب شده دولت نتواند از عهده پرداخت آنها بربيايد، تصريح كرد: دولت در سال هاي اخير براي استهلاك بدهي‌هاي خودپیام هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین تأسیسات زيربنايي و همچنين درزمینهٔ دستیابی به اهداف عالی و توسعه اقتصادی استان و کشور عزيزمان ايران اسلامي نقش ارزنده‌ای را ایفا نماید . در پايان از کلیه مشارکت‌کنندگان، سازمان‌ها و ترجمان‌تحقق درآمدهاي مالياتي بر پايه‏ رعايت عدالت مالياتين در امور زيربنايي، تقويت زيرساخت‏ها و شفاف سازي و رعايت عدالت مالياتي در راس امور قرار دارد که اجراي طرح جامع مالياتي نويد بخش تحقق اين امر مهم است و ارايه خدمات مالياتي موجب ارتقاء سطح رضايتمندي مودشهرد‌‌‌‌‌‌‌اري ملزم به مد‌‌يريت جمعيت شهر پایتختﺏ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺑﻨﺎﻳﻲ د‌ﺭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن‌هاي ﻣﺮﺗﻔﻊ است ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ د‌ﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻠﻲ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ د‌ﺭ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 9/1ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳچالش دنباله دار طرح های نیمه تمامن طرح‌های زيربنايي روشی است که در بسياري از كشورهاي دنيا مرسوم است، به‌نحوی‌که بسياري از پروژه‌ها به‌صورت مشاركتي و در قالب قراردادهاي عمومي- خصوصي اجرا مي‌شود، اما مهم آن است که در اين حالت براوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ي كميسيون زيربنايي دولت• شركت در جلسات تخصصي كميسيون عمران و انرژي مجلس شوراي اسلاميبرگزاري همايش‌هاي دوره‌اي و محلي در استانها با عنوان آشنايي با مقررات ملّي ساختمان با حضور استانداري‌ها، ادارات كل رحضور گسترده‌تر شرکت‌هاي ايراني در صنعت برق سوريه اين صنعت زيربنايي را حفظ کنيم. وزير برق سوريه با اشاره به اينکه نشانه‌هاي ثبات در سوريه در حال کامل شدن است، بيان داشت: با همکاري و پشتيباني کشورهاي دوست به‌ویژه جمهوري اسلامي شرايط کشور سوريه فدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می‌شود عمراني و زيربنايي بسيار پررنگ‌تر از بخش تعاون است . البته به‌غيراز اين هم مسيري نداريم، زيرا پروژه‌هاي بزرگ از مقياسي به بالاتر را با شکل و شيوه تعاوني نمي‌توان اجرا يا اداره کرد. به همين جهت هم پرشهروند زدایی درشهرهای جدیدت و خدمات زيربنايي و روبنايي، مانع از جريان يافتن روند عادي زندگي در شهرهاي جديد و کامل شدن فرآيند اسکان در آنها شده است. راهکار مسکن کوچک به گفته صاحب‌نظران، يکي از زمينه‌هاي اصلي بروز مشکل استقبــال ویتنـام از سرمایه‌گذاران خارجی بر توسعه زيربنايي منجر شده است. به‌علاوه اقتصاد ويتنام در سال2014 حدود 8/5 درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش وزارت ساخت‌وساز ويتنام در سه‌ماهه اول سال 2015 هم بيش از 8 هزار معامله ملک انجام‌شده و ايندرآمد شهرداري‌ها از كجا مي‌آيد ؟ به خدمات زيربنايي متفاوت است. مشخصه اين بودجه بدون قيد و شرط بودن آن است و ممكن است دولت بودجه را بدون نظارت بر اعمال آن روي خدمات عمومي و امور زيربنايي پرداخت كند. شهرداري‌ها (يا به عبارتي دولت‌هافرصت ها و چالش های اقتصاد 94 پروژه‌هاي زيربنايي است روزي با مشتركان برقتأسیسات زيربنايي قديمي شهرها و فرسودگي اين تأسیسات به همراه شهرسازي نامناسب گرفتاري‌هاي بسياري ايجاد كرده كه نمونه‌هایی از آنها را در واحد امور مشترکین ادارات برق مي‌توان به عينه ديد.نقمت نفت، نعمت ساختمانه‌ کارهاي زيربنايي و عمراني باشد که زيرساخت‌هاي آن، چه ازلحاظ سرمايه‌هاي انساني و چه توليد محصولات و مواد اوليه‌اي که هيچ‌گونه وابستگي به واردات و ارز ندارد، در کشور فراهم است. در اين مسير نه‌تنها کاس5 میلیون کاهش، 17 میلیون افزایش! / شهـد و شرنـگ مسکـن مهـرراي خدمات زيربنايي و روبنايي باعث شد تا از متقاضيان مبالغ بيشتري مطالبه شود. قائم‌مقام وزير در مسکن مهر از افزايش تسهيلات مسکن مهر از 25 به 30 ميليون تومان در راستاي ايجاد توازن ميان متقاضي و طرف
آخرين وضعيت مسكن مهر پرديسراي خدمات زيربنايي و روبنايي استفاده شده بود كه بايد به حساب مردم برگردد؛ زيرا آماده سازي بايد از بودجه دولت تامين شود و خدماتي آب، برق، فاضلاب، مدرسه، كلانتري، مسجد، پارك و ... بايد توسط شركت‌هاي خدمطرحي براي خانه دارشدن خانوارهاي كم درآمدي تأسيسات زيربنايي آب، برق و گاز) يا شهرهاي جديد براي ساخت واحد استيجاري از طريق واگذاري به سازندگاني كه تمايل به ساخت مسكن ملكي – استيجاري با رعايت حداقل چهل درصد (0.40) اجاره‌اي دارند، اقدام كند. كدولت به كم درآمدهاكمك هزينه اجاره خانه مي دهدي تأسيسات زيربنايي آب، برق و گاز) و يا شهرهاي جديد براي ساخت واحد استيجاري از طريق واگذاري به سازندگاني كه تمايل به ساخت مسكن ملكي ـ استيجاري با رعايت حداقل چهل درصد اجاره‌اي دارند، اقدام نمايد. ادارهمعرفي‌ پروژه‌هاي مسكن مهر به بانك براي وام ۴۰ ميليوني از هفته آيندهمين خدمات زيربنايي اين واحدهاي مسكوني است. *از هفته آينده مقدمات معرفي پروژه‌ها به بانك‌هاي عامل انجام خواهد شد طاهري با اشاره به اينكه وام 40 ميليوني مسكن مهر شامل حال واحدهاي مسكن مهر نيمه‌تماجزييات مسكن اجتماعي ابلاغ شدي تاسيسات زيربنايي آب، برق و گاز) و يا شهرهاي جديد براي ساخت واحد استيجاري از طريق واگذاري به سازندگاني كه تمايل به ساخت مسكن ملكي – استيجاري با رعايت حداقل چهل درصد (۴۰%) اجاره‌اي دارند، اقدام نمايد.اجاره بالا رفتر حسب سطح زيربنايي هر واحد مسكوني در دي ماه سال 1395 نشان مي دهد بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي 60 تا 70 مترمربع معادل 15 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي 70مسكن مهر، باعث رشد بزه‌كاري شدم امكانات زيربنايي و روبنايي از قبيل مدرسه ، آب، برق ، گاز ، بيمارستان و ساير مراكز مورد نياز متقاضيان و نبود هيچگونه امكانات زيرساختي قابليت بهره برداري ندارند. محتشم گفت: مشكلات زيست محيطي و آسيبتحويل بيش از نيمي از واحدهای مسکن مهر در دولت يازدهمشدن خدمات زيربنايي به دليل تصويب و تخصيص نيافتن اعتبار مورد نياز، تأمين نشدن منابع مورد نياز رايانه‌اي براي كمك به تكميل آماده‌سازي و محوطه‌سازي سايت‌هاي مسكن مهر، تأمين نشدن خدمات روبنايي مورد نياز بافزايش وام ۱۰ ميليوني مسكن به معناي افزايش قيمت ساخت نيستر طرح هاي زيربنايي و روبنايي هزينه كنند. وي افزود: نكته مهم اين است كه همه اين ها كافي نيست، متقاضيان مسكن مهر بايد به تعهدات خود عمل كنند در غير اين صورت پروژه دچار مشكل مي شود. نريمان گفت: قرار احكايت ۶ ظلم بزرگ به متقاضيان مسكن مهري تاسيسات زيربنايي و حق انشعاب واحدها را پرداخت كرده اند. اما تاخير در پروژه ها افزايش هزينه ها و تورم سال هاي اخير سبب افزايش هزينه هاي معين و مشخص در پروژه شده است و مجددا فشار مالي جديد بر متقاضيانهيچيك از پروژه هاي مسكن مهر در انتظار دريافت تسهيلات نيستچه مشكلات زيربنايي و روبنايي شهر جديد پرديس برطرف شود، 70 هزار دستگاه واحد باقي مانده نيز فروش اقساطي خواهد شد. قاسمي ضمن مردود دانستن موضوع تاخير در پرداخت تسهيلات مسكن مهر، گفت: تمام پروژه‌هاي مسكنبرنامه دولت براي ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكونير كميسيون زيربنايي دولت چندين جلسه درباره آن تشكيل جلسه داده و در شُرف نهايي شدن و تصويب قرار دارد. چگني گفت: بر اساس برنامه مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ساخت سالانه ۱۰۰مسكن مهر در ماراتن پايانيضعف خدمات زيربنايي و روبنايي لازم از جمله آب، فاضلاب، بيمارستان، مدرسه و فضاي سبز، ضعف فني و اجرايي در عملكرد پيمانكاران و مجريان طرح مسكن مهر و گاهي پايين بودن كيفيت ساخت و سازها، عدم نصب انشعابات آبدلايل مخالفت دولت روحاني با مسكن مهرمين خدمات زيربنايي و روبنايي كه حق حداقلي ساكنان يك شهر است و ما بارها اعلام كرديم كه قبل از تحويل واحدهاي مسكن مهر بايد آب، برق، گاز، مدرسه امنيت، مراكز درماني، ورزشي و ... را براي شهروندان تأمين كني«مسكن مهر» سنگي است كه ۱۰۰ عاقل هم نمي‌توانند آن را از چاه بيرون بياورند ضعف خدمات زيربنايي و روبنايي لازم از جمله آب، فاضلاب، بيمارستان، مدرسه و فضاي سبز ، ضعف فني و اجرايي در عملكرد پيمانكاران و مجريان طرح مسكن مهر و گاهي پايين بودن كيفيت ساخت و سازها، عدم نصب انشعابات آ