رشد اقتصادي | پیام ساختمان

رشد اقتصادي

مسکن از خواب 5ساله بیدار می شوداز جزئيات رشد اقتصادي نيز حاكي از اين است كه رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته فعاليت حوزه ساختمان به قيمت ثابت سال پايه (1390) از فصل تابستان سال 91وارد روند فرسايشي و منفي شده و اين وضنقش نظام بانكي در اقتصاد كشوردهه ۱۳۳۰، رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري در دهه ۱۳۴۰ شتاب گرفت بگونه اي كه اين دهه را به عصر طلايي اقتصاد ايران تبديل كرد. اما همزمان با اين دستاوردها، در همين دوران بذر بزرگ‌ترين و مخرب‌ترين مشسال جهاني گردشگري پايدار براي توسعه گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي ازجمله آنكتاد نشان مي‌دهد كه صنعت گردشگري مي‌تواند فرصت‌هاي چشمگيري را براي اشتغال شايسته، رشد اقتصادي پايدار و ريشه‌كن‌سازي فقر در كشورهاي درحال‌توسعه فراهم سازد. لزوم رعايت نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در شبكه بانكيل، افزايش رشد اقتصادي و رونق توليد تصريح كرد: پيش نياز اجراي اين برنامه ها، لزوم رعايت دقيق مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص حداكثر نرخ سود علي الحساب در شبكه بانكي است كه با توجه به بازدهي بخش تآغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپاییاي کمک به رشد اقتصادي است.وی گفت: ما به این وضعیت قانع نیستیم چرا که هنوز فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود زیاد است و لازم است روند کاهشی نرخ سود کاهش یابد.وی با بیان اینکه، برجام نقطه عطفی در اقتصاد کشوروزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ اساسي در رشد اقتصادي و به تبع آن تحولات محسوس در نحوه توزيع درآمد و حجم خانوارهاي كم درآمد را مي توان از جمله دلايلي دانست كه بازنگري در نقشه راه طرح جامع مسكن را ضروري مي‌‌كرد.بدين منظور شوراي راهبر ارزهای نفتی را در صنعت هزینه کنیمو توليد و رشد اقتصادي واقعي كشورهاي ديگر كمك می‌کنیم.یعنی ما به دو طریق به صنعت و تولید و رشد اقتصادی دیگر کشورها کمک می‌کنیم: یکی صادرات نفت خام و دیگری واردات کالاهای نهایی. ما به خام فروشي عا رابطه معکــوس درآمد با اجــاره خانهد كه صرفا رشد اقتصادي را تبليغ كند با اين اميد كه رشد اقتصادي به اقتصاد قوي‌تر و درآمد‌هاي بالاتر منجر مي‌گردد كه مردم را قادر به پرداخت كرايه‌هاي بالاتر مي‌كند و يا اينكه با سياست‌هاي وام و مالياکیش؛ كارگاه بزرگ ساخت و سـاز‌ها گفت‌: رشد اقتصادي حوزه مسکن درسال گذشته حدود 24 درصد بود که در هيچ يک از حوزه‌هاي ديگر چنين سودآوري را شاهد نيستيم‌. رئيس اتاق تعاون در پايان برگزاري اين نمايشگاه را عامل رونق صنعت ساختمان ومُسکن روانی برای درد مُزمن مسکنمع مسکن و رشد اقتصادي 8 درصد تجويزشده‌است اما اينکه چرا رشد اقتصادي منفي شده و باز پس از 35 سال به سر خانه اول برگشته‌ايم و اين بار هم از همان سوراخ‌هايي گزيده مي‌شويم که بار‌ها تجربه کرده‌ايم‌، جاي معماری زیبای سواحل خلیج‌فارسطه عزيمت رشد اقتصادي در منطقه باشد. از سوي ديگر، بندرعباس با امکانات وسيعِ بندري و نقشي که در اقتصاد حمل‌ونقل دارد،‌ پايگاه مهمي در منطقه به شمار مي‌آيد ولي ازآنجاکه اين منطقه ريشه‌هاي عميق تاريختاثیر تحریم در بخش مسکن جدی نیستور و کاهش رشد اقتصادي از يک‌سو و عملکردهاي نوساني که در اعطاي اعتبارات در بازار پول پيش‌آمده است، بخش مسکن نيز وارد فاز رکودي شده است. تحريم اقتصاد ايران را به درون چاله نينداخت اما اکنون در بيرون آآينده روشن اقتصادي و ساختمانيند موجبات رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي را با بهره‌وري و کارآمدي خود در توليد فراهم آورند نه تنها انتظار بيش از اين مي‌رود بلکه جاي گله گذاري هم هست‌. از دشمن بيروني انتظاري نداريم چراکه چه اتفاقی برای بازار مسکن می‌افتد؟ تحليلگر ارشد اقتصادي با بيان اين مطلب که پيش بيني دقيق از روند بازار طلا در سال 94 کمابيش دشوار است‌، به پيام ساختمان گفت‌: به دليل اهميت و وزن بالاي سياست‌هاي پولي بانک «فدرال رزرو» آمريکا در تعفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 ،رسيدن به رشد اقتصادي مدنظر در افق 1404 ،تأثيرات بودجه انقباضي ،کاستن از شتاب تورم و کاهش بيکاري امري ضروري است . برخي کارشناسان معتقدند: بعد از رشد چشمگير شاخص بورس اوراق بهادار تهران شاهد ريزش فرس
كاهش سهم درآمدهاي نفتي از بودجهه شود. رشد اقتصادي و نرخ بيكاري نوبخت با اعلام اينكه رشد اقتصادي كه سال 95 به 11.1 درصد رسيد،گفت: اين ارقام مركز آمار ايران است كه در حوزه بانك مركزي رشد اقتصادي در سال 95به 12.5درصد رسيده است كيكي از تاريكي‌هاي اقتصاد ايران نظام آماري است يك اقتصاددان مي‌گويد آمارسازي راحت نيست و نمي شود مثلا به راحتي آمار مربوط به رشد اقتصادي را كه از تركيب هزارها عدد به دست مي آيد بسازد،‌ با اين همه مي توان آمار دروغ اعلام كرد. به اين معني كه عدد به دست آمده را متفاوت اعلام كرد.يك انضباط جديد در نظام پولي كشور، توليد و رشد اقتصادي فراهم شود. رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر روند كند بانك ها در پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران گفت: در 2 سال اخير كارگروه هاي حمايت از توليد در استاننمره اقتصادی به دولت یازدهم حكايت از رشد اقتصادي 12 درصدي حكايت دارد كه بر اساس گزارش‌ها، 60 درصد اين رشد به دليل افزايش توليد و فروش نفت رخ‌داده است. دولت تدبير و اميد، علاوه بر رشد اقتصادي مثبت و بالا، كاهش نرخ رشد تورم و سوت پايان اقتصاد در دولت يازدهمي يا همان رشد اقتصادي و با نوسانات بسيار به ميراث رسيده بود، نوساناتي كه به كارآفرينان، نااطميناني و هزينه هاي ناشي از آن را اعلام مي كرد. آنگونه كه صاحبنظران مي‌گويند سياستهاي اقتصادي نادرست، ناديدولتي بودن و نفتي بودن دو آفت اقتصاد ايراندر فرآيند رشد اقتصادي و نوسانات شديد در اين فرآيند قطعا نفتي بودن و دولتي بودن دو مشكل ساختاري اقتصاد ايران شناسايي مي شود. وزير اقتصاد و دارايي عنوان كرد: در شرايطي به رشد پايدار دست پيدا خواهيم كردوزارت اقتصاد بي‌خاصيت شده است درسال 95 رشد اقتصادي با احتساب نفت خام 12.5 درصد و رشد بدون نفت 3.3 درصد و رشد سرمايه گذاري منفي سه درصد است و هرچند دولت اصرار دارد بگويد اقتصاد كشور از ركود خارج شده ولي واقعيت آن است كه بخش واقعي پيشنهاد افزايش قيمت آب و برقفزايش نرخ رشد اقتصادي نيازمند اين هستيم كه برق بيشتري توليد كنيم، اظهار داشت: پيش بيني‌هاي لازم در اين رابطه انجام شده به طوري كه سعي داريم در سال هاي بعد ۵ هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار كنيم. امدولت دوازدهم بدنبال ثبات اقتصادي در كشور استته باشد و رشد اقتصادي به سمت مثبت حركت كند و فضاي اقتصادي براي فعالان اين حوزه قابل پيش بيني باشد و با دنيا وارد گفت وگو و تعامل شويم و تحريم ها را از پيش روي مردم كشور برداريم . جهانگيري در ادامه كاهش سودبانكي جدي شدي مقامات ارشد اقتصادي و گاهي بانكي در رابطه با كاهش نرخ سود مطرح مي‌شود و به نظر مي‌رسد به زودي تغييراتي در نرخ‌هاي موجود ايجاد شود كه بانك‌ها در مجموع چندان رضايتمند از شرايط موجود به نظر نرسيده و گل۶ دلیل برای مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌هالي داشته، رشد اقتصادي مثبت شده، فرايند خروج از ركود هرچند آرام ولي در حال طي شدن است، صنايع راكد قدري به فعاليت‌هاي خودشان افزوده‌اند و در نهايت فضاي حاكم براقتصاد ايران در قياس با 8سال قبل بهبود يافتسود سپرده؛متهم رديف اول در رکود ساختمان سازید از جمله رشد اقتصادي، تورم، نرخ بيكاري، سرمايه گذاري بخش خصوصي و ... است. بازار مسكن از اواسط سال ۹۲ وارد دوران ركود شده كه به گواه آمار معاملات خريد و فروش واحدهاي مسكوني در سامانه املاك و مستغلات كدليل كاهش صادرات سيمان، قاچاق خاك كشور استشاورزي بر رشد اقتصادي از بخش صنعت بيشتر است، بر اين اساس توجه به مكانيزاسيون كشاورزي ضرورت دارد و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت بايد به اين امر توجه كنند. وي همچنين بر لزوم مشاركت بسال منحصربه‌فرد براي اقتصاد ايرانآمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در سال 1395 به سطح 5/ 12 درصد و به بيشترين مقدار طي ربع قرن اخير رسيده است. اين رخداد در حالي است كه نرخ تورم نيز در سال 1395 پس از يك ربع قرن، به سطح تك‌رقمي رسيده بودشبكه بانكي، واسطه يا سياه‌چاله وجوه؟ كارشناس ارشد اقتصادي گفت: در اين شرايط بسيار خطرناك كه حجم نقدينگي يا همان بدهي‌هاي شبكه بانكي به سرعت در حال افزايش است، تعلل بيشتر در اجراي يك طرح نجات عملا به معني حركت به سمت بروز ورشكستگي بزرگي