دفاتر اسناد رسمي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

دفاتر اسناد رسمي

ساماندهی پیش فروش ساختمان با وساطت بانک‌ها م‌مهندسي، دفاتر اسناد رسمي و همچنين شهرداري‌ها طبق اين ضوابط، متعهد به اعمال آنها هستند، ريسك هاي اقتصادي و مالي پيش خريدار از بابت كلاهبرداري هاي رايج در اين بازار به حداقل ممكن كاهش پيدا مي‌کند. درآمد و هزینه نامتوازن دفترخــانه ها ر شش‌ماهه نخست سال جاري، 7 ميليون و 488 هزار و 920 فقره انواع سند رسمي ( رشد 8 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 92 ) در دفاتر اسناد رسمي کشور به ثبت رسيده است.اين اسناد شامل اسناد بيع، صلح، وکالت، اجاره، تقسيم‌نامه، گواهي امضاء و ساير اسناد تنظيمي بوده است. در حال حاضر 7 هزار و 117 دفتر اسناد رسمي، زير نظر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور فعاليت مي‌کنند،اما اين سؤال مطرح است که آيا ميزان کارآيي اين دفاتر با تعداد و هزينه دريافتي آنها همخواني دارد؟براي بررسي اين موضوع،سراغ مردم و کارشناسان رفتيم : مشاوران املاک نمی‌توانند پیش‌فروش کنندي از طريق دفاتر اسناد رسمي است بتواند امكان فروش چند باره يك واحد مسکونی را منتفي نمايد چنين لايحه‌اي مي‌تواند اقدام موثري در جهت اين ساماندهي باشد. متراژهای کاذب در ازای قیمت بیشتر احمد حسینی
نظام تنبيهي FATF عليه ايران خنثي شدشركت‌ها و دفاتر اسناد رسمي صادر شده است تا همگان وظايف خود را در حوزه مبارزه با پولشويي صادر شده است كه مي توان به راه اندازي سامانه جامع گمركي و ثبت منشاء ارز در اين سامانه اشاره كرد كه به تازگي (24 دعواي موافقان و مخالفان قانون پيش فروش ساختمان يداران در دفاتر اسناد رسمي پيش سند صادر كنند كه در اين مورد، پيش سند عينا كاركرد سند را داراست. علت تصويب چنين قانوني وجود تعداد زيادي پرونده هاي شكايت در محاكم قضايي از «به اصطلاح انبوه سازان» ي امعرفي‌ پروژه‌هاي مسكن مهر به بانك براي وام ۴۰ ميليوني از هفته آيندهرارداد به دفاتر اسناد رسمي معرفي كرده‌ايم و اميدواريم اين وام 40 ميليوني قبل از اتمام سال 95 جذب پروژه‌ها شود. مديرعامل شهر جديد پرند ادامه داد: از 95 هزار واحد مسكن مهر پرند بالغ بر 70 هزار واحد مپيش‌فروش ملك با شناسنامه فنيش‌فروش در دفاتر اسناد رسمي است. ابهامات اجرايي از نگاه مجري محمد ابراهيم دادسرشت مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» در تشريحخانه از تابستان 96 گران مي‌شود. از طرفي دفاتر اسناد رسمي هم زيرساخت‌هاي لازم براي انجام معاملات پيش فروش را ندارند. ابزاري مانند شناسنامه فني واحد و نه شناسنامه فني ساختمان هنوز در كشور وجود ندارد كه بنابر آن دفاتر اسناد رسمي بتواحساب بانكي ‌اجاره‌اي هم رسيد!بعد از كارت بازرگاني اجاره‌اي، حساب بانكي اجاره‌اي هم آمد؛ آن‌طور كه يك فعال اقتصادي به تازگي عنوان كرده است «به دنبال تصميم وزارت اقتصاد براي بررسي و كنترل حساب اشخاص، اخيرا باب شده كه در دفاتر اسناد رسمي وكالت مي‌گيرند و حساب اجاره‌اي باز مي‌كنند.»