خانه اولي‌ | پیام ساختمان

خانه اولي‌

وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟مسكن ويژه خانه اولي‌ها در اواخر ارديبهشت ماه سال جاري با ابلاغ رسمي بانك مركزي در بانك مسكن تشكيل شد. سقف تسهيلات اين صندوق در تهران، مراكز استان‌ها و ساير نقاط شهري به ترتيب ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريامسکن همیشه در حال ساخت مهر!ا سقف وام خانه اولي‌ها را در شهر تهران به 80 ميليون تومان رسانده‌اند که کار بسيار خوبي است‌. کسي هم که خانه اولي است و مثلا جواني است که تازه ازدواج کرده تنها بايد يک حساب در صندوق زمين و مسکن بخـروج وام مسکـن از انحصــارنداز مسکن خانه اولي‌ها را حداکثر 12 سال و با سود 14 درصد تعيين کرده است. در حالي يکي از شروط اصلي بانک مرکزي براي راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن و به عبارتي بزرگ‌ترين مانع براي اين طرح تأمين مالي آن بازار مسکن جهان ورشکسته است هزينه به خانه اولي‌هايي که براي نخستينبار مي‌خواهند مالک يک ملک شوند‌. بيشتر احزاب هم قول اتفاقات خوب اين چنيني را براي انتخاباتي که قرار است در ماه مي‌برگزار شود‌، مي‌دهند‌. اما آنچه فعلا بر جاي مان
حدود 2.5 ميليون خانه خالي در ايران ه دار شدن خانه اولي‌ها حمايت كنيم. عباس آخوندي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به كيفيت پيگيري موضوع مسكن مهر در دولت يازدهم، اظهار كرد: بازار مسكن يكي از بازارهايي است كه بيشترينبيش از ۱۹ ميليون نفر در بدمسكني بسيار شديدي به سر مي‌برندكه به سمت خانه اولي‌ها برويم، لذا سياست‌هاي پس‌انداز مسكن در راستاي حمايت از خانه‌دار شدن خانه اولي‌ها است كه همين سياست ميزان پس‌اندازي كه داده مي‌شود، سقف پرداختي‌هاي تسهيلات، اول دولت 20 ميليون تومكدام وام به صرفه است؟راي افراد خانه اولي تا ۸۰ ميليون تومان امكان دريافت تسهيلات وجود دارد كه با دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و سود ۹ درصدي كه براي آن تعريف شده اقساط ۹۰۰ هزار توماني و مجموع سود ۵۱ ميليون توماني وجود دارد. در عرشد 10 درصدي معاملات مسكن تهران در ۸ ماهه سالين جوان و خانه اولي‌ها در شرايط كنوني فراهم شده است. بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسكن در آبان‌ماه سال 1395 نيز مؤيد تغيير متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم و رشد قيمت مسكن در اين دوره مي‌باشد، سقف وام ۸۰ ميليوني مسكن فعلا افزايش نمي يابد0 ميليوني(خانه اولي ها) را از 14 درصد به 13 درصد و سپس به 11 درصد كاهش داده بودند با دستور و تاكيد رئيس جمهور نرخ سود تسهيلات 80 ميليوني خريد مسكن را به 9،5 درصد كاهش دادند بنابراين به نظر مي رسيد كه وزير راه و شهرسازي خبر دادافزايش عرضه اوراق مسكن براي كاهش قيمتمسكن يكم (خانه اولي‌ها) اقدام مي‌كنند گفت: آماري كه هفته گذشته از بانك مسكن گرفتم روزانه حدود هزار نفر براي سپرده‌گذاري به صندوق پس‌انداز مسكن يكم مراجعه مي‌كردند. نكته مهم اين سپرده‌گذاري اين است كه