حمايت | پیام ساختمان

حمايت

خلاء‌های ليزينگ مسكن برطرف می شوداندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن داريم كه در يكي از بندهاي اين ماده ۱۴ استفاده از شركت‌هاي واسپاري يا ليزينگ در تامين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك،يكي از روش‌هاي تاايجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای مسكنكاری برای حمايت مادی و معنوی از پايان‌نامه و رساله‌های دانشجويان مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی مستقر خواهد بود.بنابر اين گزارش دبرنامه دولت و نظام بانكي براي نوسازي بافت هاي فرسودهين گزارش، حمايت از نوسازي مردمي، حمايت و كمك به انبوه سازان و توسعه گران مسكن، حمايت از اجراي ظرفيت هاي صندوق هاي زمين و ساختمان، صندوق توسعه محلي، صندوق نيكوكاري و ...، نوسازي 7500 واحد مسكوني ازمنابع مالی وارد صنعت ساختمان نشود‌اند مورد حمايت قراربگيرند. فروغان گران‌سايه يادآور شد: نرخ‌هاي بسيار بالاي سود طي سال‌هاي گذشته موجب افزايش هزينه توليد شده بود و در نتيجه قيمت اجناس بالا رفته و توليدكنندگان قدرت رقابت را در سال جهاني گردشگري پايدار براي توسعهمي را موردحمايت قرار دهيم و صلح و امنيت را برقرار نماييم». دبيركل آنكتاد در پايان تصريح كرد: «گردشگري پايدار بايد فضاي مناسبي را براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي پايدار و بلندمدت فراهم نمايد و مزاياخبري خوش براي بانك‌هاي كشوركزي وسيعا حمايت كنند. بانك مركزي اين بخشنامه را به مثابه جزيي از برنامه فراگير بزرگ‌تر به اجرا درمي‌آورد. مقام ناظر بانك‌ها مي‌داند كه بعضي بانك‌هاي ضعيف‌ترِ در اضطرار، به دليل ترس از كاهش سپردديگر قبول نداريم كه توليد در ركود استايد انواع حمايت‌ها در زمينه صادرات از كشور انجام شود، ادامه داد: بايد در زمينه صادرات خطوط اعتباري به كشورهاي هدف تخصيص داده شود. جهانگيري عراق، افغانستان و روسيه را از جمله بازارهاي مهم صادرات الزامات سود بانكي ابلاغ شد ن آن كه حمايت از توليد و ايجاد اشتغال كه يكي از اهداف بسيار مهم در بانكداري بدون ربا است، ‌ جز با كاهش هزينه هاي تامين مالي توليد و نهاده سرمايه، ‌ امكان پذير نيست. خوشبختانه طي سال هاي اخير لزوم رعايت نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در شبكه بانكينگ تري در حمايت از توليد و اشتغال ايفا كنند. رئيس كل بانك مركزي ضمن تشكر از زحمات دكتر طيب نيا در طول دولت يازدهم گفت: تسلط دكتر طيب نيا بر مسائل اقتصاد كلان كشور و همكاري و همراهي ايشان، زمينهبزرگترين بانك خصوصي كشور تشكيل مي شودبرسد. حمايت از توليد با ساماندهي غيرمجازها ‌رييس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به برقراري انضباط مالي جدي در بازار پول كشورگفت: خوشبختانه ديگر موسسه غيرمجاز نداريم و اين دستاوعبور از رکود با ابزار بنگاه‌های کوچک به منظور حمايت از توليد و اشتغال، سياست‌هاي تجاري جديدي را در سال 96 عنوان كردند و اولین سیاست را ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری عنوان کرد.محمدرضا مرتضوی همچنین با تاکید ببرگزاری همايش توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختماناين همايش حمايت کرده‌اند که نمايندگان عالی‌رتبه اين نهادها در جلسات هفتگی که از 3 ماه بيش تر آغاز شده است، دعوت می‌شوند و بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد مختلف اين همايش دارای اهميت ملی و بين‌المللی صبسته حمایتی دولت باید شامل صنوف تولیدی شودعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در چند سال گذشته رکود حاکم بر بازار مشکلات زیادی را برای اصناف به همراه داشت؛ لذا براي برون رفت از مشکلات فعلي ، بايد سياست هاي حمايتي دولت و پرداخت تسهیلات، براي صنوف تولیدی نیز در نظر گرفته شود.مسکن اجتماعی؛ حاضر در برنامه، غایب در بودجهواني براي حمايت از گروه‌هاي كم‌درآمد بوده و با همين ديدگاه نيز در طرح جامع آمده است.طرح مسكن اجتماعي، جدي‌ترين برنامه دولت يازدهم در حوزه مسكن بود كه به‌دليل اختصاص منابع مورد نياز آن به مسكن مهر،عملزوم حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی انبوه سازان دارند كه حمايت های دیپلماتیک در توسعه این فعالیت ها اثرگذار است، بارها نیز تاکید کرده ایم که اگر در سفارتخانه ها رایزن بازرگانی نیز وجود داشته باشد، می توانند با کسب اطلاعات بومی کشورها به ایرانی ه
مسکن؛ دغدغه اصلی دولت هااجتماعي و حمايت از مسكن اقشار كم‌درآمد مطرح شد و در دولت‌هاي نهم و دهم ساخت مسكن مهر در دستور كار قرار گرفت. در اين مورد اخير، جداي از بحث‌هاي فني و مهندسي، به‌دليل اينكه واحدهاي مسكوني دور از شهرهتاسيس مجمع فعالان صنعت گردشگرينه موارد، حمايت از بهبود فضاي كسب‌وكار و پاسخگويي به مشكلات و نارسايي‌ها در چارچوب قوانين موضوعه كشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي عضو انجمن، تشكيل مي‌شود. ضرورت تغيير تمديد طرح اعطاي تسهيلات ۲۰ ميليون توماني جعاله مسكنمارون» با حمايت يك واحدي از اين نماگر، تاثير منفي از جانب نماد ذوب را خنثي كرد. در جريان بازار نيز در بازارهاي اول و دوم بيش از ۸۴ ميليون سهم به ارزش بالغ بر ۲۵۶ ميليارد ريال مورد دادوستد قرار گرفترسيدگي به وضعيت بد مسكن هاش نهادهاي حمايتي نيز در وضعيت نا مطلوب سكونتي قرار دارند. چگيني گفت: براي حل تضاد موجود بين موجودي مسكن كل كشور و حجم نياز واقعي به واحدهاي مسكوني ناشي از تقاضاي بد مسكن ها و خانه اولي ها چهار پيشنسقف جديد تسهيلات اشتغالزاييل دو نهاد حمايتي معتبر به بانك معرفي مي شوند تنها معرفي يك ضامن معتبر براي دريافت تسهيلات از سوي متقاضيان كفايت مي كند و بنابراين متقاضيان نيازي به معرفي دو ضامن نخواهند داشت كه اين موضوع يكي از مهمتر اقتصاد ما همواره متكي به دولت خواهد ماندلب است كه حمايت ها و سياست هاي اتخاذي در جهت تقويت صادرات غير نفتي كافي نبوده و تا زماني كه همه اركان نظام براي توسعه صادرات غيرنفتي قدم جدي برندارند و به اهميت صادرات توجه كافي نشود، نمي‌توان از ثباتشناسايي تعاوني‌هاي مسكن متخلف در كشورتعاوني ها حمايت شوند نه تنها مي توانند در اشتغال مناطق مرزي كمك كند بلكه تأثير قابل توجهي در كاهش فقر عمومي دارد. وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري در مناطق مرزي عمدتاً از دو مسير انتقال سرمايه‌ها از كيك انضباط جديد در نظام پولي كشوررگروه هاي حمايت از توليد در استان ها آغاز شده كه نقش بسيار مهمي دارد. وي افزود: كارگروه حمايت از توليد با جامعيتي كه در نگاه به مسائل اقتصادي استان دارد، اگر اين نگاه استمرار يابد بانك ها نيز كاراينادیده گیری صنعت توريسم در خوزستان به همراه حمايت از بخش خصوصي و اعطاي تسهيلات و مشوق‌هاي مختلف آن‌هاست. اگر هم اتفاقات مثبتي در اين حوزه افتاده، بسيار نامتناسب با نيازها است. او ادامه مي‌دهد: نقد و تبيين خطاها و كم‌كاري‌ها مقدمه ه انتقال تكنولوژي تابلوهاي برق به شركت روسهاي خارجي حمايت مي كند. وي ادامه داد: ايران و روسيه در دنيا بيشترين تعداد همسايه را دارا هستند و از بازار مناسبي در اطرافمان برخوردار هستيم.پاسخ وزارت راه و شهرسازی به یک گزارشافي ضرورت حمايت دولت از اقشار كم درآمد و ورود به برنامه هاي تأمين مسكن كم درآمدها نمي باشد. ضمناً شيوه برنامه ريزي و سطح مداخله دولت نيز مي بايست متناسب با نياز و ظرفيت هاي اقتصادي كشور تنظيم شده باشدآينده بازار جهاني نفتاواسط هفته جاري بود كه نشست كميته وزيران اوپك و غيراوپك كدر سن پترزبورگ روسيه برگزار شد.در اين نشست اعضا با محدود كردن توليد نفت نيجريه موافقت كرده و از توليدكنندگان متعدد خواستند پايبندي به توافق كاهش توليد را براي كمك به مقابله با اشباع عرضه جهاني و حمايت از قيمت‌ها تقويت كنند.مشاغلی که تسهيلات ۹ درصدي مي‌گيرندي و ظرفيت حمايت از تعاوني‌ها را ندارد و با توجه به سرمايه اندك آن تأمين مالي بخش تعاون كشور با مشكل مواجه شده است. به گفته وي، اتاق تعاون ايران با جديت تاسيس بانك تعاوني سهامي عام را با هدف افزايش دولت دوازدهم بدنبال ثبات اقتصادي در كشور استطقه موجود حمايت مي كنيم بلكه از هفت منطقه پيشنهادي به مجلس براي استان هاي محروم، سيستان و بلوچستان،كرمانشاه، هرمزگان، ايلام، كردستان و اردبيل نيز پشتيباني خواهيم كرد. وي ابراز اميدواري كرد كه هرچه سرساخت سه هزار و 600 واحد مسكوني روستايي براي خانوارهاي دو معلول به بالاازمان هاي حمايتي 11 هزا واحد مسكوني براي خانوارهاي دو معلول به بالا در كشور ساخته شود كه سهم بنياد مسكن براي ساخت اين واحدها در روستاهاي 3600 دستگاه است كه تاكنون 900 دستگاه آن به اين خانوارها در روست