هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

حمايت

عبور از رکود با ابزار بنگاه‌های کوچک به منظور حمايت از توليد و اشتغال، سياست‌هاي تجاري جديدي را در سال 96 عنوان كردند و اولین سیاست را ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری عنوان کرد.محمدرضا مرتضوی همچنین با تاکید ببرگزاری همايش توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختماناين همايش حمايت کرده‌اند که نمايندگان عالی‌رتبه اين نهادها در جلسات هفتگی که از 3 ماه بيش تر آغاز شده است، دعوت می‌شوند و بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد مختلف اين همايش دارای اهميت ملی و بين‌المللی صبسته حمایتی دولت باید شامل صنوف تولیدی شودعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در چند سال گذشته رکود حاکم بر بازار مشکلات زیادی را برای اصناف به همراه داشت؛ لذا براي برون رفت از مشکلات فعلي ، بايد سياست هاي حمايتي دولت و پرداخت تسهیلات، براي صنوف تولیدی نیز در نظر گرفته شود.مسکن اجتماعی؛ حاضر در برنامه، غایب در بودجهواني براي حمايت از گروه‌هاي كم‌درآمد بوده و با همين ديدگاه نيز در طرح جامع آمده است.طرح مسكن اجتماعي، جدي‌ترين برنامه دولت يازدهم در حوزه مسكن بود كه به‌دليل اختصاص منابع مورد نياز آن به مسكن مهر،عملزوم حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی انبوه سازان دارند كه حمايت های دیپلماتیک در توسعه این فعالیت ها اثرگذار است، بارها نیز تاکید کرده ایم که اگر در سفارتخانه ها رایزن بازرگانی نیز وجود داشته باشد، می توانند با کسب اطلاعات بومی کشورها به ایرانی هبانک ها می توانند در بازار ارز آزاد فعالیت کنندايد موضوع حمايت از واحدهاي توليدي به سرنوشت بنگاه هاي زودبازده و يا طرح هاي ضربتي اشتغال كه در سال هاي گذشته اقتصاد كشور را آسيب پذير كرد، منجر شود. وي تاكيد كرد: "قرار نيست بانكها اصول بانكي خود ررشد معادن ايران در گرو اتصال به بازارهاي بين‌الملليوارض براي حمايت از معدنکاران و ايجاد تعادل در بازار داخلي تاکيد کرد و افزود:زماني محصولات معدني و صنايع معدني ايران مي‌تواند سهم مناسبي از بازارهاي داخلي و بين‌المللي را به‌دست آورد که دولت بتواند از پويايي و شكوفايي اقتصادي، نقشه راه مي‌خواهد از آن ها حمايت شود. به گفته علوي، در كنار امنيت اقتصادي، سلامت اقتصادي نيز مهم است و گاهي در بنگاه‌هاي مالي همچون بانك‌ها ممكن است سلامت مخدوش شود و افرادي زيرميزي بخواهند تا كاري را انجام دهند؛ يا حانتشار نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي منتشر شد.چراغ‌سبز به لغو تفاهم‌نامهاي شهر، حمايت» خواستار تلاش مجدانه شورا براي بازگشت به سيستم ارجاع كار نظارت توسط نظام‌مهندسی شدند؛ این در حالی بود که همزمان دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر در حال برگزاری بود. خبرنگاتجمع اعتراضی مهندسان مقابل شوراي شهر تهرانوراي شهر، حمايت» خواستار تلاش مجدانه شورا براي بازگشت به سيستم ارجاع كار توسط نظام مهندسي شدند. تغییر ساختارهای پنج وزارتخانه اقتصادیال سازمان حمايت، توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري سازمان مديريت در پیش‌نویس لايحه برنامه ششم به دولت پيشنهاد كرد تمامي مأموریت‌ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد واکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی ائه خدمات حمايتي به طبقات ضعيف و متوسط جامعه، تهيه و تصويب طرح جامع و تفضيلي و نيز طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران، شفاف سازي مالي، مبارزه با فساد اداري و كسب مقام اول در اين مبارزه و ده ها و مسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر رنامه‌های حمايتي دولت، نياز به منابع مالي افزايش قابل‌ملاحظه‌ای يافته است و سپرده‌های بانكي به دليل عدم توازن سودآوري در بازار دارایی‌های جايگزين، كاهش چشمگيري يافته است.عدم استفاده از ظرفيت بازاروزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟دگي منابع حمايتي مسكن در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد امام خميني، بهزيستي، سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، اهتمام بر تجميع منابع آنها و ظرف
انتقال دبيرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصادوع قاچاق، حمايت از توليد و هماهنگي بيشتر با گمرك اين مناطق به وزارت اقتصاد منتقل شود،‌ بيان داشت: هدف را بايد از قانون‌گذار پرسيد. تصور اين است و نامه به معاون حقوقي رئيس‌جمهور نوشتيم كه ساختار و وظايروند اتصال سيستم بانكي كشور به جهان با انتخاب دوباره روحانيزمينه هاي حمايت و همكاري مشخص شد. به گفته اين مقام مسوول، در اين مذاكرات خارجي ها به دنبال شناخت بازار ايران بودند و ايراني ها نيز مقوله هاي انتقال فناوري، جذب سرمايه خارجي و مشاركت را دنبال مي كردندشناسايي تراكنش‌هاي مشكوك بانكيرييس كل سازمان مالياتي با اعلام برنامه‌هاي مالياتي براي حمايت از صادركنندگان، رقم فرار مالياتي را بين ۱۳ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت:‌ تراكنش‌هاي مشكوك بانكي براي اخذ ماليات شناسايي مي‌شوند.اعطای تسهيلات دولتي بافت فرسوده به انبوه‌سازان رنامه‌هاي حمايتي براي عملياتي كردن برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميماتي اتخاذ شد. مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران گفت: در اين جلسه موانع اجرايي مدل‌هاي پدرخواستهاي بخش خصوصي از دولت دوازدهمتي در جهت حمايت از توليد هدفمند گردند. باز طراحي نظام مالياتي با هدف تسهيل پرداخت ماليات از طريق ايجاد يا گسترش سيستم ثبت و پرداخت الكترونيكي و ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي آن نيز اقدام مهم ديگري است تامين يارانه براي اجراي طرح مسكن اجتماعي و مسكن حمايتيمعاون مسكن‌شهري بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي گفت: سازمان برنامه و بودجه قول داده ابلاغ بودجه تامين يارانه براي اجراي طرح مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي در خردادماه سال جاري انجام شود.تعامل وزارت راه با ميراث فرهنگي افزايش چشمگيري داشته است همكاري و حمايت از اين جريان توانستيم مستقيما ورود پيدا كنيم كه اميدواريم در دولت دوازدهم اين رويكرد ادامه يابد.دستورالعمل مبارزه با پولشويي روي ميز شوراي پول و اعتباروش كرد كه حمايت مردم و شور و هيجان موجود در جامعه با فضاي اميد در برنامه‌ريزي‌هاي دقيق دولت كه عمدتاً بر انضباط پولي متكي بود، زمينه مناسبي را براي به تبلور رسيدن اين دستاوردها فراهم آورد. وي افزودطرحي براي خانه دارشدن خانوارهاي كم درآمدمسكن براي حمايت از خانوارهايي كه توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازاي هر واحد هفتاد و پنج ميليون (75.000.000) ريال با بازپرداخت (60) ماهه تعيين مي‌شود. براساس اين مصوبه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتمابنياد مسكن برنامه اجراي طرح مسكن اجتماعي را آماده كرده استرئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي از آمادگي سازمان برنامه و بودجه براي تامين منابع مورد نياز اجراي طرح مسكن اجتماعي و حمايتي خبرداد و گفت: بنياد مسكن برنامه اجراي اين طرح را آماده كرده است.سرمايه گذاري خارجي در پسابرجام 11 ميليارد يورو بوده استي را براي حمايت از همكاري هاي تجاري آينده دو كشور كافي ندانست و خواستار گسترش آن شد. وي تصريح كرد: در طول 2 سال گذشته شركت هاي ايراني و اتريشي در زمينه هاي خودرو، تصفيه آب، راه آهن، معدن و بيمارستان همه چيز درباره وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكنو اعتبار، حمايت از سپرده گذاران بانك مسكن و حساب هاي تعهدي اين بانك همچنين افزايش مشاركت مردم و نيز كمك به افزايش سپرده گذاري در حساب هاي تعهدي و به تبع آن كمك به منابع بانك هاست. افرادي كه در حسابهدف طرح مسكن اجتماعي تامين 100 هزار واحدمسكوني براي دو دهك پايين جامعه استين طرح با حمايت دولت 4 دهك بعدي جامعه صاحب خانه مي شوند، گفت: در اين زمينه 4 گروه جامعه از جمله خانه اولي ها كه فاقد مسكن هستند با استفاده از رژيم پس انداز صاحب خانه مي شوند. معاون وزير راه و شهرسازيتعطيلي واحدهاي توليدي ابزار انتخاباتي نيست همه گونه حمايت مي كند. كاشي نيلو از واحدهاي وابسته به سازمان تامين اجتماعي است كه به شكل اقساطي به بخش خصوصي واگذار شده و از سال 1394 با مشكلات مالي روبرو شده است. برخي رسانه هاي منتقد دولت اين روز