هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

حريم

عربستان سهم بازار نفت منطقه را به ايران واگذار مي‌كنداسطه لغو تحريم‌هاي بين‌المللي افزايش‌ داده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي حتي بيش از سهم توافق اوپك توليد خود را كاهش داده است. عربستان مي‌داند كه سهم خود را در بازار به واسطه افزايش تولرشد معادن ايران در گرو اتصال به بازارهاي بين‌الملليينکه رفع تحريم‌ها نخستين گام براي ورود به بازارهاي بين‌المللي است، اظهار کرد: با تسهيل مبادلات بانکي شرايط براي ورود محصولات معدني ايران به بازارهاي جهاني نيز تسهيل مي‌شود زيرا ايران ظرفيت بالايي در بمشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌ها سال‌هاي تحريم هميشه جزو 5 شريك اول تجاري ايران بود به ويژه در بحث صادرات بسيار پررنگ ظاهر مي‌شد. حال كه تحريم‌ها درحال برطرف شدن است آينده روابط تجاري ميان ايران و هند را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟آينده زمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است 3سال قبل تحريم‌ها شاخص‌ترين درد بخش‌خصوصي بودند. عبور از اين سد مستحكم نيز براي واحدهاي صنعتي يا ممكن نبود يا با هزينه‌هاي بسياري ميسر مي‌شد. خوشبختانه سايه تحريم‌ها از سر اقتصاد ايران دور شده‌اند وليروابط بانکی بین المللی، پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز استمعاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی را مهم ترین پیش نیاز اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند. چرایی استیضاح وزیر نفت!ه، شرايط تحريم، مديريت و تجهيزات قابل‌قبول به نظر مي‌رسيد. بر اين اساس پالايشگاه‌هاي ‌دو واحد از فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي با استفاده از گاز دريافتي از فازهاي 6 تا 8 در زمستان سال 92 وارد مدار شد. هوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟نه و شدت تحريم هاي اقتصادي (تحولات بازار ارز،بورس و ...) در سال هاي اخير، بر متغيرهاي بخش مسكن اشاره داشت كه منجر به افزايش قيمت توليد واحدهاي مسكوني و برقراري فضاي ركودي تورمي بر بازار مسكن شده است.جتوافق كدام بخش اقتصاد را نشانه مي‌گيرد؟ خبري از تحريم نيست اما تهديد هميشه وجود دارد. اقتصاد درونزا مي‌تواند تحريم‌ها را به حاقل برساند و درهايي كه ممكن است بار ديگر تحريم را راه دهند براي هميشه ببندد. هر چند تصورات متفاوتي از فرداي ت ديدار غول‌هاي نفتي با زنگنهروساي شركت‌هاي بزرگ نفتي با بيژن زنگنه وزير نفت ايران در وين ديدار كردند. رييس شركت نفتي توتال، بعد از ديدار با زنگنه در جمع خبرنگاران گفت كه ايران را دوست دارد و رييس شركت شل چگونگي پرداخت بدهي بيش از دو ميليارد دلاري شل به ايران پس از لغو تحريم‌ها، را از جمله محورهاي مذاكراتي‌اش با زنگنه عنوان كرد. اهتزاز پرچم کشورهای اروپايي در نمايشگاه نفتل مشكلات تحريم‌هاي بين‌المللي عليه نفت و گاز و پتروشيمي ايران كمتر شاهد حضور شركت‌هاي اروپايي بود‌. اولين نشانه‌هاي اميدواري به آينده صنعت نفت و گاز و پتروشيمي را در اين مي‌توان ديد كه بسياري از اچراغ مذاکرات در جاده مناسباتلغو کامل تحريم‌هاي اقتصادي موجب آسان شدن تبادلات پولي و مالي و تجاري، فضاي کسب‌وکار شده و زمينه را براي رشد سرمايه‌گذاري در ايران فراهم خواهد ساخت، هرچند نبايد انتظار داشت اين تحولات با سرعت و يک شبمقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیس از لغو تحريم‌ها ادامه يابد و اين بخش بتواند محل جذابي براي سرمايه‌گذاران باشد‌. بازار ارز و طلا با ثبات نيست يک کار‌شناس پولي و بانکي با بيان اينکه هرقدر ميزان سود در بازار سرمايه کاهش پيدابهانه‌ای به نام «برج باغ» قانوني و حريم شهرها مکلف‌اند ظرف مدت يك سال شناسنامه؛ شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محل‌هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند كه هر ۵ سال يكبار بايد بازنگري و به‌روزرسانی شود؛ آیا شهرداریدســـــــتور روحانی برای تسهیل حضور بخش خصوصیرئيس‌جمهور با اشاره به فضاي تازه اقتصادي و زمينه‌سازي براي رفع موانع تحريمي از سر راه صادرات و توليد، از تيم اقتصادي دولت خواست زمينه تسهيل سرمايه‌گذاري و حضور فعال بخش خصوصي در حوزه‌هاي با اولويت اقتصادي را فراهم کـند. پیش‌بینی قیمت مصالح ساختمانی در سال 94با توجه به توافقات هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 بسياري از مردم انتظار اين را دارند که پس از برداشتن تحريم‌ها، قيمت بيشتر اقلام در ايران سير نزولي پيدا کند، اما آيا در بخش مصالح ساختماني هم همين‌طور است؟.
روند اتصال سيستم بانكي كشور به جهان با انتخاب دوباره روحانيوران پسا تحريم تلقي مي شود و برگزار كنندگان آن اميدوارند كه بزودي ايران به عنوان قطب منطقه اي اين صنعت در خاورميانه و آسيا شناخته شود. نمايشگاه بين المللي ماشين ابزار و صنايع فلزكاري در روزهاي دوم تاحتمال تحرک بازار مسکن در میانه امسال همراه افزايش قيمت و توليدت يك روز تحريم است، يك روز درگير دعواست و يك روز هم دوست ندارد با فلان كشور كار كند اين در حالي است كه همه كشورها آمريكايي و ضد‌ايران نيستند. بسياري از كشورها هم هستند كه با ما موافقند و فكر و ايدئگران‌ترين اراضي روي خطرناك‌ترين گسل‌ها قرار دارداين جلسات حريم گسل‌ها را مشخص و تصويب خواهيم كرد و به كارگروه زلزله كشور فرستاده و سپس به شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال مي‌كنيم. وي ادامه داد: حريم گسل ها پس از تصويب شورا به هيأت دولت ارسال ميدستورالعمل مبارزه با پولشويي روي ميز شوراي پول و اعتبار در زمان تحريم‌ها، قطع روابط بانكي ديرينه و با سابقه‌ بانك‌هاي ما با جهان بود. همچنين در زمان تحريم‌ها نظام بانكي ما از آخرين تحولات استانداردهاي بانكداري بين‌المللي به ويژه در زمينه‌هاي مبارزه با پولثبات قيمت ها و آرامش بازار مهمترين دستاورد دولت در چهار سال اخير بودان داشت، تحريم ها و قطع رابطه با كشورهاي توسعه يافته، ثبت تورم بالاي 40 درصدي، رشد منهاي 6،7 درصدي توليد ناخالص داخلي، رشد منفي سرمايه گذاري، كاهش ارزش پول ملي، نصف شدن قدرت خريد مردم و به صفر رسيدن اوظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق استبه دوران تحريم گفت: دوران تحريم تامين تجهيزات دشوار بود اما بعد از تحريم ها شرايط براي تامين تجهيزات فراهم شد. وي ابراز اميدواري كرد كه امسال شاهد اقدمات موثر باشيم و با ايجاد زير ساخت داده مكاني كه ضرر65درصد ایرانی‌ها از هدفمند‌ی یارانه‌هادت يافتن تحريم اقتصادي، شوك ديگري به طرف عرضه اقتصاد ايران وارد شد كه موجب تشديد نتايج شوك افزايش قیمت انرژي و تشديد ركود تورمی در آن مقطع شد. منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها مرکز پژوهش‌ها در اد اگر نمي‌توانيد كار كنيد، گردن برجام نياندازيدوزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بسياري از‌ شركت‌ها ‌در زمان تحريم به خاطر شرايط كاري در دنيا نمي‌توانستند در ايران حضور پيدا كنند. برجام چنين موانعي را برداشت.سرمايه گذاري خارجي در پسابرجام 11 ميليارد يورو بوده استي هستند. تحريم هاي ايران حجم مناسبات ميان دو كشور را كاهش داد. براساس آمارهاي گمرك ايران، مبادلات ‏تجاري دو كشور از سال١٣٩٠ تا پايان ١٣٩٣ به دليل اين تحريم ها از ٨١٨ ميليون دلار به ٣١٢ ميليون ‏دلار كرشته‌هاي اوپك پنبه مي‌شود؟ق افتاد، تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران برداشته شد اما همچنان بسيار سرمايه‌گذاران خارجي به دليل موانع موجود نمي‌توانند در ايران سرمايه‌گذاري كنند چرا كه بسياري از تحريم‌هاي مربوط به كشور آمريكا پابرجا ابهبود روند برقراري روابط بانكي با دنيا سال هاي تحريم، بانك‌هاي ايراني در شرايط فعلي هم مي‌توانند به راحتي از اين مسير عبور كرده و راهي براي برقراري ارتباط با موسسات مالي و بانكي بين المللي پيدا كنند. دبير كانون بانك ها و موسسات اعتباريمشكل صنعت مربوط به اين دولت نيستر بعد از تحريمها بود. صادرات نفت ايران به كره جنوبي ۲ برابر شدنبال لغو تحريم‌ها در ژانويه 2016 سبب شده است تا ايران در سه ماه نخست 2017 پس از عربستان سعودي به دومين تامين‌كننده نفت كره جنوبي تبديل شود. بر اساس آمار شركت ملي نفت كره جنوبي، ايران در سه ماه نخسترشد ٨ درصدي افتصاد در پايان سال ١٣٩۶براي رفع تحريم‌ها فراهم كرد و رفع تحريم ها فضا را براي سياست هاي اجرائي مهيا ساخت. وي افزود: حدود ٤ سال از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد. تدوام سياست‌هاي دولت قبل مي‌توانست منجر به بحران‌هايي شودبررسي عملكرد نفتي زنگنهدر شرايط تحريم 18 فاز پارس جنوبي به طور همزمان فعال بود و توسعه ي ميادين نفتي مشترك هفتگانه ي آزادگان شمالي، آزادگان جنوبي، ياران شمالي، ياران جنوبي، يادآوران، لايه نفتي پارس جنوبي و آذر در كنار دهها