حريم | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

حريم

افزايش زيرپوستي قیمت مسكنهرست اول تحريم HR۳۳۶۴ در كنار حقيقت مصنوعي پايين بودن نرخ ارز باعث شده تلاشي پيش دستانه براي افزايش مديريت شده نرخ ارز آغاز شود كه آثار آن در بازار ارز واضح است. دراين‌شرايط تلاش همزمان براي كاهش لزوم رعايت نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در شبكه بانكييل شرايط تحريم، برخي فعاليت ها به شبكه صرافي منتقل شده و با بروز شرايط بعد از برجام اين فعاليت ها بايد به شبكه بانكي برگردد.عربستان سهم بازار نفت منطقه را به ايران واگذار مي‌كنداسطه لغو تحريم‌هاي بين‌المللي افزايش‌ داده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي حتي بيش از سهم توافق اوپك توليد خود را كاهش داده است. عربستان مي‌داند كه سهم خود را در بازار به واسطه افزايش تولرشد معادن ايران در گرو اتصال به بازارهاي بين‌الملليينکه رفع تحريم‌ها نخستين گام براي ورود به بازارهاي بين‌المللي است، اظهار کرد: با تسهيل مبادلات بانکي شرايط براي ورود محصولات معدني ايران به بازارهاي جهاني نيز تسهيل مي‌شود زيرا ايران ظرفيت بالايي در بمشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌ها سال‌هاي تحريم هميشه جزو 5 شريك اول تجاري ايران بود به ويژه در بحث صادرات بسيار پررنگ ظاهر مي‌شد. حال كه تحريم‌ها درحال برطرف شدن است آينده روابط تجاري ميان ايران و هند را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟آينده زمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است 3سال قبل تحريم‌ها شاخص‌ترين درد بخش‌خصوصي بودند. عبور از اين سد مستحكم نيز براي واحدهاي صنعتي يا ممكن نبود يا با هزينه‌هاي بسياري ميسر مي‌شد. خوشبختانه سايه تحريم‌ها از سر اقتصاد ايران دور شده‌اند وليروابط بانکی بین المللی، پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز استمعاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی را مهم ترین پیش نیاز اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند. چرایی استیضاح وزیر نفت!ه، شرايط تحريم، مديريت و تجهيزات قابل‌قبول به نظر مي‌رسيد. بر اين اساس پالايشگاه‌هاي ‌دو واحد از فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي با استفاده از گاز دريافتي از فازهاي 6 تا 8 در زمستان سال 92 وارد مدار شد. هوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟نه و شدت تحريم هاي اقتصادي (تحولات بازار ارز،بورس و ...) در سال هاي اخير، بر متغيرهاي بخش مسكن اشاره داشت كه منجر به افزايش قيمت توليد واحدهاي مسكوني و برقراري فضاي ركودي تورمي بر بازار مسكن شده است.جتوافق كدام بخش اقتصاد را نشانه مي‌گيرد؟ خبري از تحريم نيست اما تهديد هميشه وجود دارد. اقتصاد درونزا مي‌تواند تحريم‌ها را به حاقل برساند و درهايي كه ممكن است بار ديگر تحريم را راه دهند براي هميشه ببندد. هر چند تصورات متفاوتي از فرداي ت ديدار غول‌هاي نفتي با زنگنهروساي شركت‌هاي بزرگ نفتي با بيژن زنگنه وزير نفت ايران در وين ديدار كردند. رييس شركت نفتي توتال، بعد از ديدار با زنگنه در جمع خبرنگاران گفت كه ايران را دوست دارد و رييس شركت شل چگونگي پرداخت بدهي بيش از دو ميليارد دلاري شل به ايران پس از لغو تحريم‌ها، را از جمله محورهاي مذاكراتي‌اش با زنگنه عنوان كرد. اهتزاز پرچم کشورهای اروپايي در نمايشگاه نفتل مشكلات تحريم‌هاي بين‌المللي عليه نفت و گاز و پتروشيمي ايران كمتر شاهد حضور شركت‌هاي اروپايي بود‌. اولين نشانه‌هاي اميدواري به آينده صنعت نفت و گاز و پتروشيمي را در اين مي‌توان ديد كه بسياري از اچراغ مذاکرات در جاده مناسباتلغو کامل تحريم‌هاي اقتصادي موجب آسان شدن تبادلات پولي و مالي و تجاري، فضاي کسب‌وکار شده و زمينه را براي رشد سرمايه‌گذاري در ايران فراهم خواهد ساخت، هرچند نبايد انتظار داشت اين تحولات با سرعت و يک شبمقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیس از لغو تحريم‌ها ادامه يابد و اين بخش بتواند محل جذابي براي سرمايه‌گذاران باشد‌. بازار ارز و طلا با ثبات نيست يک کار‌شناس پولي و بانکي با بيان اينکه هرقدر ميزان سود در بازار سرمايه کاهش پيدابهانه‌ای به نام «برج باغ» قانوني و حريم شهرها مکلف‌اند ظرف مدت يك سال شناسنامه؛ شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محل‌هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند كه هر ۵ سال يكبار بايد بازنگري و به‌روزرسانی شود؛ آیا شهرداری
توليد نفت ايران در مرز ۳.۸ ميليون بشكه ناشي از تحريم كم شده است"، گفت: مشكلاتي در تنظيم درست روابط مالي ميان دولت و شركت نفت برقرار شده است و كمبود منابع داريم . وي افزود: بايد اين مسايل را حل كنيم تا هم ميدان هاي مشترك را توسعه دهيم و هم چراغ سبز نرخ‌ جديد سود بانكي برای کدام بازارهاست؟ديوارهاي تحريم و كوتاه شدن قد تورم ، مشكلات واقعي شان آشكار شده بود. مشكلاتي چون بالا بودن حجم تسهيلات معوق كه دارايي‌هاي سمي در نظام‌بانكي خوانده مي شود و مجهز نبودن به ابزارهاي روز دنيا در بانكداري. انگليس در ايران هتل مي‌سازدس از لغو تحريم‌ها از جمله «آكور» فرانسه و «مليا هتل اينترنشنال» اسپانيا و چند هتل ديگر به ايران رفته‌اند. وي گفت: ما فكر مي‌كنيم اكنون زمان مناسبي است، اما همچنان به رصد كردن شرايط و مذاكره با ايرانمره اقتصادی به دولت یازدهمدولت يازدهم در مردادماه سال 92 و زماني سر كار آمد كه ايران در دو سال قبل از آن به دليل تشديد تحريم‌هاي فروش نفت و بانك مركزي و از طرفي افزايش نرخ ارز (دلار) وارد ركود اقتصادي شده بود. فرانسوي ها به دنبال حضور و سرمايه گذاري در ايران در زمان تحريم ها بارها براي سرمايه گذاري به آنها پيشنهاد شد، ولي مورد قبول قرار نمي گرفت. رشيدي با اشاره به اينكه قبل از برجام فرانسوي ها قطر را براي سرمايه گذاري به ايران ترجيح مي دادند، اضافه كرد:سوت پايان اقتصاد در دولت يازدهمرا بتوان تحريم‌هايي دانست كه ناجوانمردانه بخش‌هاي مهمي از اقتصاد ايران را نشانه گرفته بودند، آنگونه كه علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي مي گويد كه در خوشبينانه ترين حالت، اقتصاد ايران در سال آغدوقطبي معاملات در بازار مسكنين ترتيب، حريم كاربرد تسهيلات موجود خريد مسكن در تهران به لحاظ دامنه تحريك تقاضاي مصرفي، از آنجا كه همه مناطق پايتخت را شامل نمي‌شود، «پيشروي موضعي» معاملات ملك در مناطق مشخصي از شهر را منجر شده است. آينده بازار جهاني نفتال ها در تحريم به سر مي‌برد، از توافق كاهش توليد معاف شد اما اكنون چنانچه تصميمي مبني بر كاهش توليد گرفته شود، ايران هم سهمي خواهد داشت و با اينكه كشورهايي مانند عربستان و روسيه بيشترين سهم توليد را د بررسی عملكرد كشورهاي توليد كننده نفت در توافق اوپك ح قبل از تحريم‌ها برساند و دو كشور ليبي و نيجريه هم از كاهش توليد نفت معاف هستند. بر اساس آمارهاي اوپك و آژانس بين‌المللي انرژي، دو كشور بزرگ توليدكننده نفت عربستان و روسيه در ماه ژوئن به ترتيب 122دولت دوازدهم بدنبال ثبات اقتصادي در كشور استل شويم و تحريم ها را از پيش روي مردم كشور برداريم . جهانگيري در ادامه گفت: تا حد زيادي در اقتصاد، سياست داخلي و خارجي در فضاي صميمت و گفت وگو قرار داريم و جريانات سياسي احساس مي كنند در فضاي آرامي موافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي سال قبل، تحريم ها و كاهش شديد صدور نفت و مواردي از اين قبيل، تاثير شگرفي بر اقتصاد ملي و كليه امورات اجرائي كشور و از آن جمله ' امور مسكن ' گذاشت و بازار مسكن را با ركودي عجيب همراه ساخت، طوري كه عملابانك ملي در كاهش نرخ سود بانكي پيشگام شود ناشي از تحريم به تدريج در حال رفع است و انتظار مي رود بانك ملي تلاش خود را براي توسعه تعاملات بين المللي مضاعف كند. طيب نيا بر تسريع در واگذازي اموال مازاد بانك ملي ايران تاكيد كرد و توسعه بانكداري قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از دست داديمرئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: اعمال تحريم هاي اقتصادي و ساير عوامل افزايش دهنده قيمت تمام شده كالاها در سال هاي گذشته سبب شده است تا هنوز ظرفيت لازم را براي حضور در بازارهاي رقابتي جهاني نداشته باشيم.اما و اگرهای قرارداد جديد نفتيار كوتاه تحريم ها و آثار برجام دانست؛ قراردادي كه به گفته او همه ايرانيان وطن پرست بايد خوشحال باشند كه با امضاي آن امريكايي ها سرافكنده شدند. رسانه هاي اصلاح طلب اما در بخش زيادي ازتحليل هاي خود انتسرنوشت غم‌انگيز قرارداد توتال در صورت بازگشت تحريم‌هاتاكيد معاون بين‌الملل وزير نفت بر لغو سريع قرارداد فاز 11 پارس جنوبي با توتال در صورت بازگشت تحريم‌ها در حالي مطرح شد كه امتيازهاي فراواني در قالب IPC بر بستر روياي بازنگشتن تحريم‌ها بعد از اين قراردادها به اين شركت‌ها اعطا شده است.