جمهوري اسلامي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

جمهوري اسلامي

آخوندي دو معاون خود را تغيير دادازي ملت و جمهوري اسلامي ايران. با حكم وزير راه و شهرسازي، محمدسعيد ايزدي نيز به سمت معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي منصوب شد.متن حكم محمدسعيد ايزدي معاون معماري و شهرسازي بدين شرح است: خبري خوش براي بانك‌هاي كشورانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حق دارد در اين برهه از زمان در بازار پول دخالت و تلاش كند نرخ سود را متعادل كرده و با امكانات بخش حقيقي كشور وفق دهد. نقش مورد اشاره در اينجا، نقش بانك مركزي به مثتایید صورت های مالی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبارانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال منتهي به پايان اسفند ماه 1394 اولین دستور این جلسه شورا بود که در ابتدای جلسه ارایه و پس از بحث و بررسي براي طرح در مجمع عمومي بانک مرکزي مورد تأييد شورا قرار گرانتشار نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك ده و گمرك جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار با هدف شفاف سازي امر تجارت و امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه توسط مديران ، مسئولين ذيربط و تجار و ... به صورت روزانه اقدام به انتشار اطلاعات آمار مقدماتي تجار نخستين توربين‌هاي بادي ساخت داخل هستند که جمهوري اسلامي ايران نيز با دستيابي به دانش ساخت اين توربين ها در رديف کشورهاي سازنده توربين‌هاي بادي در جهان قرار گرفته است. قرار است تا پايان سال جاري سهم توليد داخل در اين نوع توربين‌وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟انك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مكلف شده اند از طرق ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت با پشتوانه تسهيلات رهني، راه اندازي شركت هاي تامين سرمايه در حوزه مسكن، استفاده از شركت هاي واسپاري، انتحضور گسترده‌تر شرکت‌هاي ايراني در صنعت برق سوريهت به‌ویژه جمهوري اسلامي شرايط کشور سوريه به حالت طبيعي باز خواهد گشت. وي ضمن دعوت از شرکت‌هاي ايراني براي حضور گسترده‌تر در پروژه‌هاي آب و برق سوريه تصريح کرد: شرکت‌هاي ايراني براي اخذ پروژه‌هاياستیضاح کارآمدتر خواهد شدنون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز که به نام «اصل استيضاح وزيران و رئيس‌جمهور» نيز شناخته مي‌شود، آمده است: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيئت‌وزيران يا هر يک ادعوت وزرای مسکن كشورهاي آسيا – اقيانوسيه به تهران ر تهران، جمهوري اسلامي ايران در اكتبر ۲۰۱۵ / مهر- آبان ۱۳۹۴ برگزار شود، دعوت مي نمايم. گفتنی است شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران راهبري كارگروه بهسازي مناطق نابسامان شهري (APMCHUD) را رخنه تاسیسات چيني در بازار ايتاليايي نياد شهيد جمهوري اسلامي ايران و شركت بورس كالاي ايران در كنار ساختمان مركزي سه بانك بزرگ و قديمي كشور جاي گرفته‌اند. البته قرار گرفتن سفارت سابق ایالات‌متحده آمريكا، خانه هنرمندان، تماشاخانه ايرانشههمايش "جايزه ايمني" برگزار شدنخستين همايش جايزه ايمني ديروز 9 اسفند 1393در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.جایـگاه مسـکن در بـرنامه توسـعهسال آينده برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(1394-1390) به پايان مي‌رسد و مراحل اجرايي برنامه ششم توسعه آغاز مي‌شود. در همين رابطه با دکتر علي‌اکبر قلي زاده، عضو هيئت‌علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان به‌مرور برنامه‌هاي توسعه در بخش مسکن پرداخته‌ايم. بخش اول گفتگوي ما با وي که به برنامه هاي اول تا سوم اختصاص دارد در اين شماره، به نظرتان مي رسد. ارجاع کار ممنوع! پروانه اشتغال ضروری / دولتی ها عضو هیات مدیره نباشندنون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است و با نگرش به آزادي هاي مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجري- پيمانكار) و خپيروزي جمهوري خواهان ، روند تحریم ها و بازار مسکن ورميانه و جمهوري اسلامي ايران‌، شاهد تغييرات چشمگيري نسبت به گذشته نخواهيم بود‌. آينده در گرو توافق احمدرضا مکرمي‌، کارشناس اقتصادي به پيام ساختمان گفت‌: ازآنجاکه اقتصاد و سياست همواره بر يکديگطرحي براي خروج مسكن از ركودنون اساسي جمهوري اسلامي بعنوان يك حق براي ايرانيان تعريف شده به ايشان تقديم كنند‌. طرح كلي سازوكار انطباق عرضه و تقاضاي مسكن براي كالايي به نام مسكن كه هم عرضه كننده (‌اعم از توليد كننده و فروشن
مسکن؛ دغدغه اصلی دولت ها هادي حق‌شناس:در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تأكيد شده كه دولت مكلف است بستر دستيابي آحاد جامعه به مسكن و برخي موضوعات ديگر مانند آموزش عمومي رايگان، بهداشت و درمان فراگير، دستيابي به شغل مناسب و عناويني ازاين‌دست را فراهم كند.قطار گردشگري در پنج منطقه كشور راه‌اندازي مي‌شودر راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران است،‌ اين گردشگري با محوريت جاذبه‌هاي ديدني حاشيه خطوط ريلي نظير ابنيه‌ها، طبيعت و آثار تاريخي و غيره است. وي با بيان اينكه اين سفرهاي گردشگري ريلي توسط دو شركت گردشگرفرار مديرعامل ايرباس از مذاکرهقائم مقام وزير راه و شهرسازي از تحويل رايگان يك ايرباس ۳۲۰ توسط كمپاني ايرباس به هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تخفيف خبر داد.سرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردندهواپيمايي جمهوري اسلامي ايران افزود: متاسفانه در اجراي اصل 44 قانون اساسي برداشت هاي غلطي انجام شد و بدون انجام بازسازي ساختاري شركت هاي بزرگ، آنها را يك شبه واگذار كردند. وي گفت: بدون شك فرهنگ صنعتينگران نباشید سپرده هایتان تضمین شده استنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشكستگي است. حسب بند "ب" ماده (۹۵) قانون فوق، عضويت كليه بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري سرنوشت غم‌انگيز قرارداد توتال در صورت بازگشت تحريم‌هاليه منافع جمهوري اسلامي ايران در آمريكا ايجاد كرده و درحال تلاش است تا اجماعي براي آن بيافريند را مي‌دانيد. با وجود چنين اراده‌اي در دولتمردان جنگ طلب آمريكا شركت توتال فرانسه طي فرآيندي در چارچوب تفاخصوصي‌سازي با مدل ليبرالي اجرا شدس ايران و جمهوري اسلامي را قبول دارد بايد به قانون اساسي آن هم احترام بگذارد. اين استاد دانشگاه به تحليل اصل 44 قانون اساسي پرداخت و گفت: ‌‌اقتصاد ايران در قالب 3 بخش ‌دولتي،‌ تعاوني و خصوصي است، منمايندگان چه پرسش‌هايي از طيب‌نيا دارند‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج از اعم از منقول و غيرمنقول،‌ سهام شركت‌هاي دولتي،‌ ميزان سپرده‌ها و دارايي‌هاي ارزي و ريالي و نحوه صيانت از اين دارايي‌ها است. اين نماينده مجلس با ابرازتپش نبض اقتصادي با شوك برجامهواپيمايي جمهوري اسلامي قرار گرفته‌اند و قرار است به زودي سه هواپيماي آي‌تي‌آر به ايران‌اير تحويل داده شود. مردم از رفتارهاي هيجاني پرهيز كنندانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي اخير با هدف انتظام‌بخشي و ايجاد شفافيت هرچه بيشتر عملكرد نظام پولي و بانكي با نگاه كارشناسي و به طور جدي، ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را دنبال كرده است. رسكدام بانك‌ها و موسسات مجوز بانك مركزي دارند؟انك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور شفاف سازي و اطلاع رساني صحيح به مردم، فهرست بانك‌ها و موسسات اعتباري و همچنين ساير نهادهايي كه مجوز تاسيس و فعاليت آنها صادر شده و تحت نظارت بانك مركزي است را بهپروازهای ایران ایر،پس از 22 سالهواپيمائي جمهوري اسلامي ايران 2 ماه پس از اجرايي شدن برجام براي خريد يكصد فروند هواپيماي جديد با شركت چند مليتي ايرباس قرارداد بست . برجام دي ماه سال 94 به سرانجام رسيد. نخستين فروند از هواپيماهاي 3برخورد جدي تر با موسسات پولي غيرمجازا از دامن جمهوري اسلامي ايران پاك كنيم. جهانگيري در ادامه با اشاره به فعاليت برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز در سطح كشور، گفت: فعاليت اينگونه مؤسسات در نظام پولي كشور اخلال و براي مردم و سپرده گذاراسدسازي هاي تركيه تشديدكننده كانون ريزگردها پردازند و جمهوري اسلامي ايران بايد نقش فعالتري داشته باشد. معاون مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو با اشاره به نمونه هاي مديريت مشترك منابع آبي از اين دست در سطح جهان، به حوزه هاي آبتشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني سال ۱۳۹۰ برگشت به عقب است - گمرك جمهوري اسلامي ايران - سازمان سرمايه‌گذاري خارجي - شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي - بانك توسعه صادرات ايران - صندوق ضمانت صادرات