هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

جمهوري اسلامي

تایید صورت های مالی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبارانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال منتهي به پايان اسفند ماه 1394 اولین دستور این جلسه شورا بود که در ابتدای جلسه ارایه و پس از بحث و بررسي براي طرح در مجمع عمومي بانک مرکزي مورد تأييد شورا قرار گرانتشار نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك ده و گمرك جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار با هدف شفاف سازي امر تجارت و امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه توسط مديران ، مسئولين ذيربط و تجار و ... به صورت روزانه اقدام به انتشار اطلاعات آمار مقدماتي تجار نخستين توربين‌هاي بادي ساخت داخل هستند که جمهوري اسلامي ايران نيز با دستيابي به دانش ساخت اين توربين ها در رديف کشورهاي سازنده توربين‌هاي بادي در جهان قرار گرفته است. قرار است تا پايان سال جاري سهم توليد داخل در اين نوع توربين‌وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟انك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مكلف شده اند از طرق ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت با پشتوانه تسهيلات رهني، راه اندازي شركت هاي تامين سرمايه در حوزه مسكن، استفاده از شركت هاي واسپاري، انتحضور گسترده‌تر شرکت‌هاي ايراني در صنعت برق سوريهت به‌ویژه جمهوري اسلامي شرايط کشور سوريه به حالت طبيعي باز خواهد گشت. وي ضمن دعوت از شرکت‌هاي ايراني براي حضور گسترده‌تر در پروژه‌هاي آب و برق سوريه تصريح کرد: شرکت‌هاي ايراني براي اخذ پروژه‌هاياستیضاح کارآمدتر خواهد شدنون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز که به نام «اصل استيضاح وزيران و رئيس‌جمهور» نيز شناخته مي‌شود، آمده است: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيئت‌وزيران يا هر يک ادعوت وزرای مسکن كشورهاي آسيا – اقيانوسيه به تهران ر تهران، جمهوري اسلامي ايران در اكتبر ۲۰۱۵ / مهر- آبان ۱۳۹۴ برگزار شود، دعوت مي نمايم. گفتنی است شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران راهبري كارگروه بهسازي مناطق نابسامان شهري (APMCHUD) را رخنه تاسیسات چيني در بازار ايتاليايي نياد شهيد جمهوري اسلامي ايران و شركت بورس كالاي ايران در كنار ساختمان مركزي سه بانك بزرگ و قديمي كشور جاي گرفته‌اند. البته قرار گرفتن سفارت سابق ایالات‌متحده آمريكا، خانه هنرمندان، تماشاخانه ايرانشههمايش "جايزه ايمني" برگزار شدنخستين همايش جايزه ايمني ديروز 9 اسفند 1393در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.جایـگاه مسـکن در بـرنامه توسـعهسال آينده برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(1394-1390) به پايان مي‌رسد و مراحل اجرايي برنامه ششم توسعه آغاز مي‌شود. در همين رابطه با دکتر علي‌اکبر قلي زاده، عضو هيئت‌علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان به‌مرور برنامه‌هاي توسعه در بخش مسکن پرداخته‌ايم. بخش اول گفتگوي ما با وي که به برنامه هاي اول تا سوم اختصاص دارد در اين شماره، به نظرتان مي رسد. ارجاع کار ممنوع! پروانه اشتغال ضروری / دولتی ها عضو هیات مدیره نباشندنون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است و با نگرش به آزادي هاي مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجري- پيمانكار) و خپيروزي جمهوري خواهان ، روند تحریم ها و بازار مسکن ورميانه و جمهوري اسلامي ايران‌، شاهد تغييرات چشمگيري نسبت به گذشته نخواهيم بود‌. آينده در گرو توافق احمدرضا مکرمي‌، کارشناس اقتصادي به پيام ساختمان گفت‌: ازآنجاکه اقتصاد و سياست همواره بر يکديگطرحي براي خروج مسكن از ركودنون اساسي جمهوري اسلامي بعنوان يك حق براي ايرانيان تعريف شده به ايشان تقديم كنند‌. طرح كلي سازوكار انطباق عرضه و تقاضاي مسكن براي كالايي به نام مسكن كه هم عرضه كننده (‌اعم از توليد كننده و فروشنتوپ بـــودجــه در زمين مجـلـسنون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358‌) و ديگر مناسبت‌ها در اين ماه و در تقويم رسمي کشور به ثبت رسيده‌است‌، اما به غيراز اينها مناسبت‌هاي مهم ديگري نيز در اين ماه وجود دارد که عليرغم درج نشدن در ت چالش بزرگ آینده اوپک وزير نفت جمهوري اسلامي ايران نـيز در گفتگو با شبكه تلويزيوني « سي ان ان» در مورد تصميم فعلي اوپك گفت‌: فکر نميکنم که اين پيشنهاد به نفع همه کشور‌هاي عضو اوپک باشد؛ چون برخي از کشور‌هاي عضو اوپک ب
مردم از رفتارهاي هيجاني پرهيز كنندانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي اخير با هدف انتظام‌بخشي و ايجاد شفافيت هرچه بيشتر عملكرد نظام پولي و بانكي با نگاه كارشناسي و به طور جدي، ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را دنبال كرده است. رسكدام بانك‌ها و موسسات مجوز بانك مركزي دارند؟انك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور شفاف سازي و اطلاع رساني صحيح به مردم، فهرست بانك‌ها و موسسات اعتباري و همچنين ساير نهادهايي كه مجوز تاسيس و فعاليت آنها صادر شده و تحت نظارت بانك مركزي است را بهپروازهای ایران ایر،پس از 22 سالهواپيمائي جمهوري اسلامي ايران 2 ماه پس از اجرايي شدن برجام براي خريد يكصد فروند هواپيماي جديد با شركت چند مليتي ايرباس قرارداد بست . برجام دي ماه سال 94 به سرانجام رسيد. نخستين فروند از هواپيماهاي 3برخورد جدي تر با موسسات پولي غيرمجازا از دامن جمهوري اسلامي ايران پاك كنيم. جهانگيري در ادامه با اشاره به فعاليت برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز در سطح كشور، گفت: فعاليت اينگونه مؤسسات در نظام پولي كشور اخلال و براي مردم و سپرده گذاراسدسازي هاي تركيه تشديدكننده كانون ريزگردها پردازند و جمهوري اسلامي ايران بايد نقش فعالتري داشته باشد. معاون مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو با اشاره به نمونه هاي مديريت مشترك منابع آبي از اين دست در سطح جهان، به حوزه هاي آبتشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني سال ۱۳۹۰ برگشت به عقب است - گمرك جمهوري اسلامي ايران - سازمان سرمايه‌گذاري خارجي - شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي - بانك توسعه صادرات ايران - صندوق ضمانت صادرات نرخ جديد كارمزد خدمات بانكي رياليانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست حداكثر نرخ‌هاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي (ريالي) شامل؛ ارزيابي اموال منقول و غير منقول، اعتبارات و ساير خدمات براي اجرا ابلاغ مي شود. بانك‌ها و موسسات اعت۶۵ درصد گردشگران ايران از حوزه خليج‌فارس هستند شعار سال جمهوري اسلامي ايران مبني بر "اقتصاد مقاومتي، توليد- اشتغال" نيز از ديگر اهداف برگزاري اين نشست تلقي مي‌شود. وي با اشاره به اين‌كه گردشگري، فعاليتي اقتصادي و جامعه بنيان است، اظهاركرد: بر كويت بنادر خود را براي تقويت روابط اقتصادي با ايران توسعه مي دهددولت كويت از سياست گذاري هاي كلان براي توسعه 5 بندر مهم اقتصادي خود با هدف تقويت مناسبات اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران و عراق خبر داد .درخواستهاي بخش خصوصي از دولت دوازدهمستاوردهاي جمهوري اسلامي در گرو اتحاد، همبستگي و حفظ آرامش و امنيت در داخل مرزهاي كشور، همچنين مدارا و تنش زدايي در عرصه هاي بين المللي مي باشد. قوه مجريه نيز به عنوان بازوي اجرايي حاكميت كه وظيفه راهببرنامه ششم توسعه به بانك ها ابلاغ شدانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به ذكر برخي احكام مرتبط با نظام پولي و بانكي كشور پرداخته كه از اهم آن‌ها مي‌توان به اعطاي اختيارات بيشتر به بانك مركزي براي اتخاذ اقدامات نظارتي و انتظامي علاوه بر اختياتصال سوييچ كارت‌هاي بانكي ايران و روسيهمانه كارت جمهوري اسلامي ايران با سامانه كارت كشور روسيه از ۲۵ ارديبهشت‌ ماه سال جاري، ارسال، دريافت و پردازش تراكنش‌هاي آزمايشي بين دو كشور آغاز شده و مطابق با برنامه زمان‌بندي از اواخر مرداد سال جاريبازار مسكن شاهد ثبات قيمت هاانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تازگي در گزارش تحولات بازار مسكن شهر تهران در فروردين‌ ماه امسال اعلام كرد، قيمت يك متر مربع زير بناي واحد مسكوني معامله شده در فروردين امسال نسبت به ماه مشابه پارسال تعطيلي واحدهاي توليدي ابزار انتخاباتي نيستاعات گمرك جمهوري اسلامي ايران ارزش صادرات كاشي و سراميك در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن رشد حدود پنج درصدي داشت، اما از نظر وزني افت سه درصدي را ثبت كرد. كشور عراق در سال 1394 بالغ بر 77 درصد از صابانك مركزي سپرده‌هاي مردم را ضمانت نمي‌كندانك مركزي جمهوري اسلامي ايـران كـه بـه موجـب ايـن قانون يا آيين‌نامه‌هاي آن صادر مي‌شود منجر به مجازات‌هاي انتظامي زير خواهد بود: 1.تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف. 2.پرداخت مبلغي روزانه تا ح