توليد نفت | پیام ساختمان

توليد نفت

نقش نظام بانكي در اقتصاد كشورمي‌داد كه توليد نفت هم بصورت ارادي از ۶ ميليون به كمتر از ۳ ميليون بشكه تقليل داده شد و طبيعتاً اين كاهش به بزرگتر شدن ابعاد كسري بودجه منجر شد. از طرف ديگر، در سال‌هاي اول دهه ۱۳۶۰ جمعيت كشور رشعربستان سهم بازار نفت منطقه را به ايران واگذار مي‌كندفت: ايران توليد نفت خود را به واسطه لغو تحريم‌هاي بين‌المللي افزايش‌ داده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي حتي بيش از سهم توافق اوپك توليد خود را كاهش داده است. عربستان مي‌داند كه سهم خو چرایی استیضاح وزیر نفت!ياي ظرفيت توليد نفت خام كشور به ميزان سال 1384یعنی4 ميليون و 200 هزار بشكه در روز، توسعه فازهاي اولويت‌دار پارس جنوبی، اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي و تلاش براي توسعه مرحله‌به‌مرحله پالايشگاه ستاره خ ديدار غول‌هاي نفتي با زنگنهاي كوتاه، توليد نفت خود را به مقدار پيش از تحريم‌ها خواهد رساند.» اين را زنگنه پيش از آغاز جلسه دوم ششمين سمينار اوپك گفت. وقتي از زنگنه مي‌خواهم تا انتظارش را از اعضاي اوپك در قبال نامه ايران بيان دود نفت در چشم مسکنبه افزايش توليد نفت توسط روسيه و عربستان‌، قيمت نفت به کمتر از 55 دلار نيز خواهد رسيد و اين موضوع باعث رکود بيشتر بازار مسکن در آينده خواهد شد البته اين اثرگذاري بر مسکن 6 تا 12 ماهه خواهد بود‌. نشست آموزشی شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب برگزار شدشرکت کار توليد نفت و 4 شركت كار پشتيباني را انجام مي‌دهند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به توصيف مراحل توليد و فرآوري نفت، گاز و میعانات گازي حوزه‌هاي نفتي پرداخت و اصطلاحات نفتي را براي حضار شرح دسقوط يك امپراتوري كاهش اخير قيمت نفت در بازارهاي جهاني و كاهش سهم اوپك از توليد نفت و درعین‌حال كاهش تقاضاي جهاني آن هم با وجود ظهور قدرت‌هاي اقتصادي مانند چين، هند و برزيل اين گمانه را قوت بخشيده كه كشورهاي توليدكننده نفت كه بيشتر آنها تنها همين كالا را براي عرضه در بازارهاي جهاني دارند بايد چاره‌اي ديگر براي رونق اقتصادي خود كنند چالش بزرگ آینده اوپک اين تصميم توليد نفت در كشور‌هاي عضو اوپك در سقف 30 ميليون بشكه نفت در روز باقي خواهد ماند‌. واكنش‌ها به تصميم اوپك آنتوان سيلونوف‌، وزير دارايي روسيه گفت‌: نياز است مسكو با توجه قرار دادن قيمنفوذ ديپلماسي نفتي در تحريم‌هاي چندلايه بيژن نامدار زنگنه در مرداد سال 92 براي تصدي‌گري وزارت نفت دولت يازدهم از مجلس شوراي اسلامي نمره قبولي گرفت و به اين سمت منصوب شد. وزير نفت در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت خود تأكيد ويژه‌اي برافزایش صادرات نفت، احياي ظرفيت توليد نفت خام كشور به ميزان سال 1384(4 ميليون و 200 هزار بشكه در روز) توسعه فازهاي اولويت‌دار پارس‌جنوبي، اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي و تلاش براي توسعه مرحله‌به‌مرحله پالايشگاه ستاره خليج فارس داشت. باید رانت‌خواری را از بین ببریم‌اي ظرفيت توليد نفت خام در ميدان‌هاي مشترك ظرف 4 سال آينده خبر داد و گفت: اگر اين هدف محقق شود بزرگ‌ترین برگ برنده در تاريخ صنعت نفت ايران به ثبت رسيده است.وي افزود: بر آن هستيم 17 فاز ناتمام پاچالش‌هاي صرفه‌جويي انرژي، حتي اگر توليد نفت و گاز به دو برابر هم افزايش يابد، اكثريت آن در داخل كشور مصرف مي‌شود. هم اكنون 90 درصد درآمد ارزي كشور وابسته به نفت و گاز است و عليرغم برنامه‌ريزي‌هاي گسترده هنوز نتوانسته‌ایم منا
كاهش سهم درآمدهاي نفتي از بودجه91، ميزان توليد نفت 2 ميليون و 843 هزار بشكه بود كه در سال 95 به 3 ميليون و 744 هزار بشكه افزايش يافت. توليد نفت در بالاترين سطح خود در خرداد ماه به 3 ميليون و 901 هزار بشكه رسيد. وي عنوان كرد: يكي توليد نفت ايران در مرز ۳.۸ ميليون بشكه وزير نفت با بيان اينكه "اكنون توليد نفت خام كشورمان بيش از ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه نفت در روز است"، گفت: صادرات نفت خام و ميعانات ما در مرداد امسال بيش از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه در روز بوده است.اقدام تلافي جويانه هند در برابر ايرانر دارد تا توليد نفت خود را با افزايش 200 هزار بشكه در روز تا پايان 2017 به 4 ميليون بشكه در روز برساند،‌ايران در توافق اخير اوپك از طرح كاهش توليد نفت مستثني بود. منابع آگاه اعلام كردند، در ماه آگوآينده بازار جهاني نفتاواسط هفته جاري بود كه نشست كميته وزيران اوپك و غيراوپك كدر سن پترزبورگ روسيه برگزار شد.در اين نشست اعضا با محدود كردن توليد نفت نيجريه موافقت كرده و از توليدكنندگان متعدد خواستند پايبندي به توافق كاهش توليد را براي كمك به مقابله با اشباع عرضه جهاني و حمايت از قيمت‌ها تقويت كنند. بررسی عملكرد كشورهاي توليد كننده نفت در توافق اوپك . آنها با توليد نفت بيشتر ميزان تعهدات خود را تا 95 درصد تقليل دادند. در ديگر سو كشورهاي غيراوپك در ماه ژانويه 54 درصد، فوريه 31 درصد، مارس 62 درصد، آوريل 80 درصد، مي 75 درصد و ژوئن 85 درصد به تعهدکاهش بهاي طلاي سياه در بازار جهانيپك، ميزان توليد نفت خام اعضاي اين سازمان در ماه مه با يك درصد افزايش به 32 ميليون و 140 هزار بشكه در روز رسيد. اين افزايش ناشي از توليدات كشورهاي ليبي، نيجريه و عراق بود. ليبي و نيجريه از توافق كاهش عقراردادهاي جديد نفتي آماده اجرا مي‌شوندهت افزايش توليد نفت و گاز در كشور ما نقش مثبتي داشته، بلكه در ارتقا توان شركت هاي داخلي هم تاثير مثبتي داشته است . يكي از نمونه هاي تاثيرگذاري مثبت شركت هاي خارجي در ارتقا توان شركتهاي ايراني، حضورچالش تداوم رشد اقتصاد ايرانا محدوديت توليد نفت و دشواري دسترسي به منابع مالي خارجي عنوان كرده است كه اگر كشورمان بتواند بر اين دو مشكل فائق آيد، خواهد توانست رشد اقتصادي خود را در سطح بالا حفظ كند.تخمين‌هاي جديد «بانك جهاني» حاتصويب يك طرح مالياتي مشوق خام‌فروشي توسط كميسيون انرژي مجلسماليات به توليد نفت كوره و بيشترين نرخ به توليد بنزين، پالايشگاه‌ها را به توليد بيشتر نفت كوره تشويق مي‌كند و از توليد بنزين برحذر مي‌دارد. اين در حالي است كه كارشناسان تاكنون بارها از اهميت تنظيم‌گريقيمت جهاني نفت افزايش يافتبا افزايش توليد نفت شيل آمريكا كليد خورد، ايفا كرده است. در همين حال، افزايش تعداد دكل هاي فعال حفاري نفت آمريكا در هفته گذشته، موجب از بين بردن تلاش هاي اوپك براي كاهش عرضه جهاني نفت شد و قيمت طلارشته‌هاي اوپك پنبه مي‌شود؟در حاليكه كشورها تمديد ۶ ماه ديگر «توافق اوپك» را براي افزايش قيمت نفت دنبال مي‌كنند، تحليلگران مي‌گويند افزايش توليد «شيل» مي‌تواند همه اين رشته‌ها را پنبه كند، توليد نفت آمريكا در هفته گذشته به بيشترين ميزان ۲ سال گذشته رسيده است.سال جذب سرمايه خارجي و ارتباط با بانكهاي بزرگ دنياب كرده كه توليد نفت اين سازمان از ژانويه ۲۰۱۷ روزانه چهار درصد كمتر شود؛ لذا احتمال افزايش قيمت ها همچنان وجود دارد. وي با بيان اينكه برجام اميد به تحول را به مردم بازگردانده است، افزود: برجام تحريتوافق كاهش توليد نفت اوپك تمديد نمي‌شودان افزايش توليد نفت شيل آمريكا تمديد مي‌كند. در همين حال عربستان سعودي و روسيه كه به عنوان بزرگترين توليدكنندگان نفت اوپكي و غيراوپكي محسوب مي‌شوند، با شركت‌هاي نفت شيل آمريكا يك معاهده تشويش‌آور دارتقاي رتبه اعتباري ايران به مسايل سياسي و اقتصادي مرتبط استرطرف شد و توليد نفت ايران افزايش يافت. در حال حاضر سطح توليد نفت به سطح پيش از تحريم ها افزايش يافته است. البته رشد اقتصادي كشور در بخش غيرنفتي نيز افزايش يافته و اميدواريم اين روند در سال آينده نيز اقيمت نفت كاهش يافت، آمارهاي توليد نفت روسيه نشان مي‌دهد كه ميزان توليد نفت اين كشور در ماه فوريه به نسبت ماه ژانويه تغيير نكرده است و در سطح 11.11 ميليون بشكه در روز مانده است. بانك گلدمن ساكز اعلام كرد علي‌رغم بي‌ث