توليد داخلي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

توليد داخلي

پويايي و شكوفايي اقتصادي، نقشه راه مي‌خواهدي و اهميت توليد داخلي در اين راستا خاطرنشان كرد: كساني كه توليد را به صورت كمي و كيفي اضافه مي‌كنند و قابليت رقابت با كالاهاي خارجي را دارند، مورد حمايت ما قرار دارند؛ ما رقابت اقتصادي مي‌خواهيم كه قياصلاح ساختار صنعت برق کشورايش بيشتر توليد داخلي و فروش تجهيزات در خارج از کشورهمت گماشته و از تجربيات متخصصان خارجي نيز استفاده نمود. معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو ادامه داد: استفاده از مديريت پيشرفته در کاهش تدارایی های آزاد شده کجا می رود؟يد به فکر توليد داخلي باشد. اين کارشناس مسائل اقتصادي کشورمان معتقد است: بخش زيادي از نيازهاي وارداتي را مي توانيم در داخل کشور توليد کنيم، چه لزومي دارد حتما ارز مصرف کنيم؟ ما مي توانيم با مصرف ريالبانک‌ها تولید را به سمت دلالی می‌برنددر شرايطي که توليد داخلي با رکود مواجه است، بانک ها نقش تعيين کننده اي در تزريق پول و رونق اقتصاد دارند. صنعت ساختمان هم به عنوان صنعتي پيشران که مي تواند ناجي اقتصاد باشد، دچار رکودي سنگين شده تا برخي شرکت ها با 20 درصد پتانسيل شان کار مي کنند. بازار مصالح ساختمانی در آرامشست که سهم توليد داخلي آن‌چنان زياد شده که محصول وارداتي ديگر خصوصيت شاخص بودن خود را ازدست‌داده است.بازار مقاطع روند نزولي داشت. هفته گذشته بازار به هم‌ريخت و شايعه مربوط به توقف واردات با ارز مرجع بادوراهي سرمایه‌گذاری پيش روي فعالان اقتصادي رونق بخش توليد داخلي. پيام ساختمان: آيا همه مشكلات براي بهبود کسب‌وکار و رونق توليد در همين موارد خلاصه می‌شود؟ مسلماً خیر ولی موارد مذکور اهم این مشکلات می باشند و با بررسی و به کار بردن رااشك هاي بازار از جنس فولاده هیچ‌وقت توليد داخلي با نياز داخلي به فولاد برابر نبوده و با افزايش نرخ ارز واردات، مقاطع فولادي به شدت كاهش يافت و در نتيجه توليدكنندگان توانستند توليدات خود را با روش‌های مختلف معاملاتي به فروش ببودجه 92 از توليد حمايت نمي كنديت از بخش توليد داخلي، ايجاد ثبات در سياست هاي مالي كشور است، از اين رو بايد سياست هاي پولي، بانكي ، گمركي، ارزي و.... در راستاي حمايت از توليد تنظيم شود. به بيان ديگر اگر حمايت از توليد را اولويت ق
سوت پايان اقتصاد در دولت يازدهمهشت درصدي توليد داخلي در سالهاي ۹۱ و ۹۲ و فشار طاقت فرساي بار تورم تا ۴۰ درصد بر دوش مردم، كشور را در بحران عميق ركود تورمي قرار داده بود. اولويت‌هاي اقتصاد ايران چيست؟ دير يا زود، وزير جديدي بهوزارت اقتصاد بي‌خاصيت شده است‌توجهي به توليد داخلي كشور، شرايطي را فراهم آورده كه سود بالايي در واردات و قاچاق كالا نصيب واردكنندگان كالاهاي خارجي و قاچاق­چيان شود و در عوض صنعت كشور و توليد كننده داخلي با مخاطرات جدي روبرو شوند.توليدگران را دستبند مي زنندتوانيم به توليد داخلي كمك كنيم و راهكار اصلي هم جذب سرمايه هاي خارجي و آزاد كردن سرمايه هاي حبس شده ملي در خارج براي تزريق به حوزه توليد است. مرتضوي اظهاركرد كه همچنان شاهد آن هستيم كه برخي از همكارادليل كاهش صادرات سيمان، قاچاق خاك كشور استرت است از توليد داخلي و اشتغال بويژه اشتغال جوانان. حضرت آيت الله خامنه‌اي، بر همين اساس سال 1396 را «اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال» نامگذاري كردند و افزودند: تمركز و برنامه‌ريزي روي اين نقاط كليدي معناصر تورم‌ساز در اقتصاد ايرانبر افزايش توليد داخلي مي‌تواند از تاثيرپذيري اقتصاد از تورم وارداتي بكاهد. در اين مسير بايد بر نقش افزايش توليدات داخلي و افزايش عرضه كل و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي به‌منظور بهبود رقابت با كالاي مشابروند اتصال سيستم بانكي كشور به جهان با انتخاب دوباره روحانيشيم، بايد توليد داخلي داشته و در كنار بازارهاي داخلي به صادرات هم بينديشيم. دليري خاطرنشان كرد: اين مذاكرات پيشرفت بسيار خوبي داشته و در همه مجموعه ها پروژه هايي تعريف شده كه از جمله آنها مذاكره درباسال ۹۶ سالي حساس براي نظام بانكي و اقتصاد ايران اقتصاد و توليد داخلي در كشور تلاش مي كند. سيف عملكرد نظام بانكي را در اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و متوسط مثبت عنوان كرد و گفت: در ابتداي سال گذشته تصميم بر آن شد كه با هدف رونق اقتصادي، تسهيلسهام بخريم يا نخريم؟ كه مشابه توليد داخلي دارند، اين اميدواري را بوجود مي‌آورد كه اوضاع توليد و توجه به توليدكنندگان بيشتر شود. قيمت دلار افزايش مي‌يابد وي از احتمال افزايش قيمت دلار در آينده خبر داد و گفت: اوضاع صاتلاف منابع با فروش تراكم و ساخت مسكن در كلان‌شهرهاظرفيت‌هاي توليد داخلي كشور از نكات مهم در جريان اقتصاد مقاومتي است. وي افزود: شركاي خارجي علاقه به توليد در ايران دارند و نه صرفاً واردات بنابراين شركت‌هاي داخلي با توجه به اين موضوع مهم در راستاي مسكن تا ۵ سال ديگر در ركود مي‌ماندل ۱۹ درصد توليد داخلي و ۷۰ درصد اشتغال كشور را در بر داشت. لذا بخشي پيشران در اقتصاد كشور محسوب مي شود و رونق اين بخش به عنوان يكي از مهمترين اهداف سياستگذاران باشد.صادرات غير نفتي 10 برابر فروش نفت اشتغال ايجاد مي كند فعال شدن توليد داخلي مي شود بايد در اولويت سياست هاي اقتصادي كشور باشد. وي با بيان اين كه ايجاد اشتغال پايدار بايد اساس فعاليت هاي نظام اداري ايران باشد، ادامه داد: توسعه صادرات نفتي و ايجاد صنايع بسرابي به نام خانه دار شدن با توسعه توليد داخلي، رونق به اقتصاد بازگشته و اشتغال افزايش مي يابد در نتيجه با افزايش قدرت خريد مردم، تمايل به خريد و فروش بيشتر خواهد شد و بازار مسكن نيز رونق مي گيرد. وي افزود:اكنون عوامل لازماقتصاد مقاومتي در بخش صنعتان حاميان توليد داخلي بايد انگيزه‌اي براي مصرف محصولات ايراني داشته باشند و در اين زمينه بايد اقدامات فرهنگي و مشوق‌هايي براي خريد كالاهاي ساخت داخل مدنظر قرار گيرد. اين كارشناس بخش صنعت با اشاره بنااميدي ۷۰ درصد فعالان اقتصادي از بهبود وضعيت در دولت يازدهم واقعي از توليد داخلي، عدم هماهنگي تيم اقتصادي دولت را از دلايل اصلي عدم اثرگذاري بسته‌هاي خروج از ركود عنوان كردند، لذا با توجه به مطالب عنوان شده به نظر مي‌رسد اثرگذاري سياست‌هاي دولت بر اقتصاد بخش غيبت اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه حمايت از توليد داخلي، چه درصد يا چه ميزاني از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را برآورده مي‌كند. مجلس شوراي اسلامي معتقد است با توجه به كاستي‌هاي ذكرشده در ارتباط با لايحه برنامه ششم توسعه، لايحه مذكور و