توسعه پايدار | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

توسعه پايدار

آخوندي دو معاون خود را تغيير دادروندان، توسعه پايدار و صرفه جويي در مصرف انرژي استفاده كرده و با هماهنگي معاونت شهرسازي و معماري به تعادل‌بخشي در اسكان جمعيت بر اساس طرح‌هاي كالبدي ملي و منطقه‌اي كمك نموده و با اغتنام فرصت از سال جهاني گردشگري پايدار براي توسعهيابي به توسعه پايدار در افق 2030 تعيين شد، سه هدف مستقيماً به صنعت گردشگري مربوط مي‌شود. گردشگري همچنين با اهداف راهبردي ديگري از قبيل رشد اقتصادي پايدار و اشتغال شايسته، توليد و مصرف پايدار و نمشكلات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز هاي محروم توسعه پايدار ايجاد مي‌كند، هدايت شود. ضمن اينكه شاهد ورشكستگي گسترده شركت هاي ساختماني خصوصي نيز نبوديم. وي راهكار دريافت تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي ورود بخش خصوصي در جهت تكميل پمسکن اجتماعی؛ حاضر در برنامه، غایب در بودجهاس يك مدل توسعه پايدار، بدون فشار به دولت، منابع مالي پايدار تخصيص پيدا كند و برنامه‌ به‌صورت مستمر ادامه يابد. چگيني با اشاره به بسته قبلي مسكن اجتماعي با وزارت رفاه، كه 125هزار واحد را شامل مي‌از اخطار های غیابی تا کارمندان بسازبفروشاغراق نيست اگر بگوييم کيفيت زندگي شهري معلول عملکرد شهرداريهاست. هراندازه در تصميم گيري هاي اين نهاد، منافع عمومي با لحاظ کردن توسعه پايدار موردتوجه قرار بگيرد، به همان اندازه نظم و انضباط در شهر حاکم خواهد شد. مديريت بحران آب، بايدها و نبايدهاسال «آب و توسعه پايدار» نام گرفت نه‌تنها ايران بلكه بسياري از كشورهاي منطقه و حتي جهان در شرايط هشدارآميز به سر مي‌برند، گرچه وضعيت ايران در این زمینه ،يگانه است. آب و توسعه پايدار حامل اين مفهوم اکنفرانس منطقه ای فیدیک در تهران برگزار می شودتر به سمت توسعه پايدار فراهم شود. گفتني است؛ اين کنفرانس به‌عنوان عالي‌رتبه‌ترين گردهمايي مديران صنعت ساخت از سراسر قاره‌هاي آسيا و اقيانوسيه در تاريخ ايران، فرصت بي‌نظيري است تا مديران شرکت‌هاي مهقدرداني دكتر ابتكار از عنايت مقام رهبري به محيط زيستک که همان توسعه پايدار است حرکت کنند. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در اين ديدار تاکيد کردند که تجاوز به منابع طبيعي، جنگل‌ها و محيط زيست جرم است و به هيچ عنوان نبايد اهمايش "جايزه ايمني" برگزار شد به مفهوم توسعه پايدار اشاره كرد و همچنين به ايراد سخناني در باب سيستم‌هاي كنترل ايمني در آزمايشگاه‌هاي دانشگاهي پرداخت، مبحثي كه انسيه زاهدي معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا نيز سخنان خود را به آن اخت انتقال آب ميان حوضه‌اي چاره كار نيست ي جهاني و توسعه پايدار صورت نگرفته‌است‌. اين استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد دولت در ارتباط با سياست‌هاي سدسازي و نيز وضعيت درياچه اروميه گفت‌: در ايران هم اگر ضعف مطالعات ادامه پيدا کند‌، وضع همزبانی صداوسیما با نظام‌مهندسی مختلف در توسعه پايدار اشاره شد، گفت: به نظر من در حوزه‌اي که خيلي نقص و کم‌کاري وجود دارد و باعث مشکلات زيادي مي‌شود نقش رسانه‌ها در تبيين جايگاه نظام‌مهندسي و تشويق و ترغيب مردم به استفاده از خدمات توپ بحران آب در زمین‌های کشاورزیحيط‌زيست ،توسعه پايدار توسعه‌اي است كه «بدون مخاطره انداختن توان نسل‌های آینده برای رفع نیازهای خود، پاسخگوی نیازهای حال حاضر باشد» چنين توسعه‌اي در بخش‌هاي كشاورزي با حفاظت زمين، آب و ذخاير ژنتیكي كارنامه يكساله وزارت نيرواساس اصول توسعه پايدار" ناكام شده است. بخش آب و فاضلاب ايجاد نظام مديريت در كل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه آبريز كشور نخستين اصل از سياست‌هاي بخش آب وزارت نيرو هکسب درآمد از صرفه جوییيد پذير و توسعه پايدار فعاليت می‌کنند. فعاليت شرکت‌های خدمات انرژی در قالب قراردادهای مبتنی بر کارايی است كه بر اساس آن شركت اسكو هزينه خدمات خود را از محل صرفه‌جویی‌های محقق شده طي دوره زماني مشخص فاجعه سفره های آب زیرزمینیمجيد خياط خلقي، شرايط آب‌هاي زيرزميني را فوق بحرانی تعبير مي‌كند. فعاليت‌هايي كه قسمت اعظم آن ناشي از دخالت انسان بوده باعث شده و دليل آن نبود يك برنامه جامع و مدون بر اساس توسعه پايدار است كه كشور را از نظر زيرساخت‌ها دچار مشكل شده است.
صنعت آب و برق رقباي زيادي داردرساخت‌هاي توسعه پايدار در تأمين انرژي و آب و برق و سلامت و رفاه جامعه را به وجود بياورد، پس اين موضوع نيازمند مسئوليت‌پذيري و استمرار در خدمات با كاهش هزينه‌ها و بالا بردن راندمان به وجود مي‌آيد. سپاسخ وزارت راه و شهرسازی به یک گزارشدر راستاي توسعه پايدار و بلندمدت بخش مسكن و كمك به توسعه و بازآفريني شهري است، كمك نمايد. توضيح مهر: ۱. در متن ارسالي وزارت راه و شهرسازي، مشكلات فعلي بخش مسكن را به گذشته مربوط دانسته و عنوان شموافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي ا و مباني توسعه پايدار را در حوزه راه و شهرسازي تحت تاثير قرار داده و لطمات عديده اي را بر كشور متوجه خواهد كرد. بنابراين، استدلال عدم تجانس كاري علاوه بر آنكه در ذات خود داراي تناقض آشكاري است، موجب ورود هر گردشگر حدود 1200 دلار درآمد ارزي برای كشور، تقاضا و توسعه پايدار براي كشور اهميت دارد.لذا با توجه به اين سه منظر بايد نظام تصميم سازي مناسبي داشته باشيم كه پايه هاي آن را آمار و اطلاعات و بررسي و مطالعه اين ابعاد در استان ها تشكيل مي دهد. وي جامعه مهندسين مشاوراز دولت دوازدهم چه می خواهند؟ستيابي به توسعه پايدار و متوازن و همه جانبه ايران بكوشد.برنامه‌هاي هفته صرفه جويي در مصرف آب اعلام شد تير آب و توسعه پايدار (محيط زيست و سلامتي همگاني) دوشنبه 5 تير آب، بازچرخاني (استفاده مجدد) سه شنبه 6 تير آب، رسانه، مديريت مصرف (شرب، كشاورزي، صنعت) چهارشنبه 7 تير آب، قانون و حقوق شهروندي فعا۶۵ درصد گردشگران ايران از حوزه خليج‌فارس هستند پايه‌هاي توسعه پايدار در صنعت گردشگري برگزار شده است، گفت: ايجاد راهكار به منظور عملياتي كردن شعار ۲۰۱۷ سازمان جهاني گردشگري مبني بر " گردشگري پايدار" و شعار سال جمهوري اسلامي ايران مبني بر "اقتصاد موظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق استرييس سازمان نقشه برداري كشور با بيان اينكه اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات نيازمند نقشه است، افزود: وظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق است.بالاخره گاز به زاهدان رسيد ساخت هاي توسعه پايدار و به خاطر تعهدي كه اين شركت به مردم خوب استان سيستان و بلوچستان دارد، بسيار زودتر از آن‌چه در برنامه قرار داشت، با حضور رئيس‌جمهوري و برخي مسئولين عالي‌رتبه كشور افتتاح خواهد شددلار 40هزار ريالي منطق اقتصادي ندارد به دنبال توسعه پايدار هستيم بايد به فكر بهبود محيط كسب‌وكار در كشور باشيم. قيمت دلار آمريكا از يك ماه گذشته در بازار آزاد روند افزايشي داشته است. در ادامه اين روند قيمت هر دلار در چهارشنبه گذشته وارمصرف انرژي ۸۵ درصد واحدهاي مسكوني كشور بيش از ميانگين جهانيين‌المللي توسعه پايدار و عمران شهري با تاكيد بر اينكه مصرف انرژي در ايران از نقطه نظر جهاني وضعيت خوبي ندارد و استفاده از سوخت‌هاي فسيلي در كشور آمار بالايي دارد گفت: اگر رشد مصرف انرژي در ايران به همچشم انداز درآمد ۲۵ ميليارد دلاري از گردشگري تا افق ۱۴۰۴ شاخص هاي توسعه پايدار در برنامه ريزي در حوزه گردشگري، بررسي فرصت ها و تهديدات اين بخش و ارائه راهكارها، شناسايي بازارهاي هدف و نحوه ورود و ماندگاري در اين بازارها ذكر شده است. گفتني است اين همايش