هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

تشکل

ضرورت استقلال سازمان نظام مهندسی ساختماناحترام به تشکل­های حرفه­ای تدوین گردد. شورای مرکزی در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارد و عمل به این وظیفه تاریخی می­تواند نقطه عطفی در عملکرد این شورا باشد. البته نیازمند به اصلاح قانون نظاماصلاح سریع‌تر قانون پیش فروش ساختمانصی در این تشکل صنفی و حرفه ای، بر عزم و اراده ی دولت و وزارت راه و شهرسازی بر تسریع برنامه ریزی ها و اقدامات مطلوب این بخش تاکید نمود. مظاهریان با اشاره به تلاش وزارتخانه برای اصلاح قانون پیش فروجزئيات انتخابات هیئت رییسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمانرئیسه‌ای متشکل از هفت نفرتوسط اعضای سازمان در همان رشته انتخاب و به مدت ٣ سال در زمینه امور مربوط به رشته های تخصصی به هیات مدیره سازمان مشاوره خواهند داد. پور جوادی افزود: هیات رئیسه متشکل از گجزئیات رشد اقتصادی ٩٥ به روایت مرکز آماربخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبمطالبات فعالان صنعت ساختمان از دولت دوازدهم دیمی‌ترین تشکل مهندسی کشور امیدوار است رئیس جمهوری کارآمد با امید تشکیل دولتی با تدبیر و برنامه برای حل بهتر مشکلات موجود و نیز تحقق توسعه پایدار اقتصادی کشور همراه شود.منوچهر ملکیانی فرد افزود: انتظامهم‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهمار از دید تشکل‌های اقتصادی ارزیابی‌شده است. این مشکل برای بنگاه­های کوچک و متوسط ابعاد گسترده‌تری دارد. توان تسهیلات دهی نظام بانکی کشور به‌شدت تحت تأثیر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، وجوبرگزاری جلسه محسن هاشمی و اعضای نظام مهندسی استان تهران زرگ‌ترین تشکل غیر دولتی است، اظهار داشت: در خواست ما اراائه خدمات به فعالیت‌های اجرایی است. در حال حاضر اعضاء این سازمان در پروژه‌های شهری مانند ساخت پل،‌ بزرگراه، حمل و نقل عمومی و .. به کار گماشتنامه کارگران ساختمانی به ربیعی و نوربخشجمع عمومی تشکلات کارگری باید حق الزحمه تعیین شده برای احراز اشتغال کارگران ساختمانی دریافت شود". با همین توجیه، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در دو نامه جداگانه به علی ربیعی وزیر تعاون،آماده باش صنعت ساختمانی برای خروج از رکود ساختمانی تشکلی مانند خانه معدن ایران به شکل کارشناسی حل خواهد شد، در این جلسه اظهار کردند: درحال‌حاضر 2 فاکتور کیفیت و نرخ در بازار، سبب تحریک تقاضاست و بیشتر تولیدکنندگان این بازار به دلیل اینکه مشتواردات ۸۰۰ کالا غیرمجاز می‌شودنیاز دارد.تشکل‌ها درباره نوع کالای صادراتی و عملکرد صادرکنندگان دقیق باشندوی گفت: تشکل‌ها هم می‌توانند درباره نوع کالای صادراتی و عملکرد صادرکنندگان دقیق باشند و اگر مواردی را مشاهده کردند که حساسیت‌همذاکره بزرگان صنعت خودرو با خانه معدن ایران آلات این تشکل بتوانند ما را یاری کنند تا بهترین تصمیم ها را در خصوص چگونگی تجهیز و نوسازی معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط بگیریم.ابلاغ بسته‌های رونق تولید و اشتغالی تخصصی و تشکل‌های غیردولتی به صورت مستمر نظارت نموده و نتیجه را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.14. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است:14.1. برنامه اجرایی حمایت از گردشگریکمیته مناطق آزاد کمیسیون گردشگری اتاق ایران تشکیل می شودر سنندج و تشکلهای استانی مرتبط خبر داد.اعضای کمیسیون گردشگری همچنین مهین بوالحسنی را به عنوان نماینده کمیسیون در مجامع و تشکلهای بانوان فعال در حوزه صنعت گردشگری انتخاب کردند.اقتصاد ایران به زبان آماردی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوچند نفر از کارگران پلاسکو بیمه بیکاری گرفتند؟رای ایجاد تشکل کارآفرینی در استان تهران خبر داد و گفت: برای دستیابی به شرایط مطلوب در حوزه کارآفرینی باید سازمان نظام کارآفرینی ایجاد شود و استفاده از کانونهای کارآفرینی و ایجاد یک تشکل ملی در این ح
تشکیل کارگروه مشترک کاهش نرخ سود بانکیرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون اقتصادی ، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سندیکاهای بانک‌های دولتی و خصوصی و سازمان برنامه برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد.جزئیات گزارش مجلس از تخلفات بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالیبازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است. صدور «گاردباز دولت در رینگ اقتصاد مقاومتیبازار غیرمتشکل پولی اشاره می‌کند و ان را از مهمترین اقدام‌های بانک مرکزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام می‌کند. با این حال برخی از اقتصاددانان منتقد می‌گویند، دولت هنوز گام موثری در مسیر انضپایان غم‌انگیز وسوسه سودهای موهومیدر بازار متشکل پولی و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی شده و در برخی موارد به انحلال و تصفیه این موسسات ختم شده است. مراجع ذی ربط به ویژه مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری خوب و نزدیکی در این خصوص با بانک متأثیر ادغام صنعت و تجارت بر رشد اقتصادی آلمان، ژاپن، فرانسه و کرهور بیشتر متشکل از خرده دهقانان بود و بسیاری از شهرهای کوچک این کشور فقیر و از نظر صنعتی عقب مانده بودند. در این دوره فرایند صنعتی‌سازی در این کشور با توسعه­ سیستم‌­های جاده‌­ای و ریلی و سایر امور زیربافزایش سطح تولید ناخالص داخلی، ایجاد رفاه بیشتر برای مردمانجمن ها، تشکلها و اتحادیه های معدنی و صنایع مربوطه در محل هتل هویزه اظهار داشت: دولت یازدهم هنگام شروع به فعالیت در تمامی حوزه ها با کاستی جدی روبرو بود و ظرف یک تا دو سال نخست برنامه ریزی برای سامانپشت پرده رقابت سودی بانک ها چیست؟ بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی وبانک مرکزی به جای اینکه به دلهره عمومی دامن بزند، ‌مشکل موسسات را حل کندازار غیر متشکل پولی و سازمان‌هایی که فاقد مجوز لازم و کافی هستند و همچنین تقویت نظام بانکی و ادغام بانک‌ها و موسسات را بر عهده گرفته است که این تعهدات هم در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است. الوجود ۵.۵ میلیون مسکن در مناطق نابسامانی (ستادی متشکل از ۲۲ دستگاه) بر روی مشکل و مسئله اصلی سکونتگاه‌های غیررسمی تمرکز دارد که این مشکل نیز در سه گروه خانه‌ اولی‌ها، ساکنین بافت‌های ناکارآمد میانی و همچنین ساکنین بافت‌های حاشیه‌ای طبقه‌بنکدام ساخت و سازها مشمول مالیات می‌شوند؟ کدام بخش‌ها معافند؟کمیسیونی متشکل از سازمان امور مالیاتی، وزارت خانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای شهر میانگین قیمت روز ملک در هر منطقه را تعیین کرده و بر اساس آن مالیات بر جابه جایینرخ رشد اقتصادی ۹۵ اعلام شدبخش اصلی متشکل از 42رشته فعالیت انجام می­شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش­های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل­داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخرانجات بانک‌ها از هرج و مرج در اولویت دولت باشدبازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کند و به بانک‌های مختلف نظارت کند و گرنه نظام بانکی ما با هرج و مرج روبه‌رو خواهد شد. شقاقی اولویت دوم اقتصادی دولت دوازدهم را بهبود فضای کسب‌و کار دانست و گفت: دولت