تسهيلات مسکن | پیام ساختمان

تسهيلات مسکن

وام مسکن «منطقه ای» تصویب شدس‌انداز و تسهيلات مسکن منطقه‌ای» را تصویب کرد و به دنبال پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن برای طرح راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، دستورالعمل اجرایی تشکیل اینمؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن ایجاد می شونددر يکهزار و دويست و بيست و سومين جلسه شورای پول و اعتبار "دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن" به تصويب رسید.حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکنستفاده از تسهيلات مسکن صادره در نمادهاي معاملاتي تسه94081 و بعد از آن که به صورت توأمان با اوراق گواهي صادره در نمادهاي معاملاتي تسه94071 و قبل از آن خريداري مي شوند نيز محدوديت سقف خريد مجموعاً به مي بافت فرسوده با وام، نوسازی نمی‌شوداکنون از تسهيلات مسکن استفاده نکرده‌اند .» چند روز پيش‌، پرداخت اين وام‌ها به بانک‌هاي عامل اعلام شد تا از اول بهمن ماه 93 متقاضيان پس از وقفه‌اي دوساله براي دريافت وام نوسازي و وديعه اسکان اقدا5 میلیون کاهش، 17 میلیون افزایش! / شهـد و شرنـگ مسکـن مهـراز افزايش تسهيلات مسکن مهر از 25 به 30 ميليون تومان در راستاي ايجاد توازن ميان متقاضي و طرف عرضه يادکرده است: «براي ايجاد توازن ميان متقاضي و طرف عرضه وام 25 ميليون توماني را به 30 ميليون افزايش داآینده کدام بازار بهتر است؟ائه وام و تسهيلات مسکن مانده است . در کنار وقايع بازار مسکن، اقبال سرمايه‌گذاران به بورس و افزايش شاخص کل در اين بازار طي مهرماه، باعث شد مقصد نقدينگي‌ها به سمت توليد تغيير جهت دهد. رشد شاخص بازار سهامسکن مهر ناتمام، مسکن اجتماعی نامعلومتدا زمزمه تسهيلات مسکن را با رقم 80 ميليوني يا 90 درصد قيمت ملک مطرح کرد سپس آن را به وام 50 ميليوني تقليل داد که البته همچنان از اجرايي شدن آن خبري نيست. دور از ذهن نيست که در چنين شرايط، سوالاتي در پیامدهای پرداخت وام 50 میلیونی مسکناکنون از تسهيلات مسکن استفاده نکرده‌اند. با توجه به تصويب اين مصوبه و اجراي آن در آينده‌اي نزديک، اين سؤال مطرح است که تبعات پرداخت تسهيلات 50 ميليون توماني در بازار مسکن چه خواهد بود و نيز با تعلل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکنق حق تقدم تسهيلات مسکن به‌دنبال نامه وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي به رئيس جمهور و درخواست پرداخت تسهيلات معادل 50 درصد ارزش يک واحد مسکوني آغاز شده است. با اين حال با افزايش سقف تسهيلات ساخافت معاملات مسكن در پاييز امسالنامه ها و تسهيلات مسکني وزارت راه و شهرسازي و قطعي شدن ميزان وام مسکن است که در بانک مرکزي و وزارت راه و شهرسازي در حال بررسي است. در جداول زیر می توانید کاهش معاملات را در سال 92 نسبت به 91 بررسی ک
نگاهی به کارنامه چهارساله دولت یازدهم در حوزه مسکنصد دریافت تسهيلات مسکن یکم را داشته باشند باید نصف مبلغ تسهيلات را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری کنند اما تاکنون این طرح که نرخ سود آن در شهریور ماه 95 از 11 درصد به 9.5 د