پيمانکاران | پیام ساختمان

پيمانکاران

34 هزار پیمانکار نگران آینده شغلیبه همان میزان که پروژه های عمرانی دولت در صورت فعال بودن بخش مهمی از اشتغال کشور را به فعالیت وامی دارد در صورت غیر فعال بودن این پروژه ها سهم عمده ای از اشتغال کشور نیز از حرکت باز خواهد ایستاد چنفدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می شودگروه گزارش: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی در کشور ما بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت اسمهندسان با تجربه ایرانی در راه کشورهای خارجیرئیس جامعه مهندسان مشاور با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های مهندسین مشاور و شرکت های پیمانکاری با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند و طی سال های گذشته آسیب و لطمات زیادی به شرکت ها وارد آمده است، گ بورس انرژی و آینده پیمانکاران برقسه سال پیش بورس انرژی با هدف تعیین قیمت مصرف حامل های انرژی در داخل کشور تأسیس شد . با توجه به جایگاهی که ایران ازنظر انرژی در منطقه و جهان دارد ، جای خالی چنین بورسی از سال ها پیش احساس می شد . تکنفرانس منطقه ای فیدیک در تهران برگزار می شودجامعه مهندسان مشاور ایران به عنوان بزرگ ترین تشکل مهندسی بخش خصوصی در کشور و نماینده ایران در فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور، از 20 تا 23 اردیبهشت ماه در تهران میزبان کنفرانس سالانه منطقه آسیا و ابهــار ســاخت و ســاز در راه است گروه ساخت وساز: رکود صنعت ساختمان باعث شد تا ساخت وساز به حالت نیمه تعطیل در بیاید و بسیاری از ساختمان های شهر که با هدف کسب سود ساخته شده اند، در مرحله سفت کاری متوقف شوند چراکه اصولاً در این شآینده روشن اقتصادی و ساختمانیسال 1393 با تمام فراز و فرودهایش سپری شد و سال 1394 با تمام بیم و امیدهایش می آید . اگر با این فرض که «گذشته چراغ راه آینده است» به آن گذشته و این آینده بنگریم ، لازم می نماید درنگی نموده و مروری مخآخرین وضعیت تعاونی های مسکن به گزارش خبرنگار پیام ساختمان ، هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با هدف ارتقای فضای مشترک هم اندیشی در بین تعاون گران و علاقه مندان به تعالی اقتصاد تعاونی و همچنین توسعه فرهنگ تعاون و همدلی بین نهادجایـگاه مسـکن در بـرنامه توسـعهسال آینده برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394-1390) به پایان می رسد و مراحل اجرایی برنامه ششم توسعه آغاز می شود. در همین رابطه با دکتر علی اکبر قلی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سیچشم انداز ساخت و ساز در سال آینده سال جاری شاهد رکود بی سابقه ای در صنعت ساخت وساز بودیم تا جایی که تعداد پروانه های صادره از سوی شهرداری به نصف رسید . به دلیل افت قدرت خرید مردم بسیاری از واحد های ساخته شده با قیمت تعیین شده ازخدمات یا لطمات عوارض جدید ساخت اعضای شورای شهر تهران لایحه ای را که شهرداری برای کسب اجازه بابت دریافت نوع تازه عوارض ساخت ، ارائه کرده بود بررسی و در نهایت ، موافقت خود را با افزایش متوسط 8درصدی هزینه ساخت مسکن اعلام کردند چه کسی از مهندسان حمایت می کند ؟سال 91 بود که اعلام احتمال ورشکستگی برخی شرکت های پیمانکار ، کسری بودجه دولت و کاهش اعتبارات طرح های عمرانی زنگ خطر ورشکستگی شرکت های خصوصی را به صدا در آورد . سیر نزولی تولید در بخش ساخت وساز منجر برکود مسکن به نفع خریدار مهار تورم مهم ترین اولویت اقتصادی دولت یازدهم بود که برای رسیدن به این مهم با همکاری بانک مرکزی سیاست های انقباضی را در دستور کار قرار داد اما اجرای این سیاست ها باعث به وجود آمدن رکود در صنعت شد بافت فرسوده با وام، نوسازی نمی شود گروه ساخت وساز : حدود 76 هزار هکتار از مساحت کشور را بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی تشکیل می دهند . این بافت ها که از آنها به عنوان بافت های ناکارآمد شهری یاد می شود ، علاوه بر مشکلاتیپیمانکار همان مجری ذی صلاح استهمایش بررسی مسائل و چالش های تشخیص صلاحیت ، مجریان ذیصلاح ، بیمه و مالیات پیمانکاران انجمن استان تهران در نیروگاه برق آلستوم و به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تأسیسا
X