پروژه هاي عمراني | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

پروژه هاي عمراني

مشكلات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز نايب رئيس سنديكاي شركت هاي ساختماني گفت: در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد پروژه هاي عمراني به شركت هاي ساختماني دولتي يا شبه دولتي واگذار شده است.دارایی های آزاد شده کجا می رود؟ شود و در پروژه هاي عمراني صرف گردد، اما ظاهرا مقصد نهايي آن ها بازارهايي مانند چين خواهد بود .جوانمرد اضافه کرد: من در تعجبم که مردم ما چرا با آزاد شدن پول هاي بلوکه شده خوشحالي مي کنند در حالي که ايمسکن مهر ناتمام، مسکن اجتماعی نامعلومح واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي در درون دولت کليد خورده است.) 5...تا بخواهيد از اين گونه پاسخ ها و همه گونه توجيه و تحليل وجود دارد، ظاهرا تنها چيزي که وجود ندارد عمل به انجام وظيفه در تکميل وریالی برای پروژه های جدید هزینه نمی‌شود!ا نتواند) پروژه هاي عمراني جديدي را شروع کند، اين همه پيمانکار، با اين همه تجهيزات و امکانات و افراد متخصصي که گرد خودشان جمع کرده اند، غير از انتقاد از دولت، ديگر چه مي‌کنند؟! کابوس طرح‌هاي نيمه تمام«تفاهم‌نامه» عمراني شهرداري با سپاهتفاهم‌نامه اي که سقف ظرفيت آن 20 هزار ميليارد تومان است. ميان شهرداري تهران و سپاه منعقد شده که بر اساس آن، اجراي پروژه هاي عمراني شهر تهران تا چهارسال آينده به اين نهاد سپرده شده است.سرمایه گذاری آلماني ها در مسكن ايرانه آنكه هم پروژه هاي عمراني و هم بازار مسكن ايران به شدت به تامين مالي و سرمايه گذاري خارجي نياز دارد. نكته مهمتر اينكه آلماني ها بسيار زودتر از اتباع ديگر كشورها حتي ايرانيان مقيم خارج براي سرمپرداخت بدهي پيمانكاران اولويت بندي شود بزرگترين پروژه هاي عمراني كشور نمي توان خيلي به تسويه حساب معوقات پيمانكاران خوشبين بود. وي همچنين درباره اظهارات اخير معاون برنامه ریزی و نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور جهت تخصيص سهم 6 درصدی صندوق
يك انضباط جديد در نظام پولي كشورراي اجراي پروژه هاي عمراني در كشور محدود شده است. وي بر بازنگري و تجديد ساختار تركيب هزينه هاي بودجه اي تاكيد كرد و گفت: با اين مهم مي توان فضاي جديدي به دولت داد تا در اجراي پروژه هاي عمراني و سرمايجذب اعتبارات پروژه هاي عمراني اعتبارات پروژه هاي عمراني سال 1395 كل كشور را كه به امضاي 55 نماينده رسيده است با 184 راي موافق، 36 راي مخالف و چهار راي ممتنع از مجموع 248 نماينده حاضر تصويب كردند. مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگروحوزه مسكن نياز به مديريت واحد دارد.فت: اجراي پروژه هاي عمراني و زيرساختي وزارت راه چندين برابر پروژه هاي مسكن نياز به منابع مالي دارد و در نتيجه تخصيص نامتوازن بودجه باعث شده است حتي در برخي مواقع شاهد تخصيص نيافتن منابع مالي براي اين شهرداري خود از بزرگترين بدهكاران نظام بانكي است نمي كرد، پروژه هاي عمراني در تهران اجرا نمي شد. وي با بيان اينكه در بانك شهر برخي اصول رعايت نشده است، افزود: اين بانك كارهايی را انجام مي دهد كه شهرداری مي خواهد. سيف گفت: اينكه گفته اند 4 درصد مرپنج عامل محرك در بازار مسكناقتصادي و پروژه هاي عمراني در رونق يا ركود بازار مسكن تاثير گذار است كه در حال حاضر بجز عامل تورم كه كنترل آن در ثبات بازار مسكن تاثيرگذار بوده است، مكان نماي پنج عامل ديگر در جهت رونق بازار مسكن قرارجلسه سيماني ها با نعمت زادهخش مسكن و پروژه هاي عمراني به وجود آمده است. كارخانه هاي سيمان در سال هاي اخير با كمترين ظرفيت به كار خود ادامه مي دهند و درگير مشكلاتي مانند كمبود نقدينگي و فروش محصولات هستند. اما در اين شرايط يكي احذف آخوندي پروژه عمراني را متوقف مي سازديكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه موافق استيضاح وزير راه و شهرسازي نيستم ، گفت: استعفا يا استيضاح وزير راه و شهرسازي باعث تعطيلي پروژه هاي عمراني مي شود.