بيکاري | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

بيکاري

عملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهمم بهتر از بيکاري است علوي با بيان اينکه ساخت وساز مي‌تواند بخش‌هاي ديگر را فعال کرده و اشتغال را بهبود بخشد‌، گفت‌: بر اساس بررسي‌هايي که ما انجام داديم در صورت ساخت وساز دو ميليون واحد‌، 9/4 ميل34 هزار پیمانکار نگران آینده شغلیه موجبات بيکاري برخي از پيمانکاران فراهم آورده‌است‌. به عنوان مثال سال گذشته فقط 10 درصد از پروژه‌هاي عمراني فعال و 90 درصد غيرفعال بود که با اقدام دولت يازدهم در پرداخت بخشي از مطالبات پيمانکاران دعملکرد ساختمانی دولت های دهم و یازدهم م بهتر از بيکاري است علوي با بيان اينکه ساخت وساز مي تواند بخش هاي ديگر را فعال کرده و اشتغال را بهبود بخشد، گفت: بر اساس بررسي هايي که ما انجام داديم در صورت ساخت وساز دو ميليون واحد، 9/4 ميليومقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیه افزايش بيکاري قشر جوان را به همراه داشت‌. مهناز بهمني در مورد تاثير کاهش نرخ سود بانکي بر بازار مسکن گفت‌: افزايش نرخ سود بانکي مردم را به سمت درآمد‌هاي بدون زحمت سوق داده‌است زيرا با انباشت سدست روستــا زير‌تيــغ شـهـراشتي‌، بيکاري و انواع اختلالات اجتماعي در چهره شهر‌هاي بزرگ ديده مي‌شود‌. آلودگي هوا‌، مشکل ترافيک‌، مسئله ارتباطات تلفني‌، گران فروشي‌، احتکار‌، کمبود مسکن‌، زمين خواري و درنتيجه بالا چشم انداز ساخت و ساز در سال آيندهزنجيره هم بيکاري نيروي انساني است که مستقيم يا با واسطه مرتبط با صنعت ساختمان هستند‌. با توجه به جميع جهات به سراغ کارشناسان و صاحب نظران صنعت ساختمان رفته‌ايم تا آينده صنعت ساخت وساز و بازار مسکن ربا مازاد مسکن روبرو هستیم در افزايش بيکاري و تعطيلي کارخانه‌ها به خاطر بياوريم آن هنگام به اهميت رونق ساخت و ساز پي خواهيم برد. رونق ساخت‌و ساز 200 صنعت و شغل ديگر را تحت تاثير قرار مي دهد، اما رکود در اين بخش قدرت خريد را 7سؤال ساختمـانی از مجلس نشینـان زراعي و بيکاري است. درحالي‌که بسياري هشدار مي‌دهند اگر روستا که مرکز توليد است خالي از سکنه شود شريان حياتي کشور قطع مي‌شود، اما همچنان پارلمان نشين ها به طرح سؤال و گزارش در صحن علني و گرفتن اعتفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 رم و کاهش بيکاري امري ضروري است . برخي کارشناسان معتقدند: بعد از رشد چشمگير شاخص بورس اوراق بهادار تهران شاهد ريزش فرسايشي آن بوديم و سياست‌هاي دولت در ارتباط با صنايع حاضر در بورس نيازمند بازنگري دانشجویان عمران غریبه با ساختماني با معضل بيکاري مهندسان مواجه شده‌ايم‌. البته رشته عمران نسبت به بسياري از رشته‌ها وضعيت بهتري دارد و اين وضعيت را مديون جوان بودن جامعه و همچنين اهميت خانه دار شدن در فرهنگ ايراني است‌. 16 آذر دطرح هدفمند تسهیلات مسکن مستأجر و بيکاري در همين حدود بيکار بلند شده بود تا به‌جاي وزنه ساخت يک‌ميليون و دويست هزار واحدي با وزنه دو ميليون و سيصد هزار واحدي کار دشمنان فوق الاشاره را يکسره و خيال دولتمردان را از وجود خارجي صدای ساکنان بافت فرسوده شنیده نمی شودي، افزايش بيکاري، فقر و جرائم ، کاهش ايمني در شهرها، آلودگي هوا، مشکلات سلامتي، سوء مديريت بحران هاي طبيعي به خوبي مشاهده مي شود.جون کلاس، مدير اجرايي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد نيز در پيام خود میانکاله فدای اقتصاد می شودصل شود تا بيکاري جوانان بهانه اي نباشد براي احداث پالايشگاه و سازه هايي ازاين‌دست که محيط‌زيست منحصربه‌فرد منطقه را دستخوش تغيير و تحول کند. اين کارشناس محيط‌زيست حفظ پناهگاه جانوران بومي و مهاجر اينریالی برای پروژه های جدید هزینه نمی‌شود!رخ تورم و بيکاري نيز خواهد شد، اما اگر اين امر همراه با آماده‌سازي زيرساختها و پيش‌نيازهاي مناسب نباشد نه تنها هزينه ها را افزايش مي دهد بلکه سبب هدررفت منابع هم خواهد شد. دولت ها معمولا برخي طرح هاي زمین خواری با مجوز قانونیتمان گفت: بيکاري و عدم‌حمايت از توليد دو مسئله جدي در قضيه زمين‌خواري است .وي افزود: وقتي کشاورزي در کشور مهم تلقي نمي‌شود و مردم استان‌هاي شمالي در بدترين شرايط زندگي مي‌کنند چرا زمين‌هايشان را براي