بيکاري | پیام ساختمان

بيکاري

عملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهم گروه ساخت وساز : هرکدام از دولت هایی که در رأس کار بوده اند ، نتوانسته اند مشکل صنعت ساخت و ساز و تأمین مسکن مردم را حل کنند . چراکه اصولا یا برنامه ای مدون که مبنای کار قرار بگیرد ، وجود ندارد 34 هزار پیمانکار نگران آینده شغلیبه همان میزان که پروژه های عمرانی دولت در صورت فعال بودن بخش مهمی از اشتغال کشور را به فعالیت وامی دارد در صورت غیر فعال بودن این پروژه ها سهم عمده ای از اشتغال کشور نیز از حرکت باز خواهد ایستاد چنعملکرد ساختمانی دولت های دهم و یازدهم گروه ساخت وساز: هرکدام از دولت هایی که در رأس کار بوده اند، نتوانسته اند مشکل صنعت ساخت و ساز و تأمین مسکن مردم را حل کنند. چراکه اصولا یا برنامه ای مدون که مبنای کار قرار بگیرد، وجود ندارد یا مقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیدر حال حاضر تمام بازار های سرمایه درگیر دو مبحث مهم؛ توافق اولیه در مذاکرات هسته ای و تعیین نرخ سود بانکی هستند و مردم نگران اثرگذاری این دو مؤلفه بر بازار های اقتصادی کشور ازجمله بازار مسکن . متأسدست روستــا زیر تیــغ شـهـر گروه ساخت وساز : فقدان امکانات لازم در روستا ها سبب می شود تا بخش عظیمی از ساکنان به دنبال زندگی بهتر به کلانشهر ها مهاجرت کنند اما این پدیده اغلب تبدیل به معضلاتی هم برای روستائیان چشم انداز ساخت و ساز در سال آینده سال جاری شاهد رکود بی سابقه ای در صنعت ساخت وساز بودیم تا جایی که تعداد پروانه های صادره از سوی شهرداری به نصف رسید . به دلیل افت قدرت خرید مردم بسیاری از واحد های ساخته شده با قیمت تعیین شده ازبا مازاد مسکن روبرو هستیم گروه بازار ساختمان: بیشتر کارشناسان معتقدند در سال آینده ق7سؤال ساختمـانی از مجلس نشینـانگفته می شود هر جا نظارت کمتر شود، با نفوذ برخی قدرتمندان و یا ثروتمندان زمینه های قانون گریزی و فساد فراهم می گردد. اینجاست که حیطه وظایف و چارچوب اختیارات نمایندگان بهارستان نشین، یعنی «قانون گذاریفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 سال 93 با فراز و فرودهای بسیار در ابعاد اقتصادی رو به پایان است . برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی در سال 94 در عرصه کسب وکار، داشتن اطلاعات از عوامل شش گانه مؤثر بر اقتصاد ایران که شامل آینده مذاکراتدانشجویان عمران غریبه با ساختمان گروه ساخت وساز : زمانی تعداد مهندسان در کشور بسیار کم بود اما در حال حاضر دانشگاه ها در شهرستان های بسیار کوچک هم فارغ از نیاز جامعه مهندس عمران تحویل می دهند ( تربیت نمی کنند ) تا جایی که امروزطرح هدفمند تسهیلات مسکنصنعت ساختمان مرتبط با بیش از 400 حرفه و شغل، صاحب اتخاذ تصمیم دریافت تسهیلات ساخت برای 300هزار واحد در بافت های فرسوده در یک سال شد به طوری که قرار است این تصمیم طی شش سال جامه عمل بپوشد.ازآنجاکه به اصدای ساکنان بافت فرسوده شنیده نمی شودمسئولان وزارت راه و شهرسازی هفته اسکان بشر امسال را همزمان با روز جهانی اسکان بشر با موضوع «صدای ساکنان مناطق نابسامان شهری» به بررسی بهسازی و نوسازی بافت های هدف شهری اختصاص دادند. آن هم در شرایطی کهمیانکاله فدای اقتصاد می شود شبه جزیره میانکاله در منتهی الیه جنوب شرقی دریای خزر، در 12 کیلومتری شمال شهر بهشهر در استان مازندران واقع شده است. مساحت آن بیش از 68 هزار هکتار و ارتفاع آن بین 15 تا 28 متر کم تر از ریالی برای پروژه های جدید هزینه نمی شود!گروه گزارش: سعی می کنم با تلفن همراهِ یکی از مدیران تشکلهای پیمانکاری کشور تماس بگیرم تا با او درباره وصول مطالبات معوق پیمانکاران و شرایط عمومی پیمان و چند موضوع دیگر گفتگو کنم. پیش از آن که آقای مهنزمین خواری با مجوز قانونیبی تردید زمین خواری، زمین خوردن نیست یعنی زمین قابل خوردن نیست و یا ماده خوراکی نیست .مطمئن باشیم به زمین خوردن و به تعبیر دیگر، افتادن هم معنی نمی دهد . این عبارت نامتجانس مفهومی است از بهره برداری غ
X