بهينه سازي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

بهينه سازي

ديگر قبول نداريم كه توليد در ركود استفه‌جويي و بهينه سازي مصرف انرژي، مهيا شدن شرايط براي بازارهاي بزرگ خارجي از سوي بخش صنعت و همچنين ورود بخش خصوصي به حوزه معدن به ويژه معادن فلزات را از جمله سياست‌هاي دولت دوازدهم در بخش اقتصاد حوادث برق از حوادث رانندگي بيشتر استا در جهت بهينه سازي نيز قدم بگذارند. يك دستگاه بسيار ساده در ساختمان مي‌‌تواند جلوي بسياري از پرتي‌هاي برق را بگيرد، دستگاه‌هايي مانند كليدهايي كه براي اتصال كوتاه و يا جريان‌هاي ضعيف نصب مي‌شود و
دولت ۴۰ ميليون مترمربع ساختمان مي‌سازدي توسعه و بهينه سازي ، افزايش كيفيت، كاهش زمان اجرا و قيمت تمام شده براي تهيه و اجراي طرح هاي ساختماني و تاسيساتي دولتي و عمومي و عمران شهري در سراسر كشور، به عنوان يكي از سازمان هاي وابسته به وزارت رمردم چطور مانع خاموشي در تابستان ۹۶ شوند؟ مجري طرح‌هاي بهينه سازي ساتبا گفت: استفاده از تهويه طبيعي، نصب صحيح و سرويس و نگهداري به‌موقع در هنگام راه‌اندازي و بهره‌برداري فصلي، مجموعاً بيش از ۳۰ درصد مصرف و هزينه برق مصرفي را كاهش خواهد داد و مانع ايجاد خاموشي در ساعات اوج مصرف خواهد شد.تصويب يك طرح مالياتي مشوق خام‌فروشي توسط كميسيون انرژي مجلسيره ارزش، بهينه سازي و توليد كالاهاي با ارزش افزوده بيشتر استفاده مي‌شود كميسيون انرژي مجلس اخيرا مصوبه‌اي در خلاف اين مورد داشته است. طبق مصوبه اخير كميسيون انرژي مجلس پالايشگاه‌هاي كشور هرچقدر نفت ككاهش ۱۰۰۰ مگاواتي مصرف پيك برق تهراني‌ها ، توسعه و بهينه سازي شبكه برق‌رساني، احداث كابل خودنگهدار و همچنين ساير اقدامات شاخص در حوزه خدمات مشتركين و بهره برداري نسبت به كاهش بيش از ۱۰۰۰ مگاوات برق در زمان پيك و همچنين كاهش تلفات از ۹.۳ درصدتفكيك وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي ئيس انجمن بهينه سازي مصرف انرژي تاكيد كرد: ما اميدواريم در دولت دوازدهم در در سطح مديران مياني و بخصوص در وزارت نفت تغييرات مثبتي اتفاق بيفتد و ساختار جديد به بهينه سازي مصرف انرژي باور داشته باشند. امسال 450 هزار بشكه در روز فراورده نفتي صادر كرديمت سه واحد بهينه سازي آن در دست راه اندازي است. اين مقام مسئول تصريح كرد: افتتاح فاز 2 اين پالايشگاه در نيمه دوم سال آينده ايران به صادركننده بنزين تبديل مي شود كه از آثار برجام بوده و تامين كننده اهوشمندسازي كنتورهاي گاز با اينترنت اشيادر راستاي بهينه سازي الگوهاي مصرف و كاهش هزينه ‏هاي مصرفي گاز، كنتورهاي گاز بر بستر اينترنت اشيا (IoT) هوشمند مي‌شوند.وزارت نيرو موظف به كاهش اتلاف انرژي ساختمان‌ها شدراهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي، ارتقاي كارآيي و اصلاح الگوي بهره‌برداري مي‌توان با كمتر از نصف اين ميزان انرژِي مصرفي، آسايش مورد نظر در ساختمانها را فراهم كرد. در واقع در اغلب ساختمان هاي موجود بغفلت از انرژي پاك آسمانيعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت مهر ماه 95 به ايرنا گفت كه متوسط تلفات انرژي در شبكه انتقال برق ايران '15 درصد' است. براي كاهش هر يك درصد از تلفات انرژي به حدود 20 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري نياز بهينه سازي مصرف انرژي بايد از ساختمان هاي دولتي آغاز شودمعاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان بايد از ساختمان هاي دولتي شروع شود، پيشنهاد كرد اگر اداره اي اين امر را رعايت نكرد، براي آن تنبيه در نظر گرفته شود.