بخش خصوصي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

بخش خصوصي

برنامه دولت و نظام بانكي براي نوسازي بافت هاي فرسودهاركت با بخش خصوصي، نوسازي 7500 واحد مسكوني از طريق تعاوني هاي خوديار محلي، نوسازي و عرضه 3 هزار واحد مسكوني فرسوده از طريق به كارگيري مدل زمين صفر 96 و همچنين نوسازي و عرضه 4500 واحد مسكوني فرسو آخوندي دو معاون خود را تغيير داد و پژوهشي بخش خصوصي در انجام ماموريت‌هاي قانوني حوزه شهرسازي و معماري و تلاش مستمر براي توسعه و ارتقاي سطح فعاليت‌هاي اين حوزه موفق و مويد باشيد.  پيروز حناچي دبير شوراي عالي شهرسازي و مسال جهاني گردشگري پايدار براي توسعهين دولت و بخش خصوصي را تقويت كنيم، جنبش‌هاي مردمي را موردحمايت قرار دهيم و صلح و امنيت را برقرار نماييم». دبيركل آنكتاد در پايان تصريح كرد: «گردشگري پايدار بايد فضاي مناسبي را براي گسترش فعاليتخبري خوش براي بانك‌هاي كشورد به آن بخش خصوصي مشتري (نه شركت‌هاي تابعه و وابسته) تعلق گيرد كه دارايي‌هاي بانك را از بانك‌ مي‌خرد يا در دارايي‌هاي بانك سرمايه‌گذاري مي‌كند. اولويت اعتبارات بانكي ‌بايد معطوف به واگذاري و نقدديگر قبول نداريم كه توليد در ركود استن و تجارت بخش خصوصي بايد ميدان دار اصلي باشد و در اين موضوع نيز هيچ ترديدي نداريم. به گفته وي، بخش خصوصي نيز بايد به اين موضوع اعتقاد داشته باشد و ترديدي نداشته باشد كه قادر است ميدان دار اصلي اقكرباسيا ن تحول خواه استولتي به بخش خصوصي واقعي رسيد و بزودي سهامداران سودسهام عدالت را دريافت مي كنند. خزانه دار كل كشور تاكيد كرد در اين مدت بازار بدهي كشور رقابتي تر و بيمه مركزي به ايفاي نقش اصلي خود نزديك تر شد. مشكلات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز ات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز گفت: متأسفانه در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد پروژه هاي ساختماني و عمراني كشور در دست شركت هاي دولتي يا شبه دولتي است و تنها كمتر از ۲۰ درصد را بخش خصوصي در اختيارپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در سال 96معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرسازي گفت: اميدواريم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه ،دستكم60 درصد بدهي وزارت راه و شهرسازي به پيمانكاران بخش خصوصي امسال پرداخت شود.۵۰۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در دست احداث استا از طريق بخش خصوصي و خود مردم اتفاق بسيار خوبي در اين بخش به شمار مي‌رود، گفت: بدون شک در اين چارچوب ساخت و ساز به مسئله منظر راه توجه بيشتري از سوي کارفرماي پروژه خواهد شد. عضو هيئت مديره شرکت مشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هاگيزه براي بخش خصوصي و بنگاه‌ها ايجاد مي‌شود كه روابط خود را گسترش دهند. اين واقعيتي است كه در همه دنيا اتفاق مي‌افتد. با توجه به روابط خوبي كه معمولا ايران و هند داشته‌اند اين موضوع قابل تصور است. پيرآغاز تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی اردبیلوي دولت و بخش خصوصي استان اردبيل با اشاره به نامگذاری سال با عنوان"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل"از سوی مقام معظم رهبری گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی در دو بخش ملی و استانی اقداماتی در حال جریان است تا شاهتغییر ساختارهای پنج وزارتخانه اقتصادیالمللي به بخش خصوصي واگذار شود و با انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وظايف حسابرسي آن سازمان به سازمان حسابرسي و ساير وظايف به اتحاديه‌ها و صنوف مربوطه منتقل شود. يك بانك جديد بآغاز به کار پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن و مديران بخش خصوصي و دولتي مسكن در تدوين سياست ها و برنامه هاي اجرايي طرح جامع مسكن عنوان شده است. اصلاح ساختار صنعت برق کشورکشور توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود و متوسط قيمت خريد از اين نيروگاه‌ها در محل، 35 تومان است. اهميت مديريت مصرف در بخش آب دائمي در خصوص اهميت مديريت در مصرف و استفاده از حوضه‌هاي آبي هم‌جوار ابر چالش دنباله دار طرح های نیمه تمامخالت دادن بخش خصوصي یکی از راهکارهایی بود که دولت تلاش بسیاری کرد تا با سرمايه‌گذاری این بخش کمی از دغدغه‌های خود بکاهد، اما به دلیل ضعف بسترهاي قانوني لازم و عدم شفافيت در فرآيندهاي اداري و به‌وی
وضعيت بودجه‌ريزي در كشور داغ شده‌تمام به بخش خصوصي نيز مانند يكي از همين پروژه‌ها، نيمه‌تمام باقي مانده و هنوز راهكاري براي تسريع در ساخت پروژه‌هايي كه منابع زيادي صرف آن شده، پيدا نشده است. رئيس ديوان محاسبات كشور در نشست علني تاسيس مجمع فعالان صنعت گردشگريدر نشستي با حضور نايب‌رييس اتاق تهران و مديران بخش ‌خصوصي صنعت گردشگري، پيرامون تشكيل «مجمع فعالان بخش خصوصي صنعت گردشگري» بحث و تبادل نظر شد.برداشت از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي بي ثمر استاسي دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني سه ركن اقتصاد كشور هستند كه مهمترين رشته اقتصاد بخش «تعاون» است؛ چراكه در قالب بخش تعاون توليد به معناي واقعي به صورت مشاركتي رونق مي‌يابد. رزاقي با اشاره به راهكاربودجه های عمرانی کمتر از سالهای قبلی و توسعه بخش خصوصي، اين بودجه از محل درآمدهای دولتی به مرور حذف شده و از طريق سرمايه گذاری بخش خصوصی و حتی سرمايه گذاری خارجی تامين شود.» اقتصاد ما همواره متكي به دولت خواهد ماند رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي شيراز با بيان اينكه سازوكاري براي اينكه كشور به سمت اقتصاد متكي به بخش خصوصي سوق يابد، تعريف نشده گفت: به اين ترتيب اقتصاد ما همواره متكي به دولت خواهد ماند. نادیده گیری صنعت توريسم در خوزستان حمايت از بخش خصوصي و اعطاي تسهيلات و مشوق‌هاي مختلف آن‌هاست. اگر هم اتفاقات مثبتي در اين حوزه افتاده، بسيار نامتناسب با نيازها است. او ادامه مي‌دهد: نقد و تبيين خطاها و كم‌كاري‌ها مقدمه هر نوع اصلبانك مركزي اختيارات كافي براي ادغام موسسات نداردايه شده و بخش خصوصي سهامدار آنها شده است و از حجم منابع و مصارف بالايي برخوردار هستند و يكسري بانك‌هاي خصوصي و بخش ديگر بانك‌هاي مربوط به نهادهاي نظامي هستند. وي ادامه داد: اگر منظور آن دسته از بانشكايت علیه برخي از اعضاي هيات مديره دوره ششم سازمان نظام مهندسي ابراين در بخش خصوصي مي‌تواند خيانت در امانت ناميده شود. وي افزود: خيانت در امانت هم چند شرط دارد كه در اينجا اصلاً وجود ندارد، فردي در هيأت مديره دوره ششم نظام مهندسي تهران اعلام كرد كه اگر پول اينپاسخ وزارت راه و شهرسازی به یک گزارشرتقاي نقش بخش خصوصي در حوزه مسكن را به دنبال خواهد داشت. هر چند اجراي اين برنامه ها مستلزم هماهنگي با ديگر دستگاه ها بوده و عموماً زمان بر است ولي اثرات آنها بسيار گسترده تر از برنامه هاي اجرايي، همچوقطار گردشگري در پنج منطقه كشور راه‌اندازي مي‌شودعباس توسط بخش خصوصي انجام شده است تا قطارهاي گردشگري راه‌اندازي شود. كاظمي‌منش‌ گفت: توسعه گردشگري ريل‌پايه در دستور كار راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران است،‌ اين گردشگري با محوريت جاذبه‌هاي ديدني حاشيپيشنهاد افزايش قيمت آب و برق بخش توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد و ما نيز سعي كرديم از طريق صندوق توسعه ملي و سرمايه گذاري خارجي كاري كنيم كه علي رغم محدوديت هاي مالي، منابع جديدي را خلق كنيم، گفت: هم اكنون حدود ۳۰ هزار ميليارد تومادولت دوازدهم بدنبال ثبات اقتصادي در كشور استذب كنيم و بخش خصوصي وارد كار شود، گفت: به جز بخش نفت، در حوزه پتروشيمي، صنايع و منابع طبيعي نيز بايد سرمايه گذاري شود. جهانگيري يكي از مهمترين استعدادهاي ايران را صنايع متكي بر دريا دانست وافزود: اقتصسرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردند وزير راه و شهرسازي مي گويد: در واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي با دفع شر 100 ميليارد دلار سرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردند.موافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي وزه مسكن، بخش خصوصي بوده و نهادهاي دولتي نقش نظارتي و يا تنظيم قوانين و مقررات حاكم را بر اين حوزه بر عهده دارند. بنابراين اين استدلال كه با تفكيك وزارت راه و شهرسازي، بازار مسكن رونق و يا مشكل مسكن ح10 روش جايگزين براي صرفه‌جويي برقيه‌گذاران بخش خصوصي واضح است: «ترويج و گسترش بهره‌برداري از انرژي‌هاي پاك و رايگان طبيعت.» اما تا زماني كه اين اتفاق بيفتد ما نيز بايد كاري كنيم تا استفاده مفيد و بهينه و صرفه‌جويي در برق و انرژي در خ