هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

بخش خصوصي

مشكلات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز ات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز گفت: متأسفانه در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد پروژه هاي ساختماني و عمراني كشور در دست شركت هاي دولتي يا شبه دولتي است و تنها كمتر از ۲۰ درصد را بخش خصوصي در اختيارپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در سال 96معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرسازي گفت: اميدواريم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه ،دستكم60 درصد بدهي وزارت راه و شهرسازي به پيمانكاران بخش خصوصي امسال پرداخت شود.۵۰۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در دست احداث استا از طريق بخش خصوصي و خود مردم اتفاق بسيار خوبي در اين بخش به شمار مي‌رود، گفت: بدون شک در اين چارچوب ساخت و ساز به مسئله منظر راه توجه بيشتري از سوي کارفرماي پروژه خواهد شد. عضو هيئت مديره شرکت مشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هاگيزه براي بخش خصوصي و بنگاه‌ها ايجاد مي‌شود كه روابط خود را گسترش دهند. اين واقعيتي است كه در همه دنيا اتفاق مي‌افتد. با توجه به روابط خوبي كه معمولا ايران و هند داشته‌اند اين موضوع قابل تصور است. پيرآغاز تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی اردبیلوي دولت و بخش خصوصي استان اردبيل با اشاره به نامگذاری سال با عنوان"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل"از سوی مقام معظم رهبری گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی در دو بخش ملی و استانی اقداماتی در حال جریان است تا شاهتغییر ساختارهای پنج وزارتخانه اقتصادیالمللي به بخش خصوصي واگذار شود و با انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وظايف حسابرسي آن سازمان به سازمان حسابرسي و ساير وظايف به اتحاديه‌ها و صنوف مربوطه منتقل شود. يك بانك جديد بآغاز به کار پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن و مديران بخش خصوصي و دولتي مسكن در تدوين سياست ها و برنامه هاي اجرايي طرح جامع مسكن عنوان شده است. اصلاح ساختار صنعت برق کشورکشور توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود و متوسط قيمت خريد از اين نيروگاه‌ها در محل، 35 تومان است. اهميت مديريت مصرف در بخش آب دائمي در خصوص اهميت مديريت در مصرف و استفاده از حوضه‌هاي آبي هم‌جوار ابر چالش دنباله دار طرح های نیمه تمامخالت دادن بخش خصوصي یکی از راهکارهایی بود که دولت تلاش بسیاری کرد تا با سرمايه‌گذاری این بخش کمی از دغدغه‌های خود بکاهد، اما به دلیل ضعف بسترهاي قانوني لازم و عدم شفافيت در فرآيندهاي اداري و به‌ویمسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر های بانكي بخش خصوصي، به‌ویژه در شرايطي كه به‌واسطه الزامات قانوني در برنامه‌ریزی توليد مسكن در قالب برنامه‌های حمايتي دولت، نياز به منابع مالي افزايش قابل‌ملاحظه‌ای يافته است و سپرده‌های بانكي ب موانع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور اجراشده و سالانه بيش از ۳۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق از انرژی‌های تجدید پذیر در كشور توليد و به شبكه سراسري تزريق مي‌شود.اما با وجود همه این مزیت‌ها بخش خصوصی که موتور منيازمند طرح آمايش سرزمين هستيمدريا توسط بخش خصوصي اجرا مي‌شود که وزارت نيرو آب شيرين را به صورت تضميني از آنها خريداري مي‌کند. وي با بیان اینکه هر متر مکعب آب شيرين‌سازي شده 3000 تومان تمام مي‌شود، خاطرنشان کرد: اميدواريم با وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟هاي بانكي بخش خصوصي، به ويژه در شرايطي كه به واسطه الزامات قانوني در برنامه ريزي توليد مسكن در قالب برنامه هاي حمايتي دولت، نياز به منابع مالي افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و سپرده هاي بانكي به دليل«دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران» نقش رقيب بخش خصوصي عمل مي‌كند. برخي مديران دولتي از اين نقش با اين بيان دفاع مي‌كنند كه وابسته كه واگذاري كامل يك بازار به بخش خصوصي موجب عدم كنترل دولت بر آن بازار مي‌شود. بنابراين براي كنترل بازار راهکاری برای رونـق بازار مســـکن و فعالين بخش خصوصي جهت سرمایه‌گذاری براي كسب سود متعارف و تأمین نيازهاي سال‌های آتي سیگنال‌های مناسبي ارائه دهد. آرزو افشارزاده
80 هزار ميليارد ريال بودجه براي 411 طرح ملي راه و شهرسازيريلي توسط بخش خصوصي در كشور احداث مي‌شود. وي با بيان اينكه از ابتداي دولت تدبير و اميد 470 هزار ميليارد ريال در حوزه ريلي كشور سرمايه گذاري شده است، گفت: هم اكنون در اين بخش 670 هزار ميليارد ريال طرحدولت رقيب بخش خصوصيگاني گفت: بخش خصوصي توان مالي و آمادگي پذيرش در به عهده گرفتن شركت هاي دولتي را دارا است اما مي بايست زيرساخت هاي اين كار صورت گيرد. عضو اتاق بازرگاني افزود: دولت رقيب بخش خصوصي است، بنابراين در بر جامعه مهندسين مشاوراز دولت دوازدهم چه می خواهند؟ها و توان بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي استراتژيك عمراني و ديگر پروژه هاي كشور اقدام عاجل به عمل آورد. در ادامه اين نامه آمده است: جامعه مهندسين به عنوان نهاد حرفه اي و صنفي حوزه فني و مهندسي بخش خصوصصادرات ايران به قطر ۱۰ برابر مي‌شود ي دولت با بخش خصوصي اظهار داشت: سال گذشته 105 ميليون دلار صادرات به كشور قطر داشتيم و پيش‌بيني‌ مي‌شود امسال مقدار صادرات به كشور قطر به يك ميليارد دلار برسد كه اين مقدار بر اساس فرصتي كه پيش آمده استكنترل شوك ارزي در دولت يازدهم د و ما در بخش خصوصي موضوع تثبيت نرخ ارز را دنبال مي كنيم. وي ادامه داد: برخي دنبال افزايش نرخ ارز هستند، به حدي كه نرخ هاي بسيار فراتر از نرخ موجود در بازار را ضروري مي دانند و اين مسير را دنبال ميدليل كاهش صادرات سيمان، قاچاق خاك كشور است تشكل هاي بخش خصوصي افزود: خصوصي سازي ها و واگذاري ها به بخش خصوصي در كشور نتيجه بخش نبوده و بدهي ها و زيان هاي زيادي را متوجه صنايع كشور كرده است. مهاجر ادامه داد: فساد آسيب هاي جدي به اقتصاد كشور وسال منحصربه‌فرد براي اقتصاد ايران«رشد مصرف بخش خصوصي در فصل زمستان افزايش و از سطح رشد مصرف دولتي كاسته شده است» و «تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات روند افزايشي به خود گرفته، همچنين تشكيل سرمايه بخش ساختمان در فصل چهارم مثبت شده است.» بازار مسكن از نيمه دوم امسال وارد مرحله رونق مي شودي كشور به بخش خصوصي تعلق دارد و كمبود نقدينگي سبب شده در سال هاي اخير شاهد سرمايه گذاري كمتري در صنعت ساخت و ساز كشور باشيم. فتوحي بيان كرد: بدون شك تحريك صنعت ساختماني ساير بخش هاي اقتصادي را فعال ختلاش ايران براي بازار ۲۰ ميليارد دلاري جام‌جهاني قطر تشكل‌هاي بخش خصوصي است كه مي‌تواند فعال‌سازي معادن در آن مناطق رشد اقتصادي را نيز به همراه اشتغال در آنجا ايجاد كند و اين نمايشگاه قصد دارد با اختصاص فضاهاي نمايشگاهي در اين حوزه فعاليت كند. قراردعناصر تورم‌ساز در اقتصاد ايرانايش مخارج بخش خصوصي و دولتي مي‌تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعيين كند. به‌طور كلي، در مدل شكاف تورمي كينز، نرخ تورم تابعي از اندازه شكاف تورمي، فاصله بين عرضه و تقاضاي كل است. در اين پژوهش، نظرادغام بانك ها، مشكل نظام بانكي را حل نمي كند دولتي به بخش خصوصي بوديم كه يا وجه نقد از موسسه ها و بانك هاي خصوصي طلب مي كردند يا در سهام آن بانك سهيم مي شدند». ** موسسان بانك دنبال منابع آن هستند نه كسب سود از عمليات اين حسابرس بانكي يادآورتفكيك بخش مسكن از راه و شهرسازي منوط به چابكي وزارت راه و ترابري استها از نظر بخش خصوصي و تشكل‌هاي صنفي استفاده كنند. دولت يازدهم 6 سال پس از ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم، لايحه‌هاي تفكيك آنها را به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است تا سه وزارتخانه راه و شهرسازي، صنعت،حجم نقدينگي و تورم افزايش مي‌يابدجودي براي بخش خصوصي هزينه شود، تصريح كرد: دولت اگر مي‌خواهد به روستائيان وام بدهد، بايد از طريق خود صندوق اقدام مي‌كرد، اما اينكه برداشت جداگانه‌اي صورت بگيرد، خلاف برنامه است. وي به ديگر ابعاد لايقطر، فرصتي ديگر براي افزايش صادرات صنايع تبديليسئوليت را بخش خصوصي به عهده بگيرد. به نظر من احتمال افزايش صادرات ايران به قطر در بخشي از اقلامي كه چهار كشور تحريم كننده به قطر صادر مي‌كردند بسيار زياد بوده و بهتراست دولت بيشتر تمركزش را معطوف به تتشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني سال ۱۳۹۰ برگشت به عقب استاكميتي به بخش خصوصي از يك طرف و همين‌طور سوابق موجود در دولت‌هاي قبل و مطالعات گسترده كارشناسي و بررسي تجربيات جهاني پيگيري و در نهايت در سال 139 به سرانجام رسيد. با توجه به توضيحات فوق‌، در ادامه