هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

بخش خصوصي

مشكلات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز ات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز گفت: متأسفانه در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد پروژه هاي ساختماني و عمراني كشور در دست شركت هاي دولتي يا شبه دولتي است و تنها كمتر از ۲۰ درصد را بخش خصوصي در اختيارپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در سال 96معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرسازي گفت: اميدواريم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه ،دستكم60 درصد بدهي وزارت راه و شهرسازي به پيمانكاران بخش خصوصي امسال پرداخت شود.۵۰۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در دست احداث استا از طريق بخش خصوصي و خود مردم اتفاق بسيار خوبي در اين بخش به شمار مي‌رود، گفت: بدون شک در اين چارچوب ساخت و ساز به مسئله منظر راه توجه بيشتري از سوي کارفرماي پروژه خواهد شد. عضو هيئت مديره شرکت مشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هاگيزه براي بخش خصوصي و بنگاه‌ها ايجاد مي‌شود كه روابط خود را گسترش دهند. اين واقعيتي است كه در همه دنيا اتفاق مي‌افتد. با توجه به روابط خوبي كه معمولا ايران و هند داشته‌اند اين موضوع قابل تصور است. پيرآغاز تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی اردبیلوي دولت و بخش خصوصي استان اردبيل با اشاره به نامگذاری سال با عنوان"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل"از سوی مقام معظم رهبری گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی در دو بخش ملی و استانی اقداماتی در حال جریان است تا شاهتغییر ساختارهای پنج وزارتخانه اقتصادیالمللي به بخش خصوصي واگذار شود و با انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وظايف حسابرسي آن سازمان به سازمان حسابرسي و ساير وظايف به اتحاديه‌ها و صنوف مربوطه منتقل شود. يك بانك جديد بآغاز به کار پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن و مديران بخش خصوصي و دولتي مسكن در تدوين سياست ها و برنامه هاي اجرايي طرح جامع مسكن عنوان شده است. اصلاح ساختار صنعت برق کشورکشور توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود و متوسط قيمت خريد از اين نيروگاه‌ها در محل، 35 تومان است. اهميت مديريت مصرف در بخش آب دائمي در خصوص اهميت مديريت در مصرف و استفاده از حوضه‌هاي آبي هم‌جوار ابر چالش دنباله دار طرح های نیمه تمامخالت دادن بخش خصوصي یکی از راهکارهایی بود که دولت تلاش بسیاری کرد تا با سرمايه‌گذاری این بخش کمی از دغدغه‌های خود بکاهد، اما به دلیل ضعف بسترهاي قانوني لازم و عدم شفافيت در فرآيندهاي اداري و به‌ویمسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر های بانكي بخش خصوصي، به‌ویژه در شرايطي كه به‌واسطه الزامات قانوني در برنامه‌ریزی توليد مسكن در قالب برنامه‌های حمايتي دولت، نياز به منابع مالي افزايش قابل‌ملاحظه‌ای يافته است و سپرده‌های بانكي ب موانع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور اجراشده و سالانه بيش از ۳۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق از انرژی‌های تجدید پذیر در كشور توليد و به شبكه سراسري تزريق مي‌شود.اما با وجود همه این مزیت‌ها بخش خصوصی که موتور منيازمند طرح آمايش سرزمين هستيمدريا توسط بخش خصوصي اجرا مي‌شود که وزارت نيرو آب شيرين را به صورت تضميني از آنها خريداري مي‌کند. وي با بیان اینکه هر متر مکعب آب شيرين‌سازي شده 3000 تومان تمام مي‌شود، خاطرنشان کرد: اميدواريم با وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟هاي بانكي بخش خصوصي، به ويژه در شرايطي كه به واسطه الزامات قانوني در برنامه ريزي توليد مسكن در قالب برنامه هاي حمايتي دولت، نياز به منابع مالي افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و سپرده هاي بانكي به دليل«دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران» نقش رقيب بخش خصوصي عمل مي‌كند. برخي مديران دولتي از اين نقش با اين بيان دفاع مي‌كنند كه وابسته كه واگذاري كامل يك بازار به بخش خصوصي موجب عدم كنترل دولت بر آن بازار مي‌شود. بنابراين براي كنترل بازار راهکاری برای رونـق بازار مســـکن و فعالين بخش خصوصي جهت سرمایه‌گذاری براي كسب سود متعارف و تأمین نيازهاي سال‌های آتي سیگنال‌های مناسبي ارائه دهد. آرزو افشارزاده
بانك مركزي اختيارات كافي براي ادغام موسسات نداردايه شده و بخش خصوصي سهامدار آنها شده است و از حجم منابع و مصارف بالايي برخوردار هستند و يكسري بانك‌هاي خصوصي و بخش ديگر بانك‌هاي مربوط به نهادهاي نظامي هستند. وي ادامه داد: اگر منظور آن دسته از بانشكايت علیه برخي از اعضاي هيات مديره دوره ششم سازمان نظام مهندسي ابراين در بخش خصوصي مي‌تواند خيانت در امانت ناميده شود. وي افزود: خيانت در امانت هم چند شرط دارد كه در اينجا اصلاً وجود ندارد، فردي در هيأت مديره دوره ششم نظام مهندسي تهران اعلام كرد كه اگر پول اينپاسخ وزارت راه و شهرسازی به یک گزارشرتقاي نقش بخش خصوصي در حوزه مسكن را به دنبال خواهد داشت. هر چند اجراي اين برنامه ها مستلزم هماهنگي با ديگر دستگاه ها بوده و عموماً زمان بر است ولي اثرات آنها بسيار گسترده تر از برنامه هاي اجرايي، همچوقطار گردشگري در پنج منطقه كشور راه‌اندازي مي‌شودعباس توسط بخش خصوصي انجام شده است تا قطارهاي گردشگري راه‌اندازي شود. كاظمي‌منش‌ گفت: توسعه گردشگري ريل‌پايه در دستور كار راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران است،‌ اين گردشگري با محوريت جاذبه‌هاي ديدني حاشيپيشنهاد افزايش قيمت آب و برق بخش توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد و ما نيز سعي كرديم از طريق صندوق توسعه ملي و سرمايه گذاري خارجي كاري كنيم كه علي رغم محدوديت هاي مالي، منابع جديدي را خلق كنيم، گفت: هم اكنون حدود ۳۰ هزار ميليارد تومادولت دوازدهم بدنبال ثبات اقتصادي در كشور استذب كنيم و بخش خصوصي وارد كار شود، گفت: به جز بخش نفت، در حوزه پتروشيمي، صنايع و منابع طبيعي نيز بايد سرمايه گذاري شود. جهانگيري يكي از مهمترين استعدادهاي ايران را صنايع متكي بر دريا دانست وافزود: اقتصسرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردند وزير راه و شهرسازي مي گويد: در واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي با دفع شر 100 ميليارد دلار سرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردند.موافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي وزه مسكن، بخش خصوصي بوده و نهادهاي دولتي نقش نظارتي و يا تنظيم قوانين و مقررات حاكم را بر اين حوزه بر عهده دارند. بنابراين اين استدلال كه با تفكيك وزارت راه و شهرسازي، بازار مسكن رونق و يا مشكل مسكن ح10 روش جايگزين براي صرفه‌جويي برقيه‌گذاران بخش خصوصي واضح است: «ترويج و گسترش بهره‌برداري از انرژي‌هاي پاك و رايگان طبيعت.» اما تا زماني كه اين اتفاق بيفتد ما نيز بايد كاري كنيم تا استفاده مفيد و بهينه و صرفه‌جويي در برق و انرژي در خضرورت استمرار تدبير در تصميمات اقتصاديبر فعاليت بخش خصوصي، از سه منظر ذيل لزوم ممانعت از تعجيل در تفكيك وزارتخانه ها و تامل بيشتر در اين خصوص را از دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواستار است: در مقـدمه توجيهي لايحه اصلاح بخشي ازنمادهاي خاموش بانك‌ها در بازار سرمايهبورس براي بخش خصوصي بايد مهم‌تر از انتخاب رئيس كل بانك مركزي باشد چون بورس براي بخش خصوصي كاركرد بيشتري دارد و لذا بايد توجه ويژه اي به آن شود.كابينه پيرمردها توان تصميم شجاعانه نداردد و اينكه بخش خصوصي موتور محرك اقتصاد است باور داشته باشند. خوانساري مشورت پذير بودن وزرا را از ديگر ويژگي هايي برشمرد كه دولت دوازدهم بايد دارا باشد و در فرايند كار‌ها با خبرگان حوزه‌هاي مختلف مشوسند راهبردي بانك مسكن قابل اجرا نیستره در دست بخش خصوصي بوده و اگر دولت دخالت كند، نتيجه آن اجراي طرحي چون مسكن مهر خواهد بود، اما به نظر مي رسد در بسياري از كشورهايي كه داعيه بازار آزاد و تسلط عرضه و تقاضا بر نحوه توزيع انواع كالاها رادولت براي ايجاد اشتغال و حمايت از توليد ملي مصمم استهار داشت: بخش خصوصي مي تواند با استفاده از منابع بانك ها، منابع صندوق توسعه ملي و منابع خارجي به تامين مالي خود بپردازند، بويژه اينكه در 2 سال گذشته در زمينه سرمايه گذاري خارجي موفقيت خوبي به دست آوردایران در پاكستان نيروگاه بادي احداث می کند مدير عامل شركت 'نيروگاه بادي ايران-پاك' فعال در زمينه توليد انرژي اعلام كرد كه شركت ملي برق اين كشور مجوز احداث نيروگاه بادي 50 مگاواتي توسط بخش خصوصي ايران در ايالت سند پاكستان را صادر كرده و اجراي اين طرح به زودي آغاز خواهد شد.