هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

بخش خصوصي

مشكلات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز ات فعالان بخش خصوصي حوزه ساخت و ساز گفت: متأسفانه در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد پروژه هاي ساختماني و عمراني كشور در دست شركت هاي دولتي يا شبه دولتي است و تنها كمتر از ۲۰ درصد را بخش خصوصي در اختيارپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در سال 96معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرسازي گفت: اميدواريم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه ،دستكم60 درصد بدهي وزارت راه و شهرسازي به پيمانكاران بخش خصوصي امسال پرداخت شود.۵۰۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در دست احداث استا از طريق بخش خصوصي و خود مردم اتفاق بسيار خوبي در اين بخش به شمار مي‌رود، گفت: بدون شک در اين چارچوب ساخت و ساز به مسئله منظر راه توجه بيشتري از سوي کارفرماي پروژه خواهد شد. عضو هيئت مديره شرکت مشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هاگيزه براي بخش خصوصي و بنگاه‌ها ايجاد مي‌شود كه روابط خود را گسترش دهند. اين واقعيتي است كه در همه دنيا اتفاق مي‌افتد. با توجه به روابط خوبي كه معمولا ايران و هند داشته‌اند اين موضوع قابل تصور است. پيرآغاز تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی اردبیلوي دولت و بخش خصوصي استان اردبيل با اشاره به نامگذاری سال با عنوان"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل"از سوی مقام معظم رهبری گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی در دو بخش ملی و استانی اقداماتی در حال جریان است تا شاهتغییر ساختارهای پنج وزارتخانه اقتصادیالمللي به بخش خصوصي واگذار شود و با انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وظايف حسابرسي آن سازمان به سازمان حسابرسي و ساير وظايف به اتحاديه‌ها و صنوف مربوطه منتقل شود. يك بانك جديد بآغاز به کار پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن و مديران بخش خصوصي و دولتي مسكن در تدوين سياست ها و برنامه هاي اجرايي طرح جامع مسكن عنوان شده است. اصلاح ساختار صنعت برق کشورکشور توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود و متوسط قيمت خريد از اين نيروگاه‌ها در محل، 35 تومان است. اهميت مديريت مصرف در بخش آب دائمي در خصوص اهميت مديريت در مصرف و استفاده از حوضه‌هاي آبي هم‌جوار ابر چالش دنباله دار طرح های نیمه تمامخالت دادن بخش خصوصي یکی از راهکارهایی بود که دولت تلاش بسیاری کرد تا با سرمايه‌گذاری این بخش کمی از دغدغه‌های خود بکاهد، اما به دلیل ضعف بسترهاي قانوني لازم و عدم شفافيت در فرآيندهاي اداري و به‌ویمسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر های بانكي بخش خصوصي، به‌ویژه در شرايطي كه به‌واسطه الزامات قانوني در برنامه‌ریزی توليد مسكن در قالب برنامه‌های حمايتي دولت، نياز به منابع مالي افزايش قابل‌ملاحظه‌ای يافته است و سپرده‌های بانكي ب موانع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور اجراشده و سالانه بيش از ۳۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق از انرژی‌های تجدید پذیر در كشور توليد و به شبكه سراسري تزريق مي‌شود.اما با وجود همه این مزیت‌ها بخش خصوصی که موتور منيازمند طرح آمايش سرزمين هستيمدريا توسط بخش خصوصي اجرا مي‌شود که وزارت نيرو آب شيرين را به صورت تضميني از آنها خريداري مي‌کند. وي با بیان اینکه هر متر مکعب آب شيرين‌سازي شده 3000 تومان تمام مي‌شود، خاطرنشان کرد: اميدواريم با وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟هاي بانكي بخش خصوصي، به ويژه در شرايطي كه به واسطه الزامات قانوني در برنامه ريزي توليد مسكن در قالب برنامه هاي حمايتي دولت، نياز به منابع مالي افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و سپرده هاي بانكي به دليل«دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران» نقش رقيب بخش خصوصي عمل مي‌كند. برخي مديران دولتي از اين نقش با اين بيان دفاع مي‌كنند كه وابسته كه واگذاري كامل يك بازار به بخش خصوصي موجب عدم كنترل دولت بر آن بازار مي‌شود. بنابراين براي كنترل بازار راهکاری برای رونـق بازار مســـکن و فعالين بخش خصوصي جهت سرمایه‌گذاری براي كسب سود متعارف و تأمین نيازهاي سال‌های آتي سیگنال‌های مناسبي ارائه دهد. آرزو افشارزاده
تفكيك وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي انتظارات بخش خصوصي از دولت دوازدهم گفت: دولت دوازدهم بايد از ظرفيت هاي حوزه انرژي استفاده كرده و حداقل يك ميليون اشتغال پويا و مستمر با كمك بخش خصوصي ايجاد كند. دولت و بخش خصوصي بايد توام با يكديگر ادولت از خصوصي‌سازي غفلت نكندان در دست بخش خصوصي است ضمن اينكه تكليف واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي در جاي ديگر مشخص مي‌شود نه در دولت. وي با تأكيد بر اينكه اين موضوع بزرگترين بيماري اقتصادي كشور است، افزود: كسي كه بخوصندوق يكم و افزايش وام، بازار مسكن را از ركود خارج نمي‌كندتا «تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين حوزه و جذب سرمايه گذاران خارجي» مهم ترين حوزه هايي هستند كه سياست گذاران و برنامه ريزان بخش مسكن بايد به آن توجه كنند.احتمال تحرک بازار مسکن در میانه امسال همراه افزايش قيمت و توليدلكت نبود، بخش خصوصي يا به‌عبارتي مردم، راحت مي‌توانستند با تزريق منابع، در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ازجمله نفت و صنايع پايين‌دستي آن سرمايه‌گذاري كنند. در اين شرايط بهره‌وري هم بالاتر مي‌رود و خام‌فروشي ندرخواستهاي بخش خصوصي از دولت دوازدهمفعالان بخش خصوصي از دولت دوازدهم خواستند تا به اصلاح اساسي بخش‌هاي واقعي توليد، بهبود ساختار اشتغالزايي و راهكارهاي لازم براي نجات از ركود بپردازد.دستورالعمل مبارزه با پولشويي روي ميز شوراي پول و اعتبار حمايت از بخش خصوصي و توليد، تصريح كرد: هدف ما اين است كه نظام بانكي به صورت صددرصد در خدمت توليد قرار بگيرد. در اين زمينه ما با دولت نيز به توافق رسيديم كه به نظام بانكي براي تامين كسري‌هاي بودجه نگاثبات قيمت ها و آرامش بازار مهمترين دستاورد دولت در چهار سال اخير بود انتظارات بخش خصوصي را مرتفع كند. وي تاكيد كرد اگر قرار باشد مشكل بيكاري حل شود، جز با سرمايه گذاري، ثبات و آرامش كشور، پرهيز از تصميمات غيركارشناسي ميسر نمي شود و بدانيم كه با تقسيم پول نمي توان شطرحي براي خانه دارشدن خانوارهاي كم درآمداي ديگر و بخش خصوصي كه علاقه مند همكاري در زمينه مسكن حمايتي هستند، مي توانند در ساخت مسكن استيجاري همكاري كنند. حق‌شناس با يادآوري اينكه در بحث مسكن اجتماعي تامين زمين با وزارت راه و شهرسازي است، گفوظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق استاس موقعيت بخش خصوصي است كه افرد بايد با داده هاي اطلاعات نقشه به توليد محتوي در حوزه «اي تي» اقدام كنند تا نيازها برطرف شود. وي تلاش در حوزه زيرساختها را بي شمار دانست و افزود: اطلاعات مكاني مبناي توبازار مسكن منتظر افت هيجان انتخاباتايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمت‌هاي جاري طي نه ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۴.۳ درصد كاهش دارد. اين در حالي است كه نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي حدود منفي ۱۹تعطيلي واحدهاي توليدي ابزار انتخاباتي نيستاقساطي به بخش خصوصي واگذار شده و از سال 1394 با مشكلات مالي روبرو شده است. برخي رسانه هاي منتقد دولت اين روزها در فضاي انتخاباتي با انتشار اخبار غيرواقع درصدد سياه نمايي فعاليت هاي دولت يازدهم هستند تسهيلات مسكن از سه كانال جديدز دارد كه بخش خصوصي در حال حاضر توان مالي كافي براي پرداخت تسهيلات مورد نياز در اين بخش را در اختيار ندارد اما بانك عامل مي‌تواند منابع لازم براي پرداخت اين تسهيلات را تامين و به بازار مسكن تزريق كند.چهار عامل طولاني شدن ركود مسكن عدم تمايل بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و نبود نيروي قوي در بخش تقاضا باعث ادامه دار شدن انتظارها براي ورود به دوره پيش رونق مسكن شد. افزايش ۵.۴ درصدي تعداد معاملات سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ نمي تواند نشان پشت‌پرده مخالفت با عوارض صادرات سنگ‌آهن انتقادات بخش خصوصي به صادرات ارزان فولاد، علت مخالفت سنگ آهني‌ها با وضع عوارض، عوامل كاهش صادرات سيمان مهمترين محورهاي گفتگوي مهر با معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت بوده است كه مشروح اين گفتدولت به كم درآمدهاكمك هزينه اجاره خانه مي دهدمزايده به بخش خصوصي كه متمايل به تملك اين واحدها با رعايت نسبت اين بند مي‌باشند، واگذار نمايد. ۲-كمك‌ هزينه اجاره خانوارهاي كم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) اين تصويب‌نامه ماهانه به ترتيب تا دو ميليو