بانک مرکزي | پیام ساختمان

بانک مرکزي

سامانه مدیریت چک "چکاوک" راه اندازی شدد بود. بانک مرکزي با پذيرش و پردازش عمليات چک و رصد آن در سامانه چکاوک و به‌کارگيري ويژگي‌هاي امنيتي در چاپ و اعتباربخشي به برگه چک و نیز احراز هويت و اعتبار‌سنجي دارندگان دسته‌چک،‌ بازگشت اعتبارتایید صورت های مالی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار هاي مالي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال منتهي به پايان اسفند ماه 1394 اولین دستور این جلسه شورا بود که در ابتدای جلسه ارایه و پس از بحث و بررسي براي طرح در مجمع عمومي بانک مرکزي مورد تأييد شافزایش 0.1 درصدی قیمت مسکن در تیرماهابط عمومي بانک مرکزي، تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال1395، که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منآغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپاییرح بوده و بانک مرکزي تلاش‌هاي زيادي را در زمينه کاهش آن صورت داده است. در اين زمينه مي‌توان به تشکيل "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانکها" اشاره کرد. البته این کمیته به صورت مرتب در بانک مربانک‌ها مجاز به سپرده‌گذاری نزد یکدیگر نیستندبراساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی سپرده‌هاي بين بانکي که صرفاً در چارچوب بازار بين بانکي توديع مي‌شوند، مشمول توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي نمي‌شوند. ضمناً، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به هيچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاري نزد يکديگر خارج از چارچوب بازار بين بانکي نیستند.روابط بانکی بین المللی، پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است. کامیاب، اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهار داشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآوردقیمت مسکن در تیرماه هم کاهش یافتي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. در تيرماه سال ۱۳۹۴متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران ۳۸.۶ ميليون ريال بود که نسعملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهمايت ايشان بانک مرکزي را مجاب کرده‌اند که 80 ميليون تومان وام بدهد‌. حال فارغ از ميزان سود اين وام‌، بايد گفت؛ اين پول نصف قيمت يک خانه 60 متري در مناطق جنوبي شهر تهران است که اگر يک نفر چهار سال هيچمُسکن روانی برای درد مُزمن مسکن محترم کل بانک مرکزي بر عهده دارند سه شنبه هفته گذشته اقدام به اتخاذ تصميم اعطاي وام خريد مسکن به منظور خروج اين بخش از اقتصاد از رکود و به تبع خروج اقتصاد کشور از رکود کرد‌. در نگاه اول و با مطاخـروج وام مسکـن از انحصــارروط اصلي بانک مرکزي براي راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن و به عبارتي بزرگ‌ترين مانع براي اين طرح تأمين مالي آن و عدم ورود بانک مسکن به منابع بانک مرکزي بود که بانک مسکن موظف شده تا در پذيرش سپرده‌گذابازار مسکن آمريکا داغ‌، اما بي‌ثبات دارند که بانک مرکزي اين کشور افزايش نرخ بهره‌ها را از ماه سپتامبر 2015 شروع کند‌.کالمن درباره اين تصميم زودهنگام بانک مرکزي مي‌گويد‌: «آخرين باري که تغييري در نرخ وام مسکن رخ داد‌، اواخر سال 2013 ببازار املاک ترکيه نگران نرخ بهرهبازار املاک ترکيه در سال 2015 رشد چشمگيري را تجربه مي‌کند‌، اما افزايش نرخ بهره توسط بانک مرکزي آمريکا به بازار مسکن آن آسيب خواهد زد و جريان سرمايه‌گذاري خارجي در اين کشور را راکد مي‌کند‌. اين در حالي است که بازار مسکن ترکيه بسيار وابسته به سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد‌.بهــار ســاخت و ســاز در راه استند‌. رئيس بانک مرکزي اعلام کرده که درصد سود بانک‌ها با توجه به نرخ تورم کاهش پيدا کند اما حتي وقعي بر مصوبات دولت نمي‌نهد‌. مير نيام در مورد پروژه‌هاي عمراني با بيان اينکه بودجه کنوني جوابگوي پرتاثیر تحریم در بخش مسکن جدی نیستگزارش‌هاي بانک مرکزي در محاسبه شاخص قيمت مصرف‌کننده در مناطق شهري، سهم هزينه اجاره مسکن در شاخص قيمت مصرف‌کننده کمي بيش از 28 درصد است. اين مسئله به دليل اهميت هزينه مسکن در زندگي است. يکي از دلايليچه اتفاقی برای بازار مسکن می‌افتد؟ و سلاح بانک مرکزي است لذا کاهش نرخ بهره‌، هدايت بخشي از سرمايه‌ها به بخش بازار‌هاي مولد را به دنبال دارد‌، اما اين کاهش با فشار زياد امکان پذير نيست چون به صنعت بانکداري آسيب مي‌زند‌. بنابراين
آزادسازی ۳۲.۶میلیارد دلار منابع بلوکه متعلق به بانک مرکزي و ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار متعلق به دولت است. وي افزود : در دوران تحريم شرايط بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم و بيش از ۳۰ ميليارد دلار از منابع کشور قابليت استفاده نداشت. رمیانگین قیمت مسکن تهران متری ۳.۹میلیون تومان شدي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد. در آذرماه ۱۳۹۴ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲۶۳۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۸ درصد کا