هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

بازسازي

2/8 میلیون مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور داریممعاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن با بيان اينکه تعدادي از واحدهاي مسکن روستايي در کشور خالي از سکنه هستند که بخشي از آنها فصلي است، گفت: در حال حاضر ? ميليون و ??? هزار مسکن روستايي غيرمقاوم و ?آغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپایی، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌هاست.وی در پایان درباره حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي يک ماهه نخست سال ۱۳۹۵ گفت: این رقم معادل ۲۱۲.۶ هگنبد طلایی در سامراداز تخريب بازسازي شده اند. «دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران» نوسازي و بازسازي سياست‌ها و راهبردهاي پژوهشي، فن آوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني ارزهای نفتی را در صنعت هزینه کنیمپيشرفته و بازسازي و بهبود فرايندهای موجود براي افزايش راندمان آنها با هدف تولید محصولات فرآوری شده برای جایگزینی واردات و توسعه صادرات3.تعريف بسته‌هاي تشويقي مالياتي و بیمه‌ای براي افزايش سرمايهاز استاندارد داشتن تا استاندارد ماندنآن در حال بازسازي بود و کارگران مشغول موزاييک کاري بودند. پس ازاينکه موضوع آمدن ما را به مدير ساختمان اطلاع دادند يکي از مهندسان ساکن ساختمان پايين آمد و به اتفاق به بررسي وضعيت موزاييک هاي مورداستفچـــرا خـــرابي‌هــا آباد نمي‌شود‌؟!يست‌؟ چرا بازسازي بم‌، ورزقان‌، هريس و ساير نقاط زلزله زده تا اين اندازه طول مي‌کشد‌؟ کيفيت اين بازسازي‌ها چگونه بوده‌است‌؟ و... در همين رابطه سراغ کارشناسان و صاحب نظران رفته‌ايم که ماحصل آن در زي تهران غیرقابل سکونت می شودندكي براي بازسازي در اختيار دارند‌. اين موضوع در مورد شهر‌هاي ايران نيز تا قبل از سال 1369 كه شهرداري‌ها از بودجه دولتي مستقل شدند‌، صدق مي‌كرد‌.رقابت برای شهر فروشيهمين تغيير رويه شهرداري در ساجزئيات سهميه بانك‌هاي عامل وام نوسازي بافت فرسودهمعاون وزير راه و شهرسازي از افزوده شدن بانك مسكن به جمع بانك‌هاي عامل اعطاي تسهيلات بازسازي بافت فرسوده با 5 هزار سهميه خبر داد. نابسامانی دراعطای انشعاب آبعياني است بازسازي كنند‌. مردم آگاه شدند شهروند ديگري براي درخواست انشعاب آمده‌است‌. وي كه براي نخستين مرتبه به اداره آب و فاضلاب مراجعه مي‌كرد‌، در مورد لزوم صرفه جويي در مصرف آب گفت‌: اگر 10 آينده روشن اقتصادي و ساختمانيا نياز به بازسازي و ساخت وساز دارد که هيچ کدام ازآنها نه توان فني و مهندسي و نه توان اجرايي بازسازي‌ها را ندارند و همين امر فرصت مغتنمي براي سازندگان و مهندسان بي‌شمار ايراني است که توانمندي‌هاي خودرآمد شهرداري‌ها از كجا مي‌آيد ؟‌اند و به بازسازي شهر و طرح پروژه‌هاي بزرگ از اين مسير مي‌پردازند اما شهرهاي فقيرتر به درآمد سوم يعني كمك‌هاي دولتي دل خوش كرده‌اند و به همين دليل بودجه اندكي براي بازسازي در اختيار دارند. اين موضواولین زندان مدرن ایراننه کاملاً بازسازي‌شده و شبيه قديم است. از هشتي اول وارد بند يک مي‌شويم .درها و نرده‌ها برداشته‌شده تا داخل آن برخي وسايل قديمي مربوط به زندان را بگذارند. تصاوير مختلفي از دوران گذشته در اين بندهپیام سـاختمان از نمایشگاه مطبوعات دي شده بازسازي شوند تا به يک وضعيت مطمئن برسيم. برگشت به خانه اول مذاکرات! از جمله افرادي که از نمايشگاه مطبوعات بازديد کرده و در غرفه پيام ساختمان حضور يافتند، ابراهيم کارخانه اي، نمايایمن بسازیم، جابجایی پایتخت ممکن نیست‌بندي‌شده بازسازي شوند تا به يک وضعيت مطمئن برسيم.
تير خلاص اصلاح طلبان به «هاشمي»ره خود را بازسازي كرده و در قالب حزب اتحاد ملت ورود كردند،) بسته شده است. دستور خاتمي به عارف محمد خاتمي رئيس جمهور اسبق ايران و رهبر اصلاحات قبل از انتخابات مجلس، محمد عارف را مسئول تداوم شوراياعتراض كسبه ساختمان پلاسكو و توضيح بنياد مستضعفانديروز و امروز كسبه آسيب ديده ساختمان پلاسكو مقابل ساختمان بنياد مستضعفان و دادستاني تجمعات اعتراضي كردند تا به گفته خودشان "تكليف‌شان هر چه سريع‌تر مشخص شود و بدانند چه وقت و چگونه واحدهاي تجاري خود را در ساختمان بازسازي شده پلاسكو تحويل مي‌گيرند".چالش تداوم رشد اقتصاد ايرانو نوظهور، بازسازي نظام‌هاي پولي و مالي است. بهبود اميدواركننده اقتصاد جهاني اقتصاد جهاني در حال تقويت شدن است. پس از دو سال وضعيت ضعيف و نامساعد، بهبود در فعاليت‌هاي صنعتي با رشد در تجارت جهاني روند پيشرفت پروژه‌هاي فني ايران در عراق بررسي شد و همچنين بازسازي و تعميرات سيلوهاي قديمي عراق مطرح كرد كه مورد پذيرش طرف ايراني نيز قرار گرفت. تعدادي از كارخانجات صنعتي عراق همچون توليد كابل، صنايع خودروسازي، صنايع فولاد، صنايع شيميايي، مصالح ستسهيلات مسكن از سه كانال جديدده فرآيند بازسازي ساختمان‌هاي قديمي و در كل يكي از عوامل اصلي تحرك‌بخشي به بازار ساخت وساز است. بانك عامل بخش مسكن همچنين در تشريح برنامه‌هاي 17 گانه خود براي تامين مالي بخش مسكن در سال 96، از آمادمديريت كاهش قيمت نفت، مهار تورم و ثبات اقتصاديبود. براي بازسازي اين مشكلات ثبات مالي و كنترل نرخ تورم بدرستي در دستور كار قرار گرفت و يكي از منابع مهم ايجاد تكانه‌هاي اقتصادي در كشور را از بين برد. «مرتضي افقه» افزود: دولت با اتخاذ سياست‌هاي منطتكميل تاسيسات مسكن مهر دادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيبديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش سوزي، گردو غبار، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه گير انساني و بانك مسكن پرداخت وام به مسكن مهر را متوقف كردت تسهيلات بازسازي بافت‌هاي فرسوده و اعطاي تسهيلات به برخي اقشار مورد حمايت و الزام به پرداخت تسهيلات مسكن مهر و افزايش آن از 30 ميليون به 40 ميليون تومان باعث شد، بانك با كسري منابع مواجه شود. اين بازگشت قدرتمندانه توليد نفت ايران به پيش از تحريم هااي خود را بازسازي كند و به سطح پيش از تحريم ها برساند اما همه اين تحليل ها اشتباه بودند. با توجه به نمودارها و آمارهاي اعلام شده ايران تقريبا پس از يك سال از تحريم ها توانست ميزان توليد را به سطح پ فرسودگي 30 درصد مدارسد كه بايد بازسازي يا مقاوم سازي شوند. اما اين فقط تهران نيست كه مدارس فرسوده و قديمي بسيار دارد برخي مدارس خصوصاً روستايي در اكثر استان‌هاي كشور ضمن آنكه قدمت بالايي دارند، هر لحظه احتمال فروريختن موافقت رئيس جمهور با نصب يك نيروگاه جديد ژي، زمينه بازسازي و نوسازي 13 نيروگاه بخاري و يك نيروگاه گازي با استفاده از مصوبه شوراي اقتصاد فراهم شده است. وي ادامه داد:تصميم براي بازسازي نيروگاههاي فرسوده انجام شده اما هنوز عمليات اجرايي نوساسهم صادرات غير نفتي كشور به 70 درصد رسيد وضعيت را بازسازي كنيم. معاون سازمان توسعه تجارت ايران اظهار كرد: از بين 55 نماينده برتر كشور كه به عنوان صادركننده نمونه ملي انتخاب شدند وقتي تحقيق مي كنيم مي بينيم كمتر از 50 درصد آنها داراي گواهينرونق توليد و حمايت هدفمند از صنايع نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف انرژي و آلايندگي و به افزايش بازدهي و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها را تدوين و پس از تصويب هيات وزيران اجرايي كند و دولت موظف استعاوني هاي تامين نياز در بخش مسكن بايد شكل گيردمايه براي بازسازي ناوگان حمل و نقل استفاده كرد. ناوگان باري و مسافري كشور از فرسودگي و ميانگين عمر بالايي برخوردار است. ميانگين عمر ناوگان باري و كاميون در كشور بالاتر از ۳۵ سال است. ميانگين عمر نا