آيين نامه | پیام ساختمان

آيين نامه

رعايت ايمني كار در كارگاه‌ها الزامي شديش از اين آيين نامه آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان مكلف كرده بود در كارگاه‌هايي كه مشمول طرح طبقه بندي مشاغل هستند، گذراندن دوره‌هاي آموزشي در شناسنامه شغلي كارگران لحاظ شود. بر اسانتشار نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك بت پذير و آيين نامه آن مبادرت به واردات مواد اوليه و تجهيزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشين آلات خط توليد در حد نياز سالانه آنها و شمول استاندارد اجباري مي نمايند، پس از اخذ يكبار مجوز از سازمان استاندصدور 800 سند پیش فروش ساختمان در کشور ب رسيد و آيين نامه اجرايي آن در تيرماه سال 93 ابلاغ شد،‌گفت: اين قانون از زمان تصويب تا رسيدن به اجرا رسيدن حدود 10 سال طول كشيد و آيين نامه اجرايي آن هم سه سال زمان برد تا ابلاغ شود. دشتي اردكقانون، نظارت بر ساخت و ساز را به نظام مهندسی واگذار کرده است. ساختمان، آيين نامه اجرايي ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، نظارت بر امور ساخت و ساز كشور را به مهندسان حرفه اي واگذار كرده است.مهدي روانشادنيا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ايوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ پيش نويس آيين نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن: حسب ماده ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي به همراه وزارت امو«دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران»، مقررات، آيين نامه‌ها، استانداردها، سيستم‌هاي حرفه‌اي، قواعد ناظر بر فعاليت‌هاي بازارهاي مهندسي، نظام‌هاي قراردادي و مرتبط، روابط تخصصي بين المللي و نظام‌هايي از اين دست همه به عنوان زير سيستم‌هاي نظآمادگی تعاونی ها برای کمک به دولتني مسکن‌، آيين نامه‌ها و قوانين جديد تشريح و در پايان دوره‌ها نيز گواهي ارائه مي‌شود‌.مشارکت بخش تعاون در ساخت مسکن اجتماعي چگونه خواهد بود‌؟در دوره قبل ما تعاوني‌ها را براي مسکن مهر بسيج کرديم کههـدیــه مجـلس به دولـتر بايد در آيين نامه‌ها برطرف شود‌. نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال ما که ظاهرا وزارت راه و شهرسازي از رأي نياوردن اين طرح خوشحال است‌، اظهار داشت‌: به هرحال بخشي از اصلاح سهم ساختمان در آلودگي چقدر است؟تدا تدوين آيين نامه خاكپور راه حل برون رفت از اين مشکل را تشكيل نهادي مستقل دانست و اظهار کرد‌: بايد نهادي كه بالاتر از سازمان محيط زيست باشد‌، در اين زمينه ورود کند چراكه اين سازمان سازوكار اجرايارجاع کار ممنوع! پروانه اشتغال ضروری / دولتی ها عضو هیات مدیره نباشندنظر وزير راه و شهرسازي در مورد شش موضوع مربوط به ماده 123 آيين نامه‌ اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، توسط معاون مسكن و ساختمان براي اجرا به سازمان نظام مهندسي ساختمان ابلاغ شد. پیمانکار همان مجری ذی صلاح استرغم اينکه آيين نامه‌هايي براي آنها تدوين شده و سهميه‌هاي مختلفي هم براي آنها در بخش‌هاي معماران تجربي‌، کاردان‌ها و ساير بخش‌هاي حقيقي و حقوقي در نظر گرفته شده؛ ولي هنوز سازوکار کلي که اين نظام بتوانپیمانکاران نگران جا به جایی بودجه پروژه هااسط امسال آيين نامه موضوع بند سين تبصره سه قانون بودجه 93 رونمايي شد‌. يعني چون در قانون بودجه 93 به دولت تکليف شده بود تا آيين نامه اجرايي اين بند را بنويسد‌، سازمان مديريت که مسئول اين امر بود آن رانفله 11 ميليارد تومان نخاله ساختمانير هيچ نوع آيين نامه يا استاندارد ملي براي تخريب ساختمان‌ها و استفاده از نخاله‌هاي ساختماني نداريم‌، که اين خود موضوع جدي است درحالي که در دنيا اقدامات زيادي انجام شده و حتي برخي کشور‌ها مثل استرالياعتقاد و انتقاد به رهن ثانویهه قانون و آيين نامه و سازوكار هاي مديريتي آن موجود است. « صندوق هاي املاك و مستغلات كه در خاورميانه از كاربرد خوبي برخوردار بوده، هم ابزاري است كه مي تواند در بازار تاثيرگذار باشد. اين صندوق باز رويكرد هاي نوين تامين مالي در بخش مسكن استفاده كنيمه قانون و آيين نامه و سازوكار هاي مديريتي آن موجود است. " عضو شوراي عالي بورس در پاسخ اين سوال که آيا عملكرد بورس را قابل قبول مي دانيد یا نه؟گفت: بله عملكرد بورس در سال گذشته بسيار خوب بود و به
اقتصاد ما همواره متكي به دولت خواهد ماندشود كه در آيين نامه‌هاي اجرايي كه توسط دستگاه هاي مجري تدوين شده، اصل موضوع منتفي مي­‌شود و مجري با سليقه خودش، آيين نامه را تدوين مي‌كند، مانند استرداد ماليات بر ارزش افزوده به صادركننده است كه به عنپاسخ وزارت راه و شهرسازی به یک گزارشورالعمل و آيين نامه نيز تصويب و ابلاغ شده؛ اما هنوز در تهران اجرايي نشده است كه اين عدم اجرا، سبب تضييع حقوق پيش خريداران مسكن و ساختمان مي شود.» شركت هاي تأمين سرمايه توضيح مهر: در حال حاضر تنهمقررات جديد ماليات مسكنموضوع اين آيين نامه هستند.ابزارهاي دولت براي تقويت بخش مسكنس ماده ۲۳ آيين نامه اجرايي ماده ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به تهيه و تصويب ضوابط و مقررات مورد نياز براي راه اندازي صندوقهاي سرمايه گذاري املاك و مچرا توليدكننده ماليات بدهد اما مسكن ساز خير؟تاي ابلاغ آيين نامه هاي قانون ماليات هاي مستقيم، مصوبه اي در خصوص ماليت بر ساخت و اولين فروش آن تصويب كرد تا از فرارهاي مالياتي اين بخش جلوگيري كند. اما اين مصوبه نيز با انتقاداتي از سوي انبوه سازان رافزايش قيمت مسكن در شرايط فعلي بازار متصور نيست كرديم در آيين نامه آسيب ها را به كمترين ميزان كاهش دهيم. وي افزود: پيش از اين توليدكنندگان و سازندگان مسكن ماليات كمتري پرداخت مي كردند اما هم اكنون ماليات آنها افزايش پيدا كرده و اين مي تواند آثار كاهش ماليات ساخت و فروش واحدهاي قبل از سال ۱۳۹۵روش موضوع آيين نامه ماده ۷۷ اصلاحي ۱۳۹۴/۴/۳۱قانون ماليات هاي مستقيم به ميزان ۱۰درصد علي الحساب بر اساس ارزش معاملاتي املاك نخواهند بود، گفت: اين واحدها صرفا بابت فروش و انتقال آن مانند ساير املاك مشمو نظام تنبيهي FATF عليه ايران خنثي شد شده است. آيين نامه هاي مربوط به اين قانون نيز در دولت دهم تهيه و اجرايي شده اند. مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل گزارشات تراكنشهاي مشكوك و ساير اطلاعات مربوط به پخط توليد مسكن در ايران مشكل داردتاي بررسي آيين نامه هاي اجرايي ماده ۷۷ قانون ماليات هاي مستقيم مورد تأييد اكثر اعضاي هيئت دولت قرار گرفت، به عنوان مبناي جديد دريافت ماليات از سازندگان مسكن قرار مي گيرد. ضمن اينكه از اين پس تنها واحدآئين نامه اخذ ماليات جديد از مسكن ابلاغ شدرت اقتصاد آيين نامه‌ اجرايي ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم را در 14 ماده تصويب كرد. ماده 2 اين آئين نامه تاكيد دارد، درامد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع آپارتمان حسب مورد مشمول مالياترويكرد حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي - فرهنگي 168 شهر كشور ابلاغ شده چهارم و آيين نامه اجرايي آن، مديريت تخصصي و يكپارچه در امر حفاظت و احياي محدوده‌هاي تاريخي- فرهنگي متناسب با ظرفيت و توان هر شهر بايستي در دستور كار قرار گيرد. با توجه به لزوم تعميم و ترويج اين روي۹ايراد انبوه‌سازان به قانون پيش‌فروشن و تصويب آيين نامه اجرايي توسط هيئت وزيران به موجب ماده ۲۰ اين قانون ۵. ايجاد مشكلات حقوقي و قضايي نامتعارف براي توليدكنندگان مسكن به واسطه نمونه قرارداد پيش فروش (به موجب ماده ۲ آيين نامه اجرايي مشكل صنعت مربوط به اين دولت نيستنع توليد، آيين نامه هاي مورد نياز آماده شد كه برخي از اين آيين نامه ها زمان بر است و به مرور مشكلات حل مي شود. وي با بيان اينكه در زمينه موضوعات مالياتي به دو جمع بندي خوب با وزارت اقتصاد رسيديم، اخطر ورشكستگي در كمين بانك‌هازم است تا آيين نامه هاي بانكي اصلاح شوند. نورا در پايان خاطرنشان كرد: بهره وري و كارايي در سيستم بانكي در سطح پاييني است و بانك ها به دليل فشارهايي كه بر آن ها حاكم است فشار را بر وام گيرنده تحميل