آلودگي هوا | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

آلودگي هوا

شهرهاي سبز و آينده بشرخانه‌اي و آلودگي هوا اثرگذار است‌. اين درختان به مجموعه 2/5 ميليون درخت اين شهر و اطراف آن اضافه خواهد شد كه از هم اکنون نيز بسياري از توريست‌ها را به محلات سبزي كه اين طرح در آن اجراشده‌، كشاند سندرم ساختمان بيماربع كنترل آلودگي هواست. در اين مکان‌ها منابع آلودگي در اثر فعاليت‌هاي انساني و ساير منابع مي‌تواند كنترل و يا حتي تشديد شود. روش معمول براي كنترل رقيق‌سازي و حذف آلودگي‌ها است. البته نكات زيادي در طرا سهم ساختمان در آلودگي چقدر است؟مان‌ها در آلودگي هوا ندارد‌، گفت‌: نه من و نه هيچ متخصص ديگري نمي‌تواند چنين ادعايي كند و اعداد و ارقامي از سهم دودكش ساختمان‌ها در آلودگي ارائه دهد‌. اين ادعا را حتي سازمان‌ها و نهاد‌هاي ذي ربط هم ندست روستــا زير‌تيــغ شـهـر مي‌شود‌. آلودگي هوا‌، مشکل ترافيک‌، مسئله ارتباطات تلفني‌، گران فروشي‌، احتکار‌، کمبود مسکن‌، زمين خواري و درنتيجه بالا رفتن قيمت زمين شهري‌، نارسايي سيستم برق رساني و حوادث و عوارض ناشي از ترافيک دست متخصصين ترافيک باشد نه شهرداري‌تهران مستعد وقوع يک سونامي ترافيکي است که اگر فکري به حال آن نشود عواقب آن براي هيچ‌کس خوشايند نيست زيرا هرروز زمان سفر و جابه‌جايي مردم در تهران افزايش پيدا مي‌کند و هوا آلوده‌تر مي‌شود که 82 درصد آلودگي هواي تهران ناشي از منابع آلاينده متحرک است.آسمان آبي‌ات پيدا نيستبراي كاهش آلودگي هوا است؛ روزي كه عرصه‌اي عملي براي اعمال «مديريت انرژي» به شمار مي‌رود و عرصه‌اي كه تبليغات نيز مي‌توانند همچون يار كمكي به مدد ريه شهروندان كلانشهرهايي كه امروز هواي پاك نيز از آنهصدای ساکنان بافت فرسوده شنیده نمی شوددر شهرها، آلودگي هوا، مشکلات سلامتي، سوء مديريت بحران هاي طبيعي به خوبي مشاهده مي شود.جون کلاس، مدير اجرايي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد نيز در پيام خود به اين مراسم تاکيد مي کند: امسال سازمان ملل حادثه حتی فریاد می زندل، قنوات، آلودگي هوا و فرونشست دشت‌هاي اطراف شهر و آتشفشان شهر دماوند است که اخيراً با خروج گازهاي آن و سرد و گرمي چشمه‌هاي اطراف آن، بررسي‌ها نشان‌دهنده فعل و انفعالات است. براي اين کار بازنگري در کارد فروش "تراکم" به استخوان رسیدت‌محيطي، آلودگي هوا، کمبود فضاي سبز و مراکز خدمات عمومي و افزايش مداوم هزينه‌هاي شهري است و با نهايت تأسف بايد گفت: جاي زخم اين بي‌قانوني‌ها به اين زودي‌ها التيام ‌يافتني نيست. کارد تا جايي به مجامعه مسئول تر با روش‌هاي خلاقانه سامان، آلودگي هوا، نبود فرهنگ آپارتمان‌نشینی، آلودگي محيط‌زيست شهري، نبود حريم خصوصي مي‌توان سه عامل اساسي را استخراج كرد. يكی اینکه فرهنگ غيرشهري و سنتي كه ملزومات زندگي شهري از جمله فردگرايحامل سوختي آينده جهان ر با معضل آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ كشور رو به روست؛ بر این اساس مراکز تحقیقاتی و علمی كشور پروژه‌های مختلفی در زمینه انواع نیروی محرکه مورد نیاز خودروهای برقی، خصوصاً بیل‌های سوختی را آغاز کرده‌اند. مصرف انرژی 70 ميليون ايرانی بيش از 600 ميليون اروپایي و به رفع آلودگي هوا كه موضوع حساس روز است كمك كرده‌ايم. مثلاً اگر بنا بر برچسب انرژي ساختماني در رده G قرار دارد پايان كار به آن ندهند و مانند آتش‌نشاني‌ها كه تمام موارد انرژي و ايمني تدبير شده استمعضل آلودگي هوا و هزار راه نرفته رابطه با آلودگي هوا انجام داده گفت: در کار محيط‌زيست هدف منفعت اقتصادي نیست، بلكه بايد اعتقادي باشد؛ مشاور ارشد سازمان محیط‌زیست جايگاهي كه استان‌هاي اصفهان و كرمانشاه به آن رسيده‌اند و هيچ زباله‌اچالش‌هاي پيش روي شوراي شهر تهراني داشت. آلودگي هوا اقدام مهم ديگري كه بايد از سوي شوراي شهر تهران صورت بگيرد، مشكل آلودگي هواي تهران است که مرگ سالانه پنج هزار نفر از شهروندان تهراني بيانگر عمق اين فاجعه است. متأسفانه عليرغم هشدا
زلزله، سيل، فرونشست و اقتصاد غيررسمي بحران هاي حاد پايتختدبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران به برخي از بحران هاي حاد شهرهاي ايران به ويژه پايتخت اشاره كرد و گفت: بافت فرسوده،آلودگي هوا،زلزله،سيل،فرونشست، فقر شهري و اقتصاد غيررسمي از جمله مخاطرات طبيعي و انسان سازي است كه زندگي شهري را تهديد مي كند.قيمت نفت كاهش يافتمقابله با آلودگي هوا كاهش دهد.از طرفي وعده داده شده است كه نظارت بر بخش بانكي اين كشور تشديد شود. در عين حال، آمارهاي توليد نفت روسيه نشان مي‌دهد كه ميزان توليد نفت اين كشور در ماه فوريه به نسبت مابالاخره گاز به زاهدان رسيداي فسيلي، آلودگي هوا و تخريب محيط زيست خواهد داشت. عراقي پيش از اين در مهرماه سال جاري در جريان بازديد از روند اجراي پروژه گازرساني به زاهدان عنوان كرده بود كه با گازرساني به زاهدان و تكميل خط لولهايران بهترين كشور براي توليد انرژي خورشيدي استوخت، كاهش آلودگي هوا و كاهش گازهاي گلخانه‌اي از مزاياي ساخت نيروگاه‌هاي خورشيدي است. وي تاكيد كرد: علت مهم سرمايه‌گذاري در اين حوزه مشاركت در كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي است و توافق پاريس نيز در اافتتاح بزرگترين نيروگاه خورشيديصريح كرد: آلودگي هوا راه حل فوري ندارد و ريزگردهاي كنوني عمدتا منشا خارجي دارند و بر طرف كردن آن ها، نيازمند يك عزم بين المللي است. وي ادامه داد: در دو سال گذشته با رهاسازي آب به درون تالاب هورالعظآلودگي هوا براي اقتصاد جهاني ۵ هزار ميليارد دلار هزينه داردبر اساس گزارش جديد بانك جهاني، آلودگي هوا براي اقتصاد جهاني تاكنون جمعا بيش از ۵ هزار ميليارد دلار هزينه دربرداشته و بيشترين آسيب‌هاي ويرانگر خود را در كشورهاي درحال‌توسعه نشان داده است.صرفه جويی‌هايی كه آرامش زيست محيطی را رقم می‌زند طرح كاهش آلودگي هوا را در سطحي گسترده مطرح كرده و ساليان زيادي است كه حداقل در ۲۰۰ شهر مهم جهان موضوع كاهش آلاينده هاي زيست محيطي با توسعه راه آهن رو به توسعه است كه اساس آن نيز با متدهاي زيست محيطي هرگونه ايجاد تعهد جديد برای احداث بناهای بلند ممنوع شد : در خصوص آلودگي هوا در كلانشهرها جريان بادهاي سطحي و محلي مهم و مورد نظر است كه ساخت ساختمانهاي بلند اثر زيادي در جريان بادهاي سطحي دارد كه در جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مورد تاكيد قرار گرفت.