هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

آتش سوزي

ايمن‌سازي گاز شهري در برابر زلزله؛ از حرف تا عملانفجار و آتش سوزي است كه بيشتر به خاطر بي‌احتياطي مصرف كنندگان اتفاق مي‌افتد‌. نکاتي که بهره برداران و مصرف كنندگان بايد بدانند اين است كه وسيله گازسوز آنها استاندارد است و به سيستم‌هاي ايمني مجهز كاهش مسئوليت مهندسان ناظر گاز گرفتگي و آتش سوزي وجود دارد. بنابراين منطقي نيست بي‌احتياطي مالك يا مصرف كننده به پاي مهندس ناظر گاز نوشته شود. به گفته مصطفوي، پيش‌نويس اين طرح تهيه شده و در آينده نزديك براي بررسي و اجرا به وزارت
تكميل تاسيسات مسكن مهر گ، طوفان، آتش سوزي، گردو غبار، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواهگردان موضوع ماده(10 )قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي د فرسودگي 30 درصد مدارس ماه دچار آتش سوزي گسترده و ريزش شد كه متأسفانه اين موضوع سبب شهادت 16 آتش‌نشان شجاع و قهرمان و تعدادي از هموطنان و ايجاد خسارت ميلياردي مالي به شهروندان شد. *عمربالاي ساختمان، عدم رعايت نكات فني و