آتش سوزي | پیام ساختمان

آتش سوزي

ایمن سازی گاز شهری در برابر زلزله؛ از حرف تا عملایمنی مبحثی است که زیرشاخه های فراوانی دارد ، از بحث ایمنی در حین کار گرفته تا ایمنی در هنگام بهره برداری ، از ایمنی در شهر و ساختمان گرفته تا ایمنی زیرساخت های شهری و سازه ها و غیرسازه ها در خیابانکاهش مسئولیت مهندسان ناظر گاز رئیس گروه مکانیک تاسیسات سازمان نظام مهندسی در گفتگو با پیام ساختمان گفت: مدت زمانی که اکنون برای مسئول بودن مهندسان ناظر گاز ساختمان تعریف می شود مادام العمر است ولی با توجه به حوادثی که به واسطه ت
جلوگيري از ورود مردم براي اطفاي حريق كردستاني بر وقوع آتش سوزي در مراتع روستاي چومان از توابع شهرستان بانه استان كردستان توسط هنگ مرزي اظهار كرد: در اوايل هفته جاري در روستاي چومان بانه كه نقطه صفر مرزي و محل استقرار پاسگاه مرزباني است، آتش‌سوزتكميل تاسيسات مسكن مهر گ، طوفان، آتش سوزي، گردو غبار، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواهگردان موضوع ماده(10 )قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي د فرسودگي 30 درصد مدارس ماه دچار آتش سوزي گسترده و ريزش شد كه متأسفانه اين موضوع سبب شهادت 16 آتش‌نشان شجاع و قهرمان و تعدادي از هموطنان و ايجاد خسارت ميلياردي مالي به شهروندان شد. *عمربالاي ساختمان، عدم رعايت نكات فني و