ايمن سازي | پیام ساختمان

ايمن سازي

پیام سـاختمان از نمایشگاه مطبوعات گروه گزارش: بیستمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی از 17 تا 23 آبان ماه سال جاری در مصلای تهران برگزار شد. به گزارش پیام ساختمان، اایمن بسازیم، جابجایی پایتخت ممکن نیستیکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در غرفه پیام ساختمان در بیستمین نمایشگاه مطبوعات در مصلای بزرگ تهران از ترجیح ایمن سازی ساخت و ساز ها در کلان شهر تهران در مقایسه با طرح امضاء تفاهم نامه بین سازمان مدیریت بحران و دانشگاه شهید بهشتی تفاهم نامه همکاری علمی بین سازمان مدیریت بحران کشور و دانشگاه شهید بهشتی امضاء شد. به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور اسماعیل نجار، رییس این سازمان باآغاز نخستین همایش ملی انجمن انرژی ایران نخستین همایش ملی انجمن انرژی ایران با تاکید بر توسعه تولید انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدارآغاز شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، رئیس نخستین همایش ملی انجمن انرژی ایران گفت: این همایش شا
مرگ روزانه ۵ كارگر ساختماني در كشوربه تجيز و ايمن سازي كارگاه نمي كند. نايب‌رئيس كانون سراسري انجمن‌هاي كارگران ساختماني كشور ادامه داد: بازرسان كار،بازرسان تأمين اجتماعي و بازرسان شهرداري مسئول نظارت بر ايمني كارگاه ها هستند. قانون فرسودگي 30 درصد مدارسده ديگر و ايمن سازي آنها به منظور بروز حوادث مشابه پلاسكو مورد تأكيد همگان است و اين در حالي است كه صحبت از بافت هاي فرسوده كه به ميان مي‌آيد نگاه‌ها معطوف به مدارس قديمي و فرسوده مي‌شود. *وجود 550شهردار تهران دفاعي از عملكرد خود نداشتنايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه در جلسه گذشته كميسيون عمران شهردار تهران دفاعي از عملكرد خود در برابر ايمن سازي ساختمان پلاسكو نداشت، گفت: بنياد مستضعفان از وجود چندين تذكر كتبي شهرداري تهران اظهار بي اطلاعي كرد.