اقتصاددان | پیام ساختمان

اقتصاددان

دلیل رشد معاملات مسکن، فرهنگی استد. این اقتصاددان اظهار کرد: همین دلایل فرهنگی سبب شده تا اجاره نشینی نیز در محلات بالاتر پایتخت باب شود به گونه ای که ما شاهد عدم تغییر یا حتی کاهش نرخ اجاره بها در مناطق ۱۶ تا ۱۹ تهران هستیم ولیافزایش سرمایه گذاری در مسکن و کاهش سپرده های بانکی!؟اشت. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آنچه در عمل می بینیم این است که سوابق گذشته و نحوه اجرای بخشنامه های این چنینی بانک مرکزی نشان داده قدرت نظارت و تنبیهی بانک مرکزی در اجرای سیاست کاهش سود سپرده اخبري خوش براي بانك‌هاي كشوردر موقعيت اقتصاددان بريتانيايي جان مينارد كينز قرار مي‌گيريم. دولت بايد نقش بازي كند، نه فقط زماني كه اوضاع به هم مي‌ريزد، و بايد بيايد و نجات دهد، بلكه با برقراري مقرراتي از وقوع بحران‌هايي شبوضعیت مناسبی در جذب گردشگر نداریم/ نمی‌توان چشم به بودجه دولتی دوخت صنایع که اقتصاددانان آینده روشنی برای آن پیش‌بینی نمی‌کنند صنعت رو به رشدی است. با هم‌افزایی در سه بخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع فرهنگی و گردشگری قصد داریم اقتصاد گردشگری را ارتقاء بخشیم تا جایگآخوندي آمار غيرعلمي از خانه‌هاي خالي ارائه داداقتصاددان و مدرس دانشگاه با اشاره به غير علمي بودن آماري كه وزير پيشنهادي راه و شهرسازي از خانه هاي خالي در مجلس ارائه داد گفت: وزير راه و شهرسازي با اين كار به اعتبار خود لطمه مي زند.راههای ترمیم بازار مسکن ید پژویان اقتصاددان به گفتگو بنشینیم تا تقویت ساختار وام دهی در کشور مورد تاکید قرار بگیرد.برنامه‌های مسکنی پیش روی دولت جدیددر حال حاضر چند برنامه کوتاه و بلندمدت پیش روی دولت دوازدهم در بخش مسکن قراادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازینام ملکی، اقتصاددان نشاند که جزئیات آن را می‌خوانید:مشکل به مصیبت تبدیل نشودرئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران در مورد ادغام وزارت راه و شهرسازی گفت: ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن در سمهم‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهمبسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم‌کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می‌کمسکن مهر، 4 درصد تولید ناخالص ملی را بلعیدباشد.»این اقتصاددان تأکید کرد: «با طرح مسکن مهر شهروندان کم‌درآمد به فضاهای ساخته‌شده رانده شد که در اقتصاد به آن شهروندزدایی از شهرها می‌گویند.»او درباره شهروندزدایی معتقد است: «برنامه‌هایی مثل مسکن بازار آزاد شدنی است؟یت یکی از اقتصاددانان برجسته در کتاب خود با عنوان «شرکت غریبه‌ها» از خرید یک پیراهن به عنوان مثال استفاده می‌کند. پیراهن او تولید مالزی است در حالی‌که ماشین‌ها و دستگاه‌های آلمانی با پنبه هندی آن را تبانکداری کنونی نمی‌تواند اقتصاد مقاومتی را همراهی کند محمدرضا رنجبر فلاح اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک تجارت معتقد است که نظام بانکی ایران برای اینکه بتواند به پیشبرد اقتصاد مقاومتی کمک کند نیازمند اصلاحات جدی است.سونامی پول در راه استیجه بررسی اقتصاددانان تاکید می کند که رفتار اقتصادی مردم چنین بود که ترجیح دادند پول خود را در بانک پس انداز کرده و از سود بانکی برای مصارف آتی استفاده کنند . اما از زمستان ٩٤ دو اتفاق افتاد؛ اول بابازار مسکن چین از کنترل مسئولان خارج شد زی پینگ» اقتصاددان برجسته و از مشاوران دولت از بنیاد سکیوریتی این کشور در تازه ترین مصاحبه خود اعتراف کرد که اوضاع در بازار مسکن به هیچ وجه معقول و منطقی نیست و وضعیت نگران کننده ای در حال شکل گیری اطرح جدید وام ۵۰ میلیونی دولت یازدهم شکست می‌خوردیک اقتصاددان گفت: در شرایط رکودی که قدرت خرید مردم کم است، بیکاری رو به افزایش است و رونق اقتصادی وجود ندارد، بازپرداخت این کارت‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود.
طرحی که موفق نبود... س اردکانی اقتصاددان و مدیرعامل اسبق منطقه آزاد قشم این هدف ها محقق نشد. او می گوید:« اساس کار مناطق آزاد یعنی رهایی از برخی قوانین و مقررات دست وپاگیر. به طور مثال، قرار بود کالای خام وارد مناطق آزسناریوی ناتمام دولت بدهکارت. این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی روند بدهی های دولت گفت: امسال با کسری بودجه مواجه هستیم و این بدهی دولت به نظام بانکی را زیاد و زیادتر می‌کند و روند این را نشان می‌دهد. اکنون ببرداشت از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي بي ثمر است يك اقتصاددان، با بيان اينكه اشتغال ۱۱ميليون نفر در ۲۸سال گذشته، با وجود درآمدهاي ارزي قابل توجيه نيست، گفت:طرح دولت براي برداشت از صندوق توسعه ملي بابت اشتغال، بي‌ثمر است. بودجه های عمرانی کمتر از سالهای قبل.هرچند كه اقتصاددانان می گويند،راهكارهای ديگری هم براي جلوگيری از اين رسم وجود دارد. هادی حق شناس در اين رابطه مي گويد:«يكی از اين راهكارها كاهش اتكای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و واگذاری پروژه‌هيكي از تاريكي‌هاي اقتصاد ايران نظام آماري است يك اقتصاددان مي‌گويد آمارسازي راحت نيست و نمي شود مثلا به راحتي آمار مربوط به رشد اقتصادي را كه از تركيب هزارها عدد به دست مي آيد بسازد،‌ با اين همه مي توان آمار دروغ اعلام كرد. به اين معني كه عدد به دست آمده را متفاوت اعلام كرد.بانك مركزي قدرت ندارداشت: آنچه اقتصاددانان بزرگ دنيا برآورد مي‌كنند اين است كه در سال 2025 اقتصاد دنيا در مرزهاي چين و هند پيدا مي‌شود و 67 كشور دنيا به دنبال احياي راه آبي ابريشم هستند و موقعيت خراسان رضوي در اين تحول اقبانك مركزي اختيارات كافي براي ادغام موسسات نداردد. اين اقتصاددان با بيان اينكه اين استراتژي براي استمرار حيات موسسات پيشنهاد مي‌شود، تصريح كرد: اين استراتژي هم در شرايط بحراني و هم در شرايط عادي پيشنهاد مي‌شود. وي با اشاره به بكارگيري استراتژبانک مسکن «توسعه‌ای» نشدد. این اقتصاددان تأکید کرد: وقتی چنین فاکتورهایی را کنار هم قرار می دهیم، می بینیم که در حال حاضر بیشتر ساختارها و بسترهای لازم برای توسعه ای بودن بانک مسکن در کشور وجود ندارد؛ البته بانک مرکزی پذپشت‌پرده‌ مخالفت دولت با مسكن مهرته يكي از اقتصاددانان ارشد صندوق بين المللي پول، با وام‌دهي مبتني بر سياست، كشورها زماني كه در شرايط سخت قرار مي‌گيرند سياست كلان خود را تغيير مي‌دهند. طرح مسكن مهر نيز يكي از سياست‌هاي كلان كشور بگاردباز دولت در رینگ اقتصاد مقاومتی اما برخی اقتصاددانان معتقدند، گارد اقتصاد در دولت یازدهم همچنان بازمانده است. به ویژه در وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات بی رویه. محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم می‌گوید: هنوزهم متاپاسخ وزارت راه و شهرسازی به یک گزارشزي مسكن و اقتصاددانان معتقدند دولت هايي كه در بخش مسكن موفق بودند، هيچ كدام از اين دو راه را انجام ندادند؛ بلكه از طريق بهبود وضعيت اقتصاد كلان از جمله كنترل تورم و كاهش چند درصدي آن و همچنين تسهيل مس اوضاع قمر در عقرب یافتن سرپناهل اطهاري، اقتصاددان با تأكيد بر اينكه اكنون شاهد چندخانواري هستيم، مي‌گويد: اگر ميانگين خانوار را چهار نفر در نظر بگيريم، سرانه هر فرد به‌طور متوسط حدود شش مترمربع خواهد شد، درحالي‌كه سرانه حداقلي براسند راهبردي بانك مسكن قابل اجرا نیستبسياري از اقتصاددانان آن را براي جلوگيري از توسعه ركود تورمي در كشورهاي مبتلا به بيماري هلندي مؤثر مي دانند، اما براي موفق شن اين طرح ابتدا بايد مشكلات اصلي و كلان اقتصادي كشور حل شود، سپس رژيم پس اندتداوم نرخ سود بالای بانکی عامل رکود اقتصادی استهار داشت: اقتصاددانان بر این باورند که در بلندمدت نرخ سود حقیقی باید رقمی در حدود نرخ رشد اقتصادی بلندمدت باشد. وی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در اغلب کشورهای جهان حدود 3 تا 4 درصد دولت دوازدهم پرداخت یارانه به عموم را متوقف کند موسی غنی نژاد اقتصاددان حامی دولت گفت: شناسایی ثروتمندان که متاسفانه وزارت کار در دولت آقای روحانی پیگیری کرد به نظرم آب در هاون کوبیدن بود و مقدار زیادی هزینه صرف و وقت تلف شد.پرداخت یارانه‌ باید منحصر به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشد.