هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

اقتصاد مقاومتي

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در سال 96سياست هاي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي برنامه ششم، بر توسعه زيرساخت هاي مورد نياز ترانزيت و همچنين اولويت دادن به حمل و نقل ريلي در نظام جامع حمل و نقل، تاكيد شده است و دولت تدبير و اميد در نظنامه صادركنندگان سنگ به وزير صنعت + اصل نامه وزير صنعت در حالي بيست روز پيش از صادركنندگان سنگ خواست تا دكان خام‌فروشي خود را جمع كنند كه فعالان صنعت سنگ معتقدند اقتصاد مقاومتي با بخشنامه و آئين‌نامه عملي نمي‌شود و براي تبديل صادرات سنگ خام به فراوري شده بايد برنامه‌ريزي دقيقي صورت گيرد وگرنه بازارهاي جهاني را از دست خواهيم داد.پويايي و شكوفايي اقتصادي، نقشه راه مي‌خواهدد تا نسخه اقتصاد مقاومتي را به عنوان ريل حركت اقتصاد تدوين كنند و در اين مسير و در اين چارچوب، از سرمايه‌گذاران حمايت شود و البته حكومت و دولت اجازه نمي‌دهند ديگران متعرض به فعالان اقتصادي شوند و خودشانتشار نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي منتشر شد.زمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است به برنامه اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري به‌طور حتم در اين دوره زماني برترين راه‌حل است. اين برنامه محدوديت‌هاي اقتصاد ايران را شناخته و براساس آنها راهكار نشان داده‌است. دولت يازدهم طي ماه‌هايفرار مالیاتی هنر نیستسياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: با توجه به اين بند، سهم ماليات‌ها در درآمدهاي دولت بايد افزايش پيدا کند و امسال شاهد اقدام و عمل در عرصه سياست اقتصاد مقاومتي خواهيم بود. معاون رئیس جمهور رشد وصول تشکیل فراکسیون "ضد رکود" در مجلس بر مقوله اقتصاد مقاومتي، مجلس از طریق تشکیل این فراکسیون، برای تسهیل کردن امور و ارائه راهکارهای خروج از رکود با دولت همراهی خواهد کرد. نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هماهتوافق كدام بخش اقتصاد را نشانه مي‌گيرد؟از توسعه، اقتصاد مقاومتي و غيره روان‌تر پيگيري خواهد شد، اما نمي‌توان انتظار تغييرات ماهوي بنيادين در صنعت نفت را داشت. وي همچنين در پاسخ به اينكه بازگشت نفت ايران به بازار‌هاي جهاني و شرايط گذشتدســـــــتور روحانی برای تسهیل حضور بخش خصوصید هماهنگي اقتصاد مقاومتي، تأکيد کرد: آسان‌سازي فرآيندهاي اداري کسب‌وکار، حذف ارتباط ارباب‌رجوع با کارمندان با گسترش خدمات الکترونيکي و مبارزه ريشه‌اي با فساد اداري، لازمه شتاب گرفتن بخش خصوصي در سرمايمسکن به مثابه تحریمد اما سند اقتصاد مقاومتي را با توجه اصلي به ساير ظرفيت هاي درون کشور، ابلاغ فرمودند. اقتصاد مقاومتي که اول بايد تمام ابعاد آن را تجزيه‌وتحليل نمود و بعد بر اساس شناخت هاي عالمانه از آن برنامه‌ريزي‌هايمالیات بر املاک ضــروری است ايجاد يک اقتصاد مقاومتي و مستقل از نفت بايد به تخصيص بهينه منابع در کشور اهتمام داشت ،ماليات بر املاک در چنين شرايطي بسيار ضروري است.توپ بحران آب در زمین‌های کشاورزیو را خلاف اقتصاد مقاومتي مي‌داند و مي‌گويد: اقتصاد مقاومتی یعنی از کشاورزی حمایت شود اما در صورت کم شدن سهم آب بخش کشاورزی مطمئناً تولید کم می‌شود.وي ادامه مي‌دهد: اگر می‌خواهیم برای کم شدن مصرف زمیصنعت ساختمان صدا و سیما ندارد!ي در خصوص اقتصاد مقاومتي خواند.در بخشي از نامه کانون سراسري انبوه‌سازان ايران (با امضاي مهندس جمشيد برزگر، رياست اين کانون خطاب به مهندس عزت‌الله ضرغامي، رياست سازمان صداوسيما) آمده است: مجري و کارشناباید رانت‌خواری را از بین ببریم‌كنم. اقتصاد مقاومتي ارمغاني براي كشور وزير نفت اقتصاد مقاومتي را به معناي منزوي شدن در عرصه بين‌المللي ندانست و گفت: اقتصاد مقاومتي ايران را به قدرت بزرگي تبديل مي‌كند و در اين راستا بايد نشست خبري رییس كانون سراسری انبوه‌سازاني در خصوص اقتصاد مقاومتي و راهكارهاي اجرايي آن صورت خواهد گرفت. نشست خبری انبوه‌سازان رأس ساعت 15 در محل دبيرخانه این کانون به نشانی تهران- سعادت‌آباد- خيابان سرو شرقي - جنب بانك سرمايه پلاك 147
بازنگري قانون كهن تجارت ايران الزامي استاز بندهاي اقتصاد مقاومتي فراهم كردن شرايط پيوستن به سازمان جهاني تجارت است كه اين يك ابلاغيه است و بايد اجرا شود.احتمال تحرک بازار مسکن در میانه امسال همراه افزايش قيمت و توليدهبري، بحث اقتصاد مقاومتي را طرح و بر آن تأكيد مي‌كنند اما باز هم مي‌بينيم همه اهل فكر و دست‌اندركاران و مجريان از هر دري صحبت مي‌كنند اما به آنچه تعارض اصلي با اقتصاد مقاومتي دارد و مانع اصلي تحقق آن شناسايي تراكنش‌هاي مشكوك بانكيكان اساسي اقتصاد مقاومتي محصوب مي‌شود، سازمان امور مالياتي كشور در سال گذشته ۱۳۰۰ ميليارد تومان استرداد مالياتي به صادركنندگان داشته است. رييس سازمان امور مالياتي كشور اضافه كرد:‌ امسال هم اين برنااعطای تسهيلات دولتي بافت فرسوده به انبوه‌سازان فرماندهي اقتصاد مقاومتي و دستورالعمل تأمين منابع مالي «توسعه‌گر» جهت اعلام نظر، تعريف بسته‌هاي پيشنهادي با مدل‌هاي متنوع اجرايي، از ديگر تصميمات اتخاذ شده در اين نشست به شمار مي‌رود. گفتني است بر برنامه ششم توسعه به بانك ها ابلاغ شده‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تهيه و در تاريخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون مزبور در چارچوب بندهاي (۶) و (۹) سياست‌هاي كلينعمت زاده حکم داديژه آن در اقتصاد مقاومتي، مقتضي است ضمن برنامه ريزي لازم براي رونق بخشيدن و حداكثر بهره برداري از صنايع موجود و آينده، حداكثر تلاش خود را در چارچوب ارتقاي صنايع معدني فلزي كشور معمول داريد. همچنين همدستورالعمل مبارزه با پولشويي روي ميز شوراي پول و اعتبارولي اله سيف كه در همايش «تجليل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتي استان قزوين» سخن مي گفت، با اشاره به رشد منفي اقتصادي در سال‌هاي پاياني دولت دهم، گفت: كشور ما طي سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و در هشت فصل پياپي، شاهد رشد منفي اقتصادي بود.بنياد مسكن برنامه اجراي طرح مسكن اجتماعي را آماده كرده استتاي اجراي اقتصاد مقاومتي خواهد داشت. تابش گفت: صنعت ساختمان با 100 صنعت ديگر در ارتباط است و بين 10 تا 15 درصد فولاد و 10 تا 12 درصد سيمان كشور در حوزه ساخت و ساز به مصرف مي رسد و اگر ساليانه 200 هزااقتصاد كشور از ركود خارج شده استي كه بحث‌ اقتصاد مقاومتي و پروژه‌هاي آن مطرح شد، محورهاي اعلام شده اقتصاد مقاومتي را به اين پروژه‌ها تزريق كرد. ۴ پروژه نيز از نهادهاي ديگر تعريف شد و به اين پروژه‌ها اضافه شد و در مجموع ۱۲ پروژه در اقانون پيش‌فروش ساختمان مسكوت مانده استنماينده وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در تهران به دليل عدم صدور شناسنامه فني، قانون پيش‌فروش ساختمان مسكوت مانده است، گفت: سونامي ساخت پروژه‌هاي تجاري در منطقه ۲۲ با اقتصاد مقاومتي در تعارض است كه همين موضوع باعث شده برخي از پيش‌فروشندگان در اين منطقه متواري و تحت تعقيب باشند.مشكل صنعت مربوط به اين دولت نيست فرماندهي اقتصاد مقاومتي داشتيم؛ يكي حمايت از صنايع كوچك و متوسط بود كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري هم بود. ما بايد از ۷۵۰۰ واحد توليدي كوچك و متوسط حمايت مي كرديم كه ۱۲ هزار مورد تسهيلات بانكي پرداخت رشد ٨ درصدي افتصاد در پايان سال ١٣٩۶ سياستهاي اقتصاد مقاومتي منجر به بهبود در طيف گسترده اي از شاخص هاي متداول براي سنجش كيفيت نهادي كشورها، گواهي بر اين مدعا است و ارتقاي ۳۲ رتبه اي ايران در شاخص انجام كسب و كار، ۱۸ رتبه اي در شاخص آزابررسي عملكرد نفتي زنگنهر در مورد اقتصاد مقاومتي هم همين بس كه توليد فاز يازده پارس جنوبي را در سال 98 وعده كرده اند كه تنها دو سال تا آن موقع باقي مانده بدون اينكه قراردادي براي توسعه ي آن منعقد شده باشد و آقاياني كه فازهايسال ۹۶ سالي حساس براي نظام بانكي و اقتصاد ايرانبا عنوان «اقتصاد مقاومتي، توليد - اشتغال» ابراز اميدواري كرد در سال جاري با همكاري و مشاركت شبكه بانكي بتوانيم اهداف مدنظر نظام را عملياتي كنيم و با تلاش هرچه بيشتر در راستاي ارايه خدمت به مردم شريف اسهام بخريم يا نخريم؟ري با نام اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال تصريح كرد: اين نامگذاري باعث مي‌شود تا با همت دولت، موضوع توليد و اشتغال با رويكرد جدي‌تري مورد توجه قرار گيرد، در اين ميان البته چاره‌اي هم نيست؛ چراكه نرخ بي