اقتصاد مقاومتي | پیام ساختمان

اقتصاد مقاومتي

الزامات سود بانكي ابلاغ شد به اهداف اقتصاد مقاومتي ايفا كنند. با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمايت از توليد و افزايش اشتغال، تنظيم بازار پولي كشور و اجتناب از رقابت هاي ناموجه بين بانك ها و موسسات اعتباساخت نيروگاه خورشيدي با مشاركت شركت سوئيسي در خراسان شماليپروژه هاي اقتصاد مقاومتي مبادرت به نصب دو هزار و 500 دستگاه كنتور فهام براي مشتركان غيركشاورزي ديماندي و نصب 850 دستگاه كنتور فهام براي ديماندي مشتركان غيركشاورزي استان كرده است. صبوري هدف از اينپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در سال 96سياست هاي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي برنامه ششم، بر توسعه زيرساخت هاي مورد نياز ترانزيت و همچنين اولويت دادن به حمل و نقل ريلي در نظام جامع حمل و نقل، تاكيد شده است و دولت تدبير و اميد در نظنامه صادركنندگان سنگ به وزير صنعت + اصل نامه وزير صنعت در حالي بيست روز پيش از صادركنندگان سنگ خواست تا دكان خام‌فروشي خود را جمع كنند كه فعالان صنعت سنگ معتقدند اقتصاد مقاومتي با بخشنامه و آئين‌نامه عملي نمي‌شود و براي تبديل صادرات سنگ خام به فراوري شده بايد برنامه‌ريزي دقيقي صورت گيرد وگرنه بازارهاي جهاني را از دست خواهيم داد.پويايي و شكوفايي اقتصادي، نقشه راه مي‌خواهدد تا نسخه اقتصاد مقاومتي را به عنوان ريل حركت اقتصاد تدوين كنند و در اين مسير و در اين چارچوب، از سرمايه‌گذاران حمايت شود و البته حكومت و دولت اجازه نمي‌دهند ديگران متعرض به فعالان اقتصادي شوند و خودشانتشار نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي منتشر شد.زمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است به برنامه اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري به‌طور حتم در اين دوره زماني برترين راه‌حل است. اين برنامه محدوديت‌هاي اقتصاد ايران را شناخته و براساس آنها راهكار نشان داده‌است. دولت يازدهم طي ماه‌هايفرار مالیاتی هنر نیستسياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: با توجه به اين بند، سهم ماليات‌ها در درآمدهاي دولت بايد افزايش پيدا کند و امسال شاهد اقدام و عمل در عرصه سياست اقتصاد مقاومتي خواهيم بود. معاون رئیس جمهور رشد وصول تشکیل فراکسیون "ضد رکود" در مجلس بر مقوله اقتصاد مقاومتي، مجلس از طریق تشکیل این فراکسیون، برای تسهیل کردن امور و ارائه راهکارهای خروج از رکود با دولت همراهی خواهد کرد. نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هماهتوافق كدام بخش اقتصاد را نشانه مي‌گيرد؟از توسعه، اقتصاد مقاومتي و غيره روان‌تر پيگيري خواهد شد، اما نمي‌توان انتظار تغييرات ماهوي بنيادين در صنعت نفت را داشت. وي همچنين در پاسخ به اينكه بازگشت نفت ايران به بازار‌هاي جهاني و شرايط گذشتدســـــــتور روحانی برای تسهیل حضور بخش خصوصید هماهنگي اقتصاد مقاومتي، تأکيد کرد: آسان‌سازي فرآيندهاي اداري کسب‌وکار، حذف ارتباط ارباب‌رجوع با کارمندان با گسترش خدمات الکترونيکي و مبارزه ريشه‌اي با فساد اداري، لازمه شتاب گرفتن بخش خصوصي در سرمايمسکن به مثابه تحریمد اما سند اقتصاد مقاومتي را با توجه اصلي به ساير ظرفيت هاي درون کشور، ابلاغ فرمودند. اقتصاد مقاومتي که اول بايد تمام ابعاد آن را تجزيه‌وتحليل نمود و بعد بر اساس شناخت هاي عالمانه از آن برنامه‌ريزي‌هايمالیات بر املاک ضــروری است ايجاد يک اقتصاد مقاومتي و مستقل از نفت بايد به تخصيص بهينه منابع در کشور اهتمام داشت ،ماليات بر املاک در چنين شرايطي بسيار ضروري است.توپ بحران آب در زمین‌های کشاورزیو را خلاف اقتصاد مقاومتي مي‌داند و مي‌گويد: اقتصاد مقاومتی یعنی از کشاورزی حمایت شود اما در صورت کم شدن سهم آب بخش کشاورزی مطمئناً تولید کم می‌شود.وي ادامه مي‌دهد: اگر می‌خواهیم برای کم شدن مصرف زمیصنعت ساختمان صدا و سیما ندارد!ي در خصوص اقتصاد مقاومتي خواند.در بخشي از نامه کانون سراسري انبوه‌سازان ايران (با امضاي مهندس جمشيد برزگر، رياست اين کانون خطاب به مهندس عزت‌الله ضرغامي، رياست سازمان صداوسيما) آمده است: مجري و کارشنا
كاهش سهم درآمدهاي نفتي از بودجهسياست هاي اقتصاد مقاومتي، امنيت غذايي است به همين جهت هر يك كيلو گندم در سال 91، 420 تومان بود كه در سال 95 به 1271 تومان و در سال 96 به 1300 تومان رسيد. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال جاري اقتصاد ما همواره متكي به دولت خواهد ماندترين شعار اقتصاد مقاومتي توليد درون‌زا و برون گراست، به اين معني كه خودمان را با هدف صادراتي از داخل تقويت كنيم، بنابراين اجراي روش‌هاي كاهش تصدي گري دولت به منظور تحقق سياست­‌هاي توسعه‌اي و ترويج بخشنظام بانكي ربوي نيستانده ستاد اقتصاد مقاومتي در جلسات حضور دارند. حسب مورد يكي از سه دستگاه اگر پيشنهادي دارد، طرح خود را بيان مي‌كند و از منظرهاي مختلف بحث و بررسي مي‌شود. اين تصميم از آنجايي‌كه اعمال‌نظرهاي مختلفي روي مشاغلی که تسهيلات ۹ درصدي مي‌گيرند فرماندهي اقتصاد مقاومتي به امضا رسيد. هدف از امضاي اين تفاهم‌نامه استفاده از ظرفيت اتاق‌هاي اصناف براي شناسايي واحدها و تشكل‌هاي صنفي به منظور ارائه آموزش‌هاي مهارتي براي تعداد ۱۰۰ هزار نفر از جوادولت دوازدهم بدنبال ثبات اقتصادي در كشور استسياست هاي اقتصاد مقاومتي است، دولت پذيرفته كه اين سياست ها مي تواند در اين مقطع گره گشا و چالش هاي پيش روي كشور باشد و اجماعي هم در سطح اقتصاد دانان كشور وجود دارد و همه قوا و اركان حكومت معتقدند كه ا اجازه نمي دهيم واحدهاي توليدي تعطيل شوندو شاه بيت اقتصاد مقاومتي حمايت از توليد است. وي اضافه كرد: سال گذشته هفت پروژه اقتصاد مقاومتي در دستور كار وزارت صنعت قرار داشت كه اين رقم در سال جاري به 44 پروژه رسيده است. رحماني با تقدير از عضرورت استمرار تدبير در تصميمات اقتصاديسياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره شده است، درحالي كه بنظر مي رسد تفكيك وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذكور را تامين نخواهد نمود، بلكه در مسـير خلاف تقويت ايجاد پيوستگي و چابك سازي حركت كرده وضمن افزودن بر ورود هر گردشگر حدود 1200 دلار درآمد ارزي برای كشوربا رويكرد اقتصاد مقاومتي و عدم وابستگي به نفت را نمايان مي سازد. وي در بخشي ديگر از سخنراني خود افزود:16 در صد از جمعيت جهان گردشگر هستند كه تعداد آنها حدود 1.2 ميليارد نفر است. در اين ميان حدود220 ماما و اگرهای قرارداد جديد نفتيجلسه ستاد اقتصاد مقاومتي گفت: بعضي از دوستان دوست دارند نقاط منفي را بزرگ جلوه دهند كه اين موضوع اصلا درست نيست. براي اين قرارداد كار مطالعاتي يك‌سال‌و‌نيمه انجام شده و ده‌ها جلسه براي بررسي اين موضوعبازگشتِ تدريجي رونقِ مسكنمسير تحقق اقتصاد مقاومتي دانست.دستورالعملهاي تك نرخي شدن ارز آماده ابلاغ شدلسه امروز اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رئيس جمهور گفت: امروز وزارت اقتصاد و امور دارايي گزارش خوبي درباره تحليل روند اقتصاد كشور طي ده سال گذشته متناسب با مباني اقتصاد مقاومتي ارائه كرد. وي افدليل كاهش صادرات سيمان، قاچاق خاك كشور استت هاي كلي اقتصاد مقاومتي بيست و نهم بهمن ماه 1392 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي امسال توجه به نام «اقتصاد مقاومتي» را به تنهايي موثر ندانستند و درباره راه‌حل و علابازار مسكن از نيمه دوم امسال وارد مرحله رونق مي شودحقق اهداف اقتصاد مقاومتي براي نخستين بار در كشور سيستم هاي هوشمند ساختماني، سازه ها و تجهيزات مدرن و سيستم هاي جامع مديريت آپارتمان ها در اين نمايشگاه عرضه خواهد شد.حوزه مسكن نياز به مديريت واحد دارد.رنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و تحقق اهداف و تكاليف برنامه ششم توسعه و با عنايت به حجم زياد ماموريت‌ها و وظايف در وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي و ضرورت تفكيك ماموريت‌هاي مهم و اصلي ارزيابي ناصحيح از بخش معدنر در سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» گام بردارد. معاون امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعت به ايرنا گفت: برابر آمار بانك مركزي بخش ساختمان ومسكن در سال گذشته رشد منفي 18 درصدي را ثبت كرد، در عين ح