هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

فناوري

ضمیمه تاسیسات سیصد و پنجمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد فناوري‌هاي جديد در صنعت آب و فاضلاب كشور- ايران ميزبان شانزدهمين كنفرانس پژوهشي انجمن جهاني گاز در سال ۲۰۲۰- شهرهای آینده؛ هوشمند، متصل و سشرايط استفاده از تسهيلات ساخت بدون سپرده براي انبوه سازان اعلام شدصنعتي و فناوريهاي نوين و انتقال تكنولوژي انجام پذير است و در عين حال، ميزان سقف تابعي از شهر محل ساخت، مختلف است. برطبق اين گزارش؛ در تهران و 6 كلان شهر ديگر شامل كرج، تبريز، مشهد، اهواز، شيررشد معادن ايران در گرو اتصال به بازارهاي بين‌المللي اما ورود فناوري مي‌توانيم ارزش افزوده بيشتري را در بخش معدن به وجود آوريم.آرمان خالقيبا بيان اين که دولتبايددر بخش اکتشافات معدني تمرکز بيشتري داشته باشد تا بتوانيم از ذخاير معدني در جهت بهبود اقتصادكارنامه بهاري تجارت خارجي ايرانزارش دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران درخصوص كارنامه بهاري تجارت خارجي كشورمان حاكي است كه در سه ماهه نخست امسال بالغ بر 7 ميليون و 263 هزار تن كالا به ارزش 9 ميليارد و يك ميليون دلار از طريقآغاز به کار پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن اري زمين، فناوري درصنعت ساختمان، توسعه نظام تأمين مالي مسكن، مسكن روستايي و حوزه هاي اجتماعي مسكن در ايران طی دو روز برگزارمي ‌شود. بر اساس این گزارش، با اتمام تدوين طرح جامع مسكن، الزامات برنامهاصلاح ساختار صنعت برق کشور بخش ساخت فناوري توربين‌ها در صنعت برق، ‌با توجه به اينکه حائز رتبه 14 توليد برق هستيم به مبادله تجربه و افزايش دانش فني و علمي بپردازيم.لزوم توسعه فناوری‌ها در بخش آب معاون وزير نيرو با بيان اينکخویشاوندی معماری و سینماتي مديا و فناوري هر دو هنر را به شكل ابزاري به هم وصل مي كند. معماران ، نما ها و پلان هاي ساختمان خود را ابتدا بر روي كاغذ شكل مي دهند . كاري كه امروزه با فنآوري هاي روز به سهولت بيشتري انجام مي مسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر تي سازي و فناوري‌هاي نوين ساختمان، كنترل و نظارت عاليه بر مقررات ملّي ساختمان، توسعه و ارتقای نظام‌مهندسی.بخش انتهایی گزارش وزارت راه و شهرسازی به نتیجه‌گیری اختصاص دارد:•با توجه به شرح وظايف تخصصنيازمند طرح آمايش سرزمين هستيمستفاده از فناوري‌هاي جديد در صنعت آب و برق دارند. وي تصريح کرد: دانش فني مرز جغرافيايي و سياسي نمي شناسد اما همواره تلاش ما مبتني بر استفاده از توان داخلي است. دائمي با اشاره به اين که برای استوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟مايش ملّي فناوري‌هاي نوين صنعت ساختمان، سمينارهاي تخصصي و تهيه راهنماهاي مباحث مقررات ملّي ساختمان و همچنين افزايش آگاهي‌هاي دانش‌آموزان، دانشجويان و عموم مردم با استفاده از فيلم‌هاي آموزشي، برنامه‌هانخستین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران افتتاح شد و مصالح، فناوري سرمايش محيط بسته،سيستم تهويه مرکزي،مهندسي سرمايش و ماشین آلات ساختمانی را با هدف سرمایه گذاری و اجرای پروژهای داخل ایران، عرضه و به نمایش می گذارند. برگزاری این نمایشگاه یکی از کیش؛ كارگاه بزرگ ساخت و سـازتوليدات و فناوري‌هاي علمي و صنعتي خود را در زمينه مصالح ساختمان پايه‌، ماشين آلات و تجهيزات ساختماني‌، آسانسور و بالابر‌ها‌، خانه‌هاي پيش ساخته‌، نقشه کشي و طراحي‌، سيستم‌هاي تصفيه آب‌، تأسيسات تسهيلات نوسازي هدفمند شودستفاده از فناوري‌هاي نوين و مصالح استاندارد تعريف شود‌. به طورکلي براي حل اين مشکل در ساخت وساز‌هاي شهري‌، موضوع استفاده از مجريان ذيصلاح و استفاده از نظارت چهار ناظر مطرح شده که متأسفانه تاکنون بناسرمایش ساختمان بدون مصرف انرژید نياز به فناوري‌هايي دارد که براي توليد سرما انرژي خرج نکند‌.مهندسان دانشگاه استنفورد آمريکا به همين منظور آيينه‌اي با ويژگي ممانعت از ورود پرتو‌هاي گرما به داخل ساختمان ابداع کرده‌اند‌.اين آيينه دروبه معماری اصیـل ایرانـی برگردیم،گره سازي،فناوري، هفت رنگي و انواع هنرهاي جهان اسلام در آن به کار رفته است. مدرسه چهار باغ و مسجد جامع اصفهان، پل‌هايي مانند پل خواجو و سي‌و‌سه پل كه در جهان از نظر زيبايي و هنر معماري و مهندسي ي
توسعه ICT در صنعت برق كشور كُند است وزير نيرو گفت:توسعه ICT در صنعت برق كشور در سال‌هاي گذشته بسيار كُند بوده است و بايد روند استفاده از اين فناوري‌ها در صنعت تسريع شود. چرا بانك جهاني پيش بيني رشد اقتصادي ايران را كاهش داد؟آسانتر به فناوري هاي نوين و تامين مالي خارجي، به سرعت توسعه اقتصادي كشور اضافه كند. اين تحليلگر اقتصادي با اشاره به اينكه مردم در انتخابات رياست جمهوري 29 ارديبهشت ماه امسال در حقيقت به تعامل با جهانمناطقي كه قرار بود سكوي صادرات باشند در توسعه فناوري پيشرفته هم توفيق چنداني نداشته اند و عمده صنايع بزرگ تاسيس شده در منطقه آزاد مربوط به سال‌هاي پيش بوده كه بعد از مرز بندي‌هاي منطقه آزاد در محدوده اين مناطق قرار گرفته‌اند. چرا مناتفكيك بخش مسكن از راه و شهرسازي منوط به چابكي وزارت راه و ترابري استرتباطات و فناوري اطلاعات با يكديگر ادغام شوند و وزارت «امور زيربنايي و ارتباطات» را تشكيل دهند كه به تاييد شوراي نگهبان نرسيد. همچنين در سال 1390، وزارت صنعت، معدن و تجارت از به هم پيوستن وزارتخانه هرتبه چهاردهم ايران در بازار جهاني فولادي به لحاظ فناوري اطلاعات و ارتباطات، در اولويت قرارداشتن سفر و گردشگري، آزادي‌هاي بين المللي، رقابت پذيري به لحاظ قيمت، پايداري محيطي، زيرساخت‌هاي هوايي، زيرساخت‌هاي زميني و بندري، زيرساخت خدمات گردشگاستفاده از برق خورشيدي در جهان به يك ركورد تبديل مي‌شودليل توسعه فناوري و افزايش ظرفيت در بخش برق خورشيدي ۸۰ درصد كاهش يافته است. همچنين مديرعامل برق خورشيدي اروپا گفت: در سال گذشته ميلادي ظرفيت برق خورشيدي جهان با رسيدن به ۷۶.۶ گيگاوات، به يك ركورد رسروند اتصال سيستم بانكي كشور به جهان با انتخاب دوباره روحانياي انتقال فناوري، جذب سرمايه خارجي و مشاركت را دنبال مي كردند. وي تصريح كرد: بر اساس سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه نبايد صرفا واردكننده باشيم، بايد توليد داخلي داشته و در كنار بازارهاي داخلي تمامي معاملات دولتي الكترونيكي مي شودمعاون سازمان فناوري اطلاعات از الكترونيكي شدن تمامي فرآيندهاي مربوط به معاملات دولتي مطابق با مصوبه هيات دولت براي اجراي پروژه دولت الكترونيكي در كشور خبر داد.برنامه ششم توسعه به بانك ها ابلاغ شده‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تهيه و در تاريخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون مزبور در چارچوب بندهاي (۶) و (۹) سياست‌هاي كلي برنامه مبني بر «تأمين مالي فعاليت‌هاي خردوظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق استرييس سازمان نقشه برداري كشور با بيان اينكه اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات نيازمند نقشه است، افزود: وظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق است.اندونزيايي‌ها خواستار سرمايه‌گذاري ايران در پالايشگاه‌شان شدندتحقيقات و فناوري و امور محيط زيست است روز چهارشنبه، گفت نفت وارداتي از ايران معمولا حاوي سولفور زيادي است و افزايش واردات نفت از ايران نيازمند سرمايه گذاري در پالايشگاه هاي اندونزي است. به نوشته تا اگر نمي‌توانيد كار كنيد، گردن برجام نياندازيد، بايد به فناوري جديد و تحقيق توجه كنيد. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: خيلي‌ها مسخره‌مان مي‌كردند كه اينها حتي نمي‌توانند گلگير پيكان نصب كنند، اما چند سال بعد توانستيم سمند طراحي و توليد كنيمسرمايه گذاري خارجي در پسابرجام 11 ميليارد يورو بوده استحيط زيست، فناوري هاي هوشمند، ورزش، گردشگري، غذا، بهداشت، ساختمان، نرم افزار، نفت و گاز، انرژي هاي تجديد پذير و آب روز دوشنبه در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با شركت هاي ايراني مذاكرقابليت تامين برق ايران و خاورميانه از انرژي‌هاي تجديدپذير‌بيني رشد فناوري تا سال 2030 ارزيابي شده است. با توجه به روند توليد علم و پيشرفت تكنولوژي، هزينه توليد برق از انرژي بادي و خورشيدي در سال 2030 به 37 تا 55 دلار به ازاي هر مگاوات ساعت كاهش خواهد يافجزييات تاسيس 3 نيروگاه خورشيدياي، توسعه فناوري‌هاي متناسب با نيازهاي ناشي از تغيير اقليم و مديريت مخاطرات را از جمله راهكارهاي مناسب براي مواجهه با پديده تغيير اقليم دانست و اضافه كرد: در حال حاضر ايران به معاهده پاريس پيوسته است.