فناوري | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

فناوري

آخوندي دو معاون خود را تغيير دادستاوردهاي فناوري در آماده‌سازي و تاسيسات زيربنايي و اعمال سياست‌هاي شهرسازي مبتني بر پيشينه‌سازي رفاه و كيفيت زندگي شهروندان، توسعه پايدار و صرفه جويي در مصرف انرژي استفاده كرده و با هماهنگي معاونسال جهاني گردشگري پايدار براي توسعهكسب‌وكار، فناوري‌هاي جديد و همكاري‌هاي تجاري راهبردي در حوزه گردشگري در سطح قاره‌اي و جهاني نيز خواهند پرداخت. همچنين قرار است در اين اجلاس، چهارچوبي براي شبكه‌سازي و كشف محصولات و بازارهاي جديدضمیمه تاسیسات سیصد و پنجمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد فناوري‌هاي جديد در صنعت آب و فاضلاب كشور- ايران ميزبان شانزدهمين كنفرانس پژوهشي انجمن جهاني گاز در سال ۲۰۲۰- شهرهای آینده؛ هوشمند، متصل و سشرايط استفاده از تسهيلات ساخت بدون سپرده براي انبوه سازان اعلام شدصنعتي و فناوريهاي نوين و انتقال تكنولوژي انجام پذير است و در عين حال، ميزان سقف تابعي از شهر محل ساخت، مختلف است. برطبق اين گزارش؛ در تهران و 6 كلان شهر ديگر شامل كرج، تبريز، مشهد، اهواز، شيررشد معادن ايران در گرو اتصال به بازارهاي بين‌المللي اما ورود فناوري مي‌توانيم ارزش افزوده بيشتري را در بخش معدن به وجود آوريم.آرمان خالقيبا بيان اين که دولتبايددر بخش اکتشافات معدني تمرکز بيشتري داشته باشد تا بتوانيم از ذخاير معدني در جهت بهبود اقتصادكارنامه بهاري تجارت خارجي ايرانزارش دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران درخصوص كارنامه بهاري تجارت خارجي كشورمان حاكي است كه در سه ماهه نخست امسال بالغ بر 7 ميليون و 263 هزار تن كالا به ارزش 9 ميليارد و يك ميليون دلار از طريقآغاز به کار پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن اري زمين، فناوري درصنعت ساختمان، توسعه نظام تأمين مالي مسكن، مسكن روستايي و حوزه هاي اجتماعي مسكن در ايران طی دو روز برگزارمي ‌شود. بر اساس این گزارش، با اتمام تدوين طرح جامع مسكن، الزامات برنامهاصلاح ساختار صنعت برق کشور بخش ساخت فناوري توربين‌ها در صنعت برق، ‌با توجه به اينکه حائز رتبه 14 توليد برق هستيم به مبادله تجربه و افزايش دانش فني و علمي بپردازيم.لزوم توسعه فناوری‌ها در بخش آب معاون وزير نيرو با بيان اينکخویشاوندی معماری و سینماتي مديا و فناوري هر دو هنر را به شكل ابزاري به هم وصل مي كند. معماران ، نما ها و پلان هاي ساختمان خود را ابتدا بر روي كاغذ شكل مي دهند . كاري كه امروزه با فنآوري هاي روز به سهولت بيشتري انجام مي مسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر تي سازي و فناوري‌هاي نوين ساختمان، كنترل و نظارت عاليه بر مقررات ملّي ساختمان، توسعه و ارتقای نظام‌مهندسی.بخش انتهایی گزارش وزارت راه و شهرسازی به نتیجه‌گیری اختصاص دارد:•با توجه به شرح وظايف تخصصنيازمند طرح آمايش سرزمين هستيمستفاده از فناوري‌هاي جديد در صنعت آب و برق دارند. وي تصريح کرد: دانش فني مرز جغرافيايي و سياسي نمي شناسد اما همواره تلاش ما مبتني بر استفاده از توان داخلي است. دائمي با اشاره به اين که برای استوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟مايش ملّي فناوري‌هاي نوين صنعت ساختمان، سمينارهاي تخصصي و تهيه راهنماهاي مباحث مقررات ملّي ساختمان و همچنين افزايش آگاهي‌هاي دانش‌آموزان، دانشجويان و عموم مردم با استفاده از فيلم‌هاي آموزشي، برنامه‌هانخستین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران افتتاح شد و مصالح، فناوري سرمايش محيط بسته،سيستم تهويه مرکزي،مهندسي سرمايش و ماشین آلات ساختمانی را با هدف سرمایه گذاری و اجرای پروژهای داخل ایران، عرضه و به نمایش می گذارند. برگزاری این نمایشگاه یکی از کیش؛ كارگاه بزرگ ساخت و سـازتوليدات و فناوري‌هاي علمي و صنعتي خود را در زمينه مصالح ساختمان پايه‌، ماشين آلات و تجهيزات ساختماني‌، آسانسور و بالابر‌ها‌، خانه‌هاي پيش ساخته‌، نقشه کشي و طراحي‌، سيستم‌هاي تصفيه آب‌، تأسيسات تسهيلات نوسازي هدفمند شودستفاده از فناوري‌هاي نوين و مصالح استاندارد تعريف شود‌. به طورکلي براي حل اين مشکل در ساخت وساز‌هاي شهري‌، موضوع استفاده از مجريان ذيصلاح و استفاده از نظارت چهار ناظر مطرح شده که متأسفانه تاکنون بنا
صنعت آب و برق رقباي زيادي داردعلم روز و فناوري روز همسو باشد. محمودي خاطرنشان كرد: در تمام دنيا در كشورهاي پيشرفته مدام در حال طراحي و تربيت مديران قوي هستند و اگر مديران قوي مي‌خواهيم بايد به آموزش و تربيت آنها بيش از پيش توجهنخستين اوراق اجاره با نرخ شناور در فرابورس تحقيقات و فناوري براي نماد «اجاد۴۲» است در نماد نخست به ميزان ۲۰ هزار ميليارد ريال و در نماد دوم به مبلغ يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال منتشر شده است. اروجي با اشاره به اينكه نرخ اين اوراق از سوي دولت تمديد طرح اعطاي تسهيلات ۲۰ ميليون توماني جعاله مسكنتحقيقات و فناوري براي نماد «اجاد۴۲» است، در نماد نخست به ميزان ۲۰ هزار ميليارد ريال و در نماد دوم به مبلغ يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال منتشر شده است. انتقال ۵ نماد از تابلو «پايه ب» و بازگشايي آنها د توليد نفت ايران در مرز ۳.۸ ميليون بشكهدامه داد: فناوري و علم و دانايي را بايد در داخل توليد ديد و بسترهاي مناسب را براي آن ايجاد كرد؛ محصولات فناوري و علمي را مي توان خريد امّا خود علم و فناوري را نمي توان خريد. زنگنه با بيان اينكه "سرمايتوقف صدور مجوز تأسيس كارخانه‌هاي سيمان ستفاده از فناوري‌هاي جديد مانند بازيافت انرژي تا اطلاع ثانوي مجوزي براي طرح‌هاي سيماني صادر نخواهد شد. تاكسي پرنده براي استفاده صاحبان مشاغل خاص در حالي كه رقابت براي توليد خودروهاي خودران به شدت در جريان است، برخي شركت هاي فناوري هم به دنبال توليد تاكسي هاي پرنده تا كمتر از يك دهه آينده هستند. انتقال تكنولوژي تابلوهاي برق به شركت روسواردكننده فناوري نباشيم بلكه مي‌توانيم دانش فني را به كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي منطقه انتقال دهيم. وي تصريح كرد: وزارت صنعت از صادرات تكنولوژي و همكاري مشترك شركت‌هاي ايراني با طرف‌هاي خارجي حماسوت پايان اقتصاد در دولت يازدهمه گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، شناسايي قوانين مزاحم و اصلاح آنها از جمله مواردي است كه بايد مدنظر قرار گيرد. نكته حائز اهميت ديگر فساد سيستمي است كه در برخي بخش هاي اقتصاد ايران نهادينه شده اآينده اي خطرناك و مبهم براي بخش مسكن!!!!ستفاده از فناوري هاي مدرن صنعت ساختمان برطرف شده و ديگر نيازي نيست كه براي يك پروژه ساختماني ۵ سال زمان هدر داد؛ بنابراين بايد اجازه داد تا جريان عرضه و تقاضا خود دوره زماني اصلاح بازار مسكن را تعيين سرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردند انساني و فناوري، فقط ساختمان ها و خودروهاي اين شركت ها ارزيابي و به عنوان دفع شر واگذار شدند. وزير راه و شهرسازي گفت: در اين واگذاري ها بسياري از شركت ها به عنوان رد ديون به تامين اجتماعي واگذار شد نقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شودي و توسعه فناوري در بحث توزيع كپني تحت‌الشعاع قرار گرفت. شايد تعدادي از مهندسان در ابتدا فكر مي‌كردند اين مبحث برايشان كار ايجاد مي‌كند اما نهايتا چنين چيزي محقق نشد و در نهايت نيز كساني كه دنبال اجراايران با كمبود برق مواجه است ايران به فناوري‌هاي انعطاف پذيرتر و هوشمندتر صورت گرفته است. در ادامه اين بيانيه آمده است نيروگاه بزرگ‌تر در سوادكوه در استان مازندران واقع است. اين نيروگاه با 3 موتور 34SG وارتسيلا با توليد 29 مگكابينه پيرمردها توان تصميم شجاعانه نداردكه انتقال فناوري به ايران صورت خواهد گرفت.دولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كندبي درخصوص فناوري هاي جديد در ساخت و ساز اظهار داشت: صنعت ساختمان كشور در اين بخش از ساير كشورها عقب تر است. علت آن نيز عدم اجراي دانش موجود در اين حوزه از سوي سرمايه گذاران است. با اين حال وزارت راه وتوسعه ICT در صنعت برق كشور كُند است وزير نيرو گفت:توسعه ICT در صنعت برق كشور در سال‌هاي گذشته بسيار كُند بوده است و بايد روند استفاده از اين فناوري‌ها در صنعت تسريع شود.