هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

طراحي

ساخت نيروگاه خورشيدي با مشاركت شركت سوئيسي در خراسان شماليدام به بازطراحي و تجهيز هفت دستگاه خودرو امدادي در مركز فوريت هاي برق شهرستان ها كرده است. وي خاطرنشان كرد: اين خودروها در بجنورد، شيروان، اسفراين، مانه و سملقان، فاروج، گرمه و جاجرم مشغول به فعاليشناسنامه فنی چراغ خاموش صادر می شودی از زمان طراحي توسط مهندسان طراح و سپس در حين عمليات ساختماني توسط مجري و مهندسين ناظر تکميل و نهایتاً با تأیید سازمان نظام مهندس صادر مي‌شود. 2/8 میلیون مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور داریماقاً درست طراحي شده‌ است در اجرا تغيير مي‌دهند و به عنوان مثال در نماي ساختمان‌ها از سراميک استفاده مي‌کنند که اين خود يک معضل بزرگ در روستاها است. وي ادامه داد: کساني که مي‌توانند به داد سيماي روستاه۵۰۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در دست احداث استاور پروژه طراحي کرده و راهکارهاي مناسبي در حوزه منظر راه در اختيار آن قرار دهند. وي اضافه کرد: درحقيقت ما از تجاربي که تا‌کنون در پروژه‌هايي مانند احداث پل، تونل و جاده نيز داشته‌ايم، استفاه نميعلت اصلی حادثه ساختمان پلاسکوي در دوره طراحي يک دوره مقاومت ساختمان‌ در برابر حريق دارند و بايد طوري طراحي شود که در برابر دو تا سه ساعت حريق تاب‌آوري داشته باشند اما ازآنجايي‌که مبناي طراحي اين ساختمان‌ها بر اساس طراحي 50 سال بازدید مهندسان عضو سازمان از طولانی ترين خط قطار شهري مشهدز عملياتي طراحي شده كه از طي نيمه دوم سال جاري تا امروز حدود 3 كيلومتر حفاري انجام و ديوارهاي تونل قطعات بتني (سگمنت) نصب شده است. مدير پروژه احداث خط قطارهاي شهري مشهد اظهار داشت: مطالعات خط چهسامانه مدیریت چک "چکاوک" راه اندازی شدجود برای طراحي و پياده‌سازي تمامي ابزارهاي کارا در قالب مقررات حساب‌جاري و نیز در صورت التزام عملي نظام بانکي کشور به اجراي صحيح و دقيق مقررات، شخص صادرکننده چک يقين پيدا خواهد کرد با صدور چک بلامحانتشار نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك د مبني بر طراحي و تهيه ميزان تسهيلات براساس درصد توليد (عمق) ساخت و مونتاژ كالا تهيه گرديده است كه پس از تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.تسهيلات گمرك براي صادركنندگاندر اين بسته حمايتي تسهم رشته های هفت گانه از کرسی شورای هفتمام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند. تبصره ـ اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب ميشوند، آزمون ورود به حرفه مهندسان ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه جاري برگزار می‌شود و آزمون طراحي معماري نيز صبح و عصر جمعه برگزار خواهد شد. مديرمسكن و ساختمان راه و شهرسازي گلستان، مكان برگزاري اين آزمون را در دو حوزه مركز استان در گرگان و شرق استان در شهرستان گنبدكاووس بياشهرد‌‌‌‌‌‌‌اري ملزم به مد‌‌يريت جمعيت شهر پایتخت معماري و طراحي شهري شوراي عالي شهرسازي و معماري د‌‌رباره نحوه تطابق معماري بناهاي بلند‌‌ د‌‌اراي مجوز ساخت با هويت معماري ايراني-اسلامي به تفكيك هر بنا نظر د‌‌هد‌‌ د‌‌رحالي كه باز هم پاسخ شهرد‌‌اريتجربه بلندمرتبه سازی نداریم در زمينه طراحي معماري، سازه و شهرسازي می‌توان امكان استفاده مطلوب از بناهاي بلند را ايجاد کرد. خویشاوندی معماری و سینماي به نام« طراحي صحنه» كه خلق كننده فضاي بصري سينماست نمي تواند وجود داشته باشد. سينما هم در معماري حضور موثر دارد. يك معمار ، درست مانند يك فيلمساز ، ابتدا يك ساختمان يا بنا را در ذهن خود در سكانسواکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی درون شهري طراحي شده در طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران که توسط دولت وقت نيز مصوب شده بود به اتمام رسيده و دسترسي به مترو، در اقصي نقاط شهر براي تمام شهروندان فراهم خواهد شد. راه اندازي کارخوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ي در قالب طراحي و تدوين يك برنامه مشترك ميان وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين شده است. با توجه به وجود پراكندگي منابع حمايتي مسكن در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي ما
انتقال تكنولوژي تابلوهاي برق به شركت روس تكنولوژي طراحي و ساخت تابلوهاي برق از يك شركت ايراني به شركتي از روسيه اظهار داشت: سطح تكنولوژي در ايران به حدي رسيده كه صرفاً واردكننده فناوري نباشيم بلكه مي‌توانيم دانش فني را به كشورهاي ديگر به ويآينده اي خطرناك و مبهم براي بخش مسكن!!!!زار رسانه طراحي شده باشد. پيش بيني هاي غير علمي محمد سلطاني، كارشناس ارشد برنامه ريزي مسكن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت شكست بسياري از پيش بيني هاي بازار مسكن در چند سال گذشته، اظهار كردموافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي تلف مانند طراحي هاي مهندسي و محاسبات، مصالح، بتن، سازه، زير ساخت، ژئوتكنيك و زلزله و فرونشست زمين، مشابه هم و مباحث فني – مهندسي مشتركي حاكم بر دو حوزه هستند. اما اگر موضوع نرم افزاري حمل و نقل و ترافنگران نباشید سپرده هایتان تضمین شده استلاوه برآن طراحي و اجراي سامانه الكترونيكي پايش ثبات مالي و استحكام مؤسسات اعتباري عضو نيز مورد توجه است. در اين رابطه داشبوردهاي مديريتي اوليه طراحي و در حال تكميل است. همكاري با بانك مركزي در طراحي ننقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شودل ساختمان طراحي كرديم مبنا را بر اين گذاشتيم تا طرف كارفرما يك نفر باشد و آن يك نفر نيز مي‌تواند شخصي حقيقي يا حقوقي باشد و اگر انجام يك كار 22 تخصص مي‌خواهد آن شخص حقيقي يا حقوقي تمامي مراحل كار را ددولت براي ايجاد اشتغال و حمايت از توليد ملي مصمم استبه برنامه طراحي شده براي بخش صنعت كشور، پيش بيني كرد در سال 1404 ايران اسلامي تبديل به يك كشور نوظهور صنعتي شود كه به معناي 2 برابر شدن درآمدها و فعاليت هاست. وي بيان داشت: بودجه عمومي براي سرمايه گذبازگشتِ تدريجي رونقِ مسكنش مسكن را طراحي و سياستگذاري كرد و به اجرا درآورد؛ برنامه‌هاي اجرايي كه تدام آنها در دولت دوازدهم و رفع اصلاحات برخي از آنها، درخواست‌هاي مسكني اقشار ميان درآمد و بالاتر را پاسخ مي‌دهد. نخستين گام وزدولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كندين برنامه طراحي شده كه مهندساني كه از دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند و تا زمان ورود به حرفه مهندسي بايد حداقل سه سال از زمان دانش آموختگي آنها گذشته باشد. در طول اين سه سال آموزش هاي كاربردي و حرفه اي ب٤ راهکار خانه‌دار شدن اقشار میان‌درآمدش مسكن را طراحي، سياستگذاري و به اجرا درآورد. اين برنامه‌هاي اجرايي است كه تداوم آنها در دولت دوازدهم و اصلاح برخي از آنها، درخواست‌هاي مسكني اقشار ميان درآمد و بالاتر را پاسخ مي‌دهد. مجموعه وزارت نظام تنبيهي FATF عليه ايران خنثي شدرد. ** طراحي نظام جامع مالياتي از آنجا كه فرار مالياتي به دليل فقدان شفافيت اطلاعات اقتصادي و درآمدي افراد از مصاديق پولشويي به شمار مي رود، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با استقرار سامانه هايي بانكهاي پرريسك مشخص شدندنحوي موثر طراحي كرده تا پرريسك‌ها اجازه خطا نداشته باشند؛ البته وضعيت كنوني بانكها، نتيجه عملكرد چندين و چند ساله گذشته است كه بدون چتر نظارتي موثر، آنها را به بحران امروز كشانده است.اتصال‌ اردبيل به شبكه ريلي‌ و ارتقاي مراودات اقتصادي‌ اين محور طراحي شده كه احداث آنها به عمليات سخت و پيچيده مهندسي نياز دارد. خادمي سرعت طراحي شده اين خط ريلي را براي قطارهاي مسافري 160 كيلومتر در ساعت و قطارهاي باري 120 كيلومتر در ساعت عنوان و افزدورنماي بازار مسكن در يكسال آيندها تعريف و طراحي برنامه هاي مدون و هدفمند، ثبات بازار مسكن را با رونق گام به گام و تدريجي عَجين نمايند. وي افزود:بسياري از كارشناسان بر اين عقيده هستند كه نهايت رشد قيمتي در بازار مسكن در دوران رونقتير خلاص اصلاح طلبان به «هاشمي» بود مدلي طراحي شود كه طي آن كانديدهاي متخصص انتخاب شوند. كانديدها بعد از ثبت‌نام طي فراخواني سوابق و رزومه خود را براي سايتي كه اصلاح طلبان اعلام كردند فرستادند. اين كميته‌ وارد كار شد و چند اي