شوراي شهر | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

شوراي شهر

وظیفه شهرداری فقط تذکرات ایمنی است ن مجلس يا شوراي شهر، خبرنگاران و مسئولان منتقدي که تلاش دارند نقدي به روند امدادرساني وارد کنند، مي گويم بهتر است بر مبناي واقعيت و تعقل سخن بگويند. سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس دهم شوراي اسلامي با تاکترفند جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها و شهرسازي شوراي شهرتهران جزئيات ترفند جديد سودجويان ساخت و ساز و قطع کنندگان درختان را تشريح کرد. محمدمهدي تندگويان در تشريح جزئيات پرونده‌اي عجيب در خصوص کاشت درختان در باغي واقع در محدوده الهيهبه باقیمانده باغ‌های شهر تهران رحم کنید عنوان به شوراي شهر اقدام كرد.بعد از تدقيق و اصلاح طرح موضوع مجددا به صحن علني شوراي شهر ارسال شد. طبق روال و آيين‌نامه داخلي شورا هر طرح و لايحه مخالف و موافقاني دارد، اين طرح نيز با توجه به حساسيتمیزان طلب شهرداری از دولت مشخص شد و بودجه شوراي شهر با ارائه پاور پوینت گزارشی از طلب‌های شهرداری از دولت منتشر کرد. وی اظهار داشت: جا دارد از دولت یازدهم که از ما خواستند که طلب‌های شهرداری را از دولت مشخص کنیم، تشکر کنم و امیدواانتقاد شورا از شورانين اعضاي شوراي شهر دو موضوع «افزايش بهاي خدمات جمع‌آوري و دفع پسماندهاي ويژه بيمارستاني صنعتي و كشاورزي» و «ساماندهي مؤسسات اتومبیل كرايه» را موردبررسی قرار دادند...ادامه این گزارش را می‌توانید دچراغ‌سبز به لغو تفاهم‌نامهل ساختمان شوراي شهر تهران تجمع كردند. معترضان با در دست داشتن نوشته‌هایی نظیر «شوراي شهر، حمايت» خواستار تلاش مجدانه شورا براي بازگشت به سيستم ارجاع كار نظارت توسط نظام‌مهندسی شدند؛ این در حالی تجمع اعتراضی مهندسان مقابل شوراي شهر تهرانجمعي از مهندسان در اعتراض به لغو يكجانبه ارجاع كار نظارت روبه روي شوراي شهر تهران تجمع كردند. شهرد‌‌‌‌‌‌‌اري ملزم به مد‌‌يريت جمعيت شهر پایتختيند‌‌گان شوراي شهر د‌‌ر جريان بررسي طرح «الزام شهرد‌‌اري تهران به تشكيل ستاد‌‌ مد‌‌يريت جمعيت شهر تهران» شهرد‌‌اري را ملزم كرد‌‌ند‌‌ تا ستاد‌‌ مد‌‌يريت جمعيت شهر تهران تشكيل د‌‌هد‌‌. بیمارستانی که بیمار است عضو محترم شوراي شهر تهران، پيشنهاد ايشان حاوي نكته جالبي است:« با همکاری شهرداری؛ ساختمان تخریب و...» درحالی‌که اين بنا حائز جذابیت‌های معمارانه و شهري در محوطه‌سازی و بناي آن است و قطعاً مرمت ومُسکن روانی برای درد مُزمن مسکننشهر‌ها‌، شوراي شهر هم براي خود نمدي مي‌بافد و شهر‌هاي هزار و يک شب را يک شبه به وجود مي‌آورند و هزاران مورد ديگر ازاين دست‌، پس چرا بانک‌ها از قافله عقب بمانند‌؟. به همه اينها اضافه کنيد استيضاح تهران غیرقابل سکونت می شودمه وبودجه شوراي شهر تهران راهكار‌هاي چهارگانه‌اي را براي حل مسئله اقتصاد شهر پيشنهاد داده‌است که شامل‌: 1‌- تقويت و تكميل قوانين نظارتي مانند مقررات ملي ساختمان ازجمله بند 4 آن در مورد اجرا و سا طلايی كه به‌راحتی دور مي‌ريزيمبير‌، عضو شوراي شهر تهران‌، جمع‌آوري زباله تنها در پايتخت روزي حدود يک ميليارد هزينه در بردارد که شهرداري و وزارت بهداشت هر يک‌، اين وظيفه را متوجه ديگري مي‌دانند‌. گفته مي‌شود در بعضي مناطق تهرانبهانه‌ای به نام «برج باغ»بطه را به شوراي شهر و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال كند.اما متأسفانه طبق گفته بوچاني، دبير كميسيون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهري شوراي شهر تهران این امر اتفاق نیفتاده و سند اجراییتوانايي کـــاردان‌ها تبيين شودمسئوليت‌هاي کاردان‌ها را در حيطه نظارت و اجرا تعريف کنند و در آينده شاهد حضور پررنگ نظام کارداني استان‌ها خواهيم بود‌. بنابراين بايد بيش از اين توانايي کاردان‌ها تبيين شود چون هنوز بخش‌هايي مانند شهرداري‌ها و برخي از اعضاي حتي شوراي شهر تهران وجود دارند که از توانايي کاردان‌ها بي‌اطلاع هستند‌درآمد شهرداري‌ها از كجا مي‌آيد ؟ي در مورد شوراي شهر تهران نيز صدق مي‌كند اما بااین اختلاف كه در تهران بالاي 60 درصد بودجه جاري و عمراني از محل عوارض ساختماني حاصل مي‌شود كه این امر در بودجه شهرهاي بزرگ دنيا محلي از اعراب ندارد، پد
تير خلاص اصلاح طلبان به «هاشمي»جمين دوره شوراي شهر تهران برگزار شد و در اين انتخابات ليست اميد تمامي كرسي هاي شورا را به دست آورد. حواشي زيادي اين انتخابات داشت و اصولگرايان و اصلاح طلبان به نحوه برگزاري، بازشماري آرا،(اصلاح طلبهيچ‌يك از اعضاي شوراي شهر ملكي از شهرداري نگرفته‌اندرئيس شوراي شهر تهران گفت: دادستاني اعلام كرده است كه موضوع دريافت املاك توسط هيچ يك از اعضاي شوراي شهر تهران صحت نداشته است و ۴۰ نفر ديگر كه از آنها در اين گزارش نام برده شده بود، ارتباطي با اين موضوع نداشته و اسم‌شان بيخود مطرح شده است. ۴۹۰۰ ساختمان پرخطر در تهران ‌رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران در جلسه ديروز شورا اعلام كرد كه براساس بررسي‌ها، گزارش‌ها و آمار به‌دست آمده در تهران ۴۹۰۰ ساختمان پرخطر اعم از مسكوني، تجاري و اداري در اولويت رسيدگي قرار دارند. فرسودگي 30 درصد مدارسدوستي عضو شوراي شهر تهران جلسه سيصد و ششم شوراي اسلامي شهر تهران از وجود 550 مدرسه در بافت فرسوده و ناپايدار شهر تهران خبر داد و افزود: من 3 سال استاندار محروم‌ترين استان كشور بودم ولي مدرسه‌اي اين‌گوبي‌اطلاعي شهرداري از نحوه اطفا حريق در ساختمان‌هاي بلندمرتبهرئيس فراكسيون كارگري شوراي شهر گفت: ساختار و سازوكار مديريت بحران در شهر تهران نياز به تغييرات اساسي دارد.سايه سنگين ركود بر صنعت ساختمان سازيمي شد لذا شوراي شهر طي مصوباتي در سه سال اخير ميزان جرائم و هزينه اخذ مجوزات ساختماني را افزايش داد. نوروزي ادامه داد: اين افزايش درحدي است كه درمجموع معادل 30 درصد ارزش يك ساختمان بايد براي اخذ پرواهرگونه ايجاد تعهد جديد برای احداث بناهای بلند ممنوع شد كار امروز شوراي شهر سازي به صورت فوق العاده قرار گرفت. وي ادامه داد: در جلسه امروز، شهردار تهران ، رئيس سازمان هواشناسي رئيس سازمان مهندسي استان تهران حضور داشتند و نظرات مختلفي را ارائه دادند.