ساختمان سبز | پیام ساختمان

ساختمان سبز

کتاب راهنمای رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز منتشر شددارد ملی ساختمان سبز، برنامه‌­های مسکونی محلی و منطقه‌ای، برنامه‌های مسکونی محلی و منطقه‌ای، گرین گلوبس، LEED برای ساختمان‌های تجاری و نوساز، برنامه‌های تجاری محلی و منطقه‌ای، سیستم‌های سنجش بین‌الضمیمه تاسیسات هفته‌نامه پیام‌ساختمان منتشر شد مصالح در ساختمان سبز - 13 استان کشور درگیر خشکسالی هفته‌نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور بخواهید. LEED معیاری تازه برای رتبه بندی ساختمان­های سبزمتيازبندی ساختمان سبز و یک سيستم درجه‌بندی داوطلبانه است كه در سال 2000 برای توسعه ساختمان­ های سازگار با محیط‌زیست با عملکرد بالا معرفی‌شده است. این سيستم توسط شورای ساختمان­ های سبز ایالات‌متحده U مکانیزم مشارکت بیشترمهندسان طراحی شود دنیا بحث ساختمان سبز و ساختمان‌های صدساله و انرژی صفر مطرح است این موارد در ساختمان‌سازی ما هنوز وجود ندارد.روانشاد نیا افزود: صنف مهندسان از این گلایه دارند که چرا باید وضعیت معیشتی مهندسان چنینهمایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه‌سازی مصرف انرژی برگزار می شودهای طراحی ساختمان سبز مطابق با شرایط اقلیمی، نقش مقررات ملی ساختمان و مهندسان طراح و ناظر در بهینه‌سازی انرژی و تولید ساختمان اقلیمی و سبز، کاهش مصرف انرژی در تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان و نق سهم ساختمان در آلودگي چقدر است؟ينامه‌هاي ساختمان سبز‌، مانند كشور‌هاي پيشرفته براي سازندگاني كه حفاظت از محيط زيست را در دستور کار دارند‌، معافيت‌هاي مالياتي و ديگر چيز‌ها را در نظر گرفت تا آنها ترغيب به حفظ محيط زيست شوند‌. ضمن