زمين | پیام ساختمان

زمين

خلاء‌های ليزينگ مسكن برطرف می شودسكن شود و زمينه فعال شدن بخش راكد بازار مسكن به وجود بيايد. اگر بتوانيم بخشي از اين واحدها را وارد چرخه خريد كنيم، اتفاق بزرگي است. وي در پاسخ به اين سوال كه در اين قالب آيا فردي كه درآمدي در سطح ۳ايجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای مسكنصندوق‌های زمين و ساختمان در ايران از جمله اولويت‌های پژوهشی ذكر شده است.روش های ايجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای مسكنبنابر اين گزارش کارگروه حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان معاونت مسکن و ساختمان وزارت انبوه‌سازان رغبتي به بافت‌هاي فرسوده ندارندسرپرست شركت عمران و بهسازي شهري ايران از ارائه راهكارهاي جديد به انبوه‌سازان و حذف محدوديت‌ها براي ورود به بافت‌هاي فرسوده خبر داد و گفت: تهران ۳ تا ۴ هكتار زمين دولتي دارد كه انبوه‌سازان مي‌توانند براي ساخت مسكن در اين زمين‌ها و واگذاري به متقاضيان اقدام كنند.برنامه دولت و نظام بانكي براي نوسازي بافت هاي فرسودهصندوق هاي زمين و ساختمان، صندوق توسعه محلي، صندوق نيكوكاري و ...، نوسازي 7500 واحد مسكوني از طريق مشاركت با بخش خصوصي، نوسازي 7500 واحد مسكوني از طريق تعاوني هاي خوديار محلي، نوسازي و عرضه 3 هزامسکن از خواب 5ساله بیدار می شودمي‌توانند زمينه افزايش بي‌قاعده قيمت مسكن را مهيا كنند. البته از اظهارات اخير وزير راه و شهرسازي، چنين برمي‌آيد كه سياست مقابله با سوداگري مسكن در دولت دوازدهم نيزتداوم مي‌يابد كه اين مسئله مي‌تنقش نظام بانكي در اقتصاد كشورآب‌هاي زيرزميني استخراج و مصرف شد. در اين باب، اصل ساده اي وجود دارد؛ چنانچه در يك مخزن، ميزان خروجي بيش از ورودي باشد، دير يا زود ذخاير آن به اتمام مي‌رسد. اتفاقي كه اكنون به يك چالش اساسي تبديلمنابع مالی وارد صنعت ساختمان نشود مي‌شود و زمينه دستيابي به رونق اقتصادي را فراهم مي كند. وي افزود: در دولت يازدهم تورم فزاينده با تلاش بسيار كنترل شد كه اين كاهش تورم با وجود آثار مثبت بسياري كه داشت زمينه تشديد ركود را در كشور آخوندي دو معاون خود را تغيير دادابعالي در زمينه شهرسازي و معماري، به موجب اين حكم به عنوان معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي منصوب مي‌شويد. اميد است در اجراي سياست بازآفريني‌شهري و در جهت كمك به تامين محيط و زيرساخت‌افزايش زيرپوستي قیمت مسكنالي را به زمين انبوه‌سازان مي‌اندازند كه قيمت واحدهاي مسكوني در مناطق شمالي تهران در سال‌هاي اخير با شيب تُندي افزايش يافته به طوري‌كه ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان در اين مناطق حدود ۱۹ ميليون خبري خوش براي بانك‌هاي كشورآن است كه زمينه‌هاي منجر به وضعيت جاري بانك‌ها هنوز اصلاح نشده است. شكاف درآمد و هزينه عملياتي بانك‌ها به مشكل ترازنامه‌اي بدل شده است. زيان‌هاي انباشته هنوز تعيين‌تكليف نشده است. اينكه اين زياديگر قبول نداريم كه توليد در ركود است. در همين زمينه تشكيل شوراي گفتگو يكي از راه هاي مشاركت بخش خصوصي در تصميم گيري هاي مربوط به خود است. وي با بيان اينكه سرعت و رونق توليد كشور بايد بيشتر از وضع موجود باشد، اظهارداشت: ديگر قبو الزامات سود بانكي ابلاغ شد اميد، ‌ زمينه لازم براي تحقق كاهش هزينه هاي توليد به خوبي فراهم شده است؛ ‌ چراكه نرخ تورم به حدود 10 درصد كاهش يافته و موسسات مالي و اعتباري غير مجاز كه همواره موجب اختلال در اجراي سياست هاي پول مردم از كاهش نرخ سودسپرده نگرانندال كرده و زمينه‌سازي‌هاي لازم را براي آن صورت دهند. به همين دليل بود كه اجراي آن براي اين مدت زمان به تعويق افتاد تا همه زيرساختهاي لازم فراهم شود. البته اين مهلت دوازده روزه در شرايطي تعيين شد لزوم رعايت نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در شبكه بانكيقي در اين زمينه داشتيم و بانك مركزي توانست نرخ سود در بازار بين بانكي را از بالاي ۲۸ درصد به زير ۱۷ درصد پايين آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولي اين نرخ هستيم كه به محدوده ۱۸ درصد رسيده است. بانآخوندي آمار غيرعلمي از خانه‌هاي خالي ارائه دادراني قيمت زمين، بالا بودن هزينه فروش و تراكم فروشي شهرداري ها، عدم صنعتي سازي و نبود انبوه سازي مسكن از جمله عوامل اصلي تاثيرگذار در قيمت مسكن هستند كه باعث مي شوند قيمت اين كالا در محدوده اي
كاهش ۱۰ درصدي حجم سپرده‌هاي كوتاه مدت‌ در بانك ها ر بانكها، زمينه مناسبي براي كاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات فراهم خواهد شد. بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از 1500 شعبه بانكي نيز حاكي از آن است كه اكنون عزم مناسبي براي پايداري سقف‌هاي ياد شده وجود دارتضاد سود تسهيلات بانكي با توليد رقابتيگر در اين زمينه است. وي با اشاره به لزوم هدايت اين پول ها به سمت بازار سرمايه و بازار مولد، بر تك نرخي و افزايش نرخ ارز به صورت تدريجي تاكيد كرد. ** سياست هاي اقتصادي دولت دوازدهم وي خاطرنشان كردهمكاري بانك‌ها براي اجراي بخشنامه ه اين امر زمينه ساز كاهش نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي و رونق توليد است. نصيري يكي از ويژگي هاي بخشنامه اخير بانك مركزي را هماهنگي ميان سياست گذار پولي و سياست گذار مالي و ساير دستگاه هاي اجرايمركز آمار ايران رشد صنعت را اعلام کردتفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران بر مبناي سال پايه 1390، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ حساب‌هاي ملي فصلي، قابل دسترسي مي‌باشد.يكي از تاريكي‌هاي اقتصاد ايران نظام آماري است ست در اين زمينه به ويژه بايد اتفاقاتي كه مثلا در دولت دهم درباره آمار سازي اتفاق افتاد توجه كرد. در آن زمان ما از ناحيه آمار دچار مشكل شديم. او درباره ارايه آمار شاخص‌هاي كلان توسط مركز آمار ايران اقتصاد ما همواره متكي به دولت خواهد ماندرآمد نفتي زمينه حضور بخش خصوصي در صادرات غيرنفتي را تسهيل نمي‌كند، اظهار داشت: در دولت يازدهم علي رغم آزادسازي نسبي كه در تجارت صورت گرفت، شرايط رقابتي به شكل مطلوب در كشور به وجود نيامد. از اين رو انكاهش دستوري نرخ سود؛ راهكاري مقطعيما در اين زمينه تجاربي را داشتيم و در دولت هاي قبل مي گفتند كه نرخ سود بايد تك رقمي شود. تجربه كاهش دستوري نرخ سود وي افزود: با اين حال، در آن زمان نرخ سود تك رقمي در واقع بر روي كاغذ عملياتي شد تمايل سرمايه‌گذاران خارجي برای حضور در ايرانموار كردن زمينه براي ورود اين سرمايه‌ها هم بستگي به اوضاع داخلي و خارجي دارد. برخي دولت‌ها مانند دولت ترامپ در آمريكا به فكر ايجاد موانع بر سر راه اقتصاد ايران هستند. تلاش براي بر هم زدن برجام هم با چ جای خالی ایران در كريدورهاي ترانزيتي جديدمديركل دفتر تجاري‌سازي و امور تشكل‌هاي وزارت راه و شهرسازي با اشاره به كاهش 32 درصدي ترانزيت زميني ايران از كاهش تدريجي سهم كشور در ترانزيت كالاي دنيا و آسيا خبر داد و گفت: كشورهاي همسايه به سرعت در حال ايجاد كريدورهاي ترانزيتي جديدي هستند كه در بيشتر آنها ايران جايگاهي ندارد.شناسايي تعاوني‌هاي مسكن متخلف در كشوريي در اين زمينه صورت گرفت اما به دليل اينكه سرمايه اين بانك دولتي ضعيف است نمي‌توان انتظار داشت تا بتواند انتظارات تمام بخش را تأمين كند. وي با بيان اينكه براي تحقق سهم 25 درصدي سهم تعاون از اقتصاد توليد نفت ايران در مرز ۳.۸ ميليون بشكهرا در اين زمينه انتقال مي دهد. اين عضو كابينه دولت با تأكيد بر لزوم ساماندهي هر چه سريعتر ميادين مشترك گفت: اين موضوع در اولويت ماست و اگر در تعامل جهاني مشكلي پيدا نكنيم مي توانيم مشكلات را حل كنييك انضباط جديد در نظام پولي كشورد: در اين زمينه دستورالعمل ساماندهي نرخ هاي سود بانكي ابلاغ شد و سود علي الحساب سپرده ها از شنبه آينده در شعبه هاي كل نظام بانكي عملياتي مي شود. وي گفت: يكي از اولويت هاي بانك مركزي در سال هاي اخير ساختلافات آماري بانك مركزي و مركز آمار ايران ته در اين زمينه به صورت تخصصي فعاليت داشته و آمارهاي قابل دفاع و اعتنايي نيز توليد كرده كه مورد استناد مراجع تصميم گيري داخلي و همچنين نهادهاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قرار منادیده گیری صنعت توريسم در خوزستان دن مرزهاي زميني استان به مركز تردد عراقي‌ها به‌عنوان گردشگر سلامت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: متأسفانه ما نتوانستيم از اين فرصت به شكل شايسته‌اي، استفاده كنيم. بسياري از گردشگران به‌جاي اقامت در استان و ا چراغ سبز نرخ‌ جديد سود بانكي برای کدام بازارهاست؟ مي تواند زمينه را براي جبران كاهش يا به عبارت بهتر مهار نرخ سود در بانك ها فراهم كند. عرف بازار اجاره مسكن نشان مي دهد ميانه خرداد تا ميانه تير موج اول جابجايي و شهريور ماه موج دوم جابجايي مستاجرا