تخريب | پیام ساختمان

تخريب

انبوه‌سازان رغبتي به بافت‌هاي فرسوده ندارندلكان براي تخريب تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني و احداث واحدهاي مسكوني جديد است. عشايري با اشاره به اينكه مدل ورود به بافت‌هاي فرسوده يكي ديگر از دلايل مشكلات انبوه‌سازان در اين بافت‌هاست، اظهار داخبري خوش براي بانك‌هاي كشورانكي حاصل تخريب و مداخلات گسترده تاريخي است؛ يارانه ضمني، رانت و فساد دلايلي چند براي اين تخريب گسترده است. در سال‌هاي اخير، پرداخت سود موهومي به سپرده‌گذاران دليل اصلي تضعيف موقعيت مالي نظامترفند جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها درخواست تخريب و نوسازي به کميسيون ماده 5 ارائه کرده و متاسفانه کميسيون مذکور نيز با وجود راي بر«باغ بودن اين ملک» مجوز ساخت 10 طبقه با سطح اشغال 50 درصد را صادر مي‌کند. وي با بيان اينکه بررسي‌هبرنامه ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ایمنوع بودن تخريب محيط زيست و آلوده کردن آن در اصل ۵۰ قانون اساسي کشور اشاره و تصريح کرد: با وجود آنکه کمتر کشوري در جهان به موضوع محيط زيست خود در قانون اساسي پرداخته، اما متاسفانه شاهديم که در حوزهگنبد طلایی در سامرا كه بعداز تخريب بازسازي شده اند. حال زمین خوب است اما تو باور نکن!ي حاصل از تخريب ساختمان ها و بافت‌هاي فرسوده شهري که مشکلات فراواني را در شهرهاي بزرگ به وجود آورده است، می توان به مشكلات زيست محيطي آن نیز اشاره داشت كه در اثر دفع غير اصولي اين مصالح، پديد آمده وبیمارستانی که بیمار است از واژه «تخريب» آن‌هم به اين سادگي، هويت شهري تهران را به‌شدت تهديد كرده و می‌کند.وی ادامه داد:متروكه بودن اين مجموعه شايد براي سوداگران ساختماني تهران بسيار وسوسه كننده باشد.بنابراین اگر وزارتزمین‌خواری در سوييس تهران نين روندي تخريب سه هزار هكتار از اراضي اين استان آغاز شد. اين در شرايطي است كه براي آغاز به ساخت طي مراحلي ازجمله دريافت مجوز سازمان امور اراضي، مجوز وزارت نيرو و ديگر سازمان‌هاي مرتبط الزامي اس خــطر بیابانزایی جـــدی استبان‌زایی، تخريب زمين در اثر عوامل طبيعي و انساني است و اين پديده یک‌ششم مردم جهان را تهديد مي‌کند که نتيجه آن فقر، گرسنگي و کمبود آب است و درواقع 25 درصد خشکی‌ها هم در معرض بیابان‌زایی قرار دارنراهكاري شهري براي مسكن ارزان ناچار به تخريب منابع محدودي دست مي‌زنند كه محيط‌زيست و آينده شهر را به مخاطره مي‌كشاند. به همين دليل است كه مفهوم شهرسازي پايدار ايجاد شده است كه بتواند هم به نيازمندي‌هاي انسان امروز پاسخ دهد و همشهرداری با کسی شوخی نداردخبر رسيد شهرداري قصد تخريب ساختمان بنده را دارد‌. با هزار و يک التماس از تخريب ساختمان ممانعت کردم و امروز پول را واريز کردم‌. واقعا که شهرداري با هيچ کس شوخي ندارد‌.شهرداری با کسی شوخی نداردداري قصد تخريب ساختمان بنده را دارد. با هزار و يک التماس از تخريب ساختمان ممانعت کردم و امروز پول را واريز کردم. واقعا که شهرداري با هيچ کس شوخي ندارد. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 210 پیام چـــرا خـــرابي‌هــا آباد نمي‌شود‌؟!ختمان‌هاي تخريب شده به مردمي که همه چيز‌شان زير آوار مانده‌، وام مي‌دهد‌، وامي که بايد زلزله زده سودش را هم پرداخت کند‌. اين درست است که شايد دولت نتواند پول بلاعوض به زلزله زدگان بدهد اما حداقل مي‌ تهران غیرقابل سکونت می شودخود را از تخريب باغ‌هاي اين شهر به دست مي‌آورد و نتيجه اين روند توليد رانت‌، جوابگو نبودن مسئولان شهرداري‌ها به مردم و كيفيت پايين زندگي شهروندان خواهد بود .»زياد و گران مي‌فروشيمممكن است براي بشهر با سليقه دلالان اداره مي‌شودمي در جهت تخريب آن صورت نگرفت‌. ماجرا را جويا شدم که شهرداري منطقه فرمودند اين تخلف مشمول جريمه‌است و نيازي به تخريب بر اساس قوانين نديديم‌. اين در حالي است که بالکن موردنظر شاکي خصوصي (‌بنده‌) دا
قضاوت هيجاني درباره مسکن مهررهاي حائل تخريب جدي داشته‌اند. رجبي با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي اكيپ‌هايي از كارشناس را براي ارزيابي مقاومت واحدهاي مسكن مهر و ساير واحدهاي مسكوني به مناطق زلزله زده اعزام كرده است، گفت: اينكهدولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كندمجاور اثر تخريبي دارند، با نظارت جدي روبرو نيستند كه براي افزايش اين نظارت ها اختيار كامل به مهندس ناظر در بخش گودبرداري داده شود. به گفته رجبي ميزان ساخت و ساز در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبري از وام 300 ميليوني كسبه پلاسكو نشدسكو پس از تخريب ساختمان و آتش‌سوزي با آن مواجه شدند در كارگروه دولت كه در ماه‌هاي پاياني سال 95 برگزار شد مصوب شد 9 درصد از سود وام را سازمان برنامه و بودجه 9 درصد بقيه را خود كسبه پرداخت كنند. درواعتراض كسبه ساختمان پلاسكو و توضيح بنياد مستضعفانا در قسمت تخريب نشده اين ساختمان تجاري قديمي قرار دارد، نسبت به مسئولان بنياد مستضعفان اعتراض كردند و خواهان استرداد اين واحدها و ادامه كار در آنجا شدند كه البته آسيب ديدگان ساختمان پلاسكو كه مغازه‌شاگران‌ترين اراضي روي خطرناك‌ترين گسل‌ها قرار داردت زلزله و تخريب اين مخزن‌ها، مي‌تواند فاجعه بيافريند. بلندمرتبه‌سازي در مناطق گسل‌ها ممنوع! عضو هيأت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با تأكيد بر اينكه با توجه به تمهيدات وزارت راه و شهرسازدرخواستهاي بخش خصوصي از دولت دوازدهمشغلي موجب تخريب سرمايه‌هاي اجتماعي شد. درخواستهاي بخش خصوصي از دولت دوازدهم در اين نشست، انتظارات و درخواستهاي بخش خصوصي از دولت دوازدهم به اين شرح اعلام شد: با حمد و سپاس از حضرت حق به پاس يتعامل وزارت راه با ميراث فرهنگي افزايش چشمگيري داشته استبر رويكرد تخريبي وزارت راه و شهرسازي دولت پيش به آثار تاريخي، افزود: در آن زمان اين وزارتخانه با حوزه ميراث فرهنگي تقابل داشت و از ورود در زمينه هاي مرتبط پرهيز مي كرد. اما دولت يازدهم كاملا متفاوت عماقتصاد در حاشيه مناظره سومسومين مناظره انتخاباتي با محور اقتصاد روز گذشته (جمعه 22 ارديبهشت) به پايان رسيد اما بيش از ارائه برنامه هاي كارشناسي شده در اين حوزه، تخريب رقيب با آمار غيرواقعي و اتهام زني هاي شخصي همراه بود؛ امري كه تامين كننده منافع ملي نيست.استان تهران بيشترين تصرف غيرقانونيحاشيه خزر تخريب شد . نماينده تام الاختيار وزير راه وشهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي بيان كرد: براي حفظ اراضي و منابع طبيعي گروه هاي منسجمي در دولت و قوه قضايي و مجلس تشكيل مشكل صنعت مربوط به اين دولت نيست فرسوده و تخريب شده است. ركود نداريم نعمت زاده در خصوص ركود حاكم بر بخش توليد گفت: ما در ركود نيستيم. البته صنعت مشكل زياد دارد كه اين هم مربوط به اين دولت يا دولت قبل نيست. برخي مشكلات از دولتهقطار نقدينگي در سال 96 در كدام ايستگاه خواهد ايستادكرده و از تخريب اقتصاد ايران، به واسطه آن جلوگيري كند. به هرحال نقدينگي و آثار و تبعات آن براي سال 96، موضوعي است كه از هم اكنون، بسياري نسبت به آن هشدار مي‌دهند و مي‌گويند كه دولت بايد براي آن، سنبالاخره گاز به زاهدان رسيددگي هوا و تخريب محيط زيست خواهد داشت. عراقي پيش از اين در مهرماه سال جاري در جريان بازديد از روند اجراي پروژه گازرساني به زاهدان عنوان كرده بود كه با گازرساني به زاهدان و تكميل خط لوله گاز ايرانشهرتوقف ساخت و ساز در باغ الهيه شهردار منطقه يك در مورد باغ در حال تخريب الهيه توضيحاتي ارائه كرد.سازندگان غير متخصص از بازار مسكن حذف مي‌شوندنكه اجازه تخريب و نوسازي ندارند در آينده با مشكلات فراواني مواجه خواهيم شد چرا كه كيفيت در مسكن مهر فراموش شده است. كريمي خاطرنشان كرد: مدم ارامش خاطر از مسكن ندارند در حالي كه در تمام دنيا مردم كم فرسودگي 30 درصد مدارس كه بودجه تخريب و نوسازي مدارس سالانه در حدود 10 ميليارد تومان است كه اگر بخواهيم همه اين مدارس را نوسازي كنيم با اين بودجه زماني در حدود 100 سال نياز است. *تحصيل 350 دانش‌آموز در محوطه اي 200 متري