هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

تحريم

عربستان سهم بازار نفت منطقه را به ايران واگذار مي‌كندواسطه لغو تحريم‌هاي بين‌المللي افزايش‌ داده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي حتي بيش از سهم توافق اوپك توليد خود را كاهش داده است. عربستان مي‌داند كه سهم خود را در بازار به واسطه افزايش تورشد معادن ايران در گرو اتصال به بازارهاي بين‌المللياينکه رفع تحريم‌ها نخستين گام براي ورود به بازارهاي بين‌المللي است، اظهار کرد: با تسهيل مبادلات بانکي شرايط براي ورود محصولات معدني ايران به بازارهاي جهاني نيز تسهيل مي‌شود زيرا ايران ظرفيت بالايي در مشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هار سال‌هاي تحريم هميشه جزو 5 شريك اول تجاري ايران بود به ويژه در بحث صادرات بسيار پررنگ ظاهر مي‌شد. حال كه تحريم‌ها درحال برطرف شدن است آينده روابط تجاري ميان ايران و هند را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟آيندهزمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است 3سال قبل تحريم‌ها شاخص‌ترين درد بخش‌خصوصي بودند. عبور از اين سد مستحكم نيز براي واحدهاي صنعتي يا ممكن نبود يا با هزينه‌هاي بسياري ميسر مي‌شد. خوشبختانه سايه تحريم‌ها از سر اقتصاد ايران دور شده‌اند ولروابط بانکی بین المللی، پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز استمعاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی را مهم ترین پیش نیاز اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند. چرایی استیضاح وزیر نفت!جه، شرايط تحريم، مديريت و تجهيزات قابل‌قبول به نظر مي‌رسيد. بر اين اساس پالايشگاه‌هاي ‌دو واحد از فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي با استفاده از گاز دريافتي از فازهاي 6 تا 8 در زمستان سال 92 وارد مدار شد. وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟انه و شدت تحريم هاي اقتصادي (تحولات بازار ارز،بورس و ...) در سال هاي اخير، بر متغيرهاي بخش مسكن اشاره داشت كه منجر به افزايش قيمت توليد واحدهاي مسكوني و برقراري فضاي ركودي تورمي بر بازار مسكن شده است.توافق كدام بخش اقتصاد را نشانه مي‌گيرد؟ن خبري از تحريم نيست اما تهديد هميشه وجود دارد. اقتصاد درونزا مي‌تواند تحريم‌ها را به حاقل برساند و درهايي كه ممكن است بار ديگر تحريم را راه دهند براي هميشه ببندد. هر چند تصورات متفاوتي از فرداي ديدار غول‌هاي نفتي با زنگنهروساي شركت‌هاي بزرگ نفتي با بيژن زنگنه وزير نفت ايران در وين ديدار كردند. رييس شركت نفتي توتال، بعد از ديدار با زنگنه در جمع خبرنگاران گفت كه ايران را دوست دارد و رييس شركت شل چگونگي پرداخت بدهي بيش از دو ميليارد دلاري شل به ايران پس از لغو تحريم‌ها، را از جمله محورهاي مذاكراتي‌اش با زنگنه عنوان كرد. اهتزاز پرچم کشورهای اروپايي در نمايشگاه نفتيل مشكلات تحريم‌هاي بين‌المللي عليه نفت و گاز و پتروشيمي ايران كمتر شاهد حضور شركت‌هاي اروپايي بود‌. اولين نشانه‌هاي اميدواري به آينده صنعت نفت و گاز و پتروشيمي را در اين مي‌توان ديد كه بسياري از چراغ مذاکرات در جاده مناسبات لغو کامل تحريم‌هاي اقتصادي موجب آسان شدن تبادلات پولي و مالي و تجاري، فضاي کسب‌وکار شده و زمينه را براي رشد سرمايه‌گذاري در ايران فراهم خواهد ساخت، هرچند نبايد انتظار داشت اين تحولات با سرعت و يک شمقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیپس از لغو تحريم‌ها ادامه يابد و اين بخش بتواند محل جذابي براي سرمايه‌گذاران باشد‌. بازار ارز و طلا با ثبات نيست يک کار‌شناس پولي و بانکي با بيان اينکه هرقدر ميزان سود در بازار سرمايه کاهش پيددســـــــتور روحانی برای تسهیل حضور بخش خصوصیرئيس‌جمهور با اشاره به فضاي تازه اقتصادي و زمينه‌سازي براي رفع موانع تحريمي از سر راه صادرات و توليد، از تيم اقتصادي دولت خواست زمينه تسهيل سرمايه‌گذاري و حضور فعال بخش خصوصي در حوزه‌هاي با اولويت اقتصادي را فراهم کـند. پیش‌بینی قیمت مصالح ساختمانی در سال 94با توجه به توافقات هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 بسياري از مردم انتظار اين را دارند که پس از برداشتن تحريم‌ها، قيمت بيشتر اقلام در ايران سير نزولي پيدا کند، اما آيا در بخش مصالح ساختماني هم همين‌طور است؟.خریداران مسکن عجله نکنندکارشناسان تحريم‌ها رابطه مستقيمي با بازار مسکن ندارد اما به نظر مي‌رسد پس از لغو تحريم‌ها به دليل آزاد شدن منابع ارزي و افزايش نقدينگي در بازار‌ها بازار مسکن رونق بگيرد و ازآنجا که هدف دولت در بخش م
دولت از خصوصي‌سازي غفلت نكند داده لغو تحريم‌ها مرتبط با موضوع هسته‌اي بوده است اما ما با تحريم‌هاي ديگري مانند تحريم‌هاي حقوق بشري مواجه هستيم كه به برجام هم مرتبط نيست. حاجي‌آقا ميري با تأكيد بر اينكه اين گونه تحريم‌ها هم برروند اتصال سيستم بانكي كشور به جهان با انتخاب دوباره روحانيدوران پسا تحريم تلقي مي شود و برگزار كنندگان آن اميدوارند كه بزودي ايران به عنوان قطب منطقه اي اين صنعت در خاورميانه و آسيا شناخته شود. نمايشگاه بين المللي ماشين ابزار و صنايع فلزكاري در روزهاي دوم احتمال تحرک بازار مسکن در میانه امسال همراه افزايش قيمت و توليدلت يك روز تحريم است، يك روز درگير دعواست و يك روز هم دوست ندارد با فلان كشور كار كند اين در حالي است كه همه كشورها آمريكايي و ضد‌ايران نيستند. بسياري از كشورها هم هستند كه با ما موافقند و فكر و ايددستورالعمل مبارزه با پولشويي روي ميز شوراي پول و اعتباري در زمان تحريم‌ها، قطع روابط بانكي ديرينه و با سابقه‌ بانك‌هاي ما با جهان بود. همچنين در زمان تحريم‌ها نظام بانكي ما از آخرين تحولات استانداردهاي بانكداري بين‌المللي به ويژه در زمينه‌هاي مبارزه با پوثبات قيمت ها و آرامش بازار مهمترين دستاورد دولت در چهار سال اخير بوديان داشت، تحريم ها و قطع رابطه با كشورهاي توسعه يافته، ثبت تورم بالاي 40 درصدي، رشد منهاي 6،7 درصدي توليد ناخالص داخلي، رشد منفي سرمايه گذاري، كاهش ارزش پول ملي، نصف شدن قدرت خريد مردم و به صفر رسيدن وظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق است به دوران تحريم گفت: دوران تحريم تامين تجهيزات دشوار بود اما بعد از تحريم ها شرايط براي تامين تجهيزات فراهم شد. وي ابراز اميدواري كرد كه امسال شاهد اقدمات موثر باشيم و با ايجاد زير ساخت داده مكاني كهضرر65درصد ایرانی‌ها از هدفمند‌ی یارانه‌هاشدت يافتن تحريم اقتصادي، شوك ديگري به طرف عرضه اقتصاد ايران وارد شد كه موجب تشديد نتايج شوك افزايش قیمت انرژي و تشديد ركود تورمی در آن مقطع شد. منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها مرکز پژوهش‌ها در ا اگر نمي‌توانيد كار كنيد، گردن برجام نياندازيدوزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بسياري از‌ شركت‌ها ‌در زمان تحريم به خاطر شرايط كاري در دنيا نمي‌توانستند در ايران حضور پيدا كنند. برجام چنين موانعي را برداشت.سرمايه گذاري خارجي در پسابرجام 11 ميليارد يورو بوده استري هستند. تحريم هاي ايران حجم مناسبات ميان دو كشور را كاهش داد. براساس آمارهاي گمرك ايران، مبادلات ‏تجاري دو كشور از سال١٣٩٠ تا پايان ١٣٩٣ به دليل اين تحريم ها از ٨١٨ ميليون دلار به ٣١٢ ميليون ‏دلار رشته‌هاي اوپك پنبه مي‌شود؟اق افتاد، تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران برداشته شد اما همچنان بسيار سرمايه‌گذاران خارجي به دليل موانع موجود نمي‌توانند در ايران سرمايه‌گذاري كنند چرا كه بسياري از تحريم‌هاي مربوط به كشور آمريكا پابرجا بهبود روند برقراري روابط بانكي با دنياي سال هاي تحريم، بانك‌هاي ايراني در شرايط فعلي هم مي‌توانند به راحتي از اين مسير عبور كرده و راهي براي برقراري ارتباط با موسسات مالي و بانكي بين المللي پيدا كنند. دبير كانون بانك ها و موسسات اعتبارمشكل صنعت مربوط به اين دولت نيستور بعد از تحريمها بود. صادرات نفت ايران به كره جنوبي ۲ برابر شددنبال لغو تحريم‌ها در ژانويه 2016 سبب شده است تا ايران در سه ماه نخست 2017 پس از عربستان سعودي به دومين تامين‌كننده نفت كره جنوبي تبديل شود. بر اساس آمار شركت ملي نفت كره جنوبي، ايران در سه ماه نخسرشد ٨ درصدي افتصاد در پايان سال ١٣٩۶ براي رفع تحريم‌ها فراهم كرد و رفع تحريم ها فضا را براي سياست هاي اجرائي مهيا ساخت. وي افزود: حدود ٤ سال از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد. تدوام سياست‌هاي دولت قبل مي‌توانست منجر به بحران‌هايي شوبررسي عملكرد نفتي زنگنه در شرايط تحريم 18 فاز پارس جنوبي به طور همزمان فعال بود و توسعه ي ميادين نفتي مشترك هفتگانه ي آزادگان شمالي، آزادگان جنوبي، ياران شمالي، ياران جنوبي، يادآوران، لايه نفتي پارس جنوبي و آذر در كنار دهها